Niet meebrullen in het anti-Turkse gehuil, nee tegen elk nationalisme


zondag 12 maart 2017

(geen zin in hyperlinks naar bronnen, gegevens zijn allemaal te vinden in recente krant en nieuwsberichten, compleet met tendentieuze toonzetting en alles.)

Zet je schrap. Vlak voor de verkiezingen blaasrt de Nederlandse regering het nationalistische vuurtje tot grote hoogte op. De Turkse president en regering doen vanuit hun positie en ambitie hetzelfde. Maar in Nederland hebben we allereerst met de Nederlandse politiek te maken. Van Nederland uit naar Turkije wijzen als het grotere gevaar, is meehuilen met de Nederlandse chauvinististen. Rutte en Wilders zijn hier bovenal de vijand, en vrijwel de complete Nederlandse politiek is medeplichtig. Afstand nemen van dit nationalisme in ‘eigen’ land is prioriteit nummer één, twee en drie. Afstand houden van Turks chauvinisme is noodzakelijk, om niet in de valkuil van inconsistentie en omgekeerd chauvinisme te vervallen. Maar first thing first: néé tegen de nationale anti-Turkse opgefokte,opgeklopte  eensgezindheid, weg met de opgefokte nationale Nederlanderigheid.

De kern nog eventjes. In Turkije komt een referendum waarmee Erdogan zijn macht wil uitbreiden. Turkse Nederlanders mogen daarin ook stemmen, en een Turkse minister wilde in dat verband een campagnetoespraak komen houden in Rotterdam. Om dat te beletten, verbood het Nederlandse bevoegde gezag een landing met de minister aan boord. Een andere minister ging over de weg, haar konvooi werd eveneens stilgezet, ze mocht het Turkse consulaat niet in. Turkse aanhangers van Erdogan protesteerden op straat, de ME veegt intussen de straten schoon en maakt weer eens een repressief einde aan een demonstratie. Kortom, Nederland doet weer eens waar het steeds beter in wordt: moord en brand schreeuwen over onderdrukking elders, en intussen op het thuisfront de ondedrukker zijn.

Over de diplomatieke finesses kun je kibbelen. Is het netjes als Turkse ministers hun diplomatieke positie gebruiken om campagnebijeenkomsten toe te spreken? Nee. Is de houding van de Turtkse regering provocerend, arrogant en autoritair? Ja. Is dat echter een rechtvaardiging voor het belemmeren van Turkse ministers in hun bewegingsvrijheid? Voor het bedreigen en vervolgens beëindigen van een betoging? Voor het welbewust verhogen van de diplomatieke spanning? Nee, nee en nogmaals nee. Het hele conflict draait nog slechts om nationaal prestige. Nederland wil laten weten wie er de baas is op Nederlandse straten. En Nederland wil daar een hele show van maken ook. Natuurlijk gaat het weer eens om Onze Democratische Normen en Waarden, de Vrijheid van het Westen tegenover de dreigende Untergang des Abendlandes. We hebben het allemaal eerder gezien. De normdie hier wordt hooggehouden is de nationale waarde van Nederland, Nederland Boven Alles.

De escalatie overkwam Nederland niet, die escalatie was een politieke keus. Als het kabinet-Rutte de zaken op hun beloop hadden gelaten, dan had de Turkse minister intussen een praatje gehouden voor een paar duizend aanhangers, en was de zaak allang weer achter de rug zonder dat er herrie was van gekomen. Dat was dan misschien niet volgens de diplomatieke zeden en gewoonten, maar dat is dan een beetje pech voor die gewoonten. Dat er herrie kwam, is omdat Nederlandse politici ervoor kozen hier een Incident van te maken, om Vastberadenheid uit te stralen tegen over de ‘Turkse arrogantie’. Wilders wrijft in zijn handen. Erdogan en zijn ministers spelen hetzelfde spel en beschuldigen Nederland intussen van fascisme, een beschuldiging die flarden waarheid bevat maar uit de mond van deze chef van een politiestaat niet serieus te nemen valt.

Ik heb er vertrouwen in – ik weet wel zeker! – dat er in Turkije, en ook onder Turkse Nederlanders, mensen zijn die afstand nemen van dit anti-Nederlandse chauvinisme, en hun pijlen blijven richten op de autoritaire, niet ver van fascisme verwijderde politiek van Erdogan. Zij zijn mijn kameraden. Maar in Nederland is het zaak om vóór alles afstand te nemen van het dominante, opgestookte, levensgevaarlijke en in verkiezingstijd voor rechts uitermate bruikbare Nederlandse anti-Turkse nationalisme. Alleen wie afstand neemt van het ‘eigen’ nationalisme, mag verwachten dat mensen aan de andere kant van de – vooralsnog diplomatieke – frontlijn hetzelfde doen. De solidariteit die we hierin nu nodig hebben is anti-nationaal, of ze is erger dan nutteloos.

