Een dagje Amsterdam: betoging, bezetting, sit-down-actie en meer


zaterdag 29 september 2018

Wat een dag, zeg. Het begon al goed, en het werd gaandeweg beter. Het eindigde in bittere boosheid, maar die is ook krachtbron voor hopelijk furieus vervolg. Waar heb ik het over? Over studenten, docenten en anderen die actie voerden, stevige actie tegen onderwijsbezuinigingen en meer. Het was me een opstandig genoegen om van die actie deel uit te maken.

Na een te korte nachtrust werd ik opgewekt door het eerste bericht op het radionieuws: studenten hadden een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezet! Meteen gecheckt on line hoe en wat (1), een mooie voorzet voor wat kwam, want ik was al van plan naar de Mars voor Onderwijs te gaan, een demonstratie tegen bezuinigingen op hoger onderwijs en meer van dat neoliberale fraais. Dat zou zomaar nog wat interessanter kunnen worden dan studentendemonstraties vaak toch al zijn. En ja hoor.

Deelnemers aan de Mars verzamelden zich bij de Oudemanspoort in hartje Amsterdam. Korte toespraak, lopen met die hap. Leuzen roepen, eerst nog wat stroef en per megafoon aangemoedigd. Gaandeweg kwamen we los en was de megafoon zo overbodig geworden dat zelfs degene die ermee liep het ding amper nog gebruikte. De bij dit type actie gangbare leuzen weerklonken. “Hey hey, ho ho, Onderwijs verneuk je zo!”, “Bezet, Blokkeer, Dit beleid pik ik niet meer!”, en het liedje “1 2 3 4 5 6 7, waar is onze stufi gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar, allemaal naar Wassenaar!” Ook: “Hun strijd, onze strijd, interfacultaire solidariteit!” Stilstaan toen we de Dam op kwamen, leuzen blijven roepen intussen. Een mooie: “No Border, No Nation, Free Education!” Weer verder.

Vrij opeens, rechts boven: een spandoek hoog bovenaan ene gebouw! Heel hard roepen: “Hoe Laat Is Het! Solidariteit!” Zo liepen we, zwaaiend en vuisten heffend en applaudiserend naar bezetters van het gebouw – ja, met ‘gezichtsbedekking’ en al, het zag er heel strijdlustig uit maar het was gezien de politiemanie om alles op foto en film vast te leggen ook heel verstandig. We liepen verder, en ik dacht: we zullen toch niet doodleuk verder demonstreren,het gebouw voorbij? Nee dus! Eventjes verderop was de ingang, en wie wilde werd in grote hartlijklheid binnengeloodsd door bezettende actievoerders. In no time waren binnen het gebouw – het P.C. Hoofthuis geheten, maar gezien het feit dat aan het eind van Hooft vind ik dat Huis dan ook Huys hoort te zijn… – vele tientallen van de demonstranten aanwezig. Ik was daar één van, samen met een maat met wie ik de tocht naar Amsterdam vandaag had ondernomen.

Eenmaal op adem gekomen zag ik bekenden, werd ik begroet door mensen die ik wegens balaklava vaak nietmeteen herkende maar dat werd door de warmte van de begroeting sowieso gecompenseerd, en vaak deed het stemgeluid verhelderende wonderen. De sfeer was euforisch maar tegelijk ook al snel heel serieus. De eisen (2) werden uiteengezet: serieus werk maken van diversiteit, van wat genoemd werd de dekolonisering van de universiteit; de dividendbelasting niet afschaffen, maar de opbrengst steken in de collectieve sector, waaronder het onderwijs; en het faciliteren door het College van Bestuur (CvB) van een staking van het UvA-personeel tegen bezuinigingen. Die laatste eis vind ik wel wat merkwaardig: aan de baas van het bedrijf vraag je ook niet of die een staking van jou en je collega’s faciliteert. Maar de eis is te begrijpen als poging om bloot te leggen dat het CvB zich wel als bondgenoot profileert, maar dat uit haar daden het tegendeel blijkt.

Het werd duidelijk dat het gezag wilde dat bezetters uiterlijk om half vier zouden vertrekken. Het was ook duidelijk dat bezetters niet zomaar zouden gaan. Mensen die vanuit de demonstratie nu binnen waren, kregen dan ook van de eerdere bezetters te horen: het is geweldig als je blijft, maar het is ook helemaal prima als je dat niet trekt, je het niet kunt veroorloven wegens andere zaken, en dus weer gaat. Een flinke groep ging vrijwel meteen. Een stevige groep bleef. Een flinke groep bleef enige tijd, en ging wat later alsnog, toen duidelijk werd dat bij langer vertrek het moeilijk werd om het gebouw nog te verlaten.

Ik was in dubio. Blijven betekende: zeer grote kans op arrestatie, en niet weten hoe lang je dan blijft vast zitten. Een paar uur maakt me niet veel uit. Maar overnachten daar, of nog langer, dat vond ik geen goed idee. Ik was – en ben! – van plan morgen – straks… – naar Katwijk te gaan, vor de demonstratie van Geen Kind aan de kant: “Vluchtelingkinderen hebben ook rechten!” (3), waar ik samen met een kameraad muziek ga maken bovendien. Vanuit een politiecel zou dat lastig worden. Mijn maat had eveneens redenen waarom langdurig blijven niet de voorkeur kreeg. Dus, met bloedend hart gingen we, wederom zeer vriendelijk begeleid door bezetters, het pand uit.

Ik wil hierbij graag nog opmerken dat de gang van zaken binnen het gebouw veel indruk maakte. De sfeer: we zijn binnen, met ons allen, we zijn deel van een bezettingsactie! En de organisatie: helder, resoluut, aandacht voor wat er nodig was qua voorbereiding op arrestaties en dergelijke, waarom anoniem blijven tijdens aanhouding goed en belangrijk is, en meer van zulke zaken. “Competente rebellen”, luidt een leus uit 2015 die vandaag ook weer klonk en op een spandoek stond. Welnu, deze bezetters waren zeer competente rebellen. Hoe ze die competentie ter plekke zouden kunnen overdragen aan kersverse bredere groepen bezettende actievoerders? We zullen het nooit weten, want de staat gunde actievoerders die tijd en die gelegenheid weer eens niet.

Eenmaal buiten voegden we ons bij een flinke groep mensen die zaten en stonden bij de ingang, om bij ontruiming in ieder geval hinderlijk actief eaanwezig te zijn. Een zit-actie voor de deur van tientallen mensen, en nog weer tientallen, misschien tegen de honderd medestanders eromheen die blijven staan. Een ontruiming zou betekenen: de ME tegen een aanzienlijke groep jeugdige, enthousiaste en boze mensen. De vaart bleef erin door leuzen te roepen, af en toe legde een actievoerder de stand van zaken uit en bespraken we hoe we het beste te werk zouden gaan.

Intussen zagen we gaandeweg meer politie. Op een brug over de gracht waaraan het bezette gebouw lag, stelden zich meerdere ME-biusjes op, plus agenten te paard, plus wat mijn maat herkende als busjes van BRATA, de politieeenheid die gebarricadeerde gebouwen en dat soort dingen open breekt. Eerst konden mensen gegewoon nog door de straat zelf, later zette de politie die met linten af. Het intussenomlinte terrein uit kon nog wel, je van buitenaf bij actievoerders voegen intussen niet of nauwelijks.

Vrij opeens: commotie, camera’s en microfoons van toegestromde media, ene paar egenten – en burgemeester Halsema! Ze vroeg, nee ze sméékte ons om weg te gaan. Ze wilde graga praten met actievoerders. Maar ja, over het onderwijs had zij geen gezag. “Je kunt niet inbreken in een gebouw en dat bezet houden” (4), zo criminaliseerde ze de actie en de actievoerders. Alsof het hier primair gaat om een gevalletje inbraak en lokaalvredebreuk, zoals het Gezag het deed voorkomen.

Natuurlijk had de UvA van die lokaalvredebreuk aangifte gedaan. Mooie woorden over onderwijs uitspreken, doen voorkomen alsof je aan de zelfde kant staat als studenten en docenten, dat lukt deze managers van de UvA nog wel. Aan haar daden – de ME op actievoerders afsturen als die actievoerders de daad bij dat woord willen – blijkt waar dat CvB staat: aan de kant van Orde en Bezuinigen. Immers, als ze écht tegen onderwijsbezuinigingen zou zijn, dan zou ze mensen die precies dáár tegen hun nek uitsteken niet criminaliseren en er geen politie op afsturen. En inderdaad: een universiteitsgebouw bezetten is onwettig. Zonder inbreuk op de wettelijkheid, zonder ongehoorzaamheid aan het Gezag, verandert er echter nooit iets wezenlijks. Wet en gezag zijn bedoeld om de dingen zo te houden als ze nu eenmaal zijn, en precies dáár namen studenten, docenten, wij allemaal samen in en om dat gebouw, dus geen genoegen mee.

