Magere concessies, bizarre arrestaties – universitair protest gaat vrolijk verder


vrijdag 13 maart 2015

Het protest van studenten en docenten houdt aan. Afgelopen avond was er weer een demonstratie. Die kwam vier weken nadat studenten met de bezetting van het Bungehuis de huidige actiegolf goed op gang brachten. Dat Bungehuis bleef elf dagen bezet. Toen volgde ontruiming, een woedende demonstratie de dag erop, en de bezetting van het Maagdenhuis. Die duurt nog steeds voort. Het algemene beeld: noch scheuten repressie, noch arrogante bestuurderstaal, noch verlate en halfslachtige concessies hebben het vuurt van verzet weten te doven. Een hartverwarmend vuur dat niet hoog genoeg kan oplaaien.

Nieuwe actie dus, in Amsterdam. Die volgt op de tienpuntenverklaring van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waarin het CvB een aantal concessies deed. Die werd door actievoerders als een stap vooruit begroet, maar terecht als onvoldoende aangemerkt. Waarom de concessies ontoereikend waren, heb ik in een eerder stuk uitgelegd. Met name de eis dat het CvB, net als alle bestuursposities, gekozen moest worden door studenten en docenten, was in de concessies niet terug te vinden. Die eis staat echter centraal. Actievoerders eisen niet zozeer ‘inspraak – adviesrecht, gegarandeerde spreektijd, dat soort dingen –  maar daadwerkelijk democratische zeggenschap. Op dat punt blijft het CvB steken in woorden en tot weinig verplichtende voornemens.  Betrokken actiegroepen – De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally, Rethink UvA – lieten in een samen ondertekende tekst  dan ook snel weten : “We verwelkomen deze ontwikkeling, maar verdere inspanningen zijn nodig om te zorgen dat het niet enkel blijft bij een verandering van toon.”

De strijd ging en gaat dus door, en dat is maar goed ook. Er was op 11 maart een kleine actie in, jawel, het Bungehuis. Daar probeerden actievoerders, zestien in getal, een ‘sleep-in’ te houden, waarmee ze “een ontbijt willen verzorgen voor de UvA-medewerkers die in het Bungehuis werken, als dank voor de steun die ze hebben gekregen.”  Zo omschreef Foliaweb het idee. De UvA poogde de boel kennelijk in te kapselen door hulp aan te bieden met de broodjes. Actievoerders waren daar niet van gediend en gingen vooralsnog niet weg. Later verscheen de politie met het ‘verzoek’ om te vertrekken. Dat deden de studenten vervolgens. Een kleine, ludieke actie was het, maar juist het opkomen van dit soort acties naast en tussen de grotere acties, laat zien dat er leven en creativiteit in de beweging zit, en dat mensen de noodzaak onderkennen om de strijd onder de aandacht te blijven brengen.

Deze vrijdagavond dus een demonstratie, waar volgens de NRC “een paar honderd studenten en docenten”  aan deelnamen. Ik kon er niet bij zijn, dus ik kan zelf geen inschatting maken. Maar bronnen als de NRC geven standaard een te laag cijfer. Ga dus maar uit van aanzienlijk meer deelnemers.

In de actie zat overduidelijk pit. Demonst4anten gingen langs het Bungehuis en het maagdenhuis. “Rond 18.30 hebben boze betogers het verkeer op de Dam korte tijd geblokkeerd door een sit-in,  vertelt de NOS. Kijk! Dat is nu actie voeren. Opgewekt de boel ontregelen en je punt blijven maken.

Bij het Spui slaagde de politie er kennelijk in om een aanleiding te vinden om twee mensen te arresteren, althans als we op de NRC in het al eerder aangehaalde artikel kunnen afgaan.. Lees, beef, het is om je te bescheuren. “De mensen werden opgepakt voor brandstichtying, omdat ze het Lieverdje aan het Spui in brand probeerden te steken.” Brandstichting, nou, nou! Van dat lieve standbeeldje nog wel, oei oei! Alleen… het Lieverdje is van brons gemaakt.  Dat brandt niet snel, al had je het graag. Weet de politie dat niet? Weet de NRC dat niet? Denken ze echt dat studenten dat niet weten? Of laat de NRC essentiële informatie weg? Vertaling van het bericht: enkele actievoerders maakten een vuurtje op het Spui, en de politie vond dat aanleiding tot een tweetal arrestaties.

