Archive for March, 2013

Vredesbeweging tegen Irak-oorlog (3): lemen voeten van de reus

zondag 17 maart 2013

Waarom slaagde de vredesbeweging er niet in om de aanval op Irak tegen te houden of een vroegtijdig einde van de oorlog af te dwingen? De enorme deelname aan demonstraties en andere acties, en de nog veel bredere afwijzing van de naderende oorlog, bleken hiertoe kennelijk niet voldoende. Waarom lukte het niet? Read the rest of this entry »

,

3 Comments

Vredesbeweging tegen Irak-oorlog (2): successen maar geen succes

zaterdag 16 maart 2013

In mijn vorige stuk schetste ik de opkomst van een omvangrijke vredesbeweging, wereldwijd en ook in Nederland, gericht tegen de dreigende aanval op Irak door de VS en haar bondgenoten. Die redesbeweging bereikte op 15 februari 2003 haar climax. Maar alle miljoenen actievoerders slaagden niet in da t ene doel: de oorlog afwenden. De oorlog kwam, en de oorlog bleef ook jaren. Hoe je dat ook wendt of keert, dat was een nederlaag van de vredesbeweging, eentje die echter nuttige lessen voor de toekomst omvat. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Vredesbeweging tegen Irak-oorlog (1): 15 februari 2003 en meer

vrijdag 15 maart 2013

De periode tussen 15 februari en 20 maart van 2003 behoort tot de meest onwezenlijke die ik me kan herinneren. Op 15 februari de wereldwijde demonstraties tegen de naderende Irak-oorlog, met ook in Nederland een grote demonstratie van tegen de 100.000 mensen. Op 20 maart dan toch het begin van die oorlog, met bombardementen, invasie en uiteindelijk een lange, wrede bezetting. Was al onze inzet, al het protest van die wereldwijde miljoenen, vergeefs geweest? De oorlog stoppen was overduidelijk niet gelukt. Wat was de zin van de vredesbeweging uit 2002-2003? Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

SWP crisis: some analysis, some thoughts

Wednesday, 13 March, 2013

Written for Libcom.org, where it can be read as well.

The SWP, British Trotskyist organisation, is in deep crisis after rape accusations and faction fights have ended in the leadership reimposing some ‘order’ , and oppositionists leaving the party in droves. Some analysis, and some ideas on what attitude anti-authoritarians might fruitfully take. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

SWP-crisis: ratten besturen het zinkende schip

dinsdag 12 maart 2013

De Socialist Workers Party (SWP), een trotskistische organisatie in Groot-Brittannië, raakt in hoog tempo in vrije val. De interne crisis die de partij al sinds januari uiteenscheurt, heeft inmiddels het stadium van opzegging van lidmaatschap  van hele groepen tegelijk bereikt. Mensen die vertrekken doen dat met hele goede reden. Ze vinden de uitkomst van een ingelaste partijconferentie, afgelopen zondag gehouden, waarin het Centraal Comité met bureaucratische trucs en intimiderende praat een meerderheid tegen de opgekomen oppositie in stelling bracht, ondraaglijk onaanvaardbaar. Ze wachten niet af tot ze de partij worden uitgegooid – per e-mail, zoals eerder al mensen was overkomen – maar houden de eer aan zichzelf. Groot gelijk. Wie verstandig is en solidariteit en strijd tegen onderdrukking serieus neemt, verlaat het zinkend schip dat nog slechts door ratten bestuurd lijkt te worden. Read the rest of this entry »