De smeekbede van Halsema duurde maar even. Ze vertrok, onder honend gescandeer: “Femke bedankt!” De schemeroorlog begon weer: ME op afstand, wij afwachten op de dingen die komen gingen. Intussen hadden we de groep gesplitst: er was een deel naar de andere kant gegaan waar ook ene ingang was, en waar dus ook een sit-down-actie kwam, met staande medestanders er naast. Daar voegden mijn maat en ik zich uiteindelijk bij. Verderop in de straat stond al een lijntje politie, twee ME-busjes en enkele agenten te paard, die al snel langs kwamen rijden en weer terug. Het lijntje politie kwam dichterbij. Een tweede lijntje kwam er achter staan. Het eerste lijntje verdween, om even later voorzien van helm en schild als ME-ers terug te komen. Het tweede lijntje deed het zelfde. Het spul posteerde zich vlak bij de zittende actievoerders, terwijl de staande actievoerders tegenover het spul stond.

Het leuzen roepen ging intussen door. Vele tegen onderwijsbezuinigingen en zo. En steeds weer: “Hey ho CvB, hier krijg je problemen mee!” Maar helaas ook een leus waarin om betere arbeidsvoorwaarden voor politie werd geroepen of iets van dien aard. Dat was duidelijk een poging om agenten te laten voelen dat onderwijs en politie ene gemeenschappelijke vijand hebben: de bezuinigingen, de regering. De daaruit afgeleide gemeenschappelijkheid tussen agenten en studenten zie ik echter niet zo.

Ik wil niet dat de politie beter wordt betaald, een lagere werkdruk krijgt of betere arbeidsvoorwaarden. Ik wil geen tevreden politieapparaat, want zo’n tevreden politieapparaat is des te loyaler aan het werk dat ze doen en aan het gezag in wiens betaalde dienst de agenten staan. Ik ben niet tegen een fatsoenlijke CAO voor fatsoenlijk werk. Maar de politie is er niet om fatsoenlijk werk te doen. Politie is er om een onrechtvaardige orde kracht bij te zetten, met schild, wapenstok, help, knuppel, handboeien, arrestantenbusjes, pistolen en traangas. Geen enkele steun of sympathie voor dat deel van de ‘collectieve sector’ dat bedoeld is om ons eronder te houden en ons wijs te maken dat wij ze nodig hebben tegen ‘de misdaad’ bovendien. Ik vind het prima als politie staakt: misschien brengt het groepen arbeiders op ideeén die wèl solidariteit verdienen, en bovendien is een stakende politie tijdens het staken eventjes geen meppende politie. Ze mogen die staking permanent maken, als ze willen. Maar laat ze asjeblieft hun staking niet winnen, want een winnende politie is een sterkere, en daarmee gevaarlijker politie.

Gelukkig was ik bepaald niet de enige die – oog in oog met de ME – afkeer van politie liet blijken. Eer zon, minder politie zongen we al eerder op de dag. En toen mensen riepen: “Minder werkdruk, meer docenten!”varieerde ik daarop met: “minder agenten, meer docenten!”Een anatal actievoerders namen dat over. Hetzelfde gebeurde toe de ME inmiddels vlakbij was en ik begon: “Alle Orks terug naar Mordor!” Hilariteit en boosheid inéén. Maar het zou verkeerd zou om te suggereren dat de meeste actievoerders de politie als inherent onderdeel van het probleem zagen, en niet alleen als een groep mensen die nu even tegen ons werden ingezet maar het eigenlijk ook niet konden helpen. Liberaal-democratische illusies waren veel van de demonstranten niet vreemd, en gezien het feit dat het relatief jonge, relatief onervaren demonstranten waren, opgegroeid in deze neoliberale orde, is dat ook niet vreemd. Radicalisering is een leerproces, en menig anarchist was ooit een verwachtingsvolle liberaal.

Een soortgelijke, wat naief overkomende houding jegens het gezag schuilt in de veelvuldig aangeheven leus: “Peaceful protest!” Ja, ik snap dat het niet handig is voor de ‘beeldvorming’ als het ‘geweld’ van de kant van actievoerders komt. Het maakt een framing van actievoerders alsof het ‘raddraaiers’ en ‘relschoppers’ zijn makkelijk. Maar 1. het is niet slim om de andere kant duidelijkheid te verschaffen over hoe onze kant zich precies gaat gedragen. Van te voren garanderen dat wij niet terug gaan vechten, verschaft de tegenstander informatie die we die tegenstander helemaal niet moeten gunnen. En 2. soms is het schoppen van een zogeheten ‘rel’- oftewel: terugvechten tegen de ME – precies wèl een goed idee. Deze keer wellicht niet, maar dat is dan een tactische keus, en geen principe. Ik vind het verkeerd om de houding te cultiveren dat wij altijd maar vreedzaam zullen blijven, ongeacht hoe de andere kant optreedt. Laat ze maar lekker wat zweten van onzekerheid. Wèl goed is het om tijdens het wegslepen van zittende actievoerders hardnekkig te scanderen: “Geen geweld! Geen geweld!” Dat is een boodschap aan de agenten die ze best onder de neus gewreven mag worden.

Er kwam natuurlijk geweld. De ME rukte op, en dreef de staande groep waar mijn maat en ik deel van waren, terug. Niet iedereen ging snel genoeg nara politiewensen, we kregen duwen, we duwden soms terug. Ik ben niet eerder zo dicht bij zo’n situatie geweest, ik was bijna daadwerkelijk in een vechtpartij met ME-ers beland. En ik heb niet eens spijt, haha. Andere activisten deden poging om me te ‘kalmeren’. Als de politie het eens niet aan kan, dan kan ze altijd nog rekenen op de vredespolitie binnen het actievoerderskamp. Het zal goed zijn bedoeld, tegen ‘escalatie’ en zo. Maar ik maak toch wel erg graag mijn eigen keuzes hierin.

De groep kalmeerde weer, de ME stond weer stil, waarbij opviel dat een chagrijnig kijkende ME_er grote moeite deed om me niet aan te kijken terwijl hij vlak voor me stond. Ik geloof dat ik een hele litanie tegen hem heb afgestoken, ik word in dit soort situaties echt zeer kwaad en laat ze dat dan graag weten ook.

Het wegslepen van zittende actievoerders begon. Ik kon niet zien hoe hardhandig dat ging, maar dat gesleep is beslist onprettig. Ik had wel de indruk dat de ME zich inhield, mogelijkerwijs om de burgemeester – verantwoordelijk voor openbare orde, en dus voor dit soort politieinzet – niet in één middag al van ieder menslievend en progressief imago te beroven. Het gezag realiseerde zich vermoedelijk dat taferelen vol gewonde, grof afgetuigde studenten wel eens voor een groot imagoprobleem zou kunnen zorgen, met de kans op nieuwe protesten en hardere acties. Niet de humaniteit van de politie werd dus gedemonstreerd. De relatief beheerste vorm die de ontruinming aannam, was ingegeven door tactische afwegingen, niet door ene principiële humaniteit van de politie. En let wel: ik beschrijf wat ik gezien heb. Ik zag niet alles. Het zou niet voor het eerst zijn als naderhand verhalen los komen van mensen die wel degelijk grovere vormen van politiegeweld hebben moeten incasseren.

Intussen was het voor mijn maat en ik hoogste tijd om te vertrekken. Niet met een hele goed gevoel: weggaan terwijl zoiets nog bezig is voelt helemaal niet fijn. Mara ja, keuzes en afwegingen, zoals ook anderen al eerder waren vertrokken. Het is trouwens een hele gezond verschijnsel bij deze actie dat iedereen die vrijheid werd gegund, zonder verwijten en dergelijke. Maar leuk is het evengoed niet, temeer daar je dan niet weet wat er nog gaat gebeuren met de slinkende groep die nog daarginds was, en met de bezetters binnen.

