Gaza: soort van liveblog


zondag 18 november 2012

De verschrikking op Gaza gaat door. Ik heb geen hoofd vandaag voort een analytisch samenhangend betoog erover. Maar gebeurt genoeg dat  aandacht behoeft. Wat ik langs zie komen of op het spoor ben en de moeite waard vind, deel ik hier. Updates van onder naar boven, de nieuwse informatie dus bovenaan, de tijd erbij, op zijn livebloggiaans.  Af en toe verversen dus.

Update 03.17 uur: Mooi geweest hierzo. Na nachtrust verder kijken, maar dit liveblogje gaat nu dicht.

Update 22.42 uur: Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever proberen te protesteren tegen de Israëlische aanval op Gaza. Die Pelestijnen raken daarmee slaags met Israëlische soldaten – maar ook met de Palestijnse Autoriteit onder president Abbas, die volgens akkoorden met Israël samenwerkt met de bezttingsmacht. Alsof Palestijnen in verzet nog geen vijanden genoeg hebben. De Guardian schreef er  over.

Update 21.26 uur: Wie nog eens wil nagaan hoe het hete conc flict tussen de staat Israël en het palestijnse verzet ertegen is ontstaan en verlopen, kan terecht op de website van Middle East Research Project, MERIP. Die hebben daar “Palestine, Israel and tne  Arab-Israeli Conflic: A Primer” staan, geschreven door Joe Beinin  en Lisa Hajjar. Helaas geen bronvermeldingen, maar toch een handzaak overzicht, vanaf de negentiende eeuw tot rond 2000.

Update 21.03 uur: Jewish Voice For Peace, een progressieve organisatie in de VS,  roept op tot een eind aan de Israëlische aanval op Gaza, en van de blokkada van dat gebied. het roept Obama op haar steun aan deze politiek te staken. De tekst roept ook op tot een eind aan de raketbeschietingen vanuit Gaza, en terecht. Maar-  zeker zo terecht – het maakt de oproep aan Israël om haar aanval te stoppen op geen enkele manier afhankelijk vanhet stoppen van raketten uit Gaza. Israël moet onvoorwaardelijk kappen met haar misdaden, ongeacht wat Palestijnen op Gaza doen. Maar wat sommige Palestijnen vanuit Gaza doen tegen burgers in Israël – hoezeer het vergeleken bij het bloedbad dat Israël aanricht ook voorstelt – verdient wel degelijk óók afwijzing.

Update 20.38 uur: Juan Cole geeft belangrijke historische achtergronden, in “Top Ten Myths about Israeli Attacks on Gaza”. Eén van de mythen: Israël handelt uit zelfverdediging. Een andere: israël is serieus geïnteresseerd in een ‘vredesproces’. Nog een andere : Israël is een onschuldig slachtoffer van blinde Palestijnse woede. Cole ontmantelt die sprookjes stuk voor stuk, en geef in het voorbijgaan belangrijke informatie over het proces van etnische zuivering dat aan de vorming an de staat Israël ten grondslag lag. En ook Cole neemt het bericht serieus dat Hamas-aanvoerder Al-Jaabaari bezig was met het regelen van een wapenstilstand vlak voor hij door Israël werd geliquideerd. Het stuk is keurig onderbouwd met aanklikbare verwijzingen.

Update 20.24 uur: Het aantal doden aan Palestijnse kant bedraagt in vijf dagen tijd al 69 (als we ervan uitgaan dat de in de vorige update genoemde update ook de drie dode Israeli’s bevat). Weet je hoe groot het aantal Israëli’s is sinds er rket- en mortierbeschietingen vanuit Gaza begonnen, in 2004? Dat aantal bedraagt… 26. Anders gezegd: Israel bracht in vijf DAGEN meer Palestijnen  in Gaza om het leven als Palestijnen vanuit Israaël Israeli’s ombracht in acht JAAR. En Obama maar roepen dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen…

Update 19.56 uur: Mondoweiss heeft goede dagelijkse updates over de ontwikkelingen. Het geeft in de update vandaag al een dodental van 72,; het aantal gewonden aan Palestijnse kant bedraagt intussen 535, op 15 na allemaal burgers.; 83 van de gewonden zijn vrouw, 140 zijn kind. het aantal gewonde Israëli’s bedraagt intussen 63.