,

5 Comments

Over de zogenaamde noodzaak van een revolutionaire partij (2): Albanië 1997

maandag 11 maart 2013

De noodzaak van een revolutionaire partij om een revolutie tot een succes te maken, wordt door Leninisten van alle soorten en richtingen, van ultra-Stalinisten tot zelfs de meest democratische Trotskisten, met klem verdedigd. Zonder zo ‘n partij hetzij geen revolutie – dat is wat Stalinisten feitelijk beweren; of zonder partij wel een spontaan uitbrekende revolutie, maar eentje die bij gebrek aan leiderschap niet tot een omverwerping van kapitalisme en klassenoverheersing leidt – dat is de versie van allerhande Trotskisten. De eerste versie is vanuit anarchistisch perspectief niet buitengewoon belangwekkend: wie partijoverheersing wil, zal zich weinig tot anarchisme aangetrokken voelen, wie anarchie wil, zal iedere partijoverheersing wantrouwen. De Trotskistische versie – die wel degelijk spontane dynamiek in de strijd erkent en waardeert, maar de partij nodig acht om er het beste uit te halen wat er in zit – is aanzienlijk interessanter. De vraag is deels: is die partij wel zo nodig? Een blik op tal van revoluties laat zien dat een aanwezige partij vaak in de weg zit, en een afwezige partij bepaald niet gemist hoeft te worden. Hongarije 1956, in een eerder stuk besproken, leverde daar aanwijzingen voor, maar er zijn veel meer voorbeelden. Bewijsstuk 2: Albanië, 1997. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Over de zogenaamde noodzaak van een revolutionaire partij (1): Hongarije 1956

zaterdag 9 maart 2013

Leninistische politiek is gekenmerkt door een helder, maar foutief, standpunt over het soort van organisatie dat we nodig hebbenvoor een succesvolle, bevrijdende revolutie. Dat standpunt vat ik als volgt samen: Een revolutionaire partij, waarin de meest strijdbare arbeiders en hun intellectuele bondgenoten, met het meest consistente klassenbewustzijn en de ervaring in het aanvoeren van stakingen, demonstraties en andere acties, in een gedisciplineerde organisatie verenigd zijn, is noodzakelijk om een antikapitalistische revolutie te leiden naar de overwinning en daarmee de weg naar het socialisme te banen. Een partij van revolutionaire arbeiders, om de revolutie te leiden en de staatsmacht over te nemen, dat is de kern. Read the rest of this entry »

, , ,

2 Comments

Om de erfenis van Chavez

donderdag 7 maart 2013

De dood van Chavez, Venezolaans president sinds 1999, heeft tot flink wat reacties geleid die vooral opmerkelijk zijn in hun relatieve voorspelbaarheid. Er zijn de als opiniestukken vermomde hate-mails van rechts, gelardeerd met opéénsommingen van alles wat belachelijk of bedenkelijk is, of zou kunnen zijn. Er zijn de posthume steunbetuigingen van een links dat zich een beetje gedraagt als een kind dat zijn papa heeft verloren. In dit alles gaat een reële kijk op waar Chavez voor stond, en op het proces waar hij het verregaand het boegbeeld, deels ook leider maar geenszins de bron van was, nogal verloren. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Bangladesh: van volksopstand naar vendetta

dinsdag 5 maart 2013

Onderstaand artikel is ook al te lezen op de website van Doorbraak waar ik nu en dan bijdragen aan lever. Bij deze dus weer 🙂

In Bangladesh vinden al wekenlang protesten plaats, en protesten tegen het doet van die protesten, en repressie tegen protesten, in een cyclus van escalerend geweld. Wat trekken had van een volksopstand voor bestraffing van oorlogsmisdadigers, krijgt steeds meet trekken van een vendetta. Read the rest of this entry »

1 Comment

Harlem Shake

maandag 4 maart 2013

Dansen is vaak ondermijning van het gezag, en niet alleen in het Midden-Oosten. Nu is het een korte geïmproviseerde dans, de Harlem Shake, die de wereld rond gaat. Mensen leven zich uit op een stevige beat, bewegen met armen en lichaam, en binnen een minuut is het voorbij. Filmpjes ervan vliegen het internet rond, mensen gaan een beetje uit hun dak. Dat is niet naar ieders wens, maar de charme blijkt onweerstaanbaar. Read the rest of this entry »

No Comments