Inmiddels is dat dus duidelijk. De politie heeft de bezetters uit het gebouw gehaald en aangehouden: 26 in getal, volgens berichtgeving her en der die ik inmiddels heb gezien. Er was nog meer: “Bekijk hier hoe de menigte uit elkaar werd gedreven door politie te paard”, staat bij een flimpje op Twitter (5). Dat was toen wij al waren vertrokken. Onaangenaam, maar niet van het soort dat deze opstandige studenten en hun medestanders ervan zal weerhouden om meer acties te ondernemen. Mijn vermoeden en mijn hoop: Femke Halsema heeft er een probleem bij, het CvB stata nog het één en ander te wachten, en deze strijd is allesbehalve voorbij.

Noten:

1 Nieuwsberichten: NOS, “Ruim twintig studenten aangehouden voor bezetting Universiteit van Amsterdam”, NOS, 28 september 2018, https://nos.nl/artikel/2252424-studenten-bezetten-gebouw-universiteit-van-amsterdam.html Dit bericht is in de loop van de dag aangevuld en had oorspronkelijk een andere titel; “Studenten bezetten UvA-genbouw bij actie tegen ‘uitholling’onderwijs Nu.nl, 28 september 2018, https://www.nu.nl/binnenland/5482592/amsterdamse-studenten-bezetten-gebouw-uva-bij-actie-uitholling-onderwijs.html ; en het liveblog van Folia, met ene herhaaldelijk gewijzigde titel. Nu heet het: “Lees terug – 26 bezetter gearresteerd bij ontruiming P.C. Hoofthuis 28 september 2019, https://www.folia.nl/liveblog/124147/live-pc-hoofthuis-bezet

2 De eisen zijn te vinden via C Hoofthuis bezet! Studenten bezetten Universiteit van Amsterdam” , Humanities rally, 28 september 2018, https://humanitiesrally.com/2018/09/28/pc-hoofthuis-bezet/

3 “Demonstratie in Katwijk!”, Geen Kind aan de Kant, 19 juli 2018, https://geenkindaandekant.nl/2018/07/19/demonstratie-in-katwijk/

4 Ik heb haar zoiets horen zeggen. Het exacte citaat ontleen ik aan “Ontruiming gebouw Universiteit Amsterdam afgerond, 26 arrestanten”, Nu.nl, https://www.nu.nl/binnenland/5486327/ontruiming-gebouw-universiteit-amsterdam-afgerond-26-arrestanten.html

5 gevonden via het in noot 1 vermelde liveblog van Folia.

Peter Storm

,

 1. #1 by VCwerstopper on 2018/10/05 - 12:13

  It’s unfortunate that we even have to say ‘Black Lives Matter’
  I mean, if you go through history nobody ever gave a fuck
  I mean, you can kill black people in the street
  Nobody goes to jail, nobody goes to prison
  But when I say ‘Black Lives Matter’ and you say ‘All Lives Matter’
  That’s like if I was to say ‘Gay Lives Matter’
  And you say ‘All Lives Matter’
  If I said, ‘Women’s Lives Matter’ and you say ‘All Lives Matter’
  You’re diluting what I’m saying
  You’re diluting the issue
  The issue isn’t about everybody, it’s about black lives, at the moment
  But the truth of the matter is, they don’t really give a fuck about anybody
  If you break this shit all the way down to the low fucking dirty-ass truth

  We say that ‘Black Lives Matter’
  Well truthfully they really never have
  No one ever really gave a fuck
  Just read your bullshit history books
  But honestly it ain’t just black
  It’s yellow, it’s brown, it’s red
  It’s anyone who ain’t got cash
  Poor whites that they call trash

  They can’t, fuck with us
  Once they realise we’re all on the same side
  They can’t, split us up
  And let them prosper off the divide
  They can’t, fuck with us
  Once they realize we’re all on the same side
  They can’t, split us up
  And let them prosper off the divide

  Don’t fall for the bait and switch
  Racism is real, but not it
  They fuck whoever can’t fight back
  But now we gotta change all that
  The people have had enough
  Right now, it’s them against us
  This shit is ugly to the core
  When it comes to the poor
  No lives matter

  America’s always been
  A place that judge my skin
  And racism is real as fuck
  Ain’t no way to play that off
  And in the eyes of the law
  Black skin has always stood for poor
  This is basic shit
  They know who they fucking with

  They can’t, fuck with us
  Once they realise we’re all on the same side
  They can’t, split us up
  And let them prosper off the divide
  They can’t, fuck with us
  Once they realize we’re all on the same side
  They can’t, split us up
  And let them prosper off the divide
  \
  Don’t fall for the bait and switch
  Racism is real, but not it
  They fuck whoever can’t fight back
  But now we gotta change all that
  The people have had enough
  Right now, it’s them against us
  This shit is ugly to the core
  When it comes to the poor
  No lives matter

  You never see them pulling rich people out of their cars
  In their neighbourhoods because they know they got lawyers
  They know they’ll sue their ass
  They can tell who to fuck with
  Unfortunately, black or brown skin has always meant poor
  They’re profiling you kid
  They know you can’t fight back, but we about to

  Investigators say they are reviewing body camera
  And dashcam video of Tuesday’s shooting
  Police say that Keith Lamont Scott did have a gun
  In his hand when an officer shot him
  But a new picture of the scene shows something at Scott’s feet
  A source tells our Charlotte affiliate it may be a gun
  But people in the neighbourhood say the
  Father of four was holding a book instead
  Officer Vinson was in plain clothes when the shooting happened
  He was not wearing a body worn camera
  But we are told that three other officers wore theirs
  The department is under increasing pressure
  To release police videos from the shooting
  But the police chief says he will not do that right now
  Because of the investigation

  Don’t fall for the bait and switch
  Racism is real, but not it
  They fuck whoever can’t fight back
  But now we gotta change all that
  The people have had enough
  Right now, it’s them against us
  This shit is ugly to the core
  When it comes to the poor
  No lives matter
  This shit is ugly to the core
  When it comes to the poor
  No lives matter

  This shit is ugly to the core
  When it comes to the poor
  No lives matter

  – Ice T ( een ZWARTE rapper, opgegroeid in Amerikaanse armoede )

  Dus niet een wit middenklasse jongentje

  En ik ben het helemaal eens met zijn tekst. Dit nummer raakte me wel

 2. #2 by CVverstopper on 2018/10/04 - 22:03

  Hmmm

  Maar vergeet niet, in een land als Nederland, is er onder witte mensen ook armoede. één op de tien gezinnen, leeft in armoede. Dat is niet niets.

  Ook wij hebben staatsdwang meegemaakt. Ook wij hadden rekeningen, hebben rekeningen, scheldende bazen, stres en spanning.

  Mijn generatie vind geen banen en huizen. Dat staat los van je kleurtje

  je zegt eigenlijk, min of meer, in Nederland heb je het beter bekeken, dan in Afrika en dat komt door koloniale erfenis. Het ligt dan wel een beetje aan welk post koloniaal land.

  Kijk, Engeland heeft India misbruikt. Maar kwam dat iedereen ten goede ? Nee, dat geld werd opgepot, bij de bazen. Destijds leefde arbeiders in Engeland ook gewoon in ellende en nog steeds, zijn Londense metro’s bezaaid met daklozen. De Engelsman profiteert niet per se, van dat kolonialisme. Tenzij je van een soort trickle down situatie uit gaat.

  Toch zie ik het meer zo : kapitalisten plunderde eerst de eigen bevolking en weken daarna uit, naar bijv India, om daar vervolgens de mensen te plunderen. Een Indiër en een Engelse arbeider, hebben eigenlijk een gemeenschappelijke vijand. De Engelse staat en haar kapitalisten.

  Daarnaast, als ik naar mijn eigen leven kijk. Nee, ik leef niet in armoede. Maar zo makkelijk is het nou ook weer niet, zeker niet voor mijn generatie, zwoegend met hun deliveroo fietsjes

  Ik sprak laatst een jonge dame. Twee studies gedaan, geen werk, geen huis.

  Ja, dan heb ik zoiets van, waarom hebben we het in vredesnaam over iemands kleur en/of seksuele geaardheid, in het publieke debat ?

  Het is ook een beetje van. Stel mijn opa en oma waren koffie verbouwers, in Indonesië en zij hebben daar mensen uitgezogen en een kapitaal gemaakt. En stel, ik erfde dit allemaal van hen. Ja, dan heb ik wel een privilege uit het kolonialisme overgehouden. Maar mijn voorouders waren niet zo vermogend.