Update 18.59 uur: Voor wie rustig – voorzover je kokende bloed dat toelaat – wil nalezen hoe deze oorlogsronde begon, een tijdslijn op Electronic Intifada, vanaf 28(1) 29 oktober, met verwijzingen naar herkomst van de informatie. Kern: “waar kalmte was en een effectief staakt het vuren, koos Israël ervoor om dat te verbrijzelen”. Tussenkopjes: “Palestijnen vallen Israëlische leger aan, Israelische leger doodt burgers” (over gebeurtenissen op 10 november), “Wapenstilstandsgesprekken” (11 november), “Wapenstilstand krijgt voet aan de grond” (13 november), en dan “Israël verwoest wapenstilstand” (14 november). Dit soort informatie zou de nekslag moeten zijn voor het verhaal dat ‘Hamas is begonnen’, en moet er daarom steeds weeer worden ingewreven, om iedere steun voor Israëls optreden van elke schijn van legitimiteit te beroven (gevonden via Angry Arab).

Update 18.43 uur: Een blog om juist nu te volgen: The Angry Arab, het weblog van Asad AbuKhalil. Met onder meer veel links naar pro-Israëlische uitlatingen, die vervolgens met bijtend  sarcasme onderuit gehaald worden.

Update 18.33 uur: Laat niemand denken dat Israëls wandaden een  kwestie zijn van Joden tegen Arabieren. Er zijn debnkrichtingen in het Jodendom die frontaal stelling nemen tegen de staat Israël. Aanhangers van die denkrichtingen gaan de straat op, zoals op 15 december in Londen. Weblog The Unrepentant Marxist heeft er een foto van geplaatst.

Update 18.23 uur.  Op EA Liveblog staat een lijst van namen van de 52 mensen die op dat moment de dood ingejaagd waren in de Gaza-oorlog die nu haar vijfde dag beleeft. De lijst omdat 49 Palestijnen en drie Israëli’s. Achter denamen staan leetijden. De drie dode Israëli’s zijn 49, 24 en 27 jaar. Allemaal volwassen, maar de vrouw van 27 was zwanger. Onder de dode Palestijnen bevinden zich een baby van tien maanden, twee kinderen van één jaar, een kind van twee jaar, eentje van drie, een van vier, eentje van zeven, en twee van elf, en ook een zwangere vrouw. Dit is van beide kanten een oorlog tegen burgers, hoe ongelijk de machtsbalans ook is. Het is een oorlog waarin de staat Israël op grote schaal kinderen de dood in jaagt. Moedwillig, want wie voor de zoveelste keer dit soort bombardementen begint, wéét hoe het uitpakt.

(1) correctie aangebracht 18 november 2012, 19.01 uur

 1. #1 by peter on 2012/11/20 - 00:25

  Het laatste commentaar van huppeldepup is ook tevens het laatste commentaar van dit type dat hier blijft staan. Voorgodsdienstfanatisme als onderbouwing voor etnische zuyivering zijn genoeg andere plekken te vinden, dat hoeft dus niet hier. En discussie over of aanvechting van die beslissing is in deze commentaarrubriek ook zinloos, wordt gewoon verwijderd.

 2. #2 by huppeldepup on 2012/11/19 - 22:03

  kommop, naief kan niet erger dan dit. Dat geklets de hele tijd over imperialisme en kapitalisme, blablabla. Natuurlijk is dit bij uitstek een godsdienstoorlog. De joden hebben sinds mensenheugenis ruzie met de Filistijnen die ook al in Gaza woonden. Zie ook Goliath.

  Onzin geklets over Palestijnen die niet van hun land verdreven mogen worden. Ze mogen er niets eens wonen! Tenzij ze de genadeboodschap van Paulus volgen.

 3. #3 by Astrid Essed on 2012/11/19 - 06:20

  REACTIE OP PETER
  ZIONISME/STAAT ISRAEL RESULTAAT NEO KOLONIALISME
  BRON VAN MIDDEN OOSTENCONFLICT

  Beste Peter

  Ik geloof wel in God, maar dat is hier minder relevant
  Wat WEL relevant is, is dat ik het geheel met Peter eens ben!

