Voortreffelijke actie!


vrijdag 11 maart 2016

Voortreffelijk, wat de mensen van de Anarchistische Anti-deportatiegroep Utrecht AAGU vandaag hebben gedaan! Een blokkade van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voorzien van spandoeken, en met mensen die zich aan hekken hadden vastgeklonken. De actie kreeg behoorlijk veel aandacht, juist ook in media waarvan je dat misschien minder verwacht.

De actie was een zeer welkom signaal tegen de bouw van een gevangenis waar gezinnen met kinderen worden opgesloten – mensen wiens ‘misdaad’ is dat ze geen geldige verblijfspapieren hebben, en dus volgens de staat moeten worden opgesloten en vervolgens liefst nog gedeporteerd uit. Officieel heet zoiets een gesloten gezinsvoorziening oftewel GGV. Actievoerders spreken echter consequent van een gezinsgevangenis, en dat is dan ook precies wat het is. Momenteel wordt daar dus aan gebouwd,. Maar er is al een tijdelijke, als gezinsgevangenis gebruikte voorziening “waar het eerste jaar 126 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd”, aldus de toelichting op de actie, op de website van No-Border.  AAGU houdt al een aantal maanden een campagne voor sluiting van deze vluchtelingengevangenis, en richt haar pijlen op de locatie zelf, op het bouwbedrijf De Vries & Verburg dat aan de gevangenis bouwt, en dus ook tegen het ministerie dat rechtstreekse verantwoordelijkheid voor dit onmennselijke project heeft.

De actie begon in alle vroegte, rond zes uur. Hoe het er uit zag, zie je onder meer op Indymedia, waar onder het verslag een aantal foto ś staan van onder meer de spandoeken. Politie pakte zes actievoerders op, gespecialiseerd personeel werd ingezet om vastgeketende actievoerders los te maken. In de middag werden de opgepakte mensen weer vrijgelaten. Zij mogen zeer tevreden zijn over wat ze hebben gedaan. Niet omdat de deportatiemachine meteen heel veel last van de actie heeft gehad. Wel vanwege de weerklank in media die de actie kreeg.

Natuurlijk begon dat op radicale sites zelf. No Border en Indymedia hadden snel bericht, Autonomen in Den Haag en Brabant namen berichtgeving over. Regio-media waren ook snel: Omroep West  dat met een verslag kwam, voorzien van beeldmateriaal en een mooi citaat van één van de actievoerders. “We zijn voor goede opvang en mogelijkheden voor asielaanvragen. Maar Nederland bouwt op kamp Zeist gezinsgevangenis. Dat is opsluiting, geen opvang”Den Haag FM  geeft hetzelfde citaat, maar echoot vervolgens ook de stem van orde en gezag. “Volgens de politie was de demonstratie niet aangekondigd en dus verboden.” Dat is de logica waar mensen boos van worden … als Poetin zich er op beroept. Maar voor politiestaatpraktijken hoef je dus niet naar Moskou. RTV Utrecht  deed ook verslag; Kamp Zeist staat dan ook in de regio waar deze omroep actief is. Het valt me da e laatste tijd vaker op dat regionale omroepen iets heel bijzonders doen, namelijk nieuws brengen. Misschien een idee dat landelijke omroepen dat idee eens gaan overnemen? Overigens geeft ook RTV Utrecht dat malle zinnetje over niet aangemeld en dus verboden kritiekloos weer. Terwijl het juridisch dus niet eens klopt.

Dan de landelijke media. Ik kwam niets tegen op de website van de Volkskrant. Ik kwam niets tegen op de website van de NOS Maar nota bene de Telegraaf  en het AD , beide als rechts en gezagsgetrouw bekendstaande kranten, hadden reportages op hun website. En uit die reportages waren de doelstellingen van de actievoerders wel degelijk af te leiden. Wel weer de zinsnede over niet aangekondigd en dus, zo was conclusie of implicatie, verboden. Maar ook de omschrijving “gezinsgevangenis” werd door de Telegraaf vermeld, en het standpunt van actievoerders: “De leden van de AAGU verzetten zich ertegen dat gezinnen met kinderen ‘gevangen worden gehouden’” Dat gevangen houden dan wel tussen aanhalingstekens, alsof er serieus twijfel is over die omschrijving wel klopt. Maar toch.

