Femke Halsema verdient erelidmaatschap PVV


zaterdag 15 september 2018

De PVV heeft heel veel aanhang. Mensen die ‘de islam’ verafschuwen, en daarmee eigenlijk vooral op moslims willen afgeven. Mensen die schoppen tegen ‘de elite’ maar daarmee vooral een andere chef aan het hoofd van een wittere elite willen zien. Mensen de haat verpakken als Vrije Meningsuiting en knokploegterreur graag vermommen als de Wil des Volks.

Er zijn sowieso helaas veel van zulke mensen, genoeg om in een peiling van augustus 2018 (1) nog altijd vijftien zetels te halen. Vijf minder dan ze bij de laatste Kamerverkiezingen vergaarden. Maar verkijk je er niet op. FvD, met opvattingen die hieraan nauw verwant zijn maar vaak nog wat explicieter in hun racisme, groeit in dezelfde peiling van 2 zetels bij die verkiezingen naar 15 nu. Dertig zetels dus voor fascistische politiek.

Peilingen zijn peilingen, uitslagen kunnen anders uitpakken en doen dat vaak ook. Maar geruststellend is het allemaal allerminst. Iets om bij stil te staan trouwens, als we al te onbekommerd roepen dat het huidige kabinet onmiddellijk moet vertrekken. Be careful what you wish for. You just might get it, en dan staan horden vooralsnog in maatpak of casual kleding gecamoufleerde bruinhemden aan de regeringspoorten te rammelen. Wie gaat die bruinhemden tegenhouden?

In ieder geval niet Femke Halsema, dat is duidelijk. Zij solliciteerde vrijdag zeer nadrukkelijk naar een erelidmaatschap van de PVV, die daarmee trouwens haar totale ledental in één keer zou zien verdubbelen. Halsema, burgemeester van Amsterdam, verkondigde die vrijdag dat zij “in het alleruiterste geval” bereid is zeer drastische maatregelen te nemen indien “bijvoorbeeld een imam een aantal keren afschuwelijke preken heeft gegeven waarin bijvoorbeeld wordt gezegd dat vrouwen onderdanig moeten zijn en dat homoseksualiteit misdadig is”. Verder zegt ze: “Mensen die antidemocratisch zijn, die de gelijkwaardigheid van man en vrouw niet serieus nemen, die nodig ik niet uit aan de bestuurstafels.” Het mag duidelijk zijn dat ze bij die ‘antidemocratische mensen’ niet doelt op leden van het Forum van Democratie, vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad en dus ‘partner’ aan ‘bestuurstafels’ en leveranciers van een overdosis aan vrouwvijandige uitspraken. De strekking van haar betoog wordt door de NOS samengevat in de kop: “Burgemeester Halsema wil moskeeën in uiterste geval sluiten”. (2) Moskeeën dus. Geen kerken, synagoges, tempels of andere plekken van samenkomst.

Moskeeën sluiten in geval van herhaaldelijk vrouwvijandig en/of homohatelijk gepreek. Het is een aanval, niet op een specifiek soort islam maar op moslims als zodanig, als gemeenschap. Immers: ze heeft het over foute preken van imams in moskeeën. Ze heeft het dus niet over net zo foute preken van dominees en pastoors in kerken, of van rabbijnen in synagoges, of van andere geestelijk leiders in nog weer andere geloofsgenootschappen. Ik hoor haar niet over het herhaaldelijk vorlezen van vrouwvijandige bijbelpassages, of van oproepen tot steniging als ‘een man aanligt bij een man’ of wat de exacte formulering in het Oude Testament ook mag wezen. Alleen vrouwvijandigheid en homohaat en ‘anti-democratische mensen’ van islamitische signatuur worden er uit gelicht en streng veroordeeld. Zo wordt de islam – en daarmee moslims – verdacht gemaakt. Niet alleen de salafisten, niet alleen ‘radicale’ moslims maar alle moslims. Want alle moslims zijn lid van een geloofsrichting die ‘extremisten’ voortbrengt, iets dat al die andere geloofsrichtingen natuurlijk niet doen… Dat is de ‘logica’ en de ondertoon hier.

Het hele trucje heeft een precedent. Wilders deed in zijn nadagen als VVD-kamerlid en in zijn eerste jaren als extreem-rechts solist hetzelfde. Ook hij had het toen nog vooral over ‘radicale’ en ‘fundamentalistische’ moslims, niet over alle moslims. Dat kwam pas later. Maar ook dat wijzen op de ‘radicale’ islam dat was toen al te herkennen als een indirecte aanval op moslims in het algemeen, want ook bij hem ontbrak destijds soortgelijke kritiek op het ‘radicale’ christendom, op ‘extreme’ boeddhisten, ‘fundamentalistische’ joden, ‘gewelddadige’ hindoes, om over kritiek op ‘fanatieke en onverdraagzame’ secularisten – alsof die er niet zijn – maar te zwijgen. Niets van dat alles, alleen moslims hadden bij Wilders een ‘radicale’ variant. Halsema haalt dezelfde truc uit.

