Vluchtelingen welkom – doe wat je kunt!


woensdag 9 september 2015

Er keert een tij ten goede. Al die mensen die nu – na de schokkende beelden van vluchtelingen die schipbreukleden op de Middellandse Zee,  opeengepakt zitten op Griekse eilanden, na de foto van het aangespoelde jongetje op de Turkse kust, na de dramatische taferelen rond het station van Boedapest – zeggen: dit kan zo niet, laat het hart spreken, laat die mensen binnen, vang ze goed op, hélp ze – al die mensen laten zien dat twintig jaar Fortuyn en Wilders en Teeven en noem ze maar op de geest van de mensen niet volledig heeft verziekt. Dat is goed, dat tij ten goede. En nodig.

Waar harten zo beginnen te spreken, daar beginnen de machten te wijken. Nú is daarom het moment om de druk op te voeren en oplossingen dichterbij te brengen op basis van menselijkheid en solidariteit. Daartoe zijn echter een paar pittige uitgangspunten nodig. Hier zijn er een paar.

Vluchtelingen zijn welkom, allemaal. Niemand heeft het recht om te zeggen ‘jij loopt niet genoeg gevaar, jij mag er niet in’. Iedereen hort de vrijheid te hebben om te wonen en te leven waar zij of hij wil. Mensen die vrijheid afpakken is een diepe inbreuk op hun rechten. Dat is één.

De hele infrastructuur van hekken om vluchtelingen buiten te sluiten, van detentiecentra om ze op te sluiten, verdient sloop. Het hele legioen van gewapend personeel dat mensen met traangas probeert tegen te houden, met boeien gevangen neemt, uit een trein haalt om ze in een kamp te stoppen, gevangen zet om ze vervolgens te deporteren, en ga zo maar door… dat hele personeel verdient ontslag op staande voet, en bij tekenen van menselijk gedrag vervolgens omscholing tot docent en zorgwerker. Dat is twee.

De opdrachtgevers voor dit hele beleid zouden, als strafrecht onpartijdig werkte en bruikbaar was, langdurige gevangenisstraffen dienen te krijgen wegens systematische schending van mensenrechten van talloze honderdduizenden mensen. Gelukkig voor hen geloof ik niet in strafrecht. Maar aftreden, en ontbinden van het bureaucratische apparaat waar ze leiding aan geven, is wel het minste. Dat is drie.

Dit is allemaal nog vrij algemeen. Laten we deze inzet een handvat geven, concreet maken. Laten we iets gaan dóén in bovengenoemde richting. Helpen met opvang – maar alsjeblieft niet via het officiële Orgaan Opvang Asielzoekers, dat verbonden is aan het uitzettingsapparaat! – is uitstekend. Het gonst van de initiatieven. Doneer je Deken  boezemt vertrouwen in, via dit initiatief zamelen mensen dekens en dergelijke in om ze naar Calais te brengen, naar vluchtelingen die daar onder veelal schrijnende omstandigheden bivakkeren in de hoop dat ze naar Engeland kunnen oversteken. Er zijn meer waardevolle initiatieven. Kijk wat je kunt doen. Helpen is goed. Nodig.

De straat op gaan is belangrijk: deelnemen aan wakes en demonstraties. Hopelijk wordt de Landelijke demonstratie Vluchtelingen Welkom groot en fel. Met dit soort actie wordt de solidaire stemming die de laatste weken is ontstaan, nadrukkelijk tot uiting gebracht, extra voelbaar gemaakt, en dat is nodig. Kijk waar je aan deel kunt nemen. Demonstreren is goed. Nodig.

Maar terwijl de solidaire stemming zo sterk is dat ook politici er lippendienst aan bewijzen, gaat opsluitings-, uitsluitings en uitzettingsmachine door. Daarom is steviger actie noodzakelijk, zoals Blockupy Binnenhof, een voorgenomen blokkade van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op 15 september  Het ministerie gaat over de deportatie van vluchtelingen. Uit de oproep: “Onze eis: stop alle uitzettingen” Dit soort acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn goed. Nodig.

