Hilbrand Nawijn is een racist. Oprollen, dat crimineel netwerk dat Justitie heet.


dinsdag 3 mei 2016

Nederland verandert in hoog tempo in een onverbloemde racistische politiestaat. Nee, staatsracisme is niet nieuw. Nee, censuur en repressie tegen kritische geluiden zijn niet nieuw. Maar zowel het racisme als de repressie worden harder, en het gezag doet steeds minder moeite om dat racisme en die repressie nog te camoufleren. Steeds meer antiracistische uitingen vallen onder de hakbijl van justitie en politie. Intussen gaan racisten hun gang in woord en daad. En sommige racisten doen dat uit hoofde van hun functie, betaald uit belastingcenten. Ministers en Kamerleden die beleid maken om vluchtelingen te weren en/ of zo snel mogelijk uit te zetten. Politici die stemming maken tegen mensen uit moslimgemeenschappen. Racisten zijn het. Hilbert Nawijn is één van hen.

Dat laatste – Hilbert Nawijn is een racist – mag je dus ook al niet meer zeggen van Justitie’. Lennart Feijen ondervond dat. Ik citeer de NOS  : “Nawijn wilde in juni 2014 niet dat er een islamitische school in Zoetermeer zou komen. Na die gemeenteraadsvergadering schreef Feijen op Twitter: ‘discriminatie van een complete geloofsgemeenschap door de racist @lhn nawijn’ ”. Het Openbaar Ministerie (OM) klaagde Feijen daarvoor aan, een rechtbank kwam met vrijspraak, maar in hoger beroep veroordeelt het gerechtshof hem nu toch: een voorwaardelijke boete, en twee jaar proeftijd. Een misselijk vonnis, een schokkende uitspraak. Zelfs van degenen die Nawijn – wat mij betreft ten onrechte – geen racist vinden, mag je toch verwachten dat ze het recht van iemand die dat wel vindt en dat zegt, gewoon erkennen. Wie nu zwijgt en meegaat in de veroordeling van Feijen, staat straks weer een stukje zwakker als hij of zij zelf aan de beurt is om wegens een kritische mening door justitie aangevallen te worden.

De grenzen verschuiven op dat vlak steeds verder in het nadeel van de vrijheid om antiracist te zijn. In 2011 begon de langdurige justitiële campagne tegen Joke Kaviaar.  Politie pakte haar op, haalde haar site korte tijd offline, en startte een strafzaak wegens opruiing. Doelwit waren teksten van haar, gericht tegen het staatsgeweld en de vervolging van vkluchtelingen, teksten die tot actieve stellingname en stevige actie tegen dat beleid opriepen. Het OM kreeg van rechtbank en gerechtshof een veroordeling gedaan. Zo poogde justitie Joke Kaviaar haar kritische mond te snoeren. Griezelig. Maar Joke Kaviaar is geen landelijke bekendheid, geen wekelijkse gast bij De Wereld Draait Door, geen BN-er. Joke is activiste, publiciste en dichteres, slechts in vrij kleine kringen bekend. Iemand in de marge die haar nek uit steekt, neemt risico. Iemand die het zelfde doet maar zich in de mainstream bevindt, neemt aanzienlijk minder risico. Als Maarten van Rossem zou schrijven wat Joke Kaviaar schrijft, volgt er geen strafzaak maar extra media-aandacht voor de man. Wat justitie nu met Feijen doet is precies in dit opzicht een aanzienlijke verschuiving. Feijen bevindt zich als SP-gemeenteraadslid en dus officieel ‘politicus’ immers een stuk dichter bij die mainstream.

