“RARA, wiens rechtsorde is het?” Een verboden tekst van Joke Kaviaar


Onderstaande tekst is geschreven door Joke Kaviaar. Ik plaats hem hier nadat de Hoge Raad het vonnis dat tegen haar is uitgesproken wegens opruiing, heeft bevestigd. Dat vonnis baseert zich onder meer op dit artikel dat dus feitelijk verboden is verklaard. Dat verbod moet getrotseerd worden. vandaar plaatsing. Zie ook: https://www.indymedia.nl/node/28345

Afgelopen donderdag in ‘Andere Tijden’: Roemersma vs. Duyvendak. Roemersma in Venezuela, en Duyvendak hier in Nederland. En dan die vraag: Wat vindt u ervan dat Korthals Altes de brandstichtingen van Rara terrorisme noemde? Een verbaasde Roemersma kon niet anders concluderen dan dat dit onzin was, en is, en dat je tegenwoordig nog sneller terrorist wordt genoemd dan vroeger. En dan Duyvendak: Natuurlijk was het terrorisme, en hij nam afstand van de slogan ‘Uw rechtsorde is de onze niet!’ Hij beschouwt ‘de rechtsorde’ dus als iets dat van hem is en noemt Roemersma terrorist.

Wiens rechtsorde is het nu, heb ik mezelf weer eens afgevraagd. Het terrorisme punt laat ik maar even liggen, want ja, we zijn allemaal terrorist of op zijn minst extremist tegenwoordig, en anders wel crimineel, veelpleger, of gewoon tuig. Soit. What’s in a name. Maar die rechtsorde, hoe pakt die uit voor mensen? En dan bedoel ik niet de bevoorrechte en omhoog gelikte mensen in deze maatschappij, zoals Wijnand Duyvendak.
Neem nu eens het ‘vreemdelingenbeleid’. Minder vergoeding voor advocaten die bezwaarprocedures voeren tegen de bewaring: gevolg is dat minder vaak bezwaar wordt aangetekend. Omkering van de bewijslast: leuk plannetje van het nieuwe kabinet Bruin 1: bewijs jij maar eens waarom en langs welke weg je gevlucht bent en anders: linea recta retour ellende. Maar ach, eigenlijk werkte het altijd al zo: de IND hoeft niet te bewijzen wat ze wel of niet gedaan hebben, de ‘vreemdeling’ moet van alles aantonen. De ongewenstverklaringen: daar hoef je ook al niets meer voor gedaan te hebben dat als strafbaar kan worden bestempeld. Gewoon een tweede keer zonder papieren in dit racistische en nationalistische moeras te worden aangetroffen is genoeg.
Uitbreidingen van de bevoegdheden van de vreemdelingenpolitie: komt nog uit de koker van Albayrak, net als het voorgaande. Die beulen mogen straks alles: huiszoekingen, visitatie, telefoons uitlezen, en het gaat bepaald niet over onderzoek naar criminelen zoals de kamerleden van de PVV. Nee, het gaat over mensen zonder papieren. Je bestaat, dus je bent strafbaar. De rechtsorde, is die er voor deze mensen? Het lijkt me niet. Waar haalt oud activist Duyvendak de onbeschaamdheid vandaan om ‘Deze rechtsorde is de onze niet’ als gedachte te verwerpen? Nou, dan ben ik liever terrorist dan door macht gecorrumpeerd wanna be politicus!