En terwijl we geschokt kijken naar taferelen in Griekenland en Hongarije, zet een bouwbedrijf stappen om een gevangenis voor vluchtelingen te bouwen en geeft een gemeente daar vergunning voor. Dat gebeurt hier in Nederland. Het bedrijf heet De Vries & Verburg. De plaats delict is Zeist. En het delict is de bouw van een zogeheten ‘Gesloten Gezins Locatie’, een gevangenis om mensen zonder verblijfspapieren – gezinnen in dit geval – op te sluiten. Dit moet dan plaatsvinden op Kamp Zeist, waar al mensen zonder zulke papieren zitten opgesloten, ook gezinnen. Ze worden daar vastgehouden en klaargemaakt om weer het land uit gewerkt te worden. Van detentie naar deportatie dus, en de bouw van de gezinslocatie betekent dat De Vries & Verburg daar nog geld aan ‘verdient’ ook. Vandaag heeft de gemeente Zeist vergunning verleend  aan het bedrijf. Die gemeente heeft een griffie, en die kun je over deze vergunning een uiteraard heel beleefde maar vooral zeer verontwaardigde mail sturen. Het adres: raadsgriffie@zeist.nl Ja ook dit is goed. En nodig.

De Anarchistische Anti-Deportatiegroep Utrecht is al langer bezig met een campagne tegen deze wandaad. Op 17 september komt er een lawaaidemonstratie bij het bedrijf De Vries & Verburg, in Stolwijk bij Gouda.  Daar gaan we herrie maken voor de poort, de mensen van dat bedrijf laten weten, horen, voelen, dat wat De Vries & Verburg, in opdracht van justitie en met toestemming van gemeente Zeist doet niet deugt en haaks staat op wat zoveel mensen steeds nadrukkelijker vragen, namelijk: vluchtelingen welkom. Ik herhaal: vluchtelingen welkom. Onvoorwaardelijk en allemaal. Meedoen aan deze lawaaidemonstratie is goed. En nodig. Doe wat je kunt!

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by Jacob Lageveen on 2015/09/18 - 06:03

  Dat die vluchtelingen hierheen vluchten is te danken aan het feit dat we al die landen daar kapot maken. Als we daar nou eens mee stoppen en ophouden met klagen. Iedereen verdient een thuis en een dak boven zijn hoofd. Het lijkt soms wel alsof de media ze niet meer als mensen zien.

 2. #2 by jan met de balzak on 2015/09/09 - 18:59

  Ravotr begint sektarisch te worden. Iedereen die de vluchtelingen niet hardop welkom heet is een nazi?

 3. #3 by Vlombel de Bolkam ( stukje was nog niet af, ik drukte op enter per ongeluk ) on 2015/09/09 - 16:28

  Je kan zeggen Vluchtelingen zijn welkom, vanuit de anarchistische perceptie dat grenzen een deel zijn van nationalisme en dus haaks staan op anarchistische samenlevingsorde

  Staten zijn er om zichzelf te verrijken en beschermen, vluchtelingen zijn slachtoffers van imperialisme en zouden dus niet moeten leiden onder nationalistische grensposten etc.

  Vanuit de theorie ben ik het daarmee eens. Verschillende grootmachten zitten te poeren in Syrië, hun eigen belangen te ondersteunen en eigen strijdmachten te financieren. Logischerwijs vluchten al de bevolkingsleden richting het westen. Wat moet je anders ? Het ligt in de menselijke natuur, om gevaar uit de weg te gaan en veiligheid op te zoeken

  Een vraag op het nieuws was, waarom doet Saoedi Arabië niets ?

  omdat Arabië Syrië als de vijand beschouwd, het heeft belang bij een ontwricht Syrië, niet omdat ze het gewoon niet willen.

  In mijn perceptie zijn er wel problemen bij het massaal toelaten van vluchtelingen. Allereerst, arbeid wordt nog minder waard, wanneer er nog meer werkkrachten binnen komen. De positie van de arbeider wordt nog sterker weg geconcurreerd en wat voor ontwrichting gaat dat wel niet teweeg brengen.

  Europa is extreem groot en er staan hele gebieden leeg. Waarom kunnen die mensen daar niet heen ? Heel zuid-frankrijk is leeg, waarom geven ze die mensen daar geen stuk grond ?

  Omdat ze dan zelf beschikkend zouden zijn en dan kunnen ze de staatsbelangen niet meer dienen.

  Kortom, ik denk dat er haken en ogen aan dit verhaal zitten

Comments are closed.