Inhoudelijk haalt het ‘vergrijp’ van Lennart Feijen het niet bij de ‘misdaad’ van Joke Kaviaar. Het gaat om een tweet, niet om een oproep tot harde of zelfs maar vriendelijke actie. Het is een kwalificatie die feitelijk juist is, en zelfs al was die kwalificatie onjuist: sinds wanneer is het verboden om in het politieke debat iemand een stempel op te drukken dat ten onrechte is? Is daar – langs officiële liberaal-democratische lijnen geredeneerd – niet het politieke debat voor, om dat recht te zetten? Daar hoort justitie helemaal niet tussen te komen, zo zal toch ook een liberaal kunnen snappen. Maar om zo liberaal te denken, moet je vandaag de dag al ‘extreem links’ zijn. Maar het is dus nog erger. Feijen sprak geen onwaarheid, maar gaf een mening, beknopt onderbouwd en wel. Feijen stond natuurlijk in zijn recht die mening te geven, en hij had ook nog eens doodgewoon gelijk. Nawijn is een racist.

Dat Feijen vanwege die uitspraak veroordeeld is, is niet alleen inhoudelijk schokkend. Feijen is geen publicist/ activist in het radicale actiewereldje. Feijen is gemeenteraadslid van een gevestigde politieke partij, de SP. Dat justitie zo iemand nu ook al aanpakt, vanwege een redelijk lieve tweet, is een uitbreiding van de repressie. Eerst kwamen ze voor Joke Kaviaar. Daarna kwamen ze voor iemand die verdacht werd van het plakken van een “Anarchistische Muurkrant”  met als koppen: “Weg met de politie en de staat – Leve de opstand”, een muurkrant waar netjes werd uitgelegd waarom opstand nodig was, en hoe je daarbij je gezicht kunt bedekken. De verdachte is intussen vrtijgelaten, kort na een lawaaidemonstratie uit solidariteit. Maar de zaak is niet van tafel. “Ook al is de arrestant op het moment op vrije voeten roepen wij iedereen op om de Anarchistische Muurkrant te verspreiden. Deze repressie kan alleen beantwoord worden door solidariteit door actie”, aldus een artikel op de website van Autonomen Den Haag.

En nu komt justitie dus weg met een veroordeling van een keurig SP-gemeenteraadslid. Ook een officiële positie als politicus biedt dus geen bescherming meer, iets dat aanhangers en kopstukken van de gevestigde linkse partijen zou moeten interesseren. Neemt Roemer het op voor zijn partijgenoot die doelwit van repressie is? Zo ja, dan is dat mij ontgaan. En waar zijn nu al die voorstanders van het vrije woord die in beweging komen als Erdogan een columniste laat opsluiten?

Wie het wel op dienen te nemen voor Lennart Feijen, net als voor de plakverdachte van de muurkrant horen op te nemen, net zoals voor Joke Kaviaar? Wij. Jij en ik, iedereen die de vrijheid en de solidariteit ter harte gaat, iedereen die haar of zijn stem tegen racisme en uitsluting wil verheffen en dus morgen zelf doelwit van justitie kan worden. Opkomen voor Joke Kaviaar, voor de plakverdachte van de muurkrant en nu voor Lennart Feijen is een zaak van solidariteit en tegelijk een kwestie van welbegrepen eigenbelang, van zelfverdediging. Morgen kun je immers zelf aan de beurt zijn , elke repressieve daad en gerechtelijke muilkorf-uitspraak schept weer een nieuw beklemmend precedent.

En hoe uiten we die solidariteit, hoe oefenen we die zelfverdediging uit? Niet te defensief, graag. Schande spreken van de veroordeling van Feijen, het Openbaar Ministerie en het gerechtshof aan de schandpaal nagelen wegens censuur en het in bescherming nemen van een racist, is nodig. Maar ik ben voor de aanval, niet voor een defensieve opstelling. Als we willen dat justitie antiracistische kritiek niet meer als strafbare feiten kan behandelen, laten we dan zoveel van dit soort strafbare feiten reproduceren en zelf voortbrengen dat politie, justitie en rechtbanken er in verzuipen. Een verbod dat op grote schaal welbewust wordt overtreden, is steeds moeilijker meer te handhaven en verliest daarmee haar kracht.