Allicht hebben wij blanke bevoorrechte Nederlanders met een paspoort in principe geen last van al die rechteloosheid dus we zouden kunnen stellen dat die rechtsorde wel degelijk de onze is, hij is alleen niet van ‘hen’. Daarmee is het dus een rechtsorde die bol staat van de vreemdelingenhaat. En dan heb ik nog niet genoemd de talloze gewelddaden tegen mensen zonder papieren, op straat, in politiebureaus en in detentie- en uitzetcentra. Genoemd heb ik nog niet de wanhoopsdaden, de hongerstakingen en zelfmoorden, het inslikken van scheermesjes. Genoemd heb ik nog niet het geweld tijdens de deportaties, het gebruik van hand- en voetboeien en van ‘bijtmaskers’, de intimidatie, de chartervluchten van Frontex.
Zo. Nu heb ik ze wèl genoemd. Nog steeds je rechtsorde, Duyvendak?
Doe mij Roemersma maar, die weigert om afstand te nemen van de Rara branden die na vier keer bereikten dat de Makro zich terug trok uit het Zuid Afrika van de apartheid. Roemersma: “Geslaagd? Het apartheidsregime was nog niet weg.” En daarin had hij natuurlijk wel gelijk. Slechts één klein radertje was weggenomen. Maar één is beter dan geen.
De uitzending besloot met te stellen dat geweld werkt. Maar is het in de fik steken van een bedrijf dat geld verdient aan apartheid eigenlijk wel geweld? Volgens mij niet. En datzelfde geldt voor al die kapitalistische uitbuiters die door de Westerse democratieén worden gesteund en gehuldigd voor hun bijdrage aan ‘onze economie’. Een affikkend bedrijfspand is geen geweld, het is het begin van gerechtigheid. Noem mij maar terrorist, Duyvendak, omdat ik deze mening verkondig.
Rara, wiens rechtsorde is het? Niet de mijne, al wordt ie mij opgedrongen. Die rechtsorde, die is er voor wie geld en macht heeft, die is er voor lobbyisten en politici, voor bazen en brave slaven (fooien zijn toegestaan en smeergeld ook). Die rechtsorde maakt mensen kansloos en als ze dan goed kansloos zijn geworden, noemt de rechtsorde ze nutteloos en crimineel en slaat genadeloos met straffen en maatregelen toe.
Duyvendak wil het niet weten en Roemersma heeft zich terug getrokken in Venezuela. De eerste neem ik het kwalijk, de tweede niet. Hoe dan ook: tijd voor een nieuwe generatie om op te staan en de fakkel van Rara over te nemen!

