Gerrit Hiemstra had gewoon gelijk


vrijdag 12 januari 2018

Ze zeggen wel eens: een ongeluk komt zelden alleen. Thierry Baudet, een ongeluk op zichzelf, bevestigt met zijn standpunten weer eens de wijsheid achter die uitdrukking. Niet alleen voedt hij met zijn uitspraken haat tegen zwarten en migranten, tegen vluchtelingen en moslims. Niet alleen etaleert hij keer op keer zijn diepe minachting voor vrouwen. Hij betoont zich ook een vijand van wetenschappelijk inzic ht en daarmee van de leefbaarheid en bewoonbaarheid van de planeet. Naast racist en vrouwenhater is mijnheer Baudet namelijk ook nog klimaatscepticus. En de reacties die zijn klimaatpraat krijgt, zijn soms vrijwel rechtstreekse apologie voor diens propaganda. 

Baudet kreeg als klimaatscepticus een flinke veeg uit de pan van weerman Gerrit Hiemstra, die daarmee zeer in mijn achting is gestegen. Baudet maakte zich boos over de vertoning van Al Gore’s nieuwe klimaatfilm in KLM-vliegtuigen. Hij twitterde: “Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel mibnder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op de plantengroei. Smog in India heeft niets metCO2 te maken.” De reactie van Hiemstra, ook via Twitter: “Eén tweet met vier keer onzin.” Waarop Baudet reageerde, niet met een poging om zijn punten te onderbouwen maar met een inmiddels kennelijk door hem weer verwijderde Twitter-oproep om Hiemstra te ontslaan (1). Mensen die iets zeggen dat hem niet bevalt, dienen volgens baudet kennelijk van hun baan beroofd te worden. Dat is natuurlijk de ‘democratie’ waar het Forum voor Democratie voor staat.

De Volkskrant vond het vervolgens nodig om de vier beweringen van Baudet te gaan toetsen, ofwel te gaan factchecken zoals dat tegenwoordig heet. De klus werd geklaard door Simon Rozendaal (2), door Hiemstra omschreven als “een erkend klimaatscepticus” (3). Anders gezegd: Baudets punten worden gewogen door iemand die op dit onderwerp een medestander van Baudet is. Hoogst objectief allemaal. Het resultaat zou geestig zijn als het niet zo treurig was.

Daar gaat-ie. De eerste bewering: er zou volgens Baudet geen toename zijn van extreem weer. Let wel: géén toename. Niet: een geringe toename. Niet: een toename waarvan de precieze omvang door verschillende wetenschappers verschillend wordt in geschat. Nee. Géén toename. Er is geen orkaan, geen plensbui en geen hittegolf extra geweest vanwege door broeikasgas veroorzaakte klimaatsverandering, en de bestaande regens, orkanen en hittegolven zijn ook niet heviger geweest om die reden. Dát is wat Baudet beweert.

En hoe reageert Roozendaal? Er zou volgens het VN-klimaatpanel IPCC “’weinig vertrouwen’” zijn “dat er er een aan opwarming toe te schrijven trend is aan tropische cyclonen, wereldwijde overstromingen en droogte. Wel is er ‘vertrouwen’ dat er door opwarming meer zware regenval is en het is ‘waarschijnlijk’ dat er meer hittegolven zijn.” Wat concludeert Rozendaal? “Baudet heeft een beetje gelijk.” Nee dus! Er is immers wel sprake van een toename van extreem weer wegens opwarming. Het geldt wellicht niet voor alle vormen van extreem weer, maar in ieder geval voor sommige vormen. Rozendaal laat het nota bene zelf zien. De bewering dat er géén toename van extreem weer is wegens de opwarming, is dus zelfs op basis van de gegevens waar Rozendaal zelf mee komt, overduidelijk onjuist.

Wie zegt ‘er bestaan geen zwarte zwanen’ heeft al ongelijk bij de allereerste zwarte zwaan die aan komt zwemmen, met dank aan wetenschapsfilosoof Popper voor het voorbeeld. Die dieren bestaan, of ze bestaan niet. Wie zegt: extreem weer neemt niet toe wegens klimaatverandering, heeft ongelijk zodra er sprake is van “meer regenval” en van de waarschijnlijkheid dat er “meer hittegolven zijn”. Het is hier geen kwestie van meer of minder. Het is hier een kwestie van welles of nietes. Baudet zeg: nietes. Onderzoek zegt: welles. Zelfs Rozendaal signaleert dat, hoe omfloerst ook. Het “beetje gelijk” dat hij Baudet vervolgens toekent, is misplaatst en absurd. Het is ook nogal doorzichtig, je hoeft helemaal geen klimaatwetenschapper te zijn om te zien hoe Rozendaal hier intellectuele zwendel bedrijft.