De maatregel die ze ‘in het uiterste geval’ wil treffen – sluiting van een godsdienstgebouw en gemeenschapscentrum waar zulke nare preken zouden worden gehouden – gaat extreem, om niet te zeggen extremistisch, ver. Ze pleit niet voor beperkte strafrechtelijke vervolging van specifieke strafbare uitspraken. Daar zou ik trouwens ook helemaal niet voor zijn: het strafrecht dient uit de maatschappelijke discussie weg te blijven, zelfs als het helaas nog niet lukt om het strafrecht helemaal uit de maatschappij te verbannen. Maar in een liberaal-democratische logica – die ik als anarchist niet onderschrijf maar waar ik wel rekening mee hou in discussies – is zo’n relatief heldere strafrechtelijke benadering nog te snappen, zij het niet te billijken. Wat Halsema bepleit gaat veel verder. Ze dreigt hele gemeenschappen te straffen door de plaatsen waar die gemeenschappen samenkomen en hun geloof gezamenlijk beleven met sluiting te bedreigen. Denken we echt dat andere gemeenschappen daarna nog veilig zijn? Ooit gehoord van precedentwerking?

Hoe gaat ze trouwens vaststellen dat er foute preken worden gehouden? Politieagenten in burger naar de moskee sturen om stiekem te luisteren, op jacht naar aanleidingen om in te grijpen? Willen we echt zo’n soort maatschappij, met dat type van controle? Willen we echt dat de politie alles en iedereen zo in de gaten houdt, klaar om een gebouw dicht te gooien bij herhaaldelijk onwelgevallige taal? Denken we echt dat zoiets beperkt zal blijven tot reactionaire imams in salafistische moskeeën?

Trouwens, als Femke Halsema zo bezorgd is om kwalijke woorden in moskeeën, waarom ontbreekt dan een soortgelijke bezorgdheid over kwalijke daden in, ik noem maar iets , de Rooms-Katholieke kerk? Hebben we haar al horen pleiten voor de sluiting van kerkgebouwen van dat Rooms-Katholieke kerkgenootschap waarvan de geestelijkheid in land na land inmiddels te kijk staat als seksueel-misbruiksmafia op grote schaal? Ik zou een pleidooi snappen om de complete Rooms-Katholieke kerk te ontbinden als zijnde een criminele organisatie, al denk ik dat de daadwerkelijke ontbinding het werk dient te zijn van de maatschappij, inclusief betrokken kritische gelovigen uit die kerk zelf, niet van de overheid. Maar uit haar mond is zo’n pleidooi dus niet te horen, of ook maar iets dat daarop lijkt. Noch Halsema, noch trouwens ook Wilders, uiten kritiek die ook maar in de buurt komt van hun aanhoudend gesneer richting ‘de islam’. Kritiek op een kerk vol misbruik? Shshsht! Moslim bashen! Veel beter!

Welnu, ik weet het goed gemaakt. Laten we Femke Halsema geven waar ze om vraagt. Laten we haar demonstratief het erelidmaatschap van de PVV aanbieden. Dara hoort ze overduidelijk thuis. En als we toch bezig zijn. Mijnheer Klaver, wilt u even uw ledenadministratie nagaan? U wilt toch niet werkelijk dat iemand met zulke naargeestig onverdraagzame opvattingen als Femke Halsema, nog steeds lid is van uw partij?

Noten:

1 “De Stemming van 19 augustus 2018”, https://www.noties.nl/v/get.php?a=peil.nl&s=weekpoll&f=2018-08-19+bdb.pdf , gevonden via Pyt van der Galiën, “Afschaffen dividendbelasting kost coalitie zetels”, 19 augustus 2018, http://www.krapuul.nl/economie-blog/2706950/afschaffen-dividendbelasting-kost-coalitie-zetels/

2 “Burgemeester Halsema wil moskeeën in uiterste geval sluiten”, NOS, 14 september 2018, https://nos.nl/artikel/2250417-burgemeester-halsema-wil-moskeeen-in-uiterste-geval-sluiten.html

Peter Storm

,

 1. #1 by nayakosadashi on 2018/09/17 - 00:07

  Je hoort heel vaak de laatste tijd : links is niet meer relevant,want heeft geen kritiek op de ‘multicultuur’ en de integratie van ‘de stoute moslims’

  Een partij als Groen Links is anders dan ‘onze’ beweging, in die zin dat het voor GL relevant is, wat men van hun opinie vind. Men is immers afhankelijk van stemmers. Een scheve dynamiek treed op, waarin een GL zich gaat vormen, naar het geroezemoes van de massa

  In plaats van de poot stijf te houden , wat ze zouden moeten doen en zich richten op de klassenstrijd

  Links gaat helemaal niet over hindoe, moslim, christen. Is daar niet tegen, of voor. Wat mij betreft ben je de smurfen

  Vrij links, alsof wij niet ‘vrij’ zijn. Alsof het vrij is, om een clone te worden van de publieke opinie. Niet vrij links, maar gegijzeld links

  Ik woon in een moslimbuurt en die mensen doen gewoon normaal tegen mij, gewoon respectvol. Stel je niet aan allemaal, ga niet mee in die ontmenselijking, gedirigeerd door de fascisten

 2. #2 by peter on 2018/09/16 - 21:15

  Dat verandert de zaak pas als het klopt. In het geciteerde NOS-nieuwsbericht gaat het over moskeeën en imams en dus moslims en de islam, niet over kerken, dominees, pastoors, christenen en het christendom. Dat bericht gaf nergens aanleiding om te denken dat ze het ook over kerken had gehad.