Peter Storm

,

 1. #1 by René Froger on 2017/03/24 - 18:10

  Waar je op doelt TB, of waarom dit zo is, dat de grijze Wolf nu een “slachtoffer” is, is gedacht vanuit de scheve id politics, die links vervuild hebben, waar velen word naar iemands identiteit als minderheid en niet iemands handelen, wat dus omgekeerde discriminatie is. Jij bent Turks, dus jij bent al slachtoffer en kan dus geen dader zijn, alsook, de laatste zullen de eerste worden, wat weer een erfenis is van christelijke moraliteit. Je bent slachtoffer, dus alles is leuk aan je. Links neemt dat soms over.

 2. #2 by TB on 2017/03/23 - 12:51

  Vroeger (70 er jaren) waren er acties van links wanneer er ergens Amicales of Grijze Wolven bijeenkwamen. Nu vindt links ze “zielige minderheden”, en dus sobieso te tollereren. Ongeacht hun ideëen. Waarom kon dat toen wél.

 3. #3 by Roy Donders on 2017/03/22 - 01:12

  Uhmm TB

  Ik denk dat je de deugden van NL een beetje overschat. Dit land is niet zo heilig als het zich voor doet, zoals ieder land niet heilig is en al helemaal landen niet die kolonialistische grootmachten zijn geweest. Dit ontkennen is bodemloos naïef. Denk je dat de VOC gewoon even op vakantie was in Indonesië ? Aan ieder land zit bloed en dat maakt het zo vervreemdend om te zien hoe mensen nog steeds blind vallen voor nationalistische retoriek.

  Laat ik het zo zeggen, de Nederlandse cultuur is sterk gedragen door het gereformeerde christendom en een beetje het katholicisme. Stromingen die beide echt niet minder gewelddadig en mysogeen zijn dan de Islam. Beide geloven komen uit een haast pre historische tijd en de geschriften staan vol geweld ( ja ik heb mijn bijbel gelezen)Maar het zijn ook symbolische boeken, het zijn mythes, verhalen die niet al te letterlijk genomen moeten worden, maar als metaforen gezien moeten worden, metaforen, rituelen, mystiek etc, etc. Mensen met een hoge intelligentie zullen dat abstractievermogen hebben, om die afstand te bewaren tot het geweld en de mystiek. Mensen met een minder hoge intelligentie, zullen alles letterlijk nemen en zullen alles een ander opdringen.

  Dat geld voor de Koran, de Bijbel en de Thora, het gaat er heel erg om wat je er mee doet, hoe je het interpreteert en vooral, dat je het een ander niet oplegt.

  De Turkse gemeenschap mag het verwerpelijk vinden dat iemand lesbisch is, als ze er maar niet naar handelen! Voor de rest dwingt niemand jou om pro homoseksualiteit te zijn, je hebt alleen nooit het recht om mensen iets aan te doen. Dat is het ware liberalisme

  De hele hetze tegen moslims, dat is niet anders dan het opstoken van haat en het aanzetten tot de toekomstige genocides, tegen de moslim gemeenschap

  En dat zeg ik ook gewoon als mensen stoer over hun pvv stem beginnen, dan zeg ik ze dat het racisten zijn en dat ik ze nooit meer hoef te zien, waar mensen dan wel van schrikken, maar dit is de keuze die je maakt, als je racist bent, dan kan je niet ieders vriend blijven zijn.

 4. #4 by peter on 2017/03/18 - 19:43

  “Je kunt toch moeilijk beweren dat deze 2 lesbische dames “soldaten van het Nederlandse nationalisme” zijn?” Ik geloof ook niet dat ik dat heb beweerd. Maar het heeft met de kwestie waar het in dit stuk over gaat, eigenlijk niets te maken behalve dat Erdogan een rolletje in het verhaal speelde.

  “Dus: opkomen voor artikel 1 van onze grondwet (niet discrimineren op grond van sexuele geaardheid) is verderfelijk nationalisme.” Onzin, dus. Dat zeg ik niet, en dat volgt ook helemaal niet uit wat ik zeg. Maar Rutte kwam vorige week niet op voor gelijkwaardigheid. Rutte kwam gewoon op voor nationale Nederlandse trots. Zoals hij zelf ook zei. Absurd om bovenstaande vergelijking op deze manier te trekken.

  Van daaruit terug naar je openingszin: “En wat nu als de Nederlandse verworvenheden en zienswijzen objectief gewoon linkse deugden uit de 60 er jaren zijn.” Als linkse deugden uit de jaren zestig intussen gangbaar zijn, dan maakt dat ze nog niet tot Nederlandse zienswijzen Er is niets nationaals aan gelijkwaardigheid, niets typisch Nederlands. Waar wel iets nationaals aan is, dat is aan het schermen met gelijkwaardigheid ALSOF dat zo uitzonderlijk typisch Nederlands is. Wilders is daar goed in. het is een smerige truc. Al de verworvenheden van de jaren zestig zijn bevochten, tegen de machthebbers in. Nu doen die machthebbers of ze die verworvenheden van harte toejuichen, puur omdat ze dat nu even goed uit komt.

  Dit type reacties komen over als het zoeken van puntjes om te scoren om de aandacht af te leiden en verwarring te stichten. Een methode die ook wel bekend staat als ‘trollen’. Graag mee ophouden als je volgende reacties geplaatst wilt zien worden.