Ik heb eens nagedacht over dit verschil. Dat de NOS niets meldt, duidt op staatsomroep-achtige gezagsgetrouwheid. Dat de Volkskrant zweeg, duidt op iets anders. Deze krant priofileert zich graag als kritisch, priogressief, weldenkend. En ze staat bij rechts natuurlijk bekend als deel van de linkse omroepwereld, een filiaal van de spreekwoordelijke ‘linkse kerk’ waar ze bij de PVV zo graag over klagen. Ik denk dat de Volkskrant extra haar best doet om dat linkse imago te bestrijden. En ik denk dat ze daarom linkse en radicale acties liefst maar negeren, zolang ze daar mee wegkomen. Niemand denkt dat Telegraaf en AD tot die ‘linkse kerk ‘behoren. Dus daar zijn journalisten minder verlamd door angst om zo ‘n links image te bevestigen met actienieuws. Dus redeneren ze daar gewoon: dit is nieuws, en juist ook de gezagsgetrouwe burger moet natuurlijk weten dat het gezag soms door anarchisten wordt ondermijnd… Dat leidt er dan kennelijk toe dat Telegraaf wel verslag doet van zoiets, en Volkskrant en Trouw niet.

Het maakt Telegraaf en AD natuurlijk niet tot bondgenoten: ook zij publiceren om redenen die met vrije nieuwsgaring weinig en met commercie en propaganda veel meer te maken hebben. Maar het laat wel zien hoe onzinnig het is om media met een progressiever imago bij voorbaat serieuzer te nemen dan openlijk rechtse media. Beiden zijn vijandelijk territorium. Maar beiden kunnen zinvol bestookt worden met kritische informatie vanuit actievoerders. Afgelopen dag heeft laten zien dat ook via dat vijandelijk territorium een radicaal verhaal toch vrij breed zichtbaar en hoorbaar is geweest. En intussen gonsde het natuurlijk ook op sociale media, een gegons waar ik zelf ook een bijdrage aan heb weten te leveren door flink te posten, te delen en te retweeten. Hoe groot het bereik is van kritisch actienieuws, hangt immers ook van ons radicalen zelf af.

De blokkade is achter de rug, de strijd tegen het opsluiten en treiteren van vluchtelingen gaat door. Er is een campagne in opbouw rond zogeheten gezinslocaties. Dat zijn nèt geen gevangenissen, maar AZCs waar gezinnen met kinderen opgehokt zitten, in veelal deprimerende omstandigheden. Er zijn van die locaties in Katwijk, Emmen, Den Helder, Kamp Zeist, Gilze-Rijen. De campagne heet ‘Geen Kind aan de Kant’  en zal bestaan uit een een demonstratietoer – demonstraties bij de verschillende locaties dus – in het weekend van 21-22 mei en van 28-29 mei. Belangrijke data, belangrijke acties, onderdeel van een strijd die pas stopt als grenzen niet meer bestaan en bewegingsvrijheid voor een ieder een vanzelfsprekendheid is.

Peter Storm

,

  1. #1 by Hugo Endert on 2016/03/11 - 23:09

    Helemaal eens, maar heb mezelf daar op FB ook al over uitgesproken.

  2. #2 by AAGU on 2016/03/11 - 02:24

    Ha Peter, in Amersfoort is er ook eentje, en in Burgum. Kamp Zeist die je noemt is de gezinsgevangenis. Dank weer voor je bijdrage aan het welslagen van deze actie door het nieuws te helpen verspreiden!

Comments are closed.