Von der Dunk en Zwarte Piet


zondag 13 juli 2014

Thomas von der Dunk staat vaak aan de betere kant van het politieke kant van het debat: tegen neoliberaal geleuter, tegen de uitverkoop door de PvdA van alles wat nog een beetje sociaal is, om maar met de VVD te kunnen regeren. Dat soort dingen. Maar in een opiniestuk in de Volkskrant glijdt hij toch behoorlijk uit richting relativering van racisme. Ja, het gaat – naast andere materie die ik laat rusten – weer eens over Zwarte Piet.

Von der Dunk ziet rond de Zwarte Piet-discussie een botsing tussen traditie en rede in. “Rationeel gezien zou het niet zo ‘n probleem moeten zijn om de viering aan te passen, als bepaalde minderheden zich tot in het diepst van de ziel gekwetst voelen.” Het is redelijk dat mensen niet gekwetst willen worden, erkent hij dus. Zover is half Nederland helaas nog niet, dus dit begroeten we dan maar als positief puntje.

Aanpassing van tradities om gekwetstheid te voorkomen “is vroeger wel vaker gebeurd. Over homo ‘s dient men zich inmiddels anders uit te laten (…) , en in katholieke kerken wordt niet meer gebeden voor de ‘perfide jood’. Dus waarom zou dat ook niet tevens Zwarte Piet aangepast?” Hij concludeert dat de vlieger niet opgaat, en komt dan met de reden: Nederlanders voelen zich al zo bedreigd door verandering van buitenaf dat ze zich des te harder aan deze traditie vastklampen. Met een zich gediscrimineerd voelende minderheid aan de ene kant, en een krampachtig aan traditie vastklampende meerderheid anderzijds, is ruimte voor compromis afwezig. Ik krijg de indruk dat Von der Dunk dat betreurt. Ik niet. Maar dat komt verderop.

Ja, openlijke homofobie is tegenwoordig not done, en hetzelfde geldt voor openlijk antisemitisme, al betekent dat dus niet dat deze verschijnselen verdwenen zijn. Er is echter een groot verschil tussen de veranderingen rond homofobie en antisemitisme enerzijds, en de compromisverandering van Zwarte Piet waar Von der Dunk op doelt. Zowel homo ‘s als joden zijn niet op grond van zichtbare kenmerken te onderscheiden van de dominante meerderheid. Zwarten dus wel. Mensen van Afrikaanse, Caribische, Surinaamse herkomst horen – in de raciale orde die in Nederland feitelijk heerst – niet bij het wij-volk dat immers Europees en wit is. Ze zijn zichtbaar ‘anders’. En Zwarte Piet als figuur versterkt de uitsluiting.

Met Zwarte Piet zegt de witte maatschappij feitelijk: witte mensen mogen zwarte mensen collectief, vanwege hun zwartheid, tot karikatuur maken. Zwarte mensen zijn in deze visie geen gelijkwaardige mensen. Zwarte mensen zijn in deze gedachtegang wezens waar witte mensen – door ze na te doen want dat is ‘leuk ‘– plezier aan mogen beleven, ongeacht wat zwarte mensen daar zelf van vinden. “The Delicious Pleasures of Racism”, een artikel van Egbert Alejandro Martina op zijn weblog Processed Life, geeft over dit verschijnsel pijnlijke maar belangrijke inzichten. Het is een intens racistische traditie, en niet alleen omdat zwarte kinderen in de aanloop naar de jaarlijkse Sinterklaasviering geplaagd worden en ‘Hee, Zwarte Piet!’ naar hun hoofd krijgen.

