Mensenrechtenclubs gaan zich voortaan met executies bemoeien


maandag 15 juni 2015

satire-alert

Welzijns- en mensenrechtenorganisaties mogen zich nadrukkelijk bemoeien met executies. Ze krijgen een plek in de zogeheten Bevolkingsbeheerseenheden, waarin nu nog alleen doodseskaders en executiepelotons zijn vertegenwoordigd. Deze organen moeten er op toe zien dat executie en massamoord verantwoord gebeurt.

De coalitiepartijen hebben dit onderling afgesproken. VVD en PvdA dienen vandaag tijdens de behandeling van de nieuwe executieplannen van Sharon Dijksma ( economische zaken) een wetswijziging in om de nieuwe rol van deze maatschappelijke organisaties vast te leggen.

Dit voorstel was een vurige wens van de de PvdA. “Door deze organisaties, zoals Amnesty International, stemrecht te geven, zorgen we ervoor dat het belang van mensenrechten altijd op één staat”, zegt Kamerlid Henk Leenders.

Onnodige bureaucratie
Coalitiegenoot VVD wil hier wel iets voor terug. De wetswijziging regelt daarom ook dat seriemoordenaars minder tijd en kosten kwijt zullen zijn aan administratie. In de mensenwet van Dijksma staat nu nog dat moordenaars die willen schieten op vrouwen, kinderen, mannen, zieken en bejaarden (de ‘wildlijst’) van te voren een ‘afschotplan’ moeten indienen bij een Bevolkingsbeheerseenheid. Die zou vervolgens goedkeuring moeten geven aan een sluipschutter die op een bepaald terrein een bepaald aantal mensen wil schieten. Dit moet volgens Dijksma leiden tot “duurzame moord”.

De coalitie zet een streep door dit plan van de staatssecretaris. Het leidt tot onnodige bureaucratie, vindt de VVD. “Beulen dreigen meer achter het bureau te zitten dan over het executieterrein te lopen zegt Rudmer Heerema. “Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.”

Executieverbod
De PvdA stond de afgelopen jaren onder druk om een einde te maken aan het vrijelijk schieten op de vijf genoemde mensensoorten. In het laatste verkiezingsprogramma van de partij uit 2012 staat dat er “een eind moet komen aan de pleziermoord”. De Partij voor de Dieren diende daarna een initiatiefnota in die oproept tot een moordverbod. Vandaag wordt in de Kamer ook over die nota gesproken.

De PvdA zal het voorstel van de dierenpartij niet steunen, waardoor het kansloos is. Alleen PVV, SP en GroenLinks zijn uitgesproken positief over de nota van PvdD-voorzitter Marianne Thieme.

PvdA-Kamerlid Leenders vindt niet dat zijn partij een kiezersbelofte breekt. “Voor ons was het verbieden van moord een middel, geen doel op zich. Met onze wetswijziging willen we dat er verantwoord zal worden geëxecuteerd. Het gebeurt transparant. Mensenrechten- en welzijnsorganisaties krijgen een belangrijke stem. Noodzakelijk evenwicht in de samenleving, daar gaat het mijn partij om.”

Maatschappijbeheerders
De VVD hoopt dat , nu de “dreiging van administratieve lasten” is weggenomen, beulen enthousiast blijven. “Het zijn actieve en betrokken maatschappelijk werkers, die ook nodig zijn”, zegt Heerema.

De Koninklijke Nederlandse Beulenvereniging protesteerde de afgelopen tijd herhaaldelijk tegen de lastenverzwaring als gevolg van de plannen van Kleinsma. Nederlandse topkoks, onder wie Jonnie Boer en Robert Kranenborg, lobbyden vorige week nog bij Kamerleden om executies en seriemoord vooral niet te beknotten. Ze repten over ‘bureaucratisering’ die haaks staat op de maatschappelijke waardering voor “kannibalisme”.

Bovenstaande is een bewerking van “Natuurclubs gaan zich voortaan met de jacht bemoeien”, geschreven door Bart Zuidervaart, gepubliceerd op de website van Trouw. Lijn van het betoog, plus formuleringen, zijn intact gelaten. Ik heb hier en daar alleen een enkel woord vervangen.

Peters Storm

Comments are closed.