 5. #5 by TB on 2017/03/18 - 12:22

  En wat nu als de Nederlandse verworvenheden en zienswijzen objectief gewoon linkse deugden uit de 60 er jaren zijn.
  Ik herinner mij nog de Yunus-affaire van 4 jaar geleden.
  Het pleegkind Yunus werd verwaarloosd in zijn Turks-Islamitisch gezin.
  Yunus werd uit huis geplaatst en men zocht een pleeggezin.
  Er waren geen Islamitische pleegouders (of mag dit feit niet worden gezegd, op straffe van islamofobie?)
  Niet getreurd. Binnen de seculiere gemeenschap waren 2 prima pleegouders.
  Deze pleegouders waren bereid Turks te leren en met Yunus op vakantie naar Turkije te gaan.
  Echter: De islamitische gemeenschap (Erdogan voorop) vond deze pleegouders niet goed, vanwege argumenten die lijnrecht indruisen tegen artikel 1 van onze grondwet.
  Namelijk: onderscheid maken op grond van sexuele geaardheid. De pleegouders waren nl lesbische vrouwen.
  Wie discrimineert er dan? In dit geval is “de islam” toch gewoon een keuze voor een ideëengoed/ een overtuiging, die ook nog eens discriminerend is.
  Het is toch een goede zaak dat NL niet toegeeft aan “disciminatie op grond van sexuele geaardheid”.
  Je kunt toch moeilijk beweren dat deze 2 lesbische dames “soldaten van het Nederlandse nationalisme” zijn?
  Dus: opkomen voor artikel 1 van onze grondwet (niet discrimineren op grond van sexuele geaardheid) is verderfelijk nationalisme.

 6. #6 by Roy Donders on 2017/03/14 - 16:27

  Alsook, ik snap ook je positionering van, ik pleit niet voor een pegida verbod, want versoepeling van het verbieden van zaken heeft een backlash.

  Maar stel,een pegida gaat de straat op, met honkbalknuppels, messen etc, moet de AFA dan maar met honkbalknuppel en messen de confrontatie aan gaan ? Mij niet gezien en ik wil andere dat ook niet in de schoenen schuiven. Ga jij voor mij even de nazi’s de stad uit beuken.

  Moet oppasjuf staat en ME dan altijd aanwezig zijn, om alles in goede banen te leiden ?

  Wellicht zouden andere die taak op zich nemen dan, burgers, onpartijdige burgers etc.

  Afijn, geef toe, in het hier en nu is het niet de meest eenvoudige materie ooit.

  Toch snap ik je positionering tegen censuur. Je mag wel nazi zijn, maar kijk er niet van op dat je dan met je witte veters, in je kisten en je kale kop, met je Hollandse vlaggetje etc, im Amsterdam de straat uit word gemept. Een soort Justitie in het hier en nu treed dan op, een recht gebaseerd op de
  omstandigheden zoals die zich voor doen.

  Het is als, ik mag wel seksistische hiphop maken,niemand kan mij dat verbieden, niemand heeft die waarheid in pacht, maar kijk dan niet raar op als vrouwenbewegingen dan tegen mij in verzet komen

  Dat is dan een soort wisselwerking van recht en niet “het” recht.

 7. #7 by Roy Donders on 2017/03/14 - 16:15

  Tja, Peter, dit is niet de makkelijkste kwestie ooit.

  De staat pakt ook criminelen op, moeten anti fascisten dat dan ook gaan doen ? De Cor van Houten uit de weg ruimen ?

  Uiteindelijk willen we toe naar een zo’n groot mogelijke zelforganisatie, maar voorlopig is dit een puntje aan de horizon, dit ontkennen lijkt mij eerder naïef.

  Kijk, in 1930 vielen fascisten Barcelona binnen, namen de macht, ondersteund door een hysterische volksmassa. Toen stonden de anarchisten en Republikeinen gek genoeg ook naast elkaar, tegen de fascisten, door een samenloop van omstandigheden. Is de VVD dan Republikeins ? In vergelijking met een Erdohan is een VVD nog wel Republikeins. Ze willen de macht,hun macht , behouden en zowel fascisten als anarchisten moeten daarvoor wijken. Zodra fascisten de macht grijpen, staan ze zij aan zij met de anarchisten, wat dan een ongemakkelijke situatie is. In 1930 ato den anarchisten, Republikeinen en communisten naast elkaar, tegen de Erdohannen.

  Nu staat de SP, alsook de vrije Bond, alsook een hyper behoudend D66 , tegenover krachten als die van Trump, Erdohan en Wilders. Maar dat maakt nog niet dat de vrije Bond dus die andere partijen als inerente bondgenoten dient te zien.

  Moeten antifascisten die taak van de ME uitvoeren ? Dat zou een ideale situatie zijn, daar ben ik het mee eens, als een blackbloc van twintigduozend man , de grijze wolven de stad uit stampt. Maar sta jij daar dan ? Ik sta daar dan niet, ik ben niet zo sterk, ik ben geen Warrior en jij ook niet. Aan de andere kant is het hypocriet als anarchisten in dit geval de ME omhelzen, maar straks verfoeien.

  Kortom, ik ben het met je eens, een groot burgerprotest was beter geweest, maar voor nu was er geen alternatief en moest de gevestigde macht de fascisten een halt toe roepen.