Tweede punt: het klimaat warmt minder op dan voorspellingen aangaven. Rozendaal verwijst naar gegevens die deze kant op wijzen: in het IPCC-rapport “erkent het IPCC dat voor de periode tussen 1998 en 2012 111 van de 114 klimaatmodellen een grotere opwarming voorspellen dan de observaties weergeven.” Puntje voor Baudet, zo luidt de strekking van Rozendaals conclusie. Maar het zit ernaast, zo laat Reyer Herlagh, die aan het IPCC-rapport heeft meegeschreven, zien. “De periode 1984-1998 laat een grotere stijging zien dan de modellen voorspelden; de periode 1998- 2012 een lagere.” (4) Baudets bewering was echter dat het klimaat veel minder opwarmt dan altijd werd beweerd. De bewering was niet dat het soms wat langzamer gaat, maar op andere periodes juist wat sneller. Baudets bewering houdt wederom geen stand, Rozendaal geeft Baudet wederom een erkenning die hij niet verdient.

Derde punt: CO2 bevordert de plantengroei. Klopt, zegt Rozendaal, CO2 is goed voor de plantengroei, weer een puntje voor Baudet. Op een hele banale manier klopt het inderdaad ook. Maar het is tegelijk misleidend, doordat er de suggestie van uit gaat dat dit een probleemloos effect is en we CO2 zouden moeten verwelkomen als een soort van groene motor. Diezelfde CO2 dreigt er intussen echter toe te leiden dat de temperaturen in het Amazonegebied zo verschroeiend hoog worden dat boomkruinen het begeven, met potentieel rampzalige gevolgen. Gaat het die kant op – en daar zijn aanwijzingen voor – dan zou de groene motor wel eens in haar tegendeel kunnen omslaan. En de oprukkende bossen nabij het poolgebied zijn wellicht leuk voor bosbewoners, maar tegelijk rampzalig voor toendravogels voor wie het leefgebied verloren gaat. Het gejuich van Baudet mag hier technisch kloppen, het is tegelijk nogal misplaatst.

Vierde punt: ook hier krijgt Baudet gelijk van Rozendaal. “Het begrip smog slaat op een mengsel van zwaveldioxine, stikstofoxide en fijnstof, conventionele luchtvervuiling. CO2 is totaal anders (…) Hoe dan ook, de enorme smog in India heeft niets met CO2 te maken.” Op het eerste gezicht ziet de zaak er voor Baudet ook sterk uit op dit punt: CO2 is iets anders dan fijnstof, smog wordt niet veroorzaakt door broeikasgas. Klopt. Maar het wil niet zeggen dat er geen verband is. De extreme hitte die de smog in India extra dodelijk maakt, heeft wel degelijk met klimaatsverandering te maken en is daarmee wel CO2-gerelateerd. Bovendien hebben, zoals de al aangehaalde Herlagh ook stelt, CO2 en smog nog iets gemeen: ze zijn beiden het product van de verbranding van fossiele brandstoffen. Anders gezegd: CO2 en de smog in India staan een stuk minder los van elkaar dan Baudet en Rozendaal ons willen doen geloven. Wederom heeft Baudet het mis, en Roozendaal laat hem ermee wegkomen.

Kortom: op punten één, twee en vier heeft Baudet het gewoon mis. Op punt drie heeft hij een zeker gelijk dat echter een soort tunnelvisie vergt om er iets louter positiefs in te kunnen zien. De conclusie van Roozendaal dat Baudet “grotendeels gelijk” had met zijn klimaattweet, houdt geen stand. ‘Grotendeels ongelijk’, is een veel juistere kwalificatie, maar nog te genuanceerd want in de kern zit Baudet er gewoon vierkant naast. De factcheck van Rozendaal blijkt tamelijk doorzichtige propaganda voor klimaatsceptische, Baudetiaanse verdraaiingen waar de Volkskrant nog ruimte aan gunt ook. Het zegt iets over Baudet. Het zegt iets over Rozendaal. Het zegt iets over de Volkskrant. En dat iets is niet veel goeds. Gerrit Hiemstra had gewoon gelijk.

