Gun Baudet die schijnwerpers niet! Een oproep aan De Balie en Femke Halsema


zaterdag 13 januari 2017

Thierry Baudet zal, zo valt te vrezen, binnenkort het podium delen met Femke Halsema in een evenement in debatcentrum De Balie op 29 januari. Daar zal gesproken zal worden over ‘identiteit’. (1) Het is te hopen dat het ‘debat’ in deze vorm niet doorgaat. Het is vooral te hopen dat Femke Halsema van haar deelname afziet. Baudet dient immers niet behandeld te worden als legitieme gesprekspartner. Zijn gedachtengoed hoort geen podium te krijgen in een plek die haar rol als plek voor daadwerkelijk inhoudelijk debat serieus neemt. Geweeklaag over het ‘vrije woord’ dat in gevaar zou komen als Baudet deze gelegenheid niet krijgt, is niet terzake. Juist Baudet zelf is een gevaarlijke vijand van het werkelijk vrije woord en van inhoudelijk debat.

Baudet betoont zich een tegenstander van serieus wetenschappelijk inzicht en debat. Hij debiteerde in één tweet vier kolder-beweringen over het klimaat. Toen weerman Gerrit Hiemstra die vier beweringen kenschetste als onzinnig, reageerde Baudet door te roepen om het ontslag van Hiemstra (2). Weg met de klimaatwetenschap, weg met tegenspraak! Dat was zijn houding. Het is geen houding die een serieus debat mogelijk maakt over wat dan ook.

Eerder al, toen een docent zijn leerlingen een opdracht gaf om Baudets politiek kritisch te bespreken, reageerde Baudet op soortgelijke wijze: de docent verdiende wat hem betreft ontslag (3). Het typeert deze politicus. Weg met weteschappelijk inzicht dat hem niet bevalt, weg met tegenspraak en metkritische reflectie over en bespreking van Baudets opvattingen. Baudet zoekt geen wetenschappelijk inzicht, geen inhoudelijk debat ter intellectuele verrijking. Baudet streeft naar politieke zuiveringen om tegenspraak de nek om te draaien. Ieder beroep van hem en zijn aanhangers op de waarde van het ‘vrije woord’ en het ‘open debat’ is bedrieglijk en verdient hoongelach. Hem laten spreken, zoals De Balie doet, is hem laten liegen, bedrog faciliteren. Hem als gesprekspartner accepteren, zoals Femke Halsema doet, is hem onverdiende status gunnen.

Maar Baudet is meer dan een vijand van wetenschap, inhoudelijke discussie en debat. Hij is een aanjager van een wereldbeeld dat mensen structureel en systematisch in gevaar brengt. Zijn nadrukkelijk geëtaleerde streven naar een Nederland dat ‘blank’ en Europees is; zijn uitgesproken angst voor ‘homeopathische verdunning’ van de Nederlandse bevolking – oftewel van rasvermenging; zijn jaar na jaar herhaalde waarschuwingen tegen ‘massa-immigratie’ en de gevolgen die dat zou hebben voor ‘onze maatschappij’, zijn een indicatie. Baudet wil dat Europa “dominant blank en cultureel blijft zoals het is” en betoont een afkeer van “Afrikanisering” van het continent, zo liet hij een paar jaar geleden al eens weten (4).

Lang leve een Nederland, met zo min mogelijk zwarte mensen die zich dan ook nog verregaand aanpassen aan ‘onze cultuur’ als ze dan echt niet te deporteren of te liquideren zouden zijn.. Dat is wat Baudet wil. Hij vergaart politieke macht om onder meer dát soort gedachten in de praktijk te brengen. Het is een nationalistisch streven waarmee hij iedereen die niet aan zijn concept van witheid voldoet, omlaag duwt, bedreigt en in gevaar brengt. Combineer dat met zijn houding jegens critici, en je hebt een rechts-autoritaire mix. Politieke zuivering en etnische zuivering gaan hierin hand in hand. Er is een woord voor dit soort politiek, en dat woord begint met een F.

Baudet is tegelijk iemand die zijn minachting jegens vrouwen keer op keer etaleert. Volgens hem vragen vrouwen er zelf om door mannelijke partners grof aangepakt te worden, ook als vrouwen zelf ‘nee’ zeggen. Anders gezegd: mannen mogen seks afdwingen van vrouwen, want ‘eigenlijk’ willen die het zelf ook: “gewoon nog even aandringen”, is zijn advies. (5) Zo legitimeert Baudet feitelijk verkrachting. Hij combineert het streven naar witte overheersing met hardhandig patriarchale opvattingen. Kunnen we ons veilig voelen in een maatschappij waarin Baudet een zo machtig politicus is? Kunnen we ons neerleggen bij een Balie die aan Baudet de ruimte geeft om zijn opvattingen, ongetwijfeld in keurige stropdas-verpakking, te propageren? Kunnen we vrede hebben met een setting waarbij Femke Halsema hem de hand drukt en met hem in gesprek gaat, en hem daarmee helpt zich te profileren als weliswaar controversieel maar in de kern toch bonafide?