  Zolang een anti fascistisch links veel te klein is om een weerwoord te bieden, zijn we gedwongen te kiezen voor de minst kwalijke vorm van gezag.

  Wat niet weg neemt dat linkse oppositie niet moet groeien, ook oppositie op straat.

  Als pegida met duizenden aan komt, de afa gemarginaliseerd is en de ME niet ingrijpt, wie wint er dan ?

 8. #8 by peter on 2017/03/14 - 14:25

  “Dus wanneer hij fascisten blokt, dan is dat een aanzet om in de toekomst ook anti fascisten te blokken.?” Ja. Zoals ook eerder antifascisten des te makkelijker geblokt werden door de staat, onder het motto ‘maar we pakken Pegida ook aan, hoor”. Elke keer als de staat tegen fascisten optreedt, wordt het een tikje lastiger – minder geloofwaardig, slechter begrepen door potentiële medestanders – om te protesteren als de staat tegen ons optreedt, met dezelfde voorwendsels.

  “Maar wanneer een staat een fascisme in de kiem smoort, dan doen ze juist vanuit hun autoritaire positie, per ongeluk iets goeds en daarin moeten we ze dan niet corrigeren.” Niet mee eens, want de staat – onze dagelijkse vijand, die juist door dit soort dingen zelf aan fascisme wordt verwant – wordt er sterker door, en mij maken ons extra van die staat afhankelijk. Ik vind dat overigens al heel lang, en geef dat op deze website keer op keer aan. Wat ik nu zeg is totaal niets nieuws. Ik heb me keer op keer op dit blog gekeerd TEGEN staatsverboden van fascistische activiteiten. Ik heb nooit voor een verbod van Pegida-optochten gepleit, integendeel. Waarom zou ik dan nu wel het onderdrukken van een AKP-demonstratie toelaatbaar vinden? Ik ben ervoor dat zulke zaken door antifascisten gestopt worden, niet door de ME. Daarvoor zijn antifascistische krachten nodig. Daarvoor is ook speelruimte op straat nodig. Onze krachten zijn te klein. En de speelruimte op straat wordt, óók via staatsrepressie tegen fascisme, steeds verder ingeperkt. In ons nadeel. Dáárom is ook het onderdrukken van deze AKP-demonstratie in Rotterdam verkeerd.

  “Als Rutte en het CDA straks, anti fascisten wilt afschaffen, dan doen ze dat sowieso wel, dat staat los van dit soort ingrepen.” Die samenhang in repressie – meestal tegen ons, soms tegen rechts maar altijd in dienst van dezelfde openbare orde – ontkennen lijkt me absurd en gevaarlijk. Voor de staat gaat het gewoon om openbare orde: wie hun voor de voeten loopt, moet weg, Meestal zijn wij dat nu ook even een handvol Turkse nationalisten. Het is één beleid, en de diverse aanvallen – gisteren en morgen tegen ons, vandaag tegen de AKP-fanclub – staan niet los van elkaar. De loskoppeling die jij voorstaat vind ik naïef, zo werkt staatsmacht niet. En dat de kraakbeweging zo verregaand is teruggeslagen – “ontmanteld” is echt groot nieuws voor de mensen die nog steeds kraken – is makkelijker geworden doordat zelfs binnen de kraakbeweging het idee dat de staat soms een welwillende macht kan zijn, bepaald niet ontbreekt. Elke keer dat de staat de ME stuurt – tegen wie dan ook – worden juist de echte staatsvijanden – jij (als je huidige standpunt tenminste loslaat), ik, krakers, anarchisten – de dupe.

  Je kunt zeggen dat we de krachten niet hadden om het zelf te stoppen. Dat klopt. maar door akkoord te gaa dat de staat het dan maar moet doen, zullen we die krachten nooit krijgen ook. We hebben de straat nodig, we kunnen niet akkoord zijn dat de staat uitmaakt wat daar gebeurt en onder welke voorwaarden. En dat standount geldt ook als het even wat lastiger is om uit te leggen, zoals nu.

  “Kortom, het is niet zwart/wit, er zijn vijftig tinten grijs.” Zal best, maar ik zie hier alleen maar het grauwe grijs van de knieval voor de Nederlandse staat. Ik doe niet mee. Ik hoop dat ik de enige niet ben die weigert, anders krijgt de staat het wel érg makkelijk, en hebben we geen eens fascisten meer nodig om van Nederland een totalitaire nationalistische politiestaat te maken.

 9. #9 by Roy Donders on 2017/03/14 - 12:36

  Dus wanneer hij fascisten blokt, dan is dat een aanzet om in de toekomst ook anti fascisten te blokken.?

  Je kan ook zeggen, het is een verre echo van Republikeins handelen, dat nationalisme wilt mijden.

  Als Rutte en het CDA straks, anti fascisten wilt afschaffen, dan doen ze dat sowieso wel, dat staat los van dit soort ingrepen. De kraakbeweging hebben ze een aantal jaar geleden al ontmanteld, met of zonder steun aan Erdohan.