Noten:

1 “Baudet roept op tot ontslag NOS-weerman Gerrit Hiemstra”, Joop.bnnvara.nl, 4 januari 2018, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/baudet-roept-op-tot-ontslag-gerrit-hiemstra

2 Simon Roozendaal, “Opinie: Baudets klimaattweet is grotendeels waar”, Voljkskrant, 10 januari 2018, https://www.volkskrant.nl/opinie/baudets-klimaattweet-is-grotendeels-waar~a4556229/

3 “Gerrit Hiemstra is klaar met mooi weer spelen klimaatsceptici”, Joop.bnnvara.nl, 11 januari 2018, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/gerrit-hiemstra-is-klaar-mooi-weer-spelen-klimaatsceptici

4 Reyer Gerlagh, “Klimaatsceptici shoppen selectief uit ons IPCC-rapport, zegrt hoogleraar economie en medeauteur”, 11 januari 2018, https://www.volkskrant.nl/opinie/klimaatsceptici-shoppen-selectief-uit-ons-ipcc-rapport-zegt-hoogleraar-economie-en-medeauteur~a4556369/

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by Brum on 2018/01/16 - 13:04

  Bij mij in de natuur, waar ik woon, hebben ‘ze’ enorm met het eco systeem lopen rommelen.

  Ik zeg niet dat de mens geen invloed op het milieu mag hebben.

  Ik zeg alleen dat je de gevolgen ziet en dat een natuurlijk evenwicht jaren en jaren en jaren van wildgroei nodig heeft.

  Ze hebben dan ganzen en die grazen dan gras en dan laten ze dat gras groeien, maar dat gras verdringt dan weer mossen en die mossen worden dan gegeten door konijnen en die konijnen gaan dan dood en vossen hebben dan geen prooi meer etc, etc. Ze halen de hele logica uit het geheel, de voedselketen wordt gewoon geruïneerd, waardoor ze moeten blijven schipperen. Een beetje als plastische chirurgie ofzo

  Anyway, ik ben niet eens een bioloog, maar zelfs ik snap dat, terwijl ik een kleine auto ben, met ogen, zonder enige opleiding

  Maargoed, als je dit dan zegt, dan ben je meteen ‘een groene hippie’

  Hoezo demonisering, ik ben meteen ‘een hippie’ als ik verdomde feiten aankaart ? Dus feiten aankaarten, is gelijk aan een bepaalde jaren zestig jongerenstijl ? Waar ik geen ‘flikker’mee te maken heb.

 2. #2 by John Segers on 2018/01/13 - 15:39

  Een kleine zijdelingse aanvulling. De gunstige invloed van CO2 op plantengroei werd door aanhangers van de z.g. Gaia theorie (moedertje aarde lost het zelf wel op) destijds aangevoerd om de gemoederen te sussen. De enorme plantengroei zou eerder voor een sterke afkoeling (IJstijd) zorgen. Zo er al sprake zou zijn van weelderige plantengroei, dan wordt die ruimschoots teniet gedaan door de op hol geslagen houtkap om de honger van gesubsidieerde biomassa-centrales te stillen waarmee o.a. steeds meer Indiërs hun airco’s laten ronken omdat de zomers er niet meer te harden zijn. Alsof D.T. alias #45 de wereld heeft opgeroepen alle koelkasten en vrieskisten te openen om zo de opwarming van het klimaat een halt toe te roepen.

 3. #3 by Brum on 2018/01/12 - 23:13

  Wat ook vies is, rechts heeft het altijd over ‘de vrijheid van meningsuiting’ en hoe ‘links’ dat inperkt

  Zoals, je mening geven op een school, dat perkt de vrijheid van mening in….

  Of je mening over het klimaat geven, dat legt linkse deugd op, dat is beknelling van de VVM….

  Het is een beetje de paradox van het maoïsme. Je heb het ‘recht’ om te rebelleren en laat mij niet zien dat jij niet ‘rebelleert’

  Anyway

  Ik heb geen verstand van klimaat dingen, maar wel merk ik bepaalde zaken. Vroeger lette ik veel op de natuur, de inscecten, de vogels.

  in de ochtend hadden we hier houtduiven, heel soms zag je een vlaamse gaai, esthers, mussen, koolmeesjes, roodborstjes

  In de zomer hadden we allerlei vlinders…

  Niets meer van dit…….