Ik was er niet bij, dus helemaal zeker weten doe ik het niet. Maar als mensen iets onbrandbaars ‘in de brand proberen te steken’, dan is dat sowieso geen brandstichting, en is het arresteren van mensen om die reden dus lariekoek. De Volkskrant komt met een iets geloofwaardiger verhaal en citeert actievoerder Jarmo Berkhout. “Twee mensen hadden een stuk papier in brand gestoken en als hommage aan de provo ‘s bij het Lieverdje gelegd.” Vervolgens arresteerden agenten-in-burger de twee mensen. Machtsvertoon, lomp machtsvertoon. En inderdaad: de NRC liet essentiële informatie weg.

Mensen oppakken omdat ze een fikkie stoken aan het eind van een demonstratie – dát is wat er is gebeurd, en ‘fikkie stoken’ is dan nog een groot woord  –  het is eng, het is tegelijk lachwekkend. Maar met deze bespottelijke arrestaties gooit de Amsterdamse politie natuurlijk wel olie op het vuur. Arresterende autoriteiten en een bestuur dat mooi praat maar in te weinig inbindt – genoeg redenen om in ieder geval dat spreekwoordelijke vuur van actie vrolijk verder op te stoken.

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by Astrid Essed on 2015/03/15 - 01:34

  VOOR DEMOCRATISCH BESTUUR EN TEGEN DE TELOORGANG
  VAN HET ONDERWIJS
  LEVE HET STUDENTENPROTEST!

  Beste Peter

  Helemaal met je eens.
  De eisen van de studenten zijn legitiem en redelijk.
  Het is van de gekke, dat de Universiteit dermate autocratisch
  bestuurd wordt, dat er geen enkel werkelijk beslissingsrecht
  is in het kiezen van de bestuurslagen.
  Niet alleen moeten studenten, van wie de Universiteit
  tenslotte is [en niet omgekeerd, zoals de CVB voorzitter ”barones” Louise
  Gunning schijnt te denken] samen met de studenten de bestuurslagen
  kunnen kiezen, vooral is belangrijk, dat de keuzes herroepbaar zijn.
  Hoevaak komt het niet voor dat hoogleraren en wetenschappelijke
  medewerkers misbruik maken van hun macht [het intimidatie en
  belediging van studenten] en tot in lengte van dagen blijven zitten
  waar ze zitten.
  Daaraan moet maar eens een einde komen.

  En dan dat ”rendementsdenken”, wat dodelijk is voor
  werkelijke kwaliteit van het onderwijs.

  Goed, dat de studenten in verzet zijn gekomen.
  Nu niet inbinden!

  Zie ook mijn commentaar

  http://www.astridessed.nl/studentenprotestuva-studenten-houden-landelijke-bijeenkomst-in-maagdenhuisvoor-democratisch-bestuur-en-tegen-teloorgang-onderwijs/

  STUDENTEN/HOU VOL!

  Hartelijke groeten
  Astrid

 2. #2 by jan met de veganistische lul on 2015/03/14 - 12:40

  ik heb ooit met Asva volk van doen gehad. Ik vond het o-n-g-e-l-o-f-e-l-ij-k arrogant volk. De bestuurders van nu zijn wellicht de studentjes van toen. Openlijk een krant in de fik steken is provoceren; terecht dat de politie ingrijpt. De volgende keer is het een opblaaspop die de fik in gaat en voor je het weet staat heel Amsterdam in brand. Neemt niet weg dat het leenstelsel van de baan moet. Dat los je niet op door kranten in de fik te steken.

Comments are closed.