  De staat dient niet te verbieden, omdat niemand die macht dient te hebben, is je redenatie. Maar wanneer een staat een fascisme in de kiem smoort, dan doen ze juist vanuit hun autoritaire positie, per ongeluk iets goeds en daarin moeten we ze dan niet corrigeren. Het is niet kiezen tussen twee kwaden, want een Erdohan is een stukje extremer dan een Rutte. Kortom, het is niet zwart/wit, er zijn vijftig tinten grijs.

 10. #10 by peter on 2017/03/14 - 03:00

  Gaten in mijn gedachtegang zie ik niet echt, je zet er alleen een eigen gedachtegang tegenover, een verhaal dat volgens mij niet klopt.

  “Eerst moeten we groeien, voordat we een grote bek opzetten en we groeien niet door alleen maar grote bekken op te zetten.”We moeten groeien, dat ben ik met je eens. EN nee, dat kan niet alléén met een grote bek opzetten, daarom doe ik ook méér dan alleen boze stukken schrijven maar ga ik ook naar acties, verspreid ik stickers en posters en zo meer. Maar zónder een grote bek – zeker op principiële punten – komen we nooit ergens.

  “Afijn, maar dat land heeft als enige goede kant, dat het nog wel wat grondrechten heeft. Ik weet het, deze worden heel vaak overschreden door de opportunisten, maar toch ben je hier beter af dan in Saoedië Arabië, waar je gestenigd word, als je een keer naar the Beatles geluisterd hebt, of een pilsje gedronken hebt.” Wat je beschrijft is waar, maar irrelevant in deze zaak. Rutte en Aboutaleb zijn niet bezig grondrechten te verdedigen maar grondrechten in te perken. Vandaag richt zich dat tegen mensen waar jij en ik een afschuw van hebben (Grijze Wolven, AKP-aanhang, Turkse uiterst rechtse nationalististen. Morgen richt dat zich weer tegen jou en mij. F Grondrechten zijn er niet alleen voor de mensen die we tof vinden, anders zijn die grondrechten louter voorrechten.

  “Een deel van die grondwet is ook, als psychoten in Nederland komen, om hun nationalistische ellende mensen door de strot te duwen, dan moeten ze weg gaan. Ga weg met je bagger, NL wilt niet nog verder afzakken in totalitaire tendensen.”Rutte m aakt niet uit wat “NL” vindt, welke bagger wel en niet welkom is. Morgen vindt hij jou of mij “bagger”of “niet normaal”. We mogen hem dat recht om dat vast te stellen en daarnaar te handenlen, helemaal niet gunnen. EN verder is dat hele L”precies code vor een nationalistisch gezamenlijk belang dat, vanuit links-libertair gezichtspunt, een dodelijke vijand is. Net zo dodelijk als het Turkse nationalisme. De keus tussen die twee dienen we te weigeren. Precies de loyaliteit aan dat “NL” versterkt de “totalitaire tendensen” waar we ons allebei zorgen over maken. De ingreep van Rutte is, naast al het andere, daarmee een aanval niet alleen op de Turkse ministers wie ik de narigheid graag gun, niet alleen voor de demonstranten die helemaal mijn bondgenoten niet zijn. De ingreep van Rutte is een aanval grondrechten van ons allemaal, en dus een aanval op jou en op mij. Ik weiger hierom Rutte, mijn nabije vijand, tegen een andere vijand te steunen. En ik vrees dat het, als mensen eenmaal bij zoiets Rutte voor “de eerste keer” steunen, het hek van de dam is en het niet bij deze ene keer zal blijven (it’s all happened before). Doen we dat, dan houden we op om anti-nationalist te zijn, en ondermijnen we onze eigen links-libertaire uitgangspunten, aanpak en kansen. Ik wil die kant niet op.

 11. #11 by Roy Donders on 2017/03/14 - 00:24

  Moderno

  Ik zeg je eerlijk, ik ben het helemaal met je eens.

  Bij nader inzien, Peter, nee, in deze gedachtegang zitten gaten.

  Allereerst, ja we zijn links libertair en ja dat is een microscopisch kleine subcultuur binnen links (in deze tijd) . wat wij vinden is bijna geheel irrelevant voor de daadwerkelijke politiek. Eerst moeten we groeien, voordat we een grote bek opzetten en we groeien niet door alleen maar grote bekken op te zetten.

  Dat en ten tweede, dat je anti nationalist ben, tja , ik ook, wat op een of andere manier heel vreemd gevonden wordt, aangezien de gemiddelde bezorgde over “zijn” land loopt te kwijlen.

  Afijn, maar dat land heeft als enige goede kant, dat het nog wel wat grondrechten heeft. Ik weet het, deze worden heel vaak overschreden door de opportunisten, maar toch ben je hier beter af dan in Saoedië Arabië, waar je gestenigd word, als je een keer naar the Beatles geluisterd hebt, of een pilsje gedronken hebt.

  Een deel van die grondwet is ook, als psychoten in Nederland komen, om hun nationalistische ellende mensen door de strot te duwen, dan moeten ze weg gaan. Ga weg met je bagger, NL wilt niet nog verder afzakken in totalitaire tendensen. Stel dat wij Wilders naar Zweden sturen ofzo, die daar dan over Holland gaat mekkeren. Nee, ga weg…..