Precies omdat de traditie zo racistisch is, is een compromis feitelijk ook niet mogelijk. Degenen die Zwarte Piet willen houden, bedoelen het vaak niet bewust racistisch, en dus is het best confronterend dat hun dierbare traditie dat zware stempel krijgt. Maar het stempel is dus wèl terecht. En zij die vanwege dat stempel tegen Zwarte Piet zijn – mensen die het direct raakt wegens herkomst en huidskleur, plus hun sympathisanten – kunnen toch nauwelijks genoegen nemen met een iets minder Zwarte Piet, een groene Piet, een regenboog-Piet of de grijze Piet waar Nieuws.nl onlangs mee kwam aan zetten. Het is veelal goed bedoeld, maar het blijft een variatie op hetzelfde: een karikatuur van wat een zwart persoon was, geen grijs of paars of groen persoon. De verwijzing naar diens ondergeschiktheid, diens positie als (ex-)slaaf) wordt indirecter, maar blijft bestaan. Je beleeft een groene of grijze Piet als nog altijd een variant op het oude zwarte prototype. En dat is een racistische karikatuur. Met het etaleren van die karikatuur valt geen compromis te sluiten. Die karikatuur moet gewoon verdwijnen. En ja, dat doet natuurlijk pijn bij diegenen die zich aan de Nederlandse – in essentie erg witte! – traditie en nationale identiteit vastklampen. Dat moet dan maar eventjes.

Von der Dunk komt vervolgens ook nog met wat hij noemt “enige relativerende opmerkingen, die te weinig zijn gemaakt”. Ze betreffen nog steeds de context van de Zwarte Piet-discussie, de verwijzingen naar racisme en naar de slavernij.

De eerste relativering is: “Het begrip racisme heeft elders ene minder zware lading dan bij ons; ginds beschrijft het een feitelijke praktijk, bij ons een doelbewuste intentie.” Klopt dat wel? Als een publieke persoonlijkheid in de VS een discriminerende opmerking maakt, is diens verweer ook standaard: ‘maar ik heb niemand willen beledigen!’ Het idee dat daar ook vooral de intentie telt, is bepaald niet tot Nederland beperkt. Het verandert aan de kern van de zaak ook niets. Onbedoeld racisme is ook racisme, en waar dat nog niet word onderkend, daar moet dat inzicht alsnog worden aangemoedigd. De Zwarte Piet-discussie biedt juist daar ook ruime mogelijkheden voor.

De tweede relativering van Von der Dunk stelt dat het Sinterklaasfeest met de zwarte Pieten eerder naar het land van de “fictieve herkomst van Sint” Spanje, vanwaaruit de Sint zich liet vergezellen van “zwarte dienaren – Moren” verwijst dan naar het “eigen slavernijverleden”. Dat laatste “speelde zich immers buiten het zicht van de meeste Nederlanders af”. Gold dat echter ook niet voor die Moorse knechten? Of nam graaf Alva die in 1568 mee op zijn veldtochten tegen de Nederlanden? En als het al zou kloppen: is een verwijzing naar Moorse knechten als basis voor een blackface-traditie minder racistisch dan een verwijzing naar slaven? Verandert het iets aan de kern van het argument dat Zwarte Piet racisme betekent?

Relativering drie en vier zijn evenmin erg ter zake. Ja, slavernij was er al voordat de Europese kolonisatoren in Afrika hun destructieve arbeid begonnen, ja, discriminatie komt ook in niet-Europese landen voor. Nou en? Maakt het feit dat ook anderen dan Europese naties zich aan slavernij en racisme schuldig maken of maakten, het minder nodig om een racistische traditie szo snel en effectief mogelijk te helpen afdanken? Het is immers een traditie waar we in Nederland zelf verantwoordelijkheid voor dragen, hetzij voor haar handhaving, hetzij voor haar verwerping. Ik vind de verwijzing naar slavernij en racisme elders een drogreden, een afleidingsmanoeuvre, of Van der Dunk dat nu zo bedoelt of niet. Het miskent trouwens ook de levensgrote verschillen tussen de oudere vormen van Slavernij, en de moderne, in kapitalistisch winstbejag ingebedde en erdoor op de spits gedreven, vormen.

