“Our jazz is here to stay!” Studentenactie, ook in Enschede


dinsdag 3 maart 2015

Morgen de “nationale actiedag” op hopelijk vele universiteiten, een volgende – hopelijk zeer voorlopige! – nieuwe climax in het studentenprotest: voor meer democratische zeggenschap, tegen de ogenschijnlijke oppermacht van geld als doel en rendement als norm. Hoe groot de actie wordt? De deelname aan de bijeenkomst in het Maagdenhuis waar mensen tot de actiedag morgen besloten, was al aanzienlijk. “De bijeenkomst trok zo ‘n 200 mensen”, aldus Nu.nl.  En intussen beperkt de strijd zich niet meer tot universitaire studenten en docenten alleen. Het rommelt ook op HBO-opleidingen. Sterker: op één van die opleidingen, het ArtEZ Conservatorium van Enschede, was vandaag een demonstratie. Voel je de voorjaarsbries?

Dat het op HBO-opleidingen ook borrelt, bleek afgelopen zondag al uit Het Parool. Dat schreef op zondag  al: “ook hoge scholen roeren zich. De HvA heeft sinds de bezetting woensdag met bijna alle hogescholen een whatsappgroep opgericht om verder na te denken over de rol van hogescholen in het protest.” HvA staat voor Hogeschool va Amsterdam; met de bezetting van woensdag wordt kennelijk het begin van de nog steeds voortdurende actie in het Maagdenhuis bedoeld. HBO-ers, druk aan het whatsappen over acties, daar kan voor orde, gezag en het grote geld natuurlijk weinig goeds uit voortkomen. Maar de vrolijk makende verbreiding van studentenprotest is op minstens één HBO ook al buiten smart- en i-phones merkbaar. Zojuist horde ik op de klassieke zender radio Vier de presentator iets vertellen over protest op het conservatorium, tegen het schappen van opleidingen, voor meer zeggenschap. Even een zoekactie op internet, en ja hoor.

Het gaat om studenten van het ArtEZ conservatorium van Enschede. Zij protesteerden, eerst in de kantine van de instelling en vervolgens buiten. Ze voerden onder meer de leus: “Directie, luister naar je studenten of stap op!”  Dat berichtte de website van de regionale krant Tubantia gisteren. Rtv Oost liet daar vandaag op volgen: “Ruim zestig studenten van ArtEZ  Conservatorium in Enschede hebben vanmiddag meegelopen in een protestmars. De studenten zijn boos op het bestuur van de school omdat de opleiding kassiek en jazz verdwijnt uit Enschede.” Zeggenschap is wat hier speelt, net als op de Universiteit van Amsterdam (UvA) waar de huidige studentenopstandigheid begon. En net als op die UvA is een reorganisatie aanleiding voor de studentenwoede. Die reorganisatie houdt dus in dat hele takken van opleiding dreigen te verdwijnen.

Het protest daartegen gonst al eventjes. Op 19 februari berichtte Tubantia over plakkaten aan de muren, opgehangen als protest. Eén van de plakkaten: “Where is our jazz?” Enige tijd later, zelfde poster, andere leus: “Our jazz is here to stay!” Wat de dreigende samenvoeging van kleine talenstudies op de Faculteit Geesteswetenschappen was voor de UvA, dat blijkt het schrappen van onder meer jazz als studierichting op het ArtEZ Conservatorium vann Enschede te zijn: plaatselijke grief en trigger van protest met zeggenschap als inzet.

Wat in Enschede gebeurt is belangrijk, goed nieuws. De studentenstrijd breidt zich uit van universiteit naar HBO, en van Amsterdam naar nu ook Enschede. De eis van zeggenschap, geworteld in plaatselijke grieven en wantoestanden, grijpt om zich heen. Studenten bewegen. De lente zet door.

Peter Storm

, , , , , ,

  1. #1 by h.a miedema on 2015/03/03 - 23:01

    studenten ik actie juig ik toe, ik vindt het goed, waren maar meer mensen een beetje moedig

    henk miedema
    harderwijk

Comments are closed.