  Dit was de eerste keer dat ik een ingreep van Rutte terecht vond, ook als dat als links libertair enige cognitieve dissonantie opleverd

 12. #12 by peter on 2017/03/13 - 15:28

  Kijk, en precies dit soort lijstjes – met feiten die op zichzelf grotendeels juist zijn weergegeven – functioneren nu als deel van de Nederlandse propaganda voor het vrije liberale verlichte Nederland tegenover de vijand van de week. Het lijstje is niet ter zake in deze kwestie. Rutte was zaterdag niet bezig met opkomen voor de slachtoffers van de repressie in Turkije. Hij was bezig met opkomen voor wat hij zelf “Nederlandse trots” noemt. Aan de noodzakelijke vrijheidsstrijd tegen de Turkse staatsterreur draagt dat minder dan niets bij. Geen vastgezette journalist is vrijgelaten, geen ontslagen academicus weer in dienst genomen. Wel heeft Erdogan weer een mooi propagandanummertje weggegeven, daarbij keurig in de kaart gespeeld door een Nederlandse regering die welbewust in het aas dat ‘provocatie” heet, hapte. Maar ja, verkiezingen zijn wel een hapje vergiftigd aas waard.

 13. #13 by peter on 2017/03/13 - 15:17

  @NoAlCalcioMOderno: dankjewel, een voor mij leerzame gedachtewisseling is het wel. Paar punten. “Alsof ’t hier (althans het allergrootste deel van de kritische mensen) om vulgair Anti-Turks ressentiment gaat! Zijn, pak ‘m beet, de SP, burgemeester Aboutaleb, Lubach en ga zo maar door ineens vulgaire nationalisten? Ik zie ze in ieder geval niet hysterisch ergens met de driekleur staan zwaaien en dubieuze extreemrechtse gebaren maken zoals die hele godsellendige, ultranationalistische 5e colonne…” Ja, het gaat hier primair om Nederlands nationalisme, het woord ‘vulgair’ heb ik niet gebruikt en leidt de aandacht van de kern af. Juist het subtiele karakter van veel nationalistische uitingen maakt het lastiger en gevaarlijker. Het betreft een nationalisme dat het héél goed zonder vlaggengezwaai kan stellen want dat is de buitenkant. Sterker: het is karakteristiek voor het Nederlandse nationalisme om te zeggen: ‘WIJ zijn niet chauvinistisch; kijk naar de Fransen, kijk naar de Duitsers, DIE zijn pas chauvinistisch…’ Nationalisme kan prima zonder parades. Het gaat om het loyaliteitsidee dat met dat ongrijpbare ding ‘Nederland’ dat las hoogste waarde wordt behandeld, on geacht de symbolentaal die wordt gehanteerd.

  Voor Aboutaleb geldt nog iets anders: dat is een obsessief openbare-orde-gericht burgemeester, die op het gebied van demonstratieverboden en soortgelijke beperkingen de Haagse autoriteiten inmiddels naar de kroon steekt. En het nationalisme van de SP-leiding is helemaal niets nieuws.

  Maar de kern is de regeringspolitiek, en Rutte is heel duidelijk. Ik citeer Rutte: “Ik zei tegen Yildirim: jullie hebben het altijd over de Turkse trots. Maar er is ook een Nederlandse trots. Daar hou ik aan vast.” ( http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-wil-nu-deescaleren-maar-wij-laten-ons-niet-chanteren~a4473375/ ). Voor de gangmakers in dit alles gaat het niet om mensenrechten, maar om nationaal prestige en openbare orde. In verkiezingstijd. Dat SP er aan meedoet is omdat ze bang zijn dat ze anders als niet voldoende loyaal worden afgeserveerd. Wie nu nee zegt tegen Rutte’s stuntwerk loopt dat risico, hetgeen op zichzelf al een reden is om ‘nee’te zeggen tegen Rutte’s stuntwerk. Dat een heleboel, op andere punten, zo kritische mensen – die ik dus niet wegzet als ‘vulgaire nationalisten’, maar in wie de kritische zin wel met nationalisme is vermengd – zich door de hele stemming laten meeslepen, vind ik uiterst zorgwekkend. Vandaar dat ik open met: “zet je schrap” en vandaar dat mijn stuk begínt met de grootst mogelijke afstand zoeken tegenover dat ‘eigen’ nationalisme.

  De kwestie van prioriteit ‘één twee een drie” is bewust zwaar aangezet, en ik zie nu dat die formulering anders gelezen wordt dan ik hem bedoel (of zou moeten bedoelen; ik ben niet perfect en ik leer ook, mede door jouw replies). Ik bedoel nadrukkelijk NIET dat ik Erdogan minder erg vind dan Rutte. Ik bedoel – en zeg – niet dat het Turks nationalisme minder erg is dan het Nederlandse. Het gaat helemaal niet om erger en minder erg. Het gaat me er simpelweg om dat in Nederland we de ‘eigen’ heersers – alomtegenwoordig met hun ideologie en propaganda – als eerste moeten bestoken met radicale kritiek. Dáár begint het, omdat we daar nu eenmaal leven en wonen en van het ‘eigen’nationalisme dus het meeste te maken hebben, elke minuut van de dag. Beginnen met, zij aan zij met Rutte en de hele optocht van supporters, schande te roepen over Turkije is: samen optrekken met onze vierentwintig-uur-per-dag-meest-directe vijand. Ik ben inmiddels geen marxist meer. Maar de leus van Karl Liebknecht uit 1914 is me nog steeds uit het hart gegrepen: ‘De hoofdvijand staat in eigen land’.