De vijfde relativering ie iets subtieler: Zwarte Piet is in de loop der jaren al veranderd “van een onhandige knecht in een behendige manager veranderd – de oude Sint is veeleer de grote sul.” Hier geldt wederom: nou en? Zwarte Piet blijft een karikatuur, ingevuld door overwegend witte mensen, voor hun plezier. Dat de karikatuur heel andere vormen aangenomen heeft, verandert daar niets aan. En Von der Dunk komt nog met een tegenwerping van Jan Kuitenbrouwer: als alle Pieten wit waren geweest dan zouden mensen boos zijn geworden “omdat dat intussen geen goede doorsnee van de samenleving meer is”. Ja, zo weet ik er nog wel een paar. En hier geldt wat voor het hele Zwarte-Piet, verhaal geldt: het is de witte dominante gemeenschap die de traditie invult. Zwarten weglaten of zwarten reduceren tot karikatuurfiguren, het is allebei racisme. De ene vorm is geen relativering van de andere. Case ook op dit punt dus wat mij betreft dismissed.

De concluderende slotwoorden van het hele betoog zijn bijna verbluffend in hun ontwijkende nietszeggendheid: “objectieve maatstaven vallen bij tradities nauwelijks aan te leggen, voor de morele perceptie is waar iets ooit voor stond vaak belangrijker dan wat het inmiddels de facto is geworden.” Objectieve maatstaven niet aan te leggen? Is de maatstaf dat een traditie die racisme en slavernijverleden reflecteert en jaarlijks extra activeert enkel maar subjectief? Is het racisme waar die traditie uitdrukking geeft, enkel een kwestie van de herkomst van de Zwarte Piet-traditie? Zwarte mensen worden er nu door gekwetst, omdat de traditie nu mensen kleineert en tot object voor wit plezier reduceert.

Von der Dunk hoopt misschien nog op een compromis, en betreurt wellicht de halsstarrigheid van beide kampen. Ik denk dat dat er niet in zit, en dat dat maar goed is ook. Met racistische tradities sluit je geen compromissen. Die dumpen we maar liever, per direct.

Peter Storm

Opmerking, 13 juli 21.51 uur: Naam was verkeerd gespeld, dankzij een alerte meelezer snel gecorrigeerd. Excuus. In de hyperlink laat ik het zo, vanwege de vindbaarheid vanaf Facebook. Anders worden alle links daar dode links…  🙂

,

 1. #1 by peter on 2014/07/15 - 00:59

  Zo, via dreiging met aanslagen, moet het dus nadrukkelijk niet. Daar is helemaal geen meningsverschil over. Tot nu toe gaan echter de intimidaties in Nederland eerder precies de andere kant op.

 2. #2 by peter on 2014/07/15 - 00:58

  “Ondertussen regent het bommen in Gaza en Oekraïne en wordt onze regering steeds openlijker racistisch met Marokkanendebatten en etnische registratie etc.
  Kunnen we aub de strijd DAAR voeren ?” Ja, ook. Daarom was ik afgelopen zaterdag ook in Den Haag (zie verslag), en daarom schrijf ik over deze zaken ook veelvuldig.

 3. #3 by peter on 2014/07/15 - 00:56

  Heeft allemaal met partijpolitiek en linkse dictatuur niets te maken, en ik heb het nergens gehad over kruisjes zetten bij de juiste partij. Wederom verdraaiingen, maar vrij onschuldig en dus niet de moeite om de delete-knop voor te hanteren.Dat jij je een betere anarchist voelt dan ik, is je goeie recht maar bewijst niets. Voor mij gaat anarchisme ook over antiracisme, en precies op dát punt denken jij en ik heel anders. Een echt vrije wereld houdt bijvoorbeeld ook in: vrijheid van migratie, zodat er dus geen mensen meer beoordeeld worden op de vraag of hun verblijfspapieren wel kloppen (zie je eerdere opmerkingen rond de Vluchthaven, vorige week). “Weg met de staat” betekent dat de staat dus geen recht heeft om wie dan ook te weren of te deporteren. Zo niet, dan accepteer je de staat kennelijk. Zolang dat de vorm aanneemt van het uitwisselen van argumenten, is dat niet erg. Maar smijten met beschuldigende kreten als “linkse dictatuur” en zo, doet je argumentatie geen goed. Wat mij betreft vallen dat soort dingen dus inderdaad onder “truukjes”. Ik vermoed dat je best zonder kunt.