Als de uitspraak dat Nawijn een racist is, volgens OM en gerechtshof een strafbaar feit inhoudt, laten we dan des te luider en in des te grote aantallen zeggen, schrijven en anderszins wereldkundig maken: Hilbrand Nawijn is een racist. OM en rechters die dit tot strafbaar feit bestempelen, maken deel uit van een netwerk van intimidatie en staatsgeweld, wat op zich al criminele activiteiten zijn. Ik zeg: oprollen, dat criminele netwerk. En die voorwaardelijke boete dient natuurlijk naar dezelfde papierversnipperaar te worden verwezen als enigerlei aanklacht tegen de plakverdachte en als de veroordeling van Joke Kaviaar.

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by Conan on 2016/05/06 - 02:30

  Iemands schoenmaat, muzieksmaak, haarkleur, huidskleur en afkomst zouden voor vrouwe Justitia niet zichtbaar moeten zijn. Voor de wet zijn dit irrelevante bijzaken, het delict is wat telt en verder niets.

  Als deze Nawijn dit wilt aantasten, dan tast hij de rechtsorde aan, waar hij zelf een exponent van pretendeert te zijn. Iemand zwaarder straffen op basis van zijn afkomst is racisme. Deze Nawijn is een racist, wat anders ? Waarom mogen we racisten geen racisten noemen, dat is zielig ? Zielig voor die fascisten, dat ze fascisten zijn, waag het niet ze erop te wijzen, straks schrikken ze er heel erg van. Hoezo ben ik een racist, ik vind alleen dat zwarte mensen dom zijn en in de slavernij zouden moeten werken, dat maakt me toch nog geen racist…….De rechter : Het benoemen van racisme is vanaf vandaag racistisch. Je beoordeeld de racist namelijk op basis van zijn racisme en dat is racistisch…………

 2. #2 by excellentie zwembad on 2016/05/04 - 11:35

  Dat was niet de enige aanleiding . Nawijn wilde Marokkaanse Nederlanders die in aanraking met de politie kwamen deporteren .
  En dat is ten eerste apartheid want voor een bevolkingsgroep gelden andere regels als voor een andere en dat is dus tevens racisme!

 3. #3 by Conan on 2016/05/03 - 21:48

  vrijheid van meningsuiting was wat in de constitutie staat, maar niet het oproepen tot geweld en het aanzetten tot haat. Ik ben van mening dat iemand een racist is, ik ben van mening dat er geoordeeld word op basis van iemands afkomst en ik vind dat jij dat doet….Dat zeggen valt geheel binnen de vrijheid van meningsuiting die deze rechtstaat pretendeert te respecteren. Hoe is het iemand beschuldigen van bevooroordeeld zijn hetzelfde als het oproepen tot haat ? Racist is geen scheldwoord, maar een woord dat betekenis heeft binnen een politieke discussie. Je zegt niet dat iemand een racist is, omdat je die persoon wilt kwetsen, maar omdat dat woord betekenis heeft. Een betekenis die relevant is in die discussie.

  Als zou je het woord gebruiken om te kwetsen. Op zowel facebook en twitter worden er aan de lopende band mensen gekwetst met scheldwoorden etc. Niemand word daarvoor aangeklaagd. Het is immers geen aanzetten tot geweld. Ik vind jou een sukkel, is niet hetzelfde als een pamflet verspreiden waarin staat dat jij vermoord zou moeten worden. Het idiote is dat dit SP lid niet eens beledigt heeft, alleen maar een begrip genoemd heeft, dat als belediging gezien kan worden.

  Als je mensen niet meer mag verdenken van racisme, hoe is dit dan nog een rechtstaat. ? Waarom is het taboe op het nuttigen van het woord racisme groter, dan racisme zelf ?

