Moslims door Volkskrant-redacteur ten onrechte op matje geroepen voor terreur (reactie op Volkskrant-stuk)


zaterdag 23 augustus 2014

Onderstaand stuk stuurde ik naar de Volkskrant, als reactie op “Zeggen dat moslimterreur niets met islam te maken heeft, is niet voldoende”, door Sander van Walsum als Volkskrant-commentaar geschreven en geplaatst op 21 augustus. De Volkskrant koos ervoor om mijn stuk niet te plaatsen., maar hier is het verhaal, een fractie geredigeerd qua link, cursivering, lettertekens en dergelijke dus alsnog.

Sander van Walsum eist in een Volkskrant-opiniestuk op stellige toon van moslims dat zij afstand nemen van het soort jihadistische terreur die tot de onthoofding van journalist James Foley heeft geleid. De auteur hanteert daarin gevaarlijke drogredeneringen en generalisaties waarmee op welhaast Wilderiaanse wijze de complete moslimgemeenschap in de hoek wordt gezet als ‘medeplichtig, tenzij’. Een soortgelijk stuk over het verband tussen joden en Israëlische staatsterreur zou onmiddellijk wegens antisemitisme worden neergesabeld, en terecht. Maar dezelfde redenering op moslims toegepast, dat is kennelijk geen enkel probleem voor een Volkskrant-redacteur?

Van Walsum begint met vaststellen “hoezeer het schrikbeeld van een jihad in het Westen al realiteit is.” Hij stelt vervolgens: “Van een geloofwaardige afwijzing van moslimterreur binnen de eigen gemeenschap is vooralsnog geen sprake. En hij roept op: “Zij ( de “islamitische terroristen”) kunnen alleen worden bestreden in eigen kring.” En daar zit de adder: die “eigen kring”. Van Walsum heeft al bij voorbaat uitgemaakt dat IS(IS)-terroristen in de “eigen kring” van moslims zitten. Dat is een aanname van hem. Dat is geen feit. Een feit is wel dat de afschuw, juist ook in moslim-kringen, van dit soort daden die uit naam van de islam worden uitgevoerd, vrijwel universeel is. IS(IS) heeft met de islam ongeveer net zo veel te maken als Breivik met het christendom. Faalt mijn geheugen, of heb ik oproepen van van Walsum aan Vaticaan, de Wereldraad van Kerken en het CDA om afstand te nemen van ‘het christelijke kruisvaarderdom’ helemaal gemist?

Van Walsum motiveert zijn oproep met: “Zolang terroristen zich op de zuiver islam beroepen, heeft hun terrorisme alles met de islam te maken – of ‘gematigden’ dit nu leuk vinden of niet.” Dus, als er morgen een idioot opstaat en alle NRC-redacteuren uitroeit uit naam van de ‘zuivere Volkskrant’ dan heeft dat terrorisme ‘alles met de Volkskrant te maken, of de gematigde Van Walsum dat nu leuk vindt of niet’? Met deze redenering hebben de terroristen al bij voorbaat gelijk als ze zich beroepen op een zuivere versie van wie of wat dan ook. Met deze redenering hebben de terroristen bij voorbaat al gewonnen.

En er is nog iets. Terecht ontsteken mensen in woede als sommige onnadenkende (of fout nadenkende) mensen in hun woede over Israëlische luchtaanvallen joden in het algemeen verantwoordelijk stellen voor die misdaden van Israël. Speciaal van joden eisen dat ze afstand nemen van blokkade en bombardementen op Gaza vinden we onjuist, en dat is het ook. Het behandelt een hele gemeenschap tot medeplichtig-tenzij aan de misdaden die uit naam van die gemeenschap door een extremistische Likoed-partij en een terroristische gewapende macht in de vorm van de IDF worden bedreven. Als er gezegd zou worden dat en ‘van een geloofwaardige afwijzing van Israëlisch staatsterrorisme binnen de eigen gemeenschap’ geen sprake is, dan zou er meteen worden tegengeworpen: joden zijn niet de ‘eigen gemeenschap’ van mijnheer Netanyahu en dat IDF. Maar hetzelfde geldt bij moslims dan ook: de moslimgemeenschap is, ik herhaal het nog maar eens, niet de ‘eigen gemeenschap’ van ISIS.

Het verband tussen islam en terrorisme zoals Van Walsum dat suggereert, is niet-bestaand, net als de verantwoordelijkheid van speciaal “de moslimgemeenschap” om van IS(IS) afstand te moeten nemen. Daarmee laat Van Walsum zien dat hij misschien een loopbaan als woordvoerder van Geert Wilders heeft misgelopen. Het artikel is wéér een klap in het gezicht van moslims, leden van een gemeenschap die de afgelopen jaren al veel te veel van dit soort klappen te incasseren heeft gekregen. Met serieuze kritische journalistiek heeft zijn suggestieve schrijfsel weinig tot niets te maken.

Peter Storm,

publicist en blogger v ia http://www.ravotr.nl

, , ,

 1. #1 by Astrid Essed on 2014/08/29 - 15:22

  MOSLIMS DOOR VOLKSKRANT TEN ONRECHTE OP
  HET MATJE GEROEPEN VOOR TERREUR/ONZIN EN
  EEN COLLECTIEVE BESCHULDIGING

  Beste Peter
  Geachte lezers

  Helemaal met je stellingname en argumentatie.
  Ik stoor mij ook zo aan de oproepen van deze of gene
  politicus, journalist en/of publicist, die te pas
  en te onpas de moslimgemeenschap lastigvalt
  met onzinnige eisen over ”afwijzing van terreur”, iedere
  keer als er een nieuwe anti-westerse strijdgroep
  opduikt, die zegt zich te beroepen op de Islam.

  Wat dat ”afwijzen van terreur” betreft trouwens, waarom
  moet je iets afwijzen waarvoor je zelf niet verantwoordelijk bent.
  Moeten soms christenen verantwoordelijkheid afleggen
  voor de misdaden van Breivik, Joden voor de misdaden
  van Baruch Goldstein of de extremistische kolonisten
  op de Westbank en Oost-Jeruzalem?
  Onzin, natuurlijk

  Een soort collectieve beschuldiging aan moslimgemeenschappen.
  Trouwens, IS [ISIS] is absloluut mijn groep niet, ik
  vind ze misdadig, maar moslims en anderen hebben de
  vrijheid van meningsuiting, achter groeperingen als IS
  te staan.

  In ieder geval vond ik er aanleiding van om de Volkskrant
  eveneens aan te schrijven

  Zie

  http://www.astridessed.nl/zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoendebrief-aan-de-volkskrant/

  Hartelijke groeten
  Astrid

 2. #2 by Olav Meijer on 2014/08/23 - 18:55

  Goed commentaar, Peter! Ik had precies dezelfde gedachten, toen ik het commentaar las.

Comments are closed.