  Pas nadat ik afstand van die eerste vijand genomen heb, dien ik – direct, en wellicht in scherpere woorden en uitvoeriger dan ik in het heetst van mijn pure woede en bezorgdheid heb gedaan – het andere nationalisme, dat van de Turkse heersers en hun fans – met grote kracht te veroordelen. Maar de geloofwaardigheid van die veroordeling ontleent kracht aan haar consistentie, aan de bereidheid om allereerst naar de ‘eigen’ kant te kijken en die zonder terughoudendheid te veroordelen. Die ‘eigen’kant is trouwens helemaal niet ‘van mij’, in die zin is zelf-flagellatie niet aan de orde: ik flagelleer de Nederlandse heersers, ik gesel mijn vijanden; niet mijzelf, niet onszelf, tenzij het een nationaal ‘ons’betreft, maar precies dat soort ‘ons’ wijs ik dus principieel af.

  Ten slotte: “solidariteit met mensen uit de Turkse gemeenschap” is iets wat ik expliciet benoem. Zie de derde alinea van mij eerdere reactie op jouw comment. Maar ook voor die solidariteit is het nodig dat mensen mij niet kunnen wegzetten als een supporter van het Nederlandse nationalistische en repressieve stuntwerk. Juist om die botsing tussen ‘Turks’ en ‘Nederlands’ zèlf op te blazen is er de tweede helft van de kop: “nee tegen elk nationalisme”. Nee zeggen tegen louter en alleen (of vooral) de Turks-nationalistische vijand ver weg , tegen wie een breed front vanaf Rutte en Wilders tot en met Roemer en Aboutaleb inmiddels militant stelling neemt, is steun verlenen aan die andere vijand dichtbij: de eigen heersers. Het is niet alleen te makkelijk. Het is verkeerd. Verstoring van de nationale consensus is urgent noodzakelijk, en in Nederland betekent dat in de eerste plaats: verstoren van de Nederlandse nationale consensus.

 14. #14 by NoAlCalcioModerno on 2017/03/13 - 14:34

  Het feit, dat jij je artikel hier vrijuit kan schrijven (gelukkig maar) en ik daarop kan reageren zegt in ieder geval ook wat over waar ‘t in 1e instantie nu om gaat…
  Ontslagen per decreet:
  Turkije meer dan 128.000 mensen. Nl: 0
  Mensen vast gezet:
  Turkije meer dan 90.000.
  Nl: 0
  Scholen, universiteit etc. gesloten:
  Turkije meer dan 2000. NL:0
  Academici hun baan afgenomen:
  Turkije meer dan 7000. Nl:0
  Gearresteerde journalisten:
  Turkije over de 160. Nederland:0 (inclusief de RooieRavotr?)
  Dus het “nationalisme” vanuit hier kan even niet mijn hoofdprobleem zijn, nee…

 15. #15 by NoAlCalcioModerno on 2017/03/13 - 14:17

  Ik zeg niet dat je geen kritiek ingebouwd hebt. Maar ‘t 1e waar je mee inzet is “Anti-Turks gehuil”. Alsof ‘t hier (althans het allergrootste deel van de kritische mensen) om vulgair Anti-Turks ressentiment gaat! Zijn, pak ‘m beet, de SP, burgemeester Aboutaleb, Lubach en ga zo maar door ineens vulgaire nationalisten? Ik zie ze in ieder geval niet hysterisch ergens met de driekleur staan zwaaien en dubieuze extreemrechtse gebaren maken zoals die hele godsellendige, ultranationalistische 5e colonne…
  Het gaat hier om schendingen van mensenrechten. En dat ‘t net de regering is van ‘t land waarin je verkeert die eindelijk dat circus van Erdogan de pas af snijdt (om welke meer of minder integere redenen dan ook, want dat kan ik zelf ook wel verzinnen), ja da’s dan een toevalligheidje. Ik hoef geen fan te zijn van de heer Rutte om blij te zijn dat dit een keer gebeurt.
  En nogmaals: het sluit elke vorm van solidariteit naar mensen uit de Turkse gemeenschap niet uit. Dat moet ook blijven uitgedragen worden.
  Ze zullen zich misschien zelfs eerder eens wat veiliger voelen in een land, waar al decennia lang bekend is dat bv culturele organisaties onderlopen zijn door bv Grijze Wolven en aanverwant geteisem die de migranten gemeenschappen in de wurggreep houden…

 16. #16 by peter on 2017/03/13 - 00:29

  Zo bedoelde ik het niet alleen. Zo zei ik het ongeveer ook 😉

 17. #17 by Roy Donders on 2017/03/13 - 00:27

  Zoals de voorgaande reageerder ook aangaf, mensen zijn bang voor de grijze wolven. Turken die ik kende voelen zich bedreigt door hen. Het zijn agressortjes, die grijze wolven. Alsook, Turken hebben dienstplicht in Turkije, als ze in NL wonen. Welke dwaas heeft dat bedacht ? Zoiets is grondwettelijk niet eens in orde en toch gebeurt het, door de agressie van deze potenrammers.