  Gegroet en tot ziens,
  Peter Storm

 4. #4 by malle pietje on 2014/07/14 - 21:11

  peter het is me alweer geheel duidelijk.
  ik zal je niet meer lastig vallen met mijn “misselijke truukjes”.
  had gehoopt dat jij iets meer kaas van anarchisme had gegeten,helaas,had het maar bij rode ravotr gehouden.
  en dat bedoel ik zeker niet kwaad naar jou als persoon toe.
  ook hier voert partij politiek helaas de boventoon.
  weg met de staat en de politiek maar beste,domme arbeiders,zet je kruisje wel bij de juiste partij?
  mensen met wat meer pigment zwarten noemen….

  een echt vrije wereld of een linkse dictatuur wat willen mensen nou?
  ik ruik de vrijheid en proef de vrijheid wie of wat houd me nog tegen?
  tijd om weer wat ketenen te verbreken!

  ravotr wens je al het beste!

  gegroet frank jansen.

  (mag je best plaatsen als dit door de goedkeuring komt).

 5. #5 by malle pietje on 2014/07/14 - 20:31

  beste jannes,misschien is het handiger om eerst de reaxies te lezen alvoor je zelf reageert.

 6. #6 by excellentie zwembad on 2014/07/14 - 16:59

  hmm dat een intellectueel als von der Dunk iets erkend kun je amper een succes noemen.
  Maar ik denk serieus niet dat jullie er wel komen.
  Dit levert alleen maar ellende op voor iedereen .
  Jij en ik zijn waarschijnlijk al lang dood als die traditie verdwijnt .
  Ondertussen regent het bommen in Gaza en Oekraïne en wordt onze regering steeds openlijker racistisch met Marokkanendebatten en etnische registratie etc.
  Kunnen we aub de strijd DAAR voeren ?
  En de racisten geen voer geven om nog steviger op het orgel te gaan ?
  Verdomme die beide bommenzaken zijn ook gevolg van racisme .

 7. #7 by excellentie zwembad on 2014/07/14 - 16:54

  Overigens wil ik nog wat opmerken over het afschaffen van Zwarte Piet in Canada . In onze pers stond namelijk dat de Nederlandse gemeenschap aldaar Piet als racistisch ervoer.
  Bij toeval kwam ik terrecht op een Nederlandstalige Canadese krant waaruit iets heel anders bleek.
  De Nederlanders waren bedreigd met aanslagen bij de sinterklaasviering als ze Zwarte Piet niet zouden afschaffen .
  Ze hebben dat dus uit angst gedaan .

 8. #8 by peter on 2014/07/14 - 16:45

  Die VN-functionaris was vorig jaar erg onhandig bezig. Dat hielp bepaald niet. Wat ze twee weken geleden zei was echter heel verstandig en rustig.
  “Verder zijn er twee scenario’s mogelijk.
  1) Piet blijft gewoon bestaan en veranderd langzaam
  2) Piet wordt verboden
  Stel je 2 voor. Wat voor woede zal dat oproepen?” Valse keus. Er is sprake van dat officiële intochten geen vergunning krijgen vanwege ZP. Dat is niet hetzelfde als “ZP verbieden”. Verder is er natuurlijk mogelijkheid 3: ZP wordt in een vrij snel omschakelingsproces gedumpt op steeds meer plekken, en vervangen door iets leukers zonder racistische connectie/ connotatie. Gewoon, omdat steeds meer mensen het beginnen te snappen. Dat de discussie nu in juli al woedt, is een goed teken. Dat iemand als Von der Dunk in principe erkent dat tegenstanders een punt hebben, ook. We komen er wel 🙂