  In de tekst het in dat nieuwsbericht doorgelinkte AT5-bericht ook. Daar komen we verder nog de zinsnede “‘anti-integratieve en antidemocratische’praktijken” tegen. Welnu, “anti-integratieve”, dat duidt er op dat het hier over migranten gaat die ‘niet integreren’, en niet over orthodoxe kerkleden.Pas in het video-fragment van het interview horen we van haarzelf, als een soort kort terzijde, inderdaad ook een opmerking over orthodoxe kerken, zo van “en het geldt trouwens ook voor…”. Maar het valt in het niet in het gehele, wel degelijk overwegend tegen moslims gerichte betoog. Meer dan een plichtpleging is de opmerking richting kerken niet, op zijn best is het een teken dat ze de bui van kritiek voelt hangen. Van iets dat ook maar lijkt op evenwichtig stellingnemen tegen ALLE kwalijke stromingen in ALLE religies is geen sprake.De kop van het NOS-stukje laat zien welke kant de wind uit waait hier.

  Overigens: ik ben niet voor het van staatswege sluiten op deze basis van welk godsdiensgebouw oook, moskee, kerk, synagoge, tempel, whatever. Ik vind ook niet dat ze dat uit moeten zoeken, of het wel kan. Ik ben er gewoon helemaal op tegen, het is een anaval op de vrijheid van ons allemaal. Tegen welke godsdienstige richting het zich ook zou richten.

  Maar ik blijf er bij dat Halsema hier eenzijdig tegen moslims sneert. Dat de NOS de kleine poging tot evenwichtigheid van Halsema weglaat in haar weergave – waardoor ik die poging aanvankelijk had gemist – laat zien dat gevestigde media ook nog eens aan deze eenzijdige anti-moslim-beeldvorming meewerken. Ook Halsema weet dat het zo werkt, en ze vindt het kennelijk prima.

 3. #3 by Nayoko Sadashi on 2018/09/16 - 20:23

  Aron

  Dat veranderd de zaak.

  Maar ook dan, kan je hun tent dan sluiten ? Ik weet het niet. Laat ze het uitzoeken, zou ik zeggen.

  Want geef de staat die permissie, om ‘extreme’ tenten te sluiten. Ik bedoel, de mainstream media vind de SP al ‘extreem links’

 4. #4 by aron on 2018/09/16 - 06:06

  Je moet wel alle feiten van het verhaal van Halsema vermelden. Ze heeft gesteld dat dit ook geld voor evt christelijke partijen extremisten.

 5. #5 by nayakosadashi on 2018/09/15 - 13:23

  Het punt hiermee is. Het is dus zo, wat uit een docu blijkt, een onderzoek naar de situatie. Aanvankelijk preken er gematigde Imams in moskeeën. Maar Saoedi Arabië is een broeinest van de radicale islam en tegelijk extreem vermogend. Saoedi , zet vervolgens in Nederland, eigen Imams neer en wilt een radicale koers. De moslims ter plekken, zijn hier zélf vaak niet van gediend, maar worden geterroriseerd door de paar lokale salafisten, die dit geregeld hebben

  Lees maar het boek genaamd : ik was een van hen

  Het hypocriete is, NL onderhoud prima banden, met Saoedi Arabië !

  En vind het blijkbaar prima, dat hun bondgenoot hier imams neerzet

  Gaan ze de resultaten vervolgens afschuiven op ‘de moslims’

  Alsof je een preek van een of andere SGP dwaas, kan afschuiven op ‘de christenen’.

  Dat je dan ‘de kerken’ ( katholieke en protestantse) gaat sluiten, omdat Jan lul, uit Staphorst, tegen vrouwen tekeer gaat.

  Halsema laat zich meesleuren, in dat ‘vrij links’ gekwijl, van de laatste tijd.

  Links, maar niet voor moslims hoor ! Zodat je wel nog op de feestjes wordt uitgenodigd

  hahaha

 6. #6 by Renzo on 2018/09/15 - 11:33

  Gaat dit niet simpelweg over dat moslims zich gewoon aan de ned. wet moeten houden? Net als ieder ander?
  Ben zelf niet zo van het verbieden trouwens. Het helpt niet. Als je haatzaaiende teksten van imams e.d. (en o die zijn er zat !) verbiedt, blijven ze echt niet weg

Comments are closed.