  Ik heb staat en kapitaal, niet echt in mijn voordeel zien werken. Zeker dat eerste niet.

  Ik vereenzelvig mij niet met de staat en ik zie mijzelf niet als kapitalist.

  Misschien heb ik het mis, misschien heb ik een plaat voor mijn kop. Dat is aan jou.

  Maar ik associeer mijzelf meer met werkende mensen. Misschien geheel onterecht. Werkende mensen, van alle windstreken en alle kleuren.

  Ik ben niet trots op mijn land, ik walg er ook van, als men met dodenherdenking, de NEDERLANDSE slachtoffers in Indonesië gaan eren. Zo blind ben ik nou ook weer niet.

  Toch zie ik niet een direct verband van kolonialisme, naar mijn persoonlijke welzijn. Ik heb het gevoel, dat de welvaart die ik ervaren heb, voort kwam uit eigen inzet en hulp van familie. Familie die geen kapitaal heeft, gemaakt in Indonesië.

  Ik bekijk dit alles dus, vanuit een andere invalshoek.

 3. #3 by peter on 2018/10/04 - 20:06

  Nou, vooruit. gevechtspauze, geen definitieve stop in deze thread, dus ik heb je reactie toch geplaatst.

  Je schrijft:

  “Constructiever zou zijn, om te zeggen wat je niet snapt, aan mijn redenatie en dan leg ik het uit….”

  Dat gaat er van uit dat ik niet snap wat je zegt. Ik denk dat ik uitstekend snap wat je zegt. Ik ben het er alleen fundamenteel mee oneens, en om te laten zien waar het niet klopt volgens mij, zou ik de tekst eigenlijk in detail moeten ontrafelen. Daar had ik even geen puf meer voor. Vandaar dat ik de zaak hier stil wilde leggen. Maar na een avondmaaltijd gaat het wel weer 😉

  De grote denkfout die je maakt is die neutraliteit. Je doet alsof het kolonialisme alleen maar verleden is, alsof het jou verder niet aan gaat. Dat is echt onzin: het koloniale verleden werkt door in het heden, ook in jouw maatschappelijke positie en in die van mij.

  Jij hebt, net als ik, als wit persoon, een enorme erfenis gekregen van de slavenhouders en koloniale plantage-eigenaars. Je hebt op alle mogelijke manieren voordele van het feit dat je als wit persoon door het leven kunt gaan. Zwarte mensen, nakomelingen van de slachtoffers, staan nog steeds op achterstand, jij en ik op voorsprong. Dät is waar racisme over gaat, en dat speelt NU.

  Je bent niet schuldig aan het houden van slaven, maar dat beweert ook niemand. Je bent wel verantwoordelijk voor hoe je met het voordeel dat die geschiedenis jou oplevert, omgaat. Je zou in ieder geval de onrechtmatigheid van dat voordeel eens hardop kunnen erkennen.

  Dat voordeel wordt wel “wit privilege” genoemd. “Privilege”, want je hebt daar geen recht op. Net zo min als zwarte mensen die achterstand verdienen die van jouw en mijn privilege het spiegelbeeld, de keerzijde is. Mensen die jou op je witte privilege aanspreken, beschuldigen jou niet van medeplichtigheid. Ze wijzen ze wel op het voordeel dat je vanwege het koloniale verleden dag in dag uit incasseert. En ze vragen je om dat onder ogen te zien. Zodra je dat doet, verdwijnt die neutraliteit als sneeuw voor de zon.

  groet
  peter

 4. #4 by VCWERSTOPPER on 2018/10/04 - 17:48

  Er valt niets aan te ontrafelen

  Het is wat het is

  Constructiever zou zijn, om te zeggen wat je niet snapt, aan mijn redenatie en dan leg ik het uit….

  Pseudo neutraliteit

  Tuurlijk ben ik neutraal…In een schandaal, dat voor mijn tijd was, kan ik niet niet neutraal zijn. Hoe kan ik betrokken zijn, bij iets waarmee ik niets van doen heb….

  Dat is als zeggen, jij denkt zeker dat je neutraal bent, als man, in de Harvey Weinstein kwestie…

  Ja, ik ben Harvey niet en ik zat niet aan konten van vrouwen….

  Ik ben dus neutraal, in dat debacle.

  Ik ben per definitie neutraal, omdat ik toen niet leefde en geen misdaden begaan heb, tegen Afrikanen.

  De strijd is dus, van koloniale wereld, tegenover imperialisten/racisten. Daarnaast heb je nog een neutrale massa. Een massa witten, die tegen het imperialisme zijn, niet racistisch zijn, maar zich er ook niet intensief mee bezig houden. Die mensen zijn niet ‘de imperialisten’

  Ik leef voor mijzelf en ben bezig met mijzelf en geef om mijzelf

  Wat kapitalisten uitvreten in Afrika en wat ze uitvraten , daarmee heb ik niets te maken. Ik vind het natuurlijk wel verwerpelijk, maar het is mij niet aan te rekenen.

  Net als dat feminisme , een vrouwen strijd is, niet mijn strijd.

  Mijn leven, gaat over mijn arbeidsconflicten en de manieren om mijn leven beter te maken. Het gaat niet over andere mensen. Het gaat over mij en mijn mede werkers, als zij hetzelfde conflict hebben. Dat is haalbaar voor mij

  Mijn strijd gaat niet over de derde wereld. Dat stellen, zou hypocriet zijn en onwaar.

 5. #5 by peter on 2018/10/04 - 17:30

  Het is jammer dat je reageert, niet op wat er staat maar wat jij denkt dat er wordt bedoeld. Als iemand anders behoefte heeft het bovenstaande te ontrafelen en adequaat te beantwoorden, dan zal ik zo’n reactie plaatsen. Zo niet, dan is de discussie in deze thread verder gesloten.

 6. #6 by VC Werstopper on 2018/10/04 - 16:34

  Jij en ik zijn ‘witte overheersers’ ?

  Ik heb geen plantages, ik heb geen multinational, die Afrika opgebruikt, ik bekostig geen lokale, onderdrukkende warlords en ik support geen groepen, die rassenhaat verspreiden.

  Dus wit zijn , is overheersen ? Geboren zijn in Nederland en wit zijn, is medeplichtigheid ?

  Eigenlijk een nationalistische instelling van je. Je bent geboren in NL, je bent wit, dus je hebt ook een beetje bloed aan je handen, indirect

  Was iedere Duitser medeplichtig, aan Hitler ? Nee, tuurlijk niet….

  Daarnaast…. Ja, dekolonisatie, wat is dat ? Wanneer een Afrikaanse militie, de door het westen gefinancierde presidenten, uit het eigen land gooien, om vervolgens een Afrikaans land te bouwen. Een strijd, die gepaard gaat met bloed, zweet en tranen. Dekolonisatie, is niet random witte mensen een soort schuldgevoel in wrijven. Lekker makkelijk is dat.

  Ben je zwart en dekolonialist ? Ga naar Afrika, sluit je aan bij een militie en bestrijd imperialistische belangen. Of, sluit je aan bij de black panthers en spoor nazi’s op, om ze in elkaar te beuken. Ja, dat is het échte werk. Ga niet rommelen op een campus, tegen veilige mensen aan ageren. De échte racisten en imperialisten, daar durft men zich niet aan te branden.

  Witte overheersing ? Kapitalisme heet dat. Kapitalisme heeft geen kleur.

  Nu zeker niet meer.

  Waarom die stelling gevaarlijk is, de stelling van de wraak, van de vergelding ? Het reduceert bevolkingsgroepen, tot hun vermeende ‘ras’ en het kijkt niet naar daadwerkelijke klasse dynamiek.

  Als je een slavendrijver bent, ben je een slavendrijver. Ben je geen slavendrijver, dan ben je géén slavendrijver. Jij doet alsof er een soort correlatie is, tussen wit zijn en slaven drijven. Dit is objectief gezien onjuist. Kolonialisme is verkeerd, maar men moet niet doen, alsof witte mensen in deze tijd, ook maar iets te maken hebben, met misdaden uit het verleden. Dat is alsof ik Duiters, voor ‘moffen’ ga uitschelden, want wij Hollanders hebben zo geleid, onder ‘de Duitsers’

  Een collectivistische/nationalistische drogredenering.

  Het is zogenaamd begrijpelijk, als een Afrikaans leger, Europa binnen stormt en de witte mensen afslacht, onder het mom van ‘oog om oog, tand om tand’ ?

