Volkskrant brengt leugens over antifa


28 augustus 2017

Waar staatsgeweld en fascistische agressie niet afdoende blijkt om antifascisten in de VS van de straat te houden, duiken er extra hulptroepen van rechts op: beroepsleugenaars, soms vermomd als historicus. Ze krijgen ruim baan van als digitale krant vermomde laster-websites, waaronder de Volkskrant een wel zeer eerloze positie inneemt. Deze steeds völkischer krant geeft nu een zekere Geerten Waling de ruimte om niet alleen zijn vak door het slijk te halen, maar vooral om antifa in een kwaad daglicht te stellen met als argumenten vermomde leugens. Dat doet hij in het stuk waarvan de titel al weinig fraais belooft: “Het gevaar dat antifascisme heet” (1).

Eerst schetst hij de oplopende confrontaties tussen fascisten en hun tegenstanders als volgt: “Van deze kant van de Atlantische Oceaan lijkt het wel alsof half Amerika dag in dag uit in touw is om de andere helft voor ‘fascist’ uit te maken.” Dit suggereert een balans in aantallen, die feitelijk helemaal niet bestaat: de ene helft, de andere helft. Alsof het om ongeveer even grote groepen zou gaan.

In Boston wilden uiterst rechtse mensen op augustus demonstreren. Antifascisten mobiliseerden daartegen. Er doken vijftig, wellicht honderd, fascisten en aanverwanten op. Die moesten de aftocht blazen, beschermd door de politie. Waarom? Er waren tienduizenden – zeker 15.000, maar mogelijk 40.000 tegenstanders van de fascisten (2) komen opdagen om hun ongenoegen tot uiting te brengen. 50 tot 100 tegenover 15.000 tot 40.000, dat is toch nauwelijks ‘de ene helft’tegen ‘de andere helft’.

In San Francisco herhaalde zich iets dergelijks. Alleen daar bliezen de fascisten hun samenkomst grotendeels af, waarna zeker duizend (3), maar volgens anderen zelfs duizenden (4), tegenstanders, de overwinning demonstratief vierden. Ook nauwelijks fifty tegenover fifty. De ‘historicus’ heeft de waarheid verdraaid. En al was het rechtse debacle in San Francisco hem op het moment van schrijven nog onbekend, dat kan voor Boston nauwelijks hebben gegolden. En nee, lang niet alle demonstrerende tegenstanders van gewelddadig uiterst rechts duiden zichzelf aan als antifa of antifascisten. Maar dan nog: het beeld dat Waling geeft van de ene helft tegen de andere helft is misleidend. Minuscule, maar van geweld doordrenkte groepjes ter rechterzijde, tegenover zeëen van tegenstanders, dat is bij herhaling de realiteit.

Onze ‘historicus’ gaat dan verder. “Dit zijn de aanhangers van de interessante theorie van het ‘antifascisme’. Hun opponenten van extreemrechtse signatuur herkennen zich niet in het fascisme-verwijt en schreeuwen even hard terug.” Antifascisten zijn dus begonnen, hun tegenstanders reageren. Maar dat is dus de wereld op zijn kop.

Antifascisten reageren keer op keer op samenkomsten van uiterst rechts – samenkomsten waar ‘gewone’ Trump-aanhangers zij aan zij staan met Ku Klux Klan-types en met mensen die met hakenkruisvlaggen wapperen en antisemitische en andere racistische leuzen roepen. Zoals we in Charlottesville hebben gezien, blijft het niet bij hatelijkheden roepen en vlagvertoon alléén. Het zijn niet de extreem-rechtse lui die reageren op antifascisten. Het zijn antifascisten – steeds méér antifascisten, of ze zich nu zo noemen of niet – die zich weren, assertief en met hele goede redenen – tegen eeen uiterst-rechtse straatbeweging die herkenbaar en vaak openlijk fascistisch is. Hakenkruisvlaggen, een shirt met een Hitler-citaat, de rechterarm schuin omhoog, je moet waarschijnlijk ‘historicus’ zijn om aan het nazi-karakter van deze rechtse actievoerders te twijfelen. Ook hier heeft de ‘historicus’ de werkelijkheid dus verdraaid.