 9. #9 by excellentie zwembad on 2014/07/14 - 16:35

  Het ontnemen van tradities wordt dan ook als een hele agressieve daad ervaren .
  Niet alleen door Nederlanders .
  Zo is bijvoorbeeld het Carnaval in Groningen pas eind 19e eeuw uitgestorven terwijl deze stad min of meer protestants was vanaf de reductie van Groningen .
  Maar dat feest daar kwam men maar moeilijk van af ondanks allerlei pogingen die de protestantse kerk ondernam.
  Tradities zitten heel diep geworteld en verzet daartegen is altijd erg sterk. Niet voor niets werd het Christendom met het zwaard gebracht maar probeerden ze tevens de tradities te bewaren en er een christelijk sausje over te gieten . Karel de Grote is bijvoorbeeld in Groningen en Friesland flink tekeer gegaan tegen de heidense Saksen.
  Je kunt hier gerust over genocide spreken.
  Zo verander je tradities, met geweld.
  Wij Europeanen deden hetzelfde overal ter wereld . We verboden inheemse tradities we dwongen mensen tot bekering . Soms zacht soms ook extreem gewelddadig .
  Von der Dunk merkt ook terecht op dat in een globaliserende wereld juist de locale traditie juist meer waarde krijgt.
  Daarom werden mensen ook zo woedend toen die mevrouw van de VN zei “waarom nemen jullie niet gewoon de kerstman? ”
  Hoe oprecht de motieven van de anti-pieten ook mogen zijn dit is een strijd die niet gewonnen kan worden .
  Daarbij ook de agressie en de felheid van antipieten die zelfs wensen dat het strafbaar moet zijn .
  Een traditie strafbaar stellen?! Zoals wij ook deden in allerlei koloniën?
  Wat betreft halve zolen die zeggen dat mensen maar moeten oprotten naar hun eigen land ….dat zijn mensen die echt een gebrek aan kennis, fatsoen en beschaving hebben . Er wonen hier zwarte mensen en die zijn net zo Nederlands als iedereen die hier woont DIT IS hun eigen land.
  Een Amerikaanse komiek in een interview in de Volkskrant over zwarte piet noemde de blackface vergelijking en het debat kolonialisme .
  Min of mee stelde hij (net als wat Han van der Horst ook voortdurend doet) dat het een gevolg is van de Amerikaanse kijk op onze Piet.
  Dat maakt de aanval op Piet gevoelsmatig bij veel mensen denk ik ook zo agressief. Vandaar ook ‘dan ga je maar naar je eigen land’
  Daarbij helpt het ook niet dat die dame van de VN overduidelijk helemaal niets begrijpt ondanks dat ze een expert moet zijn .
  Ze is een expert over slavernij. Ze hadden beter een antropoloog kunnen sturen naar mijn mening .
  Verder zijn er twee scenario’s mogelijk.
  1) Piet blijft gewoon bestaan en veranderd langzaam
  2) Piet wordt verboden
  Stel je 2 voor. Wat voor woede zal dat oproepen?
  Hoe gaat zich dat verhouden met de strijd tegen racisme en het respect voor de zwarte medemens.
  “de negers hebben onze piet afgepakt”
  Willen we zo iets?
  In de strijd tegen het racisme en de erkenning van het leed dat Nederland de zwarte mensen heeft aangedaan hoort Zwarte Piet niet thuis.

 10. #10 by peter on 2014/07/14 - 15:55

  Over de steeds veranderende vorm van de traditie heb ik vorig jaar eens geschreven: http://www.ravotr.nl/2013/10/26/de-strijd-rond-zwarte-piet-2-page-schelm-slaaf-en-knecht/ .De voorchristelijke figuur is dus wel degelijk getransformeerd in een blakcface-karikatuur waar slavernij een rol in speelde. Het bezwaar daartegen, en dus tegen de gangbare ZP-figuur, is dus wel degelijk terecht.

  Dan je slotvraag: “En persoonlijk voel ik mij gekwetst voor racist te worden uitgemaakt . Is daar ook begrip voor?” Daar zou begrip voor zijn als dat ook gebeurde. Maar een traditie als racistisch bestempelen is niet hetzelfde als iedereen die zich dat niet realiseerde en in alle onschuld plezier had, met terugwerkende kracht tot racist bestempelen. Wie er zo tegenaan kijkt als jij, is geen racist want jij denkt oprecht dat de traditie niet racistisch in elkaar steekt en antiracisten – waarvan jij er kennelijk ook één bent – er dus niet op zo moeten reageren.