Als De Balie werkelijk een plek wil zijn van daadwerkelijk vrij debat,dan trekt De Balie de uitnodiging aan Thierry Baudet dus in. En als Femke Halsema werkelijk wil bijdragen aan een iets rechtvaardiger maatschappij en haar stellingname tegen racisme – voor zover daar nog wat van over is – echt meent, dan weigert ze de gesprekspartner te zijn van Thierry Baudet en zegt ze haar optreden in De Balie af zolang Baudets deelname niet is geschrapt. Rechts-autoritaire opvattingen met fascistische inslag hebben al veel te veel invloed en legitimiteit weten te verkrijgen in de publieke ruimte. Halsema en Balie dienen aan de verdere uitbreiding van die invloed en legitimiteit geen enkele medewerking te verlenen.

Noten:

1 “Sign of the Times 1: de strijd om ‘identiteit’ – Femke Halsema en Thierry baudet in SSSA”, debalie.nl, geen datum, https://www.debalie.nl/agenda/podium/sign-of-the-times-1%3A-de-strijd-om-identiteit/e_9783170/p_11770315/

2 “Baudet roept op tot ontslag NOS-weerman Gerrit Hiemstra”. Joop.bnnvara.nl, 4 januari 2018, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/baudet-roept-op-tot-ontslag-gerrit-hiemstra ; zie ook Peter Storm, “Gerrit Hiemstra had gewoon gelijk”, Ravotr.nl, 12 januari 2018, https://www.ravotr.nl/2018/01/12/gerrit-hiemstra-gewoon-gelijk/

3 Zie onder meer “Belaagde docent: Volkskrant neemt Baudet-frame over”, Joop.bnnvara.nl, 3 december 2017, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/belaagde-docent-volkskrant-baudet-frame

4 Arnold J. van der Kluft, “De ‘nette nazi’ Baudet aan het woord”, Krapuul.nl, 10 september 2017, http://www.krapuul.nl/politiek-blog/topics/xenofobie-2/2659116/de-nette-nazi-baudet-aan-het-woord/ ; ook: “Thierry Baudet: ‘Ik wil dat Europa dominant blank, en cultureel blijft zoals het is”, videokanaal Allochtoons, YouTube, 22 september 2017, https://www.youtube.com/watch?v=DpBzt9PyU5w Het betreft uitspraken op Amsterdam FM op 17 september, tijdens ‘De Vluchtweek’.

5 Aafke Romeijn, “Je hoeft zijn roman niet te lezen om te weten wat Kamerlid baudet van vrouwen vindt”, Vrij Nederland, 20 maart 2017, https://www.vn.nl/je-hoeft-zijn-roman-niet-te-lezen-om-te-weten-wat-kamerlid-thierry-baudet-van-vrouwen-vindt/

Peter Storm

, ,

 1. #1 by Mikkie Muis on 2018/01/17 - 16:01

  Ok je zegt alleen dat je dat net zo goed van hem kan vragen, het niet optreden met Halsema . Daar zou dus uit gedestileerd kunnen worden, dat ze gelijk zijn

  Maargoed, mijn fout dan

  Ik weet niet waarom Halsema de muren wilt .

  Ik geloof dat ze daarover een wispelturig standpunt heeft

  Wel staan groen links en fvd wel van elkaar af natuurlijk , sociaal economisch dan. Althans , dat is wel de bedoeling

  Misschien gaat ze wel hard tegen hem in , dat kan je nu nog niet zeggen

 2. #2 by Eric on 2018/01/17 - 15:20

  Voor alle duidelijkheid: ik heb niet beweerd dat Halsema een fascist is. Dat maak jij ervan Mickey. Ik schreef alleen: “Ook Halsema wil Afrikanen buiten Europa houden om ‘onze’ cultuur te beschermen.” Ik denk niet dat ze hem op die punten van repliek kan dienen omdat ze daarover teveel hetzelfde denken.

 3. #3 by Ronald Sinoo on 2018/01/16 - 00:43

  Mickey M,

  Halsema dient in dat debat te onderwijzen door verbaal met stenen en verf te gooien. Een fascist moet met alle mogelijke middelen bestreden worden. Maar zoals ik al zei: daar is Halsema denk ik de persoon niet voor.