Maar dit is slechts een aanloop. Nu gaat de ‘historicus’ de oceaan weer over en bereikt Nederland. “Op 17 augustus jongstleden gingen Amsterdamse ‘antifa’s’ de straat op voor een protestmars. Ze deden dit ‘in herinnering aan Heather Heyer’, het slachtoffer van extreem-rechts geweld in Charlottesville, die daarom een solidariteitsactie verdiende in Nederland.” Hier kan zelfs de beroepsleugenaar Waling weinig aan veranderen: wat hier staat klopt. Maar geen nood, hij weet er toch een anti-antifa-draai aan te geven door te schrijven “( Dit in schril contrast tot de honderden die al in Europa zijn vermoord door terroristen, voor hen moet te eerste antifa-mars nog worden gelopen)”. Leuk bedacht, maar voor die slachtoffers organiseert de staat en/ of de vrienden van de staat al stille tochten, nationale herdenkingen, toegesproken door burgemeesters en wat al niet. Iedereen op een enkeling na was na aanslagen in Parijs begin 2015 onmiddellijk en ongeremd ‘Charlie’. Voor een slachtoffer van nazi-geweld worden geen herdenkingen gehouden, als antifascisten en dergelijke dat niet doen. Wat Waling hier schrijft is feitelijk niet onjuist maar wel zeer misleidend en suggestief.

We naderen de climax. “Ondanks dat de antifa’s de gemeente niet om toestemming hadden gevraagd, besloot burgemeester Van der Laan hen ruim baan te geven, mits zij zich zouden gedragen.” Waling kent de wet blijkbaar niet eens. In Nederland hoef je geen toestemming te vragen voor een demonstratie. Wettelijk is er alleen een verplichting om een demonstratie aan te melden, maar dat is niet hetzelfde. En het niet-aanmelden van een demonstratie is op zichzelf dan nog geen reden om zo’n demonstratie te verbieden. Ik vind zelf zowel die meldingsplicht ook een illegitieme inperking van de vrijheid. Maar hoe dan ook: toestemming vragen is dus sowieso niet aan de orde, en antifascisten verwijten dat te hebben nagelaten, is wederom onzin.

Trekken jullie het nog, lieve lezenden? Ik citeer weer verder. Antifascisten mochten dus betogen, “mits zij zich zouden gedragen. Dat wilde zeggen: geen gezichtsbedekking, geen vuurwerk of brandstichting, geen wapens of voorwerpen die daarvoor gebreuikt kunnen worden. Het mag niet verbazen dat de antifa’s geen van de voorwaarden van de coulante burgemeester hebben gerespecteerd.” Met andere woorden:  ‘de antifa’s’- niet eens sómmige antifa ‘s, een paar antifa ‘s, nee, de antifa’s, wij allemaal dus want ik was één van de deelnemers aan de actie – hebben daar bewapend en met bedekte gezichten rondgelopen, vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Dat is wat de ‘historicus’ beweert.

De werkelijkheid: een enkeling had het gezicht bedekt, met hele zinnige redenen trouwens. Enkelingen staken vuurwerk af, mooie sfeerverhogende flares, en ook irritante rotjes die door lang niet elke demonstrant gewaardeerd werden. Wapens? Ja, ik had een petje op, daar zou ik de geachte ‘historicus’ Waling stevig mee om de oren kunnen slaan. Dat is dus inderdaad een ‘voorwerp’ dat als wapen gebruikt kan worden. Ik heb verder geen wapens gezien, en ook in de diverse verslagen ben ik daar niets van tegen gekomen.

