Posts Tagged Drs. P

Pretdichterijgenot (voor een dode doctorandus)

dinsdag 16 juni 2015

Verzen vol leedvermaak
Tekstvirtuoos op dreef
Man vol van rijmvernuft
Keurig doch dwars

Zeker, gewis het was
Pretdichterijgenot
Leest men niet meer erin
Snapt men geen snars.

Peter Storm

No Comments