  Dit hebben jullie nog tegoed ?

  De laatste zullen de eerste zijn, zoals Jezus balkte ?

  Minor Threat :

  I’m sorry
  For something that I didn’t do
  Lynched somebody
  But I don’t know who
  You blame me for slavery
  A hundred years before I was born
  Guilty of being white
  I’m sorry
  For something that I didn’t do
  Lynched somebody
  But I don’t know who
  You blame me for slavery
  A hundred years before I was born

 7. #7 by peter on 2018/10/04 - 16:12

  “Dat men een slaven verleden heeft, maakt niet dat men zogezegd ‘iets in te halen’ heeft. Dat is een uiterst gevaarlijke stellingname.” Dat is inderdaad een uiterst gevaarlijke stellingname voor de witte overheersing en het bestendigen van koloniale verhoudingen ja. Want wie die stellingname doet, kiest een kant tegen die overheersing, in plaats van zich achter pseudo-neutraliteit te verschuilen. Wie vijfhonderd jaar op achterstand is gezet, heeft vijfhonderd jaar achterstand in te halen – en wie daarbij wil helpen, zou op zijn minst niet in de weg moeten gaan lopen. Wie eindeloos is geslagen en getreiterd, en opeens hard terug slaat, staat daarbij in haar of zijn recht. Self defense is no offense, en een inhaalslag daarin is volstrekt legitiem. Mensen in ongelijke posities net zo streng beoordelen is hetzelfde als aan arme vrouw die een brood steelt gelijkelijk veroordelen met een frauderende zakenman.

  “Dat is een beetje het idee van, de holocaust gebeurde, dus is Israel toch wel een beetje ‘the good guys’” Wie, achter de hoogst oppervlakkige parallel die je trekt, het verschil niet ziet tussen het hardhandig en ongeduldig willen afschaffen van ieder kolonialisme (de nabestaanden van tot slaaf gemaakten die iets ‘in te halen’ hebben) en het vestigen van een nieuw kolonialisme (Israel, dat de Holocaust-erfenis misbruikt ter legitimatie) die is een goed eind de weg kwijt.

 8. #8 by VC Werstopper on 2018/10/04 - 15:58

  ik weet eigenlijk niet, waaraan ik denk, als ik aan ‘de mens’ denk.

  Wel denk ik in het Hollands, wat mij op een bepaalde manier vormt. Toch ben ik inderdaad óók nog steeds een inherent uniek individu, zoals iedereen dat is.

  Het zou er niet toe moeten doen. En in mijn dagelijkse interacties, behandel ik een Surinamer niet anders, dan een Hollander.

  Objectief gezien, zijn er ook alleen maar mensen. Want jij en ik zijn wit…

  Maar jij en ik zijn toch totaal anders, qua nurture/nature. Je bent niet een identiteit natuurlijk. Je hebt genen die honderd procent afwijken dan die van mij en jouw leven, was honderd procent anders, dan mijn leven. Waardoor jij dus een compleet, geheel ander persoon bent. Alleen de kleur van onze huid, komt ( min of meer) met elkaar overeen. Maar dat maakt niet dat je kan zeggen, die twee witten daar, die zijn vast dit/dat, die begrijpen dit/dat niet. Je kan over niemand, die je niet kent, zulke stellingen doen.

  Jij en ik denken in het Hollands, dat drukt wel een stempel, op onze perceptie van de wereld. Ondanks dat, staan wij haaks op elkaar

  Niemand heeft het recht, het ‘recht’, om kort door de bocht, ongenuanceerd te zijn. Want het is altijd gevaarlijk. Of ik dat nou doe, of een Surinamer, of wie dan ook.

  Dat men een slaven verleden heeft, maakt niet dat men zogezegd ‘iets in te halen’ heeft. Dat is een uiterst gevaarlijke stellingname.

  Dat is een beetje het idee van, de holocaust gebeurde, dus is Israel toch wel een beetje ‘the good guys’

 9. #9 by peter on 2018/10/04 - 15:33

  Kijk, en dit is dus witte koloniale overheersing in optima forma:

  “Pas als er geld is, kan er tijd zijn, voor het formuleren van een op Afrika georiënteerde kennisoverdracht”. Voor de dominante – Westerse, door wit gedomineerde cultuur – is altijd wel aandacht, ook als er geld te kort is. Die is namelijk de norm (geworden, door de rest van de wereld gewelddadig haar wil op te leggen). Aandacht voor Afrika moet netjes op de beurt wachten, tot er geld is. Maar met zo’n houding weet ik al waar het geld heen zal gaan als het beschikbaar komt: niet naar aandacht voor Afrika – tenzij radicale mensen daar expliciet een punt van maken. Dat kunnen ze maar beter ook NU doen, zodat het te beperkte geld van nu ook eerlijker over aandachtsgebieden wordt verdeeld. Maar daarvoor is dus een helder dekoloniaal standpunt nodig, een standpunt dat niet alles tot een beklemmend-benauwd geformuleerde “klassenstrijd” reduceert maar erkent dat binnen de strijdende klassen ook verdelingen bestaan die er toe doen.

 10. #10 by peter on 2018/10/04 - 15:25

  Jij komt uit Europa, een ander uit Afrika. Maar iemand uit Afrika wiens overgrootouders zijn ontvoerd naar Suriname, en wiens ouders naar nederland zijn geëmigreerd… denkt die in en “Afrikaanse taal”? Is het allemaal niet een klein beetje ingewikkelder dan jouw nogal essentialistische weergave? Zit je in de laatste zinnen van je bijdrage nu niet juist verschil te benadrukken, wegens afkomst, terwijl je elders keer op keer stelt dat die verschillen er eigenlijk niet toe doen, dat je alleen maar in mensen wilt denken en niet in identiteiten? Feitelijk geef je nu toe hoe diep in het bewustzijn – ook in jouw bewustzijn – onderscheidingen tussen witte en zwarte mensen geprogrammeerd zijn, en hoe lastig het is om dat te doorbreken.

  En over prikkelbaarheid. Ik geloof dat nabestaanden van tot slaafgemaakten en gekolonialiseerde volkeren, vijfhonderd jaar getergd, mishandeld, vernederd, uitgemoord, de overlevenden tot buitenstaander gedegradeerd, mensen wiens geduld nu echt wel lang genoeg op de proef is gesteld… dat die mensen honderd keer meer recht hebben op ongeduldig-klinkende reacties die op witte mensen als prikkelbaar of kort door de bocht overkomen, dan witte mensen. Witte mensen zouden eens mogen leren zich minder snel voortdurend persoonlijk aangevallen te voelen zodra iemand hun gedachten met racisme in verband brengt.

 11. #11 by VC werstopper on 2018/10/04 - 15:13

  Ik was niet prikkelbaar. Ik ben prikkelbaar geworden, door bepaalde aanvaringen, met ‘linkse’ mensen en hun pedante gedragingen

  Indirect suggereert ze natuurlijk wel, dat ik crypto racist ben.

  Ze zegt het alleen niet direct, daarom had ik er niet zo op in moeten hakken.

  Mocht er een vermoeden zijn, dat ik ‘een racist’ ben, dan heb ik dat eventjes preventief de grond in gestampt

  Het is aan jou of je het plaatst btw, wat ik hier schrijf. Ik schrijf het op, jij kan het ook niet plaatsen.

  Ik dacht dat ik Astrid kende, ik dacht dat ik wist wie zij was en die persoon is wit.

  Daarnaast, de meeste mensen in mijn omgeving, de meeste mensen in dit land, zijn wit.

  Je referentiekader, neigt dus naar wit. Als je in Afrika opgegroeid bent, dan denk je eerder aan een zwart persoon, als je aan een mens denkt.

  Als je in China opgegroeid bent en men zegt : teken is een mens, dan tekent men Aziatisch persoon….

  Zo kan je op iedere slak wel zout leggen en alles onder een vergrootglas leggen, om een potentiële Europa centrische neiging te ontdekken.

  Ja, ik kom uit Europa, ja, ik ben Europeaan. Ik denk in het Hollands, mijn manier van denken is gevormd door mijn taal. Mijn referentiekader, is westers.

  Maar dat hoeft op zichzelf nog geen probleem te zijn…..

  Net als dat een Afrikaan, in een Afrikaanse taal denkt en dus een andere kijk op de wereld heeft. Een perceptie van de wereld, gevormd door een andere grammatica.