En brandstichting? Ik vermoed dat, als we enige panden en politiebureaus in de vlammen hadden doen opgaan, dat AT5, de Telegraaf of het Huisorgaan der Leugen, de Volskrant zelf, daar gretig en op zie-je-wel-hoe-eng-die-antifa’s-zijn?–toon, melding van zouden hebben gemaakt. Mij is geen brandstichting rond die demonstratie opgevallen, tenzij het piepkleine vuurtje dat enkele jolige mensen tijdens de demonstratie in een afvalputje op de stoep stookten, voor “brandstichting” moet doorgaan. Maar zonder dollen: de beschuldiging dat antifa’s – dé antifa’s, wel te verstaan, wij allemaal – bewapend en brandstichtend hebben gedemonstreerd, die beschuldiging is een lasterlijke leugen. Waling moet zich schamen dat hij ziets uit zijn pen krijgt, de Volkskrant moet zich schamen dat ze zoiets publiceert. Maar van de Volkskrant verbaast dit soort troep me inmiddels al net zo min als van de Telegraaf.

De rest van het stuk is weinig fraaier, maar ik heb eventjes genoeg van het citeren en weerleggen. De ‘historicus’ sneert en manipuleert nog enkele alinea s door, waarbij “de organisator van de Amsterdamse demonstratie” genoemd wordt, evenals “historicus en universitair docent Dennis Bos, die zijn bewondering voor antifa niet onder stoelen of banken stak.” Ja, de druiven zijn zuur voor de nep-historicus: een echte historicus die het voor antifascisten opneemt. Maar dat komt vast ook doordat er in één letter van Dennis Bos meer waarachtigheid zit dan in het hele artikel van ‘historicus’ Geerten Waling.

Ik trek uit de hele boel een tweetal eenvoudige conclusies. Eén. Waling brengt liever degenen die tegen het fascisme proberen te vechten in diskrediet, dan serieus aandacht te besteden aan het fascisme zelf. Anti-antifa, zoals Waling zich opstelt, zonder minstens serieus te kijken naar datgene waar antifa zich tegen richt, dat is feitelijk is pro-fa, oftewel pro-fascistisch in de praktijk. Twee. Kennelijk zijn er mensen die van antifa in opkomst zó nerveus worden dat ze zich slechts met laster, leugens en bedrog overeind kunnen houden. Dat antifa haar tegenstanders zo zenuwachtig maakt, is geen teken van antifa’s zwakte, maar eerder van haar kracht. Het is een teken dat antifa er kennelijk toe doet.

Noten:

1 Geerten Waling, “Opinie op zondag – Geerten Waling: ‘Het gevaar dat antifascisme heet’ Volkskrant, 27 augustus 2017, https://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-op-zondag-geerten-waling-het-gevaar-dat-antifascisme-heet~a4513010/

2 Jake Johnson, “As Alt-Right Gathers in Boston, Thousands Counter With rally to ‘Fight Supremacy’ Common Dreams, 19 augustus 2017, https://www.commondreams.org/news/2017/08/19/alt-right-gathers-boston-thousands-counter-rally-fight-supremacy ; “Boston: Ten of Thousands Turn Out Against Far Right ‘Free Speech’ Rally, Unicorn Riot, 19 augustus 2017, https://www.unicornriot.ninja/2017/boston-tens-thousands-turn-far-right-free-speech-rally/

3 “ ‘Victory’: Thousands protest the right in San Francisco Aljazeera, 27 augustus 2017, http://www.aljazeera.com/news/2017/08/thousands-protest-san-francisco-170827015700251.html

4 Jessica Corbett, “Thousands of San Feranciscans celebrate After Far-Right Group Cancels Rally”, Common Dreams, https://www.commondreams.org/news/2017/08/26/thousands-san-franciscans-celebrate-after-far-right-group-cancels-rally ; “IGD San Francisco: Thousands Send Alt-Right Packing”, It’s Going Down, 26 augustus 2017, https://itsgoingdown.org/igd-san-francisco-thousands-send-alt-right-packing/

Peter Storm

, ,

 1. #1 by Nayoko Sadashi on 2017/08/29 - 12:18

  Het is een beetje, media als ‘het parool’ en ‘de VK’, word serieus genomen, omdat het serieus voelt. Voor veel mensen is de buitenkant meer waard dan de inhoud. Zeker in de tijd van de beeldcultuur, gaat de communicatie met beelden, niet met argumenten of woorden.

  Dit is waarom anarchisme niet serieus wordt genomen, ondanks dat bijvoorbeeld een blaadje als de BDO, vele malen dieper duikt, in de wereldpolitiek, dan een VK dat zou kunnen of durven.