  Je ziet alleen af en toe nog een meeuw en in de stad zie je ratten, langs de kade, of in het struikgewas.

  Voor de rest is het een wasteland.

 4. #4 by peter on 2018/01/12 - 22:53

  Ja, de permafrost/methaan-connectie, daar heb ik van gehoord… IK heb het in dit stuk niet meegenomen, ik wilde dichtbij de vier beweringen van Baudet blijven en het een beetje beknopt houden. Over klimaat heb ik nog wel meer te schrijven, dat komt tzt hopelijk… Intussen wederom dank!

 5. #5 by Ronald Sinoo on 2018/01/12 - 22:06

  Peter,

  Ik heb het even kort samengevat. Ik heb de effecten van het afsmelten van de permafrost in Siberië en Canada en het vrijkomen van gigantische hoeveelheden methaangas (methaan is factorieel 28x erger voor de opwarming van de atmosfeer dan CO2) nog niet eens genoemd. Ook daar zijn al effecten van te zien op de toendra. Het punt is, dat meer CO2 in de atmosfeer de ontketening van methaan (CH4) triggert, wat tot een EXPLOSIEVE stijging van het broeikaseffect gaat leiden, waarna er een TWEEDE explosie komt van H2S. Het is dus geen gestaag stijgende grafische lijn; er zitten twee zeer verontrustende knikken naar boven in: CO2>CH4>H2S.
  Jammer genoeg horen we in Nederland nooit iets van dit scenario. Zelfs al zou het te negatief en onrealistisch zijn, ik ben nog nooit enig commentaar erop tegengekomen.

 6. #6 by peter on 2018/01/12 - 20:41

  Beste Ronald,

  Zeer hartelijk bedankt! Dit is het soort van commentaar waar ik, en hopelijk meer mensen, veel aan hebben.

  vriendelijke groet

  peter

 7. #7 by Ronald Sinoo on 2018/01/12 - 20:20

  Beste Peter,

  Ook op punt drie ‘CO2 bevordert de plantengroei’ zit Baudet ernaast, want de algengroei in oceanen wordt door hem volledig buiten beschouwing gelaten. Als door CO2 algengroei sterk toeneemt, bij stijgende temperaturen, volgt massaal afsterven op grote schaal, wat resulteert in zuurstofloosheid. Een effect dat wij hier ‘s zomers kennen op kleine schaal met blauwalg. Er ontstaan volledig zuurstofloze bovenste lagen van de oceanen, waarin anaërobe bacteriën explosief toenemen om de dode algenmassa te eten. Eén van de afvalprodukten van deze bacteriën is zwavelwaterstof (H2S), met de geur van rotte eieren. Wanneer de zwavelwaterstof de bovenste waterlagen van de oceanen heeft verzadigd, komen er gifwolken vrij die over land drijvend dodelijk zijn. Een effect dat NU al waarneembaar is in de beginfase voor de Skeletkust van Namibië. Dit gaat vooral in de ondiepere kustwateren overal ter wereld uit de hand lopen. Dus de gedachte van Baudet dat meer CO2 goed zou zijn voor plantengroei, klopt natuurlijk niet. Maar dat bedoelt hij wèl met zijn bewering. En iedereen gelooft dat.

  Groet,

  Ronald Sinoo (bioloog)

 8. #8 by Brum on 2018/01/12 - 12:18

  FVD ventileert het verhaal dat de hele samenleving in de houtgreep van een ‘links complot’ is.

  Feminisme, de islam, de opwarming van de aarde, alles is een groot complot om de trotse witte man te knechten

  Die dappere man, nieuwsgierig de wereld bevarend

  Het is een complot door wel meer dwazen aangehangen, waaronder schreeuwlelijk Trump

  Hoe kan iemand zo’n infantiel wereldbeeld hebben ? Als je een keer door Heemstede rijdt, het reservaat waar deze knul vandaan komt, deze Baudet kwal, dan snap je het beter.

  Geprivilegieerd tot een extreem, met de paplepel gevoed, gespekt, gepamperd. Nooit tegenslag meegemaakt en die kinderdroom mag niet in duigen vallen, door een ‘cultuur marxistische’ weerman

Comments are closed.