Archive for category Frankrijk

Opstand in Frankrijk, solidariteit in Nederland – jij ook in actie op 28 april?

dinsdag 26 april 2016

Het is de moeite waard om het nieuws uit Frankrijk met extra aandacht te volgen (1). Mensen daar staan aan de vooravond van weer een actiedag tegen een intussen in zeer brede kring verafschuwde arbeidswet. In de aanloop zijn op diverse fronten al acties op gang gekomen. Nuit Debout, het verschijnsel van  pleinbijeenkomsten die op gang kwamen vanuit de acties tegen de arbeidswet, gaat intussen door. Dit type actie is intussen de grenzen overgestoken en heeft enkele Nederlandse steden bereikt. In Tilburg staat de derde Nuit Debout-samenkomst komende donderdag in het teken van de solidariteit (2) met precies de acties in het land waar deze ronde protest en verzet is begonnen. Ook daarom is wat extra aandacht voor de gebeurtenissen daar welkom. Om van te leren, en om ons door extra te laten motiveren om in beweging te komen. Read the rest of this entry »

No Comments

Met het oog op Nuit Debout Tilburg: terugblik op Occupy

donderdag 14 april

In Frankrijk rommelt het van revolte. Nuit Debout: avond na avond actievoerders op stadspleinen, actievoerders die bijeenkomen, beraadslagen over wat er mis is met deze neoliberale maatschappij, politiek bestel, antisociaal beleid… en hoe dat volgens deelnemers veranderd dient te worden. Mensen nemen publieke ruimte in, en gebruiken die voor hun publieke taak: zich hun wereld toeëigenen, uit handen van hogerhand, in handen van mensen zelf. Ik sprak al eerder van “vleugjes revolutie”.  Die vleugjes verspreiden zich, en vonkjes springen intussen over naar Nederland. Die vonkjes mogen wat mij betreft vlammetjes worden waardoor de gevestigde orde wordt verzwolgen. In Amsterdam  wordt een aftrap gegeven. Momenteel leggen we voorzichtig beginnetjes in Tilburg… Read the rest of this entry »

,

5 Comments

Over media, aandacht en Nuit Debout

Het is een standaardpatroon. Ergens gebeurt iets dat we als radicale en linkse mensen belangwekkend vinden. Een snel om zich heen grijpende protestbeweging bijvoorbeeld, zoals nu Nuit Debout in Frankrijk. Op Facebook begint het te gonzen, enkele alternatieve websites verspreiden berichten. Op het NOS-journaal zien we echter niets. Op Nu.nl en in de grote kranten evenmin. Dat valt natuurlijk op, en sommigen van ons constateren dat stilzwijgen. Die stilte in media roept verbazing op, verontwaardiging ook. Hoe werkt zoiets? Read the rest of this entry »

4 Comments

Gevraagd: solidaire mensen, plus een stadsplein

zondag 10 april 2016

Okay, lieve mensen. Zijn we er klaar voor? Nee, natuurlijk niet. Jullie niet, en ik ook niet. Hoe kun je nu ‘klaar’ zijn, voorbereid op het onverwacht uitbreken van subversie? Juist het onverwachte is deel van haar kracht. Juist het feit dat ‘niemand’ er greep op heeft is een teken dat hier mensen zelf greep zoeken naar greep op hun eigen bestaan, samen met anderen. Maar zo verrast en onvoorbereid als we wellicht zij, zo nodig is het om de revolte die op pleinen in Frankrijk naar boven komt, uit alle macht verder te verspreiden en te ondersteunen. Laat woordkunstenaars maar vast een mooi Nederlandstalig woord vinden voor ‘Nuit Debout’, als dat er nog niet is. Of hanteren we gewoon het Franse woord, zoals we destijds ook in Nederland Occupy gewoon Occupy noemden? Ook goed, misschien zelfs beter. Laten we kijken wat we verder kunnen doen. Actievoerders in Brussel, Luik, Berlijn en een reeks steden  in Spanje  hebben de beweging al buiten de Franse grenzen gebracht. Welk Nederlandse stadsplein wordt het eerst in gebruik genomen door een algemene vergadering van rebellen? Waar wachten we op? Read the rest of this entry »

3 Comments

Frankrijk: vleugjes revolutie

zaterdag 9 april 2016

Weer een actiedag in Frankrijk tegen een wet die het makkelijker moet maken voor ondernemers om flexibele, langere werktijden door te drukken. Weer grote aantallen mensen die de straat op gaan. “Duizenden verzamelen zich om tegen de Franse arbeidshervorming te protesteren”, bericht France24  alvast, met foto maar nog zonder verdere gegevens over de acties deze dag. Komende uren zal er wel meer duidelijk worden, Intussen is het belangrijk om te onderstrepen: deze actiegolf is belangrijk. Vanwege het thema, enn vanwege het diepe zichzelf organiserende radicalisme dat tot uiting komt, en de doorleefde woede die ermee naar boven worden gebracht. Read the rest of this entry »