 12. #12 by peter on 2018/10/04 - 14:55

  Dan blijft nog het feit dat Astrid jou geen racist heeft genoemd. Prikkelbaarheid is geen excuus voor het doen van een onjuiste bewering. JUIST een geprikkeld mens zou even twee keer mogen nadenken bij wat zij of hij opschrijft.

  En de aanname dat Astrid wit zou zijn: het excuus siert je. Maar het feit dat mensen zulke aannames doen – dat in hun hoofd mensen al standaard bij wit zijn ingedeeld zolang het tegendeel niet is vastgesteld – is wel erg tekenend voor hoe vanzelfsprekend witheid in deze maatschappij is. Ook bij mensen die zeggen: “ik ben geen kleur, ik ben een mens” zijn andere mensen blijkbaar toch al ingedeeld naar kleur…

 13. #13 by VC werstopper on 2018/10/04 - 14:44

  Ook het idee, dat Afrika uit stammenverband bestaat, is dan geen racisme, maar eerder misvatting

  Racisme is pas wanneer men zegt : De zwarten zijn dommer.Als je er écht vanuit gaat, dat het ene ‘ras’ anders is, dan het andere ‘ras’. Als je dus écht zegt, als je zwart bent, ben je totaal anders dan een witte en kan je niet naast zo’n witte wonen. Wat die Stef Blok eigenlijk zegt. Dat is dus wél racisme.

  Het is een geloof, dat de verschillende ‘rassen’, ook een hele andere genetische codering hebben en daardoor anders functioneren.

  Maar een misvatting, over stammenverband. Een ietwat slordige formulering, is niet meteen ‘racisme’.

  Ik zou een volwassen, die zwarte piet speelt en zich niet bewust is van de gevoeligheid, ook niet meteen ‘een racist’ noemen.

  Pas als die volwassen zegt : zwarte mensen halen nooit hun diploma, want dat zit in hun genen, dan is hij/zij een racist. Ik ben dus wat strenger, in het gebruik van dat woordje.

  Mijn reactie is prikkelbaar, omdat men tegenwoordig veel te snel de ‘racisme’ kaart speelt, om maar een deugdzaam, sociaal geaccepteerd persoon te zijn.

  Dit zet iedere potentiële discussie op slot. Snel wordt de ‘wit privilege’ kaart gespeeld.

  Ik ben geen kleur, ik ben een mens. En mensen die de ‘wit privilege’ kaart spelen, weten niets van mij, van mijn leven, van waar ik vandaan kom etc.

  De kern van mijn betoog is/was ook. De huidige universiteiten, spelen in op de huidige wereldorde. Een wereldorde, die gekleurd is door westers/kapitalistisch handelen en de respons op dat kapitalisme.

  Omdat universiteiten weg bezuinigd worden, is wat overblijft, middelen om te functioneren, binnen de westerse wereldorde, de meest basale middelen dan.

  Pas als er geld is, kan er tijd zijn, voor het formuleren van een op Afrika georiënteerde kennisoverdracht

  Dit alles is dus gewoon een klassenstrijd. Het gaat over of er überhaupt ruimte is voor kennis. In kapitalisme is er niet écht ruimte voor kennis en ontwikkeling. Omdat het om geld draait en niet studie.

  Om dus nu, op dit moment, te sparren met dekolonisatie, vind ik een afleiding van de ware frictie.

  Los van of het relevant/irrelevant is.

  btw, in mijn verbeelding is Astrid wit, ik weet niet waarom. Excuses daarvoor, een aanname.

 14. #14 by peter on 2018/10/04 - 13:11

  “Ik ben geen racist…”. Maar Astrid zegt dat ook nergens. Ze zegt tegen mij: “COMPLIMENTEN en fijn, dat je de moeite genomen hebt,de ”Afrika bestaat alleen uit stammen” waan van zovele hele
  en/of crypto racisten te ontzenuwen”. Ze zegt dus dat een bepaalde opvatting – ‘Afrika bestaat alleen uit stammen’- door vele hele en crypto en/of crypto racisten” wordt aangehangen’, en is blij dat ik die opvatting weerleg. Of jij onder die hele of cryptpo fascisten valt, laat ze in het midden. Ze geeft een omschrijving van opvattingen, niet van jou als persoon.

  Verder schrijf je: ¨Jij bent Astrid, niet ‘een witte’” Hoezo, een witte? Waar baseer je op dat Astrid een witte zou zijn? Ben je niet wat overhaast in je aannames?

 15. #15 by WC verstopper on 2018/10/04 - 12:38

  Ja Astrid

  Allereerst, ik ben geen racist. Dit is dus het probleem van veel huidig ‘links’. Ze noemen alles heel snel ‘racist’ en komen daarmee erg ongenuanceerd en puberaal over

  Waarom dit ook bedreigend is. Als je racist bent, behandelen mensen je ook als racist. Wat betekend dat je aangevallen kan worden, op straat, door die hitsige ‘linkse’ AFA jongetjes, die alles aangrijpen, om hun morele superioriteit erin te rammen

  Waarom ben ik geen racist ?

  Jij weet feitelijk niets van mij. Geen halve reet, zou je kunnen zeggen

  Ik geloof niet in het begrip RAS.

  Ik geloof in individuen, niet in rassen. Jij bent Astrid, niet ‘een witte’

  Obama, is Obama. Hij is niet ‘die zwarte’. Of, ‘die licht getinte, Afrikaan’

  Hij is een uniek persoon,met een uniek DNA en een uniek leven. Hij is niet de uitwas van ‘een ras’. Het zijn de nazi’s, die mensen reduceren tot ‘hun ras’.

  Loop niet in die val, neem die drogredenering niet over.

  ben je dan kleurenblind ? Letterlijk en figuurlijk ja. Want ben jij een sukkel, dan ben je een sukkel. Of je nou wit, zwart, blauw, groen, of doorzichtig bent.

  Mag ik je wél, dan mag ik je, of je nou wit, zwart, paars, blauw, beige, of zalm bent.

  En zoals ik dertien keer aangeef, in mijn betoog. Ik vind Afrikanen, op geen enkele manier minder, dan Europeanen. Toch noem je mij ‘een racist’. Wat beledigend én gevaarlijk is. Vooral dat laatste, daar heb ik een probleem mee. Want ben ik ‘een racist’, wat je tegenwoordig heel snel bent, dan loop ik gevaar. Want stickers op de lantaarnpalen vertellen ons : ben een racist en de AFA slaat je dood met knuppels. En tegenwoordig ben je al heel snel ‘de racist’.

  Ik heb groot respect voor Afrikaanse kunst. Ik vind niet dat zwarte mensen ‘dom’ zijn en ik vind niet dat het westen superieur is, ten opzichte van Afrika. Sterker nog, ik ga met Afrikaanse vluchtelingen om, ik eet Afrikaanse eten en luister soms Afrikaanse muziek. Als ik een racist ben, wat is Wilders dan wel niet ? Of Baudet ?

  Ja en dat is dus ook het probleempje hé. Als iedereen een racist is, dan neemt niemand je meer serieus, als er een keer wél een racist is, die zich positioneert. Als jij schreeuwt, samen met drie AFA knulletjes, zo van : racisme !!!!!

  niemand neemt jullie meer serieus. Ook niet als jullie wél gelijk hebben.

  Nog nooit in mijn leven heb ik gedacht : hey, daar gaat een zwarte man, die is vast heel dom.

  Ik ben opgevoed door mensen, die linkser zijn dan jij. Geen drupje racisme, is in mijn opvoeding geweest. Ras speelde geen rol. Mijn ouders hadden vrienden uit alle landen en iemands kleurtje, kwam nooit ter sprake. Was niet eens iets, waar ik als kind mee bezig was.

  Als laatste

  Ja, ik gaf toe bepaalde informatie te missen. Ik gaf toe te grote stellingen te doen, over stammenverbanden etc.

  Ik geef toe niet veel over Afrika te weten en ik geef toe dat dit een blinde vlek is.

  Ook zeg ik dat het niet verkeerd zou zijn, als er meer over bijv Afrika geleerd werd, op universiteiten. Juist om de rassentheorie van de altright te ontzenuwen.