 4. #4 by Mickey M on 2018/01/15 - 00:04

  Het heeft niet zoveel zin om met termen als ‘fascisme’ naar de mensen te slingeren. Zelfs als je gelijk hebt.

  De balie vind hem waarschijnlijk ‘niet een fascist’ en Halsema ook niet, alleen jij en Eric vinden dat.

  Kijk, toen ik op school zat, kregen we maar een heel klein stukje over fascisme. Vooral dat het fout is, maar nooit waarom het fout is en wat het überhaupt is. Een heel klein stukje werd gewijd aan skinheads en neonazisme en hoe fout dat is. Maar als je dan intelligent bent, ga je dan denken ‘waarom dan’ ?

  Als mensen niet écht weten wat fascisme is, herkennen ze het ook niet en gaan de haren niet overeind staan, als je van een ijzerwake hoort. En dus, zegt zijn achterban….. Nee, niet ‘en dus’, dat zijn mensen die joden en zwarten willen vergassen, dat is niet ‘een nieuwsgierig uitstapje’.

  Maargoed, ik weet dat dan, want ik heb mij ingelezen.

  Kortom, mensen onderwijzen is honderd keer productiever, dan stenen en of verf naar ze gooien.

  Maar inderdaad, gaat Halsema onderwijzen, of is ze opportunistisch, zoals de Volkskrant dat is, met alle winden mee waaien.

 5. #5 by Ronald Sinoo on 2018/01/14 - 18:55

  Nou ja,

  Zolang Halsema in dat debat consequent de onzin die Baudet verkondigt blootlegt, en dat strak en VOORAL BONDIG onderbouwt, en daarbij rustig blijft, en zich niet gaat verliezen in allerlei bijzinnen, en ook nog iets van superieure lichaamstaal uitstraalt in plaats van dat eeuwige “uhm…eh…uhm” waar ik in haar Tweedekamerperiode al zo’n hekel aan had, ja, DAN mag ze van mij met Baudet in debat. De vraag is: KAN ze dat? Is ze werkelijk bereid om zichzelf op dat podium binnenstebuiten te keren om die Baudet in het stof te laten bijten? Ik vrees van niet.

 6. #6 by Koos Droogloper on 2018/01/14 - 13:46

  Toch zie ik niet in waarom de Balie zoiets zou afblazen

  Ik bedoel, de media gaat het vooral om sensatie, kijkcijfers, dat is een nieuwe dimensie. Het zal wel of iemand een fascist is of niet, wat de Balie betreft is het een kangoeroe, als het maar mensen trekt.

  Ze nodigen Holleeder uit bij college tour, niet omdat hij zo’n enerverende boodschap heeft, maar omdat zoiets kijkers trekt.

  De vraag of Baudet een fascist is en Halsema dus ook ?

  Als Halsema een fascist is, dan betekend dat woord niets meer. Dan is bijna iedereen een fascist, want bijna iedereen is voor dichte grenzen, van de SP tot de SGP, dat zijn dan allemaal ‘een fascist’. Je kan niet zo met dat woordje strooien.

  Halsema is gewoon een Amsterdamse, quasi socialistische regeltante, zoals er duizenden zijn, zij is niet blood and honour.

  Ik heb mij gebogen over Baudet en óf hij fascist is, want dat vroegen mensen mij. Waarom is hij dan fascist.

  Wat mij betreft is een fascist militant. Fascisten hebben knokploegen in de straten, die mensen intimideren. De FVD heeft alleen maar onzekere jongetjes, die op YouTube mensen voor ‘kanker n>>>r’ uitschelden, maar nog niemand is door een FVD jongetje vermoord, waarna Baudet dit goedkeurde.

  Dus ja, Baudet is voor 89 procent fascist, zijn theorie is helemaal fascistisch, maar zijn handelen niet.

  De Gouden dageraad is wel écht fascist, want die maken ook echt mensen dood, vluchtelingen en tegenstanders. Ze vallen mensen aan, op live televisie. Dat is fascisme, als de vuisten gebald worden en er geramd wordt.

  Nederlanders zijn daar te bedeesd voor.

 7. #7 by Koos Droogloper on 2018/01/14 - 13:45

  Toch zie ik niet in waarom de Balie zoiets zou afblazen

  Ik bedoel, de media gaat het vooral om sensatie, kijkcijfers, dat is een nieuwe dimensie. Het zal wel of iemand een fascist is of niet, wat de Balie betreft is het een kangoeroe, als het maar mensen trekt.

  Ze nodigen Holleeder uit bij college tour, niet omdat hij zo’n enerverende boodschap heeft, maar omdat zoiets kijkers trekt.