  Toch denkt iedereen meteen van ‘ohh, dat gedoe’, dat gedoe met ‘het linkse tuig’. Dit terwijl VK meneren er super glad uit zien en zich super gelikt uiten.

  Daarom was ik ook blij om Dennis Bos op de radio te horen, omdat hij ook gelikt is. En dat is goed, dat moet je hebben. Denk als een reclamebureau, in de tijd van de reclamewereld.

 2. #2 by peter on 2017/08/29 - 00:17

  Maar het punt is hier niet of JIJ het niet ver van elkaar af vindt staan. Het punt waarom ik het hier over de Volkskrant wil hebben is dat voor veel ANDERE mensen de Volkskrant nog altijd een serieus te nemen medium is. Dáár wil ik iets aan doen. Dat jij al overtuigd bent van dat feit is fijn. Maar alle aandacht voor Pow is aandacht die niet naar het doelwit van dit stuk gaat.

 3. #3 by Nayoko Sadashi on 2017/08/28 - 17:19

  Naja, eerlijk gezegd vind ik het niet heel ver van elkaar af staan, pownews en VK. Het is als het verschil PVDA/VVD.

  Pow is wat meer vulgair dan de VK, maar de ideologie is hetzelfde. Pro neo liberale hegemonie, pro orde en gezag en daar blijft het een beetje bij.

  Dat pestte etc, dat wisten we wel en dat is nog tot daar aan toe ( al is het wel op mijn kosten, dus eigenlijk is het dat helemaal niet )

  Maar als ze echt allerlei leugens de wereld in gaan strooien, wordt het gewoon gevaarlijk, wordt het laster. Er is een verschil tussen slechte media zijn en zwart maken, destructieve media.

  Want als de AFA dan straks verboden is, wie gaat dan de marsen van NVU etc tegenhouden ? Gaat de pvda dat dan doen ? Nee, die zijn bij een wijnproeverij in Zuid Frankrijk. Gaat de VVD dat dan doen ? Nee, want rassenhaat in de praktijk brengen, is ook maar een mening. Gaat pownews dat dan doen ? Nee, want dan raakt men achterban kwijt. Gaat FVD dat dan doen ? Nee, want men is te druk bezig om zelf meet te lopen in die mars. Gaat AFA dat dan doen, nee, want AFA is ‘het echte fascsime’…..

 4. #4 by peter on 2017/08/28 - 14:07

  Klopt wel, vooral je laatste zin 😀 Ik bedoel meer: we wéten – de bezoekers van deze site althans – wel hoe slecht Powned is. Daaer op hameren is een beetje overbodig hier. Maar de Volkskrant nog enigszins een reputatie. Daarom concentreerde ik me hier op de Volkskrant, vond ik eventjes veel relevanter dan dat andere baggermedium.

 5. #5 by Nayoko Sadashi on 2017/08/28 - 13:10

  Het heeft wel verband, want beide komen weg met ( nepnieuws) zoals men dat dan noemt. Beide omroepen komen hier mee weg.

  Het is dus niet ‘derailed’.

  Daarnaast, Volkskrant heeft gewoon goedkope stagiaires, of gratis stagiaires, die hopen met een sensatieverhaal carrière te maken. Volkskrant heeft teveel concurrentie van andere media en moet dus met indianenverhalen aankomen.

  Het maandelijkse buurtkrantje, hier om de hoek, is beter dan de VK. Het korfbal weekblad, is beter dan de VK. Wc papier is objectiever dan de VK.

 6. #6 by petrel41 on 2017/08/28 - 09:32

  Mass demonstration and dog shit against nazis in San Francisco:

  https://dearkitty1.wordpress.com/2017/08/27/san-francisco-usa-extreme-right-rally-flops/

 7. #7 by peter on 2017/08/28 - 03:20

  Dat er bij de Volkskrant niemand de wenkbrauwen fronst bij het woord ‘brandstichting’ en denkt: huh? dat is me ontgaan, even checken… dat is wel vreemd. Als je de VK als serieuze krant beschouwt althans, hetgeen ten onrechte is.