  Maar degenen met een houding “Dit is ONZE traditie, als het je niet bevalt dan ga je maar naar je eigen land” of zo, dat is wel degelijk racisme. En de houding dat onze traditie belangrijker is dan de gekwetstheid van zwarten is dat ook. Van geen van beide houdingen merk ik bij jou iets, wie jou een racist noemt op basis van wat je hier schrijft, slaat de plank echt mis. Jij bent geen racist. De traditie is echter wel racistisch.

 11. #11 by excellentie zwembad on 2014/07/14 - 15:44

  Zwarte Piet komt overal in Europa voor. Zo heet ie Schmutzli in Zwitserland en Piere Foutard in Frankrijk. Hij is meestal zwart (maar niet altijd) en heeft altijd een roe en een zak. Oorspronkelijk ging je in die zak helemaal niet naar Spanje maar kwam je op het menu te staan.
  In de meeste Europese landen heeft hij tevens hoorns .
  Hij is een demoon en zeker geen neger en stamt uit voorchristelijke tijden .
  De Nederlandse versie is een hele brave versie zijn demonische kanten zijn er zoveel mogelijk afgeschaafd .
  Maar kennelijk herkennen bepaalde zwarte mensen zichzelf in dit figuur en dat is gewoon onterecht .
  Daarbij zorgt de agressie tegen Zwarte Piet dat we het moeilijker gaan krijgen racisme te bestrijden want immers als Sinterklaas vieren met Zwarte Piet al racistisch is terwijl mensen dat niet zo ervaren dan krijg je zware inflatie van de term.
  De strijd tegen racisme en de erkenning van het leed dat slaven is aangebracht schaadt dat ernstig .
  En persoonlijk voel ik mij gekwetst voor racist te worden uitgemaakt . Is daar ook begrip voor?

 12. #12 by peter on 2014/07/14 - 14:29

  @Maille Pietje: als jij het verschil tussen een afbeelding van een vlag, in context, en de vlag zelf lulkoek noemt , zijn we uitgepraat daar over. Ja, het afbeelden van een vlag in context, en het meenemen van de vlag ZELF, zijn inderdaad twee verschillende dingen dat jij doet alsof je dat niet snapt, is een misselijk truucje, zoals trouwens veel van je comments de laatste tijd. Wat je doet is leugenachtig, en dat weet je. Over die prinsenvlag idem dito. Nieuwe comments waar je dat gaat “weerleggen” zijn hier niet welkom en worden verwijderd. Je gaat maar aar GeenStijl of de PVV voor deze bagger. Als je weer zonder laster en verdraaiingen kunt reageren, kom je maar weer eens terug. Comments van jou over andere onderwerpen bekijk ik. Misbruik de gastvrijheid aub niet, zoals je met de laatste reeks comments hier wel hebt gedaan.

  En over zwarte piet maak je irrelevante opmerkingen. Het gaat er om dat zwarte piet het recht impliceert van witte mensen om zwarte mensen tot karikatuur, tot speeltje voor eigen plezier te maken. Hoe dat zo gegaan is, stipt Olav nog eens aan. Dank daarvoor.

 13. #13 by Jannes Feder on 2014/07/14 - 13:29

  Er waren geen nsb vlaggen bij die demonstratie, wie dat zegt is een malle pietje. Er waren wel jonges met zwart-rode vlaggen maar dat staat voor iets anarchisties. Er waren een paar Turkse valggen. Maar vooral heel veel Palestijnse vlaggen.

  Zwarte Piet is overigens een leuke traditie waarmee piepkleine kinderen al vroeg in aanraking komen met het verschijnsel slavernij: de Piet draagt immers die zak niet alleen om kadootjes te brengen maar ook om stoute kinderen in mee te nemen.
  Vreemd genoeg wordt Zwarte Piet in de ZP discussie gezien als uitbeelding van een slachtoffer van slavernij, waarschijnlijk komt dat door de Amerikanen die de kritiek op dit Europese fenomeen aandrijven.