  De vraag of Baudet een fascist is en Halsema dus ook ?

  Als Halsema een fascist is, dan betekend dat woord niets meer. Dan is bijna iedereen een fascist, want bijna iedereen is voor dichte grenzen, van de SP tot de SGP, dat zijn dan allemaal ‘een fascist’. Je kan niet zo met dat woordje strooien.

  Halsema is gewoon een Amsterdamse, quasi socialistische regeltante, zoals er duizenden zijn, zij is niet blood and honour.

  Ik heb mij gebogen over Baudet en óf hij fascist is, want dat vroegen mensen mij. Waarom is hij dan fascist.

  Wat mij betreft is een fascist militant. Fascisten hebben knokploegen in de straten, die mensen intimideren. De FVD heeft alleen maar onzekere jongetjes, die op YouTube mensen voor ‘kanker n>>>r’ uitschelden, maar nog niemand is door een FVD jongetje vermoord, waarna Baudet dit goedkeurde.

  Dus ja, Baudet is voor 89 procent fascist, zijn theorie is helemaal fascistisch, maar zijn handelen niet.

  De Gouden dageraad is wel écht fascist, want die maken ook echt mensen dood, vluchtelingen en tegenstanders. Ze vallen mensen aan, op live televisie. Dat is fascisme, als de vuisten gebald worden en er geramd wordt.

  Nederlanders zijn daar te bedeesd voor.

 8. #8 by peter on 2018/01/14 - 13:08

  🙂 Er ligt hier stof voor een vervolg. Ik denk dat de aanpak die ik koos, zinnig is. maar ik zie ook waar het wringt, je legt een vinger op een zeer pijnlijke plek, Eric. Waarvoor dank 🙂

 9. #9 by Eric on 2018/01/14 - 13:03

  Mooi gezegd, Peter!

 10. #10 by peter on 2018/01/14 - 12:48

  Ja ik zie dat probleem, en misschien gaat mijn stuk teveel uit van de vroegere Halsema, de Halsema die met al haar politieke beperkingen Wilders nog wel eens redelijk stevig van repliek diende. Ik denk dat Halsema idd Baudet flink nadert. Ik denk dat de ideologische verschillen steeds kleiner worden. Maar ik kan me (nog) niet aan het gevoel onttrekken dat Halsema toch nog enigszins aanspreekbaar is op linkse grondwaarden waarmee haar huidige optreden – en zeker haar podiumshare met Baudet – op gespannen voet staat.

  En er is een verschil in rolverdeling. Baudet verovert politieke macht op basis van fascistisch gedachtegoed, en dient in die opmars tegengehouden te worden. Hij is gangmaker van verrechtsing. Halsema is eerder facilitator. Nog wat scherper: Baudet is de fascist, Halsema de collaborateur. De collaborateur is nog aanspreekbaar: doe het niet! Beter ten halve gekeerd… In die zin kun je mijn stuk ook lezen.

 11. #11 by Eric on 2018/01/14 - 12:10

  Het probleem is dat je ook Baudet bijna kan vragen om niet samen met Halsema in 1 bijeenkomst te gaan zitten. Lees bijvoorbeeld dit artikel van Olave Basabose: http://www.dipsaus.org/exclusives-posts/2017/10/21/femke-halsemas-burden-de-tyrannie-van-middelmaat Ook Halsema wil Afrikanen buiten Europa houden om ‘onze’ cultuur te beschermen. Of anders gezegd: misschien verschillen ze uiteindelijk fundamenteel ideologisch helemaal niet zo veel als we wel zouden willen.

 12. #12 by Romeo Boontjes on 2018/01/14 - 02:07

  Het punt is een beetje

  Fascisme is geen rationele aangelegenheid. De fascist geeft niets om intellect,

  Nee, het gaat allemaal om pracht en praal, de natie, het land, moeder natuur, trots, de leider, het ras, het Avondland

  bladiebla.

  Ze verschuilen zich achter die wazigheid, die mist van mysticisme

  Zo verheerlijkte fascisme ook altijd geweld en oorlog, als iets van schoonheid. Kortom, niet bepaalt een rationele instelling, want oorlog is het kutste wat er is natuurlijk, dat is haast een rationeel, droog gegeven. Niemand vind oorlog leuk, niemand vind het fijn als een hamer op je teen valt, niemand eet poep.

  Fascisme is heel fysiek en heel sentimenteel. De reden willen ze juist overstijgen, zogezegd. Een debat is niet echt nodig, slechts een meerderheid en een leider.

  Maargoed, dat schijnen mensen niet helemaal te begrijpen, omdat mensen niet begrijpen wat fascisme precies is en wilt.

Comments are closed.