 8. #8 by peter on 2017/08/28 - 03:17

  Maar waarom hier zelfs maar aandacht geven aan Pownews? Het gaat hier nu ff om de Volkskrant en die nep-historicus. Alles op zn tijd, en liever niet alles tegelijk en door elkaar 🙂

 9. #9 by Daniel on 2017/08/28 - 03:06

  Geerten Waling is een politiek historicus aan de rechten faculteit van de universiteit Leiden. Zelfde waar Paul Cliteur en allerlei andere neoconservatieven en crypto-fascisten hun thuisbasis hebben. Dat deze historicus zo’n stuk schrijft is dan ook niet vreemd.

 10. #10 by Nayoko Sadashi on 2017/08/28 - 02:53

  Nayoko heeft zich ingezet, om de leugens to ontkrachten, onder pownews lezers ? Waarom pow news, hoor ik u denken, maar dat zogenaamd linkse Volkskrant bolwerk staat daar tegenwoordig niet zo ver vanaf.

  Zo neem de volkskrant klakkeloos het ‘cultuurmarxisme’ verhaal over, dat vroeger alleen toebedeeld was aan de zwaarste vormen van witte suprematie. Deze term is onderhand ook ‘sociaal democratisch’. Ietwat verwarde en weifelende mensen, die een paar jaar geleden nog achter de PVDA aan liepen, hoor ik nu doodleuk over Baudet en het FVD brallen.

  Ook de Volkskrant, een krant zonder ruggengraat, probeert mee te varen op de nieuwe golf, het nieuwe alt right ‘gelijk’, iedereen ia ineens helemaal verliefd op die Baudet, die ‘intellectueel’. De tijden veranderen, je menig als PVDA telt niet meer, dus laat men het in de steek, in de steek voor iets dat vele malen giftiger is.

  Wij hebben de leugens ontkracht. Er is bijvoorbeeld niemand aangevallen tijdens die demo, in Amsterdam laatst. Heel veel mensen beweren dit, maar ik was daar en er gebeurde helemaal niets. Nayoko heeft de mensen uitgelegd, prima dat je tegen de AFA bent, maar weet wel dat je nu aannames baseert op pure leugens en ik kan het weten.

  Zoveel leugens doen de ronde over de AFA.

  Daarnaast, mensen scheren het steeds over één kam, dat is een hele standaard reactie. Als ik vol haat zit en ik ga een stad in, met hakenkruizen en ik verkondig een boodschap van witte genocide en holocaust, dan gaan mensen mij inderdaad de stad uit schoppen. Het is niet altijd ‘waar twee vechten hebben twee schuld’, dat is wat ze je op school vertelde.

  Pownews denkt dat het ‘een vrije mening’ is, om bij zwarte mensen allemaal apen geluidjes te maken. Dat is als zeggen, als ik een voorbijganger tackle en tegen het hoofd schop, zonder reden, dan is dat een fysieke expressie van meningsuiting. Zo wordt fascisme dus verpakt hé. Dat de altright nu gewoon een mening is en die mensen doen dan wel soms de Hitlergroet en de nazi’s lopen ook mee, maar ze maken niets stuk en in dit land mag alles en volgende keer lopen er iets meer nazi’s mee en de keer daarop hebben ze hun eigen orde diensten. Misschien is Baudet tegen die tijd al afgehaakt, misschien schrikken altright mensen er tegen die tijd van, sommige van hen, maar het monster zal al geboren zijn, de nazi’s hebben een soepele ingang gevonden. Je geeft ze een vinger en ze nemen de hele hand. Want zo gaat dat met ze, ze nemen altijd hele handen, het is alles of niets voor ze en jij met je genuanceerde hoofd, wordt ook gewoon tegen de muur gezet door ze, met of zonder ‘vrijheid van meningsuiting’.

  Maargoed, wie luistert er naar wat ik zeg ? Pownews mensen kunnen alleen maar schelden, je zogenaamd ‘beledigen’ en bedreigen. Dat is hun vrijheid, maar het is ook wel de enige ‘vrijheid’ die ze kennen.

Comments are closed.