  Je kan de constitutie altijd in je voordeel plooien. Ja er staat wel dat het aanzetten tot haat strafbaar is, maar iemand een racist noemen is ook wel een aanzet tot haat. Nee, natuurlijk niet. Zo kan je alles weg relativeren en ombuigen. Dit is gewoon machtsmisbruik om het geluid van een tegenbeweging te intimideren

  Remy. Of het SP lid gelijk heeft of niet, daar gaat het binnen de rechtspraak niet om. Ik vind iets, jij vind iets en wij mogen dat beiden vinden. Het is niet zo dat alleen mensen met zogenaamd gelijk hun mening mogen verkondigen. We mogen discussies aangaan, beide gelijk hebben, of beide ongelijk, daar gaat het in de vrijheid van meningsuiting niet om. De SPer had een reden om de man als racist aan te wijzen, de rechtspraak is er niet om daarover te oordelen. De rechtspraak is er in theorie alleen om de vrede te bewaren tussen beide partijen. Dat de discussie geen geweld wordt. Hier is duidelijk geen sprake van geweld.

  Dan het inhoudelijke punt van de SPer. Er is heel veel sprake van racisme omtrent mensen van Marokkaanse afkomst etc. Ik heb mensen letterlijk rare, quasi wetenschappelijke verhalen verkondigen over genen en de criminele aard van de Marokkaan etc. Dat de SPer aan de bel trekt is dus niet zo vreemd. Of de man in kwestie ook vanuit racistische motieven handelt, daar kan ik niet over oordelen. Wel moet de SPer de ruimte hebben om te zeggen wat hij denkt. Anders kan je wel ophouden met je zogenaamde vrije democratie. Hoezo boete ? We zeggen wat we willen wat we denken.

  Conan

 4. #4 by peter on 2016/05/03 - 15:53

  Zelfs al zou Remy gelijk hebben, een “ongenuanceerde” of zelfs onjuiste uitspraak is nog geen enkele reden om de rechter in te schakelen, laat staan dat het een goede reden is voor een veroordeling. Maar zoals Raak heel raak laat zien, is racisme tegenwoordig vaak gecodeerd in anti-moslim-retoriek en anti-moslim-beleid. Zo ook nu. Ja, Nawijn is, te oordelen naar zijn uitspraak waar Fijen op reageert, een racist.

 5. #5 by Raak on 2016/05/03 - 15:40

  Echter Remy, een geloof geen ‘ras’, maar al sinds Bolkestein in de jaren negentig gebruiken rechts-populistische opiniemakers steevast ‘de islam’ als codewoord voor ‘het zwarte ras’, omdat die benaming sinds de Tweede Wereldoorlog not done meer is. Ze vermommen hun racisme als cultuur- en religiekritiek, maar inhoudelijk is het feitelijk dezelfde haat-ideologie die ze uitdragen.

  Rassen bestaan niet en net als culturen zijn het menselijke constructies met scheidslijnen die door de tijd verschuiven. Het gaat bij racisten niet om logica en wetenschap, maar gewoon om hoe ze bepaalde groepen die ze willen onderdrukken het beste kunnen benoemen zonder dat ze er problemen mee krijgen.

  Biologisch en cultureel racisme hebben altijd naast elkaar bestaan, ook bij de nazi’s in Duitsland bijvoorbeeld, alleen is de biologische variant nu in diskrediet geraakt bij de mainstream. Dus gebruiken racisten, met name die behoren tot onder meer rechts-populisme en nieuw-rechts, culturele begrippen om diezelfde groepen aan te duiden.

  (Tussen haakjes, het officiële vonnis betreffende de zaak Nawijn is hier te lezen:

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A1143)

 6. #6 by Remy on 2016/05/03 - 14:36

  ER klopt iets niet… indien het moet gaan over uitspraken van Nawijn aangaande “moslims” kun je NIET SPREKEN VAN RACISME! Moslim is een RELIGIE geen “ras”! Er komen mensen uit Syrië en voor een groot deel hangen die de Moslim religie aan, dat is geen garantie dat elke Syriër ook Moslim IS! Net zomin als dat iedereen met een joodse origine ook de joodse religie zou aanhangen…, verre van dat! Eigenlijk concludeer ik dat Lennart Feijen zijn uitspraak niet deugt… Het is te kort door de bocht om Nawijn zonder meer een racist te noemen. Ongenuanceerd!

Comments are closed.