No Comments

Een nieuw broeikasgas

maandag 14 december 2015

In Parijs is onlangs een grote hoeveelheid buitengewoon effectief broeikasgas vrijgekomen. Het betreft een gas dat zeker zo fataal kan uitpakken als CO2 en zelfs dan methaan. Het betreffende gas heeft als voorlopige omschrijving de naam ‘gebakken lucht’ meegekregen. Deze gebakken lucht wordt vooral verspreid door samenscholende staatshoofden, regeringsleiders en ministers, al dan niet verdedigd met dat andere kwalijke gas: traangas. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Kappen met dit gevaarlijke spel!

woensdag 25 november 2015

Turkije schoot een Russisch militair vliegtuig neer. Boven Syrië? Boven Turkije? Boven Syrië, maar nadat het boven Turkije had gevlogen? Daarover zometeen iets meer. Eerst iets anders, veel en veel belangrijker. Ongeacht de precieze toedracht: het incident laat zien hoe levensgevaarlijk de toestand aan het worden is. Turkije en Rusland staan in de Syrische oorlog lijnrecht tegenover elkaar. Turkije is een NAVO-staat, en Rusland heeft ook buiten Syrië belangen die nogal botsen met NAVO-belangen. Het huidige incident kan een escalatie op gang brengen richting een grotere oorlog. Het enige zinnige standpunt hier is: alle steun aan welke partij in dit bloedlinke conflict onmiddellijk stoppen, en dat nee kracht bij zetten in woord en daad. Dit moment vraagt om een nee, tegen die oorlog zelf, in al haar geledingen. De situatie is angstaanjagend en urgent. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Twee waardevolle weblogs

dinsdag 24 november 2015

Van schrijven komt momenteel weinig terecht. Gelukkig zijn er andere anti-autoritaire bloggers die ten strijde trekken tegen de wantoestanden in de wereld en de bijbehorende opvattingen. Ik licht er eens twee uit wiens werk me, om verschillende redenen, bevalt. Het betreft Grutjes! waarop Bas Thijs zijn stukken schrijft, en het blog van Hadrian Ferran. Aanraders zijn het, allebei. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Nee, geen Franse vlag vandaag

maandag 16 november 2015

—–

Nee, geen Franse vlag vandaag

Nee, geen Franse vlag vandaag
Nee, geen eerbetoon aan
De Staat van Napoleon
De Staat van Thiers
De Staat van De Gaulle
De Staat van Mitterand
De Staat van Chirac
De Staat van Hollande
De Staat van Beleg

Nee, geen Franse vlag vandaag
Nee geen eerbetoon aan
De Staat van de bezetters van Algerije
De Staat van de bezetters van Vietnam
De Staat van de bezetters van Madagaskar
De Staat van de bommengooiers op Syrië
De Staat van Oorlog

Nee, geen Franse vlag vandaag
Nee,.geen eerbetoon aan
De Staat van de Guillotine om haar Orde te Handhaven
De Staat die leeft van verpletterde barricaden
De Staat van de moordenaars van de dertigduizend Communards

Slachtoffers herdenken
Door de Staat te vereren
Welke Staat dan ook –
Hoe is dat rouw?

Nee, geen Franse vlag vandaag
Nee, geen Franse vlag vandaag

door Peter Storm

2 Comments

Honderd twee en dertig

zondag 15 november 2015

—————————————

Honderd twee en dertig

Allemaal al een Mening
Allemaal al een Standpunt
Allemaal al een Analyse
Allemaal al een Aanwijsstok gericht op
De Daders, de Medeplichtigen, de Omstandigheden, de Context
Maar

Waar zijn de slachtoffers?
Er zijn honderd twee en dertig mensen dood
Afgemaakt door andere mensen

Niet gedood door een Context
Niet vermoord door Omstandigheden
Niet door Historische Verbanden en Wetmatigheden omgebracht, maar
Afgemaakt door andere mensen
Om redenen die niet waar kunnen zijn zonder
Massamoord tot waarheid te verheffen
Door oorzaken die niet zinnig kunnen zijn zonder
Massamoord tot zinnig te verheffen
In een context die alles verklaart maar tevens niets

Ja, we willen weten Hoe Dit Zit
Ja, we hebben het nodig,
De Analyse, de Standpunten, de Context
Ja, en Parijs
Waar is Beiroet? Jemen? Kobani? Gaza?

Maar
Mogen mensen ook even
Tijd om hun
Verdriet te voelen?

door Peter Storm

1 Comment