  Dus ja, ik heb mijn gebreken, ik heb mijn blinde vlekken. Al zou ik gelijk gehad hebben, al was Afrika voor een groot gedeelte onderverdeeld in stammen ( wat natuurlijk niet waar is, maar ik had het over stammen VERBANDEN ). Afijn, al zou ik gelijk gehad hebben. Ik geef juist aan, dat ik de ‘primitieve’ mensen, in de wereld, niet beschouw als ‘minder’ dan gemoderniseerde mensen. Jij bent degene, die blijkbaar dat linkje legt. Die blijkbaar ervan uit gaat, dat ik stammen minderwaardig vind…

  Nee, ik vind een Masai, absoluut niet minder waard, dan een of andere klote Amerikaan, in een of ander trailerpark. Of een Dayak, vind ik ook niet minder waard, dan een overwerkte Japanse kantoormedewerker. In tegendeel. Ik zou eerder kiezen voor het primitieve bestaan, dan voor het treurige kantoorbanen bestaan.

  nee !!!!!

  Ik ben geen racist….

 16. #16 by Astrid Essed on 2018/10/03 - 16:26

  Beste Peter

  GROTE WAARDERING!
  Voor je deelname aan de betoging, maar vooral ook voor je reactie op
  ”De Toiletontstopper” [gebruik liever het ouderwetsere
  woord ”toliet” HAHAHA]
  COMPLIMENTEN en fijn, dat je de moeite genomen hebt,
  de ”Afrika bestaat alleen uit stammen” waan van zovele hele
  en/of crypto racisten te ontzenuwen
  Van 19 e euwers of pre WO II 20 ste eeuwers kan ik
  dit nog begrijpen/vergeven, maar we leven nu in
  de 21 ste eeuw parbleu!

  Ik ga niet proberen al die verwarde kluwen te ontwarren,
  dat heb jij al overtuigend gedaan
  KUDOS!

  Wat veel mensen, en ook weldenkenden, ook vaajk
  uit het oog verliezen is, hoeveel het [toen nog Middeleeuwse]
  Europa heeft geleerd van en te danken heeft aan de Islamitische
  wereld, die belangrijke aspecten van de beschaving
  Wiskunde, herleving van de Griekse klassiieken, moderne
  ireigatietechnieken, etc] naar Europa heeft gebracht via
  de Moorse verovering/heerschappij van Spanje, in de
  Middeleeuwen ook wel Al-Andalus genoemd.

  Absolute aanrader is de Youtube documentaire
  van historica Bettany Hughes?”How the Moors
  ruled in Europe”
  Zoek maar op!

  Ook een aanrader is het artikel van ondergetekende:

  THE MOORISH RULE IN MEDIEVAL SPAIN/HOW
  THE MOORS BROUGHT CIVILISATION TO EUROPE

  https://www.astridessed.nl/the-moorish-rule-in-medieval-spainhow-the-moors-brought-civilization-to-europe/

  OF

  http://la.indymedia.org/news/2017/05/295351.php

  Maar ja, er zullen altijd mensen zijn, die bereid zijn zich
  open te stellen voor andere perspectieven en de moed
  hebben, achterhaalde opvattingen af te werpen.
  En diegenen, die maar blijven vasthouden aan oude.
  allang achterhaalde vooroordelen

  Niogmaals Peter, ik waardeer het ontzettend, dat je
  de moeite genomen hebt, tegen achterhaalde
  en achterlijke 19 e, pre WO II 20 ste eeuwse
  vooroordelen ten strijde te trekken!

  En hier mijn overname van je uitstekende stuk
  over je deelname aan de studentenstrijd!

  https://www.astridessed.nl/artikel-peter-storm-een-dagje-amsterdam-betoging-bezetting-sit-down-actie-en-meer/

  Hartelijke groeten/Astrid

 17. #17 by WC verstopper on 2018/09/30 - 23:40

  hmm….

  misschien heb je wel een punt.

  Het punt wat ik maak. Het epicentrum van de moderne wereld, de ontwikkelingen die gaande zijn, liggen nu in het westen. Veel van de moderne filosofie, komt uit Europa en Duitsland, Frankrijk. Net als dat de industrialisatie in Engeland ontstond en de klassenstrijd daarmee in Europa ontstond. Het marxisme werd in Duitsland geboren, via een lijntje met Hegel, Hegel, ook weer Duitse filosofie, die via Marx, dus een grote stempel gedrukt heeft, op de wereld

  het stukje, was btw nog niet echt goed aangepast, de vorige reactie van mij

  Niets ten nadelen van de Masai. Ik zie stam ook niet als een negatief woord. Misschien kan je Friezen ook wel ‘een stam’ noemen

  máár je kan er ook iets positiefs uit halen. Ergens geef ik mevrouw Ramnath dus wél gelijk. Meer informatie, meer kennis, over bijvoorbeeld die miljoen Masai, juist om meer begrip van die mensen te krijgen

  Naar mevrouw Ramnath toe, zou ik zeggen : leer er ons dan over. Je kan ons wel verwijten, dat we er geen reet van weten, maar leer ons er dan over. Laat dat niet over aan de universiteit. Ik heb geen vertrouwen in die universiteiten. Leer ons die dingen dan, maak dan youtube spoken boeken etc

 18. #18 by peter on 2018/09/30 - 18:00

  Wat een warboel. Alles loopt door elkaar, het zit vol onjuisthedenen onterechte aannames . Ik heb gene zin om ze eruit te gaan vissen allemaal. Zijn er liefhebbers in mijn lezerskring die dit kunnen verder beantwoorden, en er ook nog de energie voor hebben?

  Een feitelijk dingetje: Derde Wereld was een woord uit de inmiddels voorbije Koude Oorlog. De Eerste Wereld, zo heette toen het rijke Westen. De Tweede Wereld was de Sovjet-Unie plus aanhangsels, het “Oostblok”. De rest, ook wel “de arme landen”genoemd, was de Derde Wereld. Jazeker, inclusief Midden-Oosten en China. Met het verdwijnen van het Oostblok en het “Communistische Blok”heeft het woord haar zin verloren, men spreekt tegenwoordig eerder over the Global South.

  Over Afrika: stamverbanden spelen daar een rol, net als in Europa (al noemt men de ruim 350.000 IJslanders een volk, en de bijna anderhalf miljoen Masai een stam…). Maar als je denkt dat staatsvorming daar ene product van “modernisering”was, geef je opnieuw blijk van gebrek aan kennis. Stamverbanden werden juist onder en vanwege het kolonialisme STERKER – omdat de eerdere staatsverbanden door dat kolonialisme werden kapotgemaakt. Wat bleef over, wat werd zo steeds relevanter? Stamverbanden. Maar dat vertelt de gevestigde, door en door koloniale geschiedschrijving je niet. Ook die stamverbanden zijn historische constructies. Wie gelooft in de essentie daarvan, bedrijft precies de door jou zo verfoeide “identiteitspolitiek”.

 19. #19 by ondergewaardeerde WC verstopper on 2018/09/30 - 17:33

  Afrika, heeft lange tijd in stammenverband geleefd. Dat is niet goed/slecht. Er zijn wel steden, men heeft staten, men is gemoderniseerd, natuurlijk. Maar stammenverhoudingen, spelen nog steeds een rol. Dat is niet kolonialistisch vanuit mij gezien, slechts een feit. Ik zeg ook niet dat hun stammenverband ‘minder’ waard is, of wat dan ook.

  Sterke nog, ik heb groot respect, voor Masai. Waarom weet ik niet, maar ik geloof ze gewoon, op een of andere manier. Springen en rode verf dragen, dat snap ik gewoon, geen grappen.

  China is niet de derde wereld. Arabië ook niet. Afrika is dat en Zuid Amerika, grote delen van Afrika en Zuid Amerika.

  Btw, Azteken werden enkel en alleen onderworpen, doordat men geen kanonnen had, geen buskruit, geen paarden én men werd ziek, van de Spanjaarden

  Een klassiek staaltje pech, van hun kant. Want hadden ze dat wel gehad, dan was het de Spanjaarden nooit gelukt. Had men contacten met China gehad, dan was het al anders gelopen.

  Doordat men dus uitgeroeid is, heeft men niet meer kunnen meedoen, met de moderne tijd. Ja, maar zo is het nou eenmaal. Dat maakt mij geen kolonialist

  Ik vind het niet normaal, als men mij racist, kolonialist noemt.

  Dat Chinese filosofie niet wordt onderwezen, is natuurlijk wel vreemd.

  Arabische wereld, heeft de filosofie geconserveerd en heeft er zelf ook veel aan toegevoegd.

