E-mail aan Nieuws.nl over foute foto bij artikel over blokkade-actie


woensdag 6 augustus 2014

Onderstaande mail stuurde ik zojuist naar Nieuws.nl. Het betreft een klacht over een foto met ISIS-vlaggen bij een artikel over de blokkade afgelopen dag bij de Israëlische ambassade , waar van zulke vlaggen geen sprake was. Misschien is het een idee dat meer mensen soortgelijke mails dezelfde kant op sturen. Mail van die lui: redactie@nieuws.nl .

Tilburg, 6 augustus 2014,

Geachte redactie,

Zojuist zag ik uw artikel “Opgepakte demonstranten weer op vrije voeten”,  op Nieuws.nl, op de locatie  Daarin meldt u de vrijlating van 39 op de blokkade-actie bij de Israëlische ambassade opgepakte actievoerders. U doet daar tevens kort verslag van de actie zelf.

Maar wat doet de foto waarmee u het stukje illustreert daar? Die foto laat ISIS-vlaggen zien, en bijbehorende demonstranten. De demonstratie van afgelopen dag had met het ISIS niets van doen, en vlaggen van ISIS zijn daar niet gevoerd. De foto betreft dan ook niet de demonstratie van vandaag, maar een eerdere demonstratie. Dat is onjuiste maar wel heel suggestieve beeldvorming.

Beelden van de demonstratie, te vinden via de Facebook-oproep voor de actie  , via de NRC, via de Volkskrant, via een artikel op de website van Norman Finkelstein en andere kanalen, hadden u kunnen laten zien hoe de actie er in werkelijkheid uit zag. Natuurlijk had u ook kunnen zorgen voor een fotograaf ter plekke. Maar nee, u kiest een niet ter zake doende foto van een heel andere actie, en stelt daarmee de demonstranten van vandaag in een pro-ISIS-daglicht, een daglicht waar ze helemaal niet thuishoren.

Het is een vorm van berichtgeving die minstens slordig is, maar past in de sfeer van verdachtmaking die wordt opgeroepen door bij Gaza-demonstraties keer op keer naar ISIS-vlaggen en leuzen te verwijzen, vlaggen en leuzen die doorgaans volstrekt marginaal aanwezig zijn of – zoals in dit geval – helemaal niet. Serieuze journalistiek, kritische eerlijke berichtgeving, zou zich van dit soort insinuatie verre moeten houden. Het zou Nieuws.nl en het persbureau Novum sieren als ze niet alleen deze foto zouden vervangen door een passender illustratie, maar openlijk op de website excuus voor de gemaakte fout zouden aanbieden, aan de actievoerders die door plaatsing van de foto onrecht wordt aan gedaan en aan al die lezeressen en lezers die door deze illustratie op het verkeerde been zijn gezet.

Deze brief zal ook op mijn website http://ravotr.nl te lezen zijn, zodat mensen er kennis van kunnen nemen, ongeacht of u er iets mee doet of niet. Maar ik hoop dat bovenstaande uitleg en oproep enig effect zal hebben.

Groet

Peter Storm

, , ,

  1. #1 by Hannes Minkema on 2014/08/14 - 12:43

    Deze foto bij dit artikel plaatsen, is een journalistieke zonde. Een week geleden had de redactie van Nieuws.nl nog kunnen beweren dat het om een ‘slordigheid’ of een ‘vergissing’ ging. Dat had ieder van ons dan kunnen geloven; of niet.

    Maar een week nadat de redactie van diverse kanten gewezen is op deze journalistieke zonde en niettemin deze foto nog steeds niet verwijderd heeft, mag de redactie beschuldigd worden van welbewuste stemmingmakerij en manipulatie van lezers.

    Zo leren we Nieuws.nl weer een beetje beter kennen.

  2. #2 by Hugo Endert on 2014/08/08 - 03:36

    Goeie actie, Peter!

Comments are closed.