Joke Kaviaar, 20 november 2011

 1. #1 by John Segers on 2015/06/13 - 13:44

  Had je artikel meteen gelezen, maar me onthouden van commentaar “pas toch op…” enfin je kent het. En ook hierboven gaat het weer om één ding ‘mag je?…’ , ‘is het?…’ Terwijl de kern toch vooral is: ‘Wat fijn dat er nog mensen zijn die hun bezorgdheid uiten. Daar zou een overheid zijn voordeel mee kunnen doen.’ Joke! ‘Kop op!’

 2. #2 by Astrid Essed on 2015/06/10 - 05:10

  Beste Peter

  GO GO PETER!

  Heel goed, dat je de ”verboden” tekst van Joke
  op je website hebt herplaatst.

  Ik heb hetzelfde gedaan en ook nog naar een aantal
  andere websites en Facebook/Twitter gestuurd

  Zie

  http://www.astridessed.nl/rara-wiens-rechtsorde-is-hetwaar-blijft-de-hollandse-opstandde-verboden-teksten-van-joke-kaviaar/

  DE STRIJD VOOR GERECHTIGHEID GAAT DOOR!

  Hartelijke groeten
  Astrid

 3. #3 by Karbonkel on 2015/06/09 - 22:17

  Karbonkel

  Wat is een rechtsorde ? Ieder politiek bestek, zal recht en vrijheid claimen. De nazi’s hadden het over het werk dat vrij maakte, de communisten hadden het over de bevrijding van het volk, liberalen hanteren hun op geld gebaseerde vrijheid begrip. De term vrijheid en recht zijn veel van hun betekenis verloren, sinds iedereen zijn eigen belang ermee gecamoufleerd heeft.
  De liberale opvatting omtrent vrijheid gaat voorbij aan de materiële condities en stelt haar theorie boven de realiteit. Een bootvluchteling heeft natuurlijk niet dezelfde kansen, als een kind van rijke ouders, uit Amsterdam Zuid. Ik wil niet zeggen dat kinderen uit Amsterdam Zuid dus het kwaad zijn, maar wel wil ik aantonen dat de gelijkheid van mogelijkheden een liberaal sprookje is. De grenzen van dit sprookje zullen dus met hand en tand verdedigt moeten worden, omdat het burgerlijke ongenoegen altijd op de loer licht. Het sluimert aan het oppervlakte en zij die de macht in handen hebben, weten waar de woede van het volk toe in staat is. ( mag ik dat zeggen OM, of moet ik dan ook de gevangenis in, tussen de verkrachters en inbrekers. )

  Verzet moet ingekapseld worden, binnen de structuren van de macht. Een mild tegengeluid, dat controleerbaar en verwerpbaar is, onder het mom van democratie, is gewenst. Oncontroleerbare, buitenparlementaire tendensen, jagen de machthebbers de kast op. De voormannen en voorvrouwen van deze beweging zullen de mond gesnoerd worden. Dit zal in de media vervolgens niet gedocumenteerd worden en de staatspropaganda zal alles vervormen en uit de context halen. Het verzet loopt hopelijk af met een sisser. Althans, dat is de bedoeling en die keuze hebben we zelf in de hand. Uiten we onze mening, of laten we ons censureren ? Dit is wat dat betreft een cruciaal moment.

  Een Wilders mag zijn massa’s aan hooligans ophitsen, maar Joke mag geen TEKST schrijven, die als opruiend geïnterpreteerd wordt. Op facebook mogen PVVers racsitische uitspraken doen over negers, maar Joke wordt aangepakt. Dit is natuurlijk, omdat racisme het systeem niet ondermijnt. Het in twijfel trekken van landsgrenzen, betekend het in twijfel trekken van de rechtsorde
  Wil je kijken door wie je bestuurd word, kijk dan naar wie je niet mag bekritiseren. In dit geval dus het beleid van landsgrenzen en natiestaten. Waarom mag dit niet bekritiseerd worden ?, omdat een bepaalde financiële elite belang heeft, bij een armoedige zone en hun eigen zone.

  De parlementaire politiek kan ook niet met deze problematiek, omdat hun reikwijdte niet buiten het kan systeem gaan. Dit is de prijs die we betalen voor welvaart, een vernageld milieu en een uitgezogen derde wereld. Politici praten wel over oplossingen, maar er is geen daadwerkelijke oplossing voor. Vluchtelingen zullen blijven komen en als ze weigeren, zullen ze blijven verdrinken. Als ze terugkeren zullen ze afgeslacht worden, of verhongeren ze. Kortom een onhoudbare situatie.

  Het is natuurlijk een probleem, voortkomende uit de geglobaliseerde wereld en haar etterende exploitatie. De derde wereld brand en wij kijken weg. Al de vluchtelingen hier binnenlaten, zou een korte termijn oplossing zijn, net als het buitensluiten van al de vluchtelingen dat is. De problematiek zou lokaal aangepakt moeten worden, in het land van herkomst. Je kan wel zeggen, iedereen moet hier komen, waar wat zijn dan de gevolgen ?
  Ergens snap ik wel de onrust van het OM. Wat zou een directe omwenteling van een geheel systeem betekenen ? De gevolgen daarvan zijn niet te overzien. Oproepen tot brandstichtingen, of wat dan ook, gaan ons op geen enkele manier ergens mee verder helpen.

  Er zouden lange termijn oplossingen gevonden moeten worden en ik denk dat die oplossing lokaal gevonden moet worden. Wat hebben mensen nodig om te overleven ? water, onderdak, voedsel, hoe moeilijk is het om dat te faciliteren ? En hoe moeilijk is het om dat zelf te realiseren ? de mogelijkheden zijn er, maar de huidige machtscentra zullen het mensen niet toelaten, zich te organiseren op lokaal niveau.