  Maar als ik nu inderdaad even onderzoek doe, veel wordt niet geleerd, op scholen. Eigenlijk is dit wel raar. Zo weten we helemaal niets, van miljoenen steden, in een land als Iritrea

  Is gekke shit, inderdaad

  Het punt is, een studie kan maar een paar hoofdstromen meenemen en niet alle schubstromingen. De grote namen, zijn in het westen ontstaan. Omdat hier altijd het intellectuele epicentrum lag. Nee, dat komt niet doordat Afrikanen ‘dom’ zijn, maar is gewoon zo ontstaan. Hier is ook stoom uitgevonden. Daar kan ik ook niets aan doen. Waarmee ik niet zeg, dat Afrikanen, die dat niet uitgevonden hebben, dus ‘dom’ zijn. Nee, zo werkt het niet. Maar ontken niet de geschiedenis. Veel moderne architectuur, is ontstaan in de geïndustrialiseerde wereld. Wolkenkrabbers etc. Wat niet betekend dat hun bouw, minder is, of niet relevant, of wat dan ook. De recente ontwikkelingen, zijn alleen in Europa, Rusland, Amerika en Japan ontstaan. De studies van deze tijd, zijn dus toegespitst, op het epicentrum van de tijd.

  Was dat Afrika geweest, dan leerde we nu Afrikaanse techniek, filosofie.

  Dat maakt mij geen kolonialist, zo makkelijk is het niet.

  Als ik Oeganda bezet en de middelen daar roof en de bevolking verkracht, dán ben ik kolonialist.

  Als ik mij focus op Griekse en Duitse filosofie, en niet op Oegandese, dan ben ik géén kolonialist. Dat woord verliest namelijk al zijn waarde zo. Als ieder gebrek aan overgaven, iedere handeling, die niet gespekt is van tergend schuldgevoel, al kolonialistisch is, dan is bijna iedereen een kolonialist

  Stammen hadden veelal een animistische wereldvisie. Religie is geen filosofie. Het is gevaarlijk, als men mystiek en filosofie/wetenschap/logica door elkaar gaan mengen

  En ja, hun Animisme is waardevol en ja, het zou meer op universiteiten besproken moeten worden.

  Antropologie meer standaard maken, overal doorheen mixen, dat zie ik als wel waardevol, btw.

  Maar waarom bespreekt men het niet ? Omdat er geen geld is, geen tijd ? En waarom is er geen geld/tijd. Klassenstrijd, managers etc.

  Die dekolonisatie toestanden, hebben vaak een beetje een agressieve, humorloze ondertoon. Dat vind ik niet prettig. Niet iedereen is Adolf, zogezegd.

 20. #20 by peter on 2018/09/30 - 16:51

  Het zou helpen als je ook maar iets van de “derde wereld” en haar filosofische tradities, en trouwens ook van de maatschappelijke structuren aldaar voordat het kolonialismehara destructieve arbeiddoorzette, zou afweten. Het idee dat de meerderheid van de bevolking in Afrika, Azië en pre-columbiaans (ook een koloniaal begrip maar vooruit) Amerika in “stammenverbanden” leefden, is een absurd, koloniaal vooroordeel. Je gooit daarmee bijvoorbeeld vierduizend jaar Chinese geschiedenis – en haar bijbehorende, buitengewoon complexe en aan Westerse universiteiten nauwelijks onderwezen filosofische tradities – doodleuk in de bak ‘niet-bestaand/niet-relevant’. Over India, de ARabische en perziche wereld, maar ook over Mewxico en het Andersgebied valt iets soortgelijks te zeggen. En West-Afrika bevatte in de tijd die hier ‘de Middeleeuwen’heet, omvangrijke koninkrijken. Dat we niet weten hoe de filosofen in die koninkrijken heetten, betekent niet dat deze filosofen niet hebben bestaan.

  Degenen trouwens die wel in zulke stamverbanden leefden, waren in veel opzichten beter af dan de mensen die in staatsverbanden en geürbaniseerde structuren – de ‘beschaving’- moesten zien te overleven. Het is dan ook niet voor niets dat juist in stamverband levende bevolkingen vaak hardnekkig guerrillaverzet boden en vaak nog bieden aan oprukkende koloniale rijken: ze hadden niet alleen iets om tegen te vechten, maar ook iets om vóór te vechten: vrijheid, autonomie van relatief egalitaire en in sommige aspecten anti-autoritaire gemeenschappen tegenover een autoritair kolonialisme. De volkeren in gecentraliseerd staatsverband – Inca’s, Azteken – waren vaak veel makkelijker te onderwerpen, deels omdat zij aan die staatsverbanden vaak helemala niet zo loyaal waren, iets waar bijvoorbeelt Cortez behendig gebruik van maakte. Mensen die onder het Aztekenrijk leefden, kunnen best eens gedacht hebbenn dat het onder Spaanse heerschappij wel eens beter kon worden. Een illusie, maar gezien het repressieve karakter van het Aztekenrijk niet zo’n vreemde illusie.

  En ja, in die stamverbanden werd aan filosofie gedaan, ook al hanteerde met daarvoor andere begrippen. Men zou er zich eens kunnen verdiepen, in plaats van dit soort zaken bij voorbaat en zonder veel kennis van zaken van tafel te vegen. Dat mensen dit soort dingen niet weten, laat trouwens precies zien hoe noodzakelijk het dekoloniseren van Westerse universiteiten juist is.

 21. #21 by ondergewaardeerde toilet ontstopper on 2018/09/29 - 14:28

  Goed gedaan, heren, dames én personen

  Krijg je een sticker voor

  De eisen : Dividenden debacle, wat mij betreft ápen belangrijk !!!!

  Jezus

  bezuiniging op onderwijs. Onderwijs is heel belangrijk. Want slecht onderwijs, leidt tot fascisme en neoliberalisme. Een onbeholpen bevolking, leidt tot rampen, slecht onderwijs, leidt tot onbeholpen mensen, die zich makkelijk laten gebruiken. De VVD doet er goed aan, als ze zichzelf sterker willen houden, door mensen dom te maken. Alleen domme mensen stemmen immers op de VVD. Mag ik dat zeggen ? Jazeker !

  Dekolonisatie van de universiteit ? Hier heb ik eerlijk gezegd geen halve reet mee. Begrijp mij niet verkeerd, ik vind het boekje van mevrouw Ramnath, zeker interessant ( dekoloniseer de anarchie )

  Punt is wel, de derde wereld heeft weinig filosofen etc voort gebracht, weinig sociologen. Nee, niet omdat de derde wereld ‘dom’ is, of minder. Maar omdat hun levens anders functioneren. Zij hebben vaak een ander soort, integrale, stammencultuur en men legt zich meer toe, op andere zaken. Kunst, overleving, religie, sport, veeteelt, verhalen overdracht etc. Niet zaken die bruikbaar zijn voor een universiteit. Nee, niet omdat die zaken ‘minder’ zijn. Ze zijn alleen niet relevant, om de door het westen gedomineerde wereld te begrijpen en/of te bestrijden.

  Het voorstel, is als de feministen, die boos waren dat er weinig achttiende-eeuwse filosofes besproken werden, op de universiteit. Ja, dat is geen kwade wil, dat is slechts een gegeven. Vrouwen werd destijds ( in de achttiende-eeuws ) verboden, om te studeren. Dus er is niets gemaakt, door vrouwen…En wat er niet is, valt niet te onderwijzen.

  Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt en hebben zich daardoor niet toegelegd op filosofie etc. Niet omdat ze ‘dom’ zijn, maar laten we niet de geschiedenis verdraaien/ontkennen en zogenaamd ‘dekoloniseren’. Laat er eerst maar überhaupt geld voor zijn. Dat is de eerste strijd, de klassenstrijd, de ware strijd.

  Je kan kinderen op universiteiten wel leren, over stammenverbanden etc, maar niet iedereen wilt antropologie studeren. Het is voor jou en ik niet relevant, dat stammen in Indonesië, rituelen doen, om voorouders te eren, of wat dan ook. Wil je hierover leren ( wat ik dus doe ) dan zijn er honderden boeken over, in de bibliotheek.

  Btw, Femke, jij was toch zo links ? een onderkoelde haatfabriek als ik, is nog linkser dan jij. Salon socialisten. Ga dan lekker met Theriey praten, over de rassenkwesties in dit land. Klasse verrader.

 22. #22 by Betteke on 2018/09/29 - 10:13

  Kan dit moeilijk delen op fb. Goed artikel!

Comments are closed.