  Het argument, dat het Midden-Oostenconflict zou gaan om een Godsdienstoorlog
  is onzin en wordt vaak door zionisten en co gebruikt om de aandacht af te leiden
  van wat er werkelijk aan de hand is:

  Desinds 1967 durende illegale Israelische bezetting van de Palestijnse Gebieden en de Syrische Golan Hoogte ondanks VN resolutie 242 [in 1967 aangenomen, zucht…]
  waarbij Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967]
  veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse
  Zoals ik al zei vertikt Israel dat tot nu toe categorisch

  Maar dit treurspel gaat natuurlijk terug op de eind 19e eeuw door T Herzl in het
  leven geroepen ideologie van het zionisme, het stichten van een ”Joodse Staat” in het
  toenmalig tot het Turks Ottomaanse Rijk behorende Palestina
  Dit is even krankzinnig als een ogn Batavisme, een plan van sinds 2000
  jaar uit Nederland verdwenen Batavieren, die nu in Nederland een ”Bataafse Staat”
  willen stichten
  Ja, schending van het zelfbeschikkingsrecht dus en puur]neo] kolonialistisch
  Helaas werden de zionisten hierin gestijfd door het Britse Koloniale Gezag [Balfour Decaration/1917], dat in 1922 Mandaatscontrole kreeg over het aan de turken [die in WO I bondgenoten van de Duitsers waren] ontfutselde Palestina

  Na WO II werd geheel tegen alle regels van zelfbeschikking en over de hoofden
  van de Palestijnen, via VN Resolutie 181 [1947], een deel van Palestina aan de Joodse
  zionisten toegewezen
  Bron van alle ellende

  De Palestijnen hebben dus meer dan het gelijk aan hun kant, wat niet wil zeggen,
  dat ik alle verzetsdaden ondersteun
  Raketaanvallen en andere aanvallen op Israelische burgerdoelen zijn volgens
  Internationaal en menselijk recht onaanvaardbaar
  Maar alle aanvallen op het Israelische leger verdienen mijn/onze solidariteit

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed

 4. #4 by peter on 2012/11/18 - 21:14

  Ik geloof zelf niet in god, mijn opmerking ging er vooral om dat je, juist ook als gdsdienstige Jood, wel tegelijk antizionist kan zijn. Wat mij betreft wordten claims niet op godsdienst gebouwd. De Palestijnen – ongeacht hun geloof – woonden daar; niemand had het recht ze te verdrijven, en niemand heeft het recht die verdrijving te continueren.

  Overigens is pakweg 10 procent an de Palestijnen op de Westbank Christen en geen Moslim. Juist uit hun kringen kwamen veel Palestijnse nationalisten voort, onder andere de seculiere nationalist George Habash. Nee, dit is GEEN godsdienstoorlog maar een botsing tussen Westers kolonialisme en een antikoloniale verzetsstrijd.

 5. #5 by peter on 2012/11/18 - 20:49

  Volgens mij is de redenering van deze denkrichting heel simpel en consistent: alleen god heeft het recht om een Joodse staat te stichten, dat is niet voorbehouden aan een stel Europese – en in eeste instantie voornamelijk seculiere! – kolonisten van Joodse herkomst. Het stichten door mensenhand van een Joodse staat wordt hier gezien als godslastering.

  Maar dat is allemaal niet waarom ik dit berichtje plaatste. Mij ging het erom aan te tonen dat oppositie tegen israëls wandaden niet iets is van niet-Joden tegen Joden; antizionisme is niet anti-Joods, net zo min aps pro-Zionisme pro-Joods is.

  Belangrijke kritiek op het Zionisme: het biedt Joden geen veiligheid, maar een valkuil vol geweld als schijnoplossing, onder dekking van Westerse mogendheden. Wat als die dekking wegvalt?! Zionisme is slecht voor Palestijnen én slecht voor Joden.

 6. #6 by huppeldepup on 2012/11/18 - 19:44

  deze chassidische joden baseren zich op het boek daniel. Het is dus wel degelijk een religieuze strijd van joden tegen arabieren.

  De joodse staat in het Eindtijdscenario heeft een dubbele bodem. Aan de ene kant mag deze er niet zijn. Tegelijk ook weer wel. Dit maakt het standpunt van die chassiden zo lastig.

Comments are closed.