 4. #4 by peter on 2015/06/09 - 22:02

  Klopt niet. De strafbaarheid is, anarchistisch gezien, sowieso geen overtuigend argument.

  Maar belangrijker:

  Punt 1. het gaat bij het “oproepen tot brandstichting” niet om geweld om een mening op te leggen, maar om het helpen saboterendeportatie, opsluiting etcetera van mensen. het gaat niet om de mening van politici, maar om het beleid zelf dat onmogelijk moet worden gemaakt. Hun meningen mogen ze houden.

  Punt 2. Je schrijft: “Als extreem rechts een dergelijke tekst had geschreven hadden “jullie”vervolging door het om prima gevonden.” Nee dus. Wij hadden vervolging door het OM van extreem rechts NIET prima gevonden. Joke schrijft bijvoorbeeld in haar statement van vandaag: “Overigens wil ik hierbij opmerken dat ik de inzet van strafrecht tegen welke mening dan ook per definitie van de hand wijs. Niet omdat ik het eens ben met gevaarlijke volksmenners als Wilders of zijn racistische hetze vind moeten kunnen, maar omdat ik vind dat deze door actief tegengeluid en -actie moet worden bestreden, door de mensen, door ons, zelf. Laat je het aan justitie over, dan zal justitie altijd het resultaat van een eventuele vervolging van een figuur als Wilders vervolgens actief inzetten tegen de mensen die het liever vervolgt en dat zijn wij, de antiracisten, antifascisten, no border activisten, dierenrechtenactivisten, krakers, milieuactivisten, anarchisten, socialisten, etcetera. Justitie = repressie.” https://jokekaviaar.nl/Vrijheid-geen-recht.html

  Ik ben het met haar eens, en ik heb vaak genoeg stelling genomen tégen aangifte-doen, tegen het steunen of het oproepen tot strafvervolging-tegen-rechts. Citaat: “Bouwen op politie en rechtbanken, het hanteren van strafrechtelijke middelen in politieke discussie is gevaarlijk en kan zich maar al te makkelijk tegen Marokkanen, antiracisten en linkse activisten gehanteerd worden. Elke succesvolle aangifte tegen Wilders is een precedent voor een succesvolle aangifte tegen één van ons. Zo legitimeren we via het wapen van de aangifte de staat als scheidsrechter in het publieke debat. Dat vindt die staat wel OK, ze gebruikt die rol al om bijvoorbeeld Joke Kaviaar, activistisch criticus van het repressieve beleid tegen vluchtelingen en migranten, achter slot en grendel te krijgen wegens ‘opruiing’. Dit is dus precies een rol waar we de staat – ja, ook de rechterlijke macht – maar beter buiten kunnen houden.” http://www.ravotr.nl/2014/04/01/aangifte-aangifte-enge-optocht-aantocht/

  De ellende is dat ik vermoed dat je al wist dat ik er zo over dacht. Zo niet, dan weet je het nu 🙂

 5. #5 by frank on 2015/06/09 - 21:37

  Oproepen tot brandstichting is gewoon niet erg slim en daarbij inderdaad strafbaar wat denk ik maar goed ook is.
  Tevens is geweld gebruiken om anderen jou mening op te leggen niet bepaald anarchistisch.

  Als extreem rechts een dergelijke tekst had geschreven hadden “jullie”vervolging door het om prima gevonden.
  Dat is meten met twee maten en dus hypocriet.
  Een soort van discriminatie op grond van politieke overtuiging.

 6. #6 by sam on 2015/06/09 - 15:26

  Er is niks verkeerds aan.haar teksten.
  Er is verkeerd hoe NL EU inelkaar steekt
  En.ik.vind het schandalig dat nvu en pvv bts gastjes en.al het gespuis
  Hierdoor vrijuit gaan.
  Ik zie dagelijks echt erge geschreven verwensingen.
  Dagelijks keert men de kop in zand!
  Das pas crimineel!
  Tenslotte WIJ tellen.dus ook niet mee!

Comments are closed.