 18. #18 by Roy Donders on 2017/03/13 - 00:20

  Als je het zo bedoelt, dan ben ik het met je eens.

 19. #19 by peter on 2017/03/12 - 14:33

  @NOAlCalcioMOderno: Niet voor niets zeg ik ook: “Afstand houden van Turks chauvinisme is noodzakelijk, om niet in de valkuil van inconsistentie en omgekeerd chauvinisme te vervallen”

  Niets voor niets zeg ik ook: “Erdogan en zijn ministers spelen hetzelfde spel en beschuldigen Nederland intussen van fascisme, een beschuldiging die flarden waarheid bevat maar uit de mond van deze chef van een politiestaat niet serieus te nemen valt.”

  Niet voor niets zeg ik ook: “Ik heb er vertrouwen in – ik weet wel zeker! – dat er in Turkije, en ook onder Turkse Nederlanders, mensen zijn die afstand nemen van dit anti-Nederlandse chauvinisme, en hun pijlen blijven richten op de autoritaire, niet ver van fascisme verwijderde politiek van Erdogan. Zij zijn mijn kameraden.

  En niet voor niets sluit ik af met: “De solidariteit die we hierin nu nodig hebben is anti-nationaal, of ze is erger dan nutteloos.”

  Anders gezegd: niks zelf-flagellatie. Geen enkele sympathie voor Erdogan en zijn enge fanclub. Maar als mensen hier in Nederland – waar ik nu eenmaal leef, schrijf en gelezen wordt – straks te wapen worden geroepen voor oorlog tegen Turkije, dan zal dat in Nederland door Nederlandse ministers gebeuren, onder Nederlandse wapens, onder Nederlandse vlag. Vandaar dat afstand dáárvan nemen nu op plek één komt, en afstand nemen van het even verfoeilijke Turkse nationalisme op plek twee. Leefde ik in Turkije, dan was het exact andersom.

  En ja, een AFA-groep hoort zich tegen Turks fascisme net zo goed uit te spreken als tegen Nederlands fascisme. Maar hier ging het er om hoe we, in Nederland, ons op te stellen hebben in een botsing tussen twee regeringen onder nationale vlag. Dan nog verdient en krijgt Erdogan een sneer. Maar Erdogan heeft hier niet de regie. Die ligt bij Rutte, flink aangeblazen door Wilders. Vandaar dat ik daar het zwaartepunt leg in deze specifieke kwestie.

 20. #20 by Roy Donders on 2017/03/12 - 12:43

  Maar Nederland kan toch niet de weg vrij maken voor een totalitair regime ? Als NL liberaal pretendeert te zijn, dan moet het toch ook anti liberale machten weren. Ook binnen een anarchistische zelforganisatie, zouden afgevaardigden van een politiestaat niet zomaar welkom zijn. Wat is dat voor een signaal. Word een politiestaat en Europa is nog steeds je beste vriend.

 21. #21 by NoAlCalcioModerno on 2017/03/12 - 11:03

  Het eeuwige mantra dat we de samenleving voor migranten “onveiliger” maken als we ons bewust uitspreken in woord en daad…
  Zouden de mensen in de migranten gemeenschappen die werkelijk onze steun nodig hebben zich niet eerder gesterkt en veilig voelen als men zich “op links” eens WEL fatsoenlijk gaat uitspreken?!!!
  Er is hier ooit in de 80’er jaren een AFA-afdeling onstaan omdat antifascisten ten strijde trokken samen met Marokkaanse arbeiders tegen Amicales (extreemrechtse Marokkanen die hun gemeenschap terroriseerden). En zo heeft men ook regelmatig over de grond gerold met de Grijze Wolven. Gevaarlijke thematiek, waar de huidige antifascisten liever weg kijken (“Ja maar eerst “onze” racisten”…)
  Maar DAT is solidariteit! Zelf-flagellatie kopen we geen zak voor.

 22. #22 by NoAlCalcioModerno on 2017/03/12 - 10:43

  En zo kan men op “hard” links altijd ELKE discussie met en over migranten met impliciet kwaadaardige denkpatronen blijven dood slaan (“Ja, maar wij eerst! Weg met onszelf en lang daarna, DAN komt pas de rest” etc, etc ad nauseam).
  Be it with Islamo-Fascisten, be it with in dit geval ultranationalistische mafklappers of wat dan ook.
  En dat uit ‘t kamp waar men zich altijd zo graag zelf op de borst klopt over “een strijd op alle fronten”. Intellectuele lafheid is ‘t. De PVV’er en de Erdogan-aanhanger kunnen ‘t van mij allebei hebben “if they want some”.
  Dit is geen consistent antifascisme, maar gewoon “white man=the devil”-bullshit.
  Dacht dat zelf-flagellatie meer iets was voor ‘t kamp van de progliberale veelverdieners die hun volgevreten geweten te sussen hebben? Te jammer.

Comments are closed.