 14. #14 by malle pietje on 2014/07/14 - 10:37

  er waren tijdens de demo meerdere afbeeldingen van een hakenkruisvlag de vlag die door de nsdap verzonnen was en voor het eerst door de nsdap gehesen werd beweren dat dit twee verschillende dingen zijn,is met alle respect,dus lulkoek.
  en deze afbeelding is voor veel mensen schokkend en kwetsend het heeft meer kwaad dan goed gedaan daar zijn we het beiden over eens.als ik een afbeelding van een hond en een afbeelding van een kat meedraag heb ik nog altijd OOK een afbeelding van een hond bij me,punt.
  de princenvlag is en was geen nsb vlag werd misschien ook door de nsb gebruikt maar dat maakt het nog geen nsb vlag!
  als lui van de nvu op een demo met een anarchistenvlag lopen is dan vervolgens iedere anarchist een nazi? neen toch zeker?
  hier laat ik het even bij want we gaan wel erg ver weg van het onderwerp zwarte piet.

  ooit wel eens een neger gezien met vuurrode lippen? nee? dat kan kloppen want negers hebben immers geen vuurrode lippen.
  de zwarte pieten zijn slaafjes van de sint?
  zwarte pieten zijn in de meerderheid en een stuk jonger en fitter dan die ouwe knurft dan zouden ze de ouwe sint al lang in de zak gestopt hebben en gezegd hebben bekijk het maar.
  houden we door deze discussie het zwart wit denken niet in stand?

 15. #15 by Olav Meijer on 2014/07/14 - 02:02

  Met jouw betoog ben ik het geheel eens, Peter. Er zou nog aan kunnen worden toegevoegd dat de Zwarte Piet-figuur pas in 1850 aan het Sinterklaasverhaal is toegevoegd via een boek van onderwijzer Jan Schenkman. Deze figuur is ontleend aan de zwarte page in de voorafgaande eeuwen (zoals een historicus vorig najaar in een artikel in de Volkskrant uiteen heeft gezet), en dat bovendien in een periode waarin voor Nederland de slavernij nog volop gold. Dus niets “onschuldige” figuur, die niets met slavernij en racisme te maken zou hebben!

 16. #16 by peter on 2014/07/14 - 01:03

  Er was op de demonstratie geen hakenkruisvlag. Jij zegt van wel, en later verbeter je jezelf door te spreken van een afbeelding van een nsdap vlag, wat iets anders is. Je liegt niet alleen, je draait ook nog. Als jij een plaatje van een hond meedraag, geplakt op een vbord naast een plaatje van een kat, met een is-niet-gelijk teken ertussen, en ik zeg “hij had zijn hond bij zich”, dan klopt dat gewoon niet. Een afbeelding van een vlag in een context, duidelijk te zien, zelfs op de foto s, is iets heel anders dan die vlag.

  Voor degenen die een eerlijk verhaal wil over wat er precies gebeurde gister, is het natuurlijk WEL van belang hoe dat bordje er uit zag, wat er op stond. Wat er stond is dat hakenkruis naast die davidsster, met een is-gelijk teken ertussen. Boodschap: nazi s zijn erg, zionisten zijn net zo erg. Zo iets. Daar valt van alles over te zeggen ik vind de symboliek niet OK. Maar aan de afkeer van nazi s van de drager van het bord valt niet te twijfelen, dáárom wordt zo n cru symbool gebruikt. Doen alsof het hier om het propageren van het hakenkruis en bijbehorend gedachtegoed ging, is pure misleiding. Twee mogelijkheden: OF jij bent daar ook in getrapt. OF je doet welbewust aan deze misleiding mee.

  “het merendeel van de bevolking weet het verschil tussen de princenvlag en de nsb vlag ook niet. en dit laatste was wel een doelbewuste keuze om een politieke partij die misschien de onze niet is door het slijk te halen met een leugen”. Niks leugen. Die vlag werd gehanteerd als NSB-vlag, buiten de NSB en soortgelijke kringen hanteerde niemand die vlag meer, totdat de PVV er weer mee begon. Dat weet je donders goed. Dat het ding ouder was is bekend en door niemand ontkend. Het werd systematisch “de princenvlag, de vlag die door de NSB gebruikt werd” of iets dergelijks genoemd. Hetgeen correct is. Het ding is niet bedacht als NSB-vlag. Maar het functioneerde wel als zodanig, en dáár ging het om.

 17. #17 by malle pietje on 2014/07/14 - 00:41

  ik heb de foto”s gezien een afbeelding van een nsdap vlag op een bordje wat er verder op het bordje staat is eigenlijk al niet meer van belang het kwaad is op dat moment reeds geschiet.
  ik zie het verschil wel en dat jij er afkeer van hebt had je in je andere stuk al aangegeven.
  maar het merendeel van de bevolking weet het verschil tussen de princenvlag en de nsb vlag ook niet.
  en dit laatste was wel een doelbewuste keuze om een politieke partij die misschien de onze niet is door het slijk te halen met een leugen.dat die partij dan vervolgens het zelfde kunstje probeert te flikken tja het blijft politiek.maar het zou hypocriet zijn om nu dan weer met het vingertje te wijzen.

 18. #18 by peter on 2014/07/13 - 23:37

  “gisteren echter liepen er een aantal lieden in de hofstad met een nsdap vlag ook wel de hakenkruisvlag rond te sjokken.” Er liep gisteren NIEMAND met een nsdap vlag. Het is een ordinaire leugen. Er waren twee bordjes met links een davidsster, aan de andere kant een hakenkruis. Ik neem aan om uit de drukken dat de dragers van die bordjes het gedrag van Israël op één lijn stellen met dat van nazi-Duitsland. Ik vind die symbool keuze, en dus die bordjes, niet OK. Maar het is iets anders dan wapperen met de hakenkruisvlag. Zie je het verschil niet? Praat jij nu gewoon de PVV en de Telegraaf na zonder te checken? Of lieg je doelbewust?

 19. #19 by malle pietje on 2014/07/13 - 23:32

  de princenvlag nog voor het rood wit blauw ontleend zijn bekendheid vooral aan de geuzen die deze vlag droegen in het verzet tegen de spaanse onderdrukker.
  een soort van eh…tja een geuzenvlag.
  een tijdje terug tijdens een pvv protest werd deze vlag weer eens vertoont als symbool voor de onderdrukking vanuit brussel.
  nederland schreeuwde moord en brand een schande was het een nsb vlag in het openbaar! dat de nsb vlag rood zwart was met n driehoekje erin laten we voor het gemak buiten beschouwing een kniesoor die daar op let.

  gisteren echter liepen er een aantal lieden in de hofstad met een nsdap vlag ook wel de hakenkruisvlag rond te sjokken.
  in diezelfde stad waar tijdens de oorlog circa 15000 joden afgevoerd werden om nooit meer terug te keren.
  die 15000 mensen zullen in ieder geval niet meer gekwetst worden door die vlag zullen we maar zeggen.
  er was wel iemand die aanstoot nam aan dit vertoon namelijk de nieuwe Hitler als ik het goed begrepen heb.verwarrend allemaal.

  fijn dat we nu weer verder kunnen met de echte brandende wereld kwesties;zwarte piet,jawel!

  sommige mensen vinden namelijk dat zwarte piet niet meer mee mag doen aan het sinterklaasfeest omdat zwarte piet zwart is!
  laten we mensen fijn uitsluiten omdat ze een kleurtje hebben,is dat geen goed idee?
  daar was ook een woord voor maar kan er even niet opkomen…
  nu ja,deze discussie heeft er toch mooi voor gezorgd dat de meeste Nederlanders er niet meer warm of koud van worden om racist genoemd te worden,tel uit je winst.
  en iemand heeft zijn kunstsubsidie weer veilig gesteld dat is ook wat waard.

Comments are closed.