Archive for April, 2012

Muzikale winterslaap voorbij (intro)

zaterdag 14 april 2012

De halve winterslaap die ik afgelopen maanden op muzikaal gebied in zekere zin heb beleefd, ligt min of meer achter me. Komende maanden zal ik weer her en der optreden, en hopelijk wordt dat nog wat meer ook.

Voor het hele artikel van deze naam kun je terecht op het weblog peterstormzingt.wordpress.com.

No Comments

Elders geplaatst: “Recensie van recensies”

donderdag 12 april 2012

Eerder deze week geplaatst op peterstormzingt.wordpress.com, een weblog waar ik het vooral over muziek en andere kunst(on?)zinnige zaken heb: Recensie van Recensies, een bespreking van de recensie-website Ongekunsteld.

, ,

No Comments

Groot Brittannië: actievoerders maken dwangarbeid het leven zuur

woensdag 11 aprl 2012

Onderstaand stuk schreef ik voor Doorbraak, waar een geïllustreerde versie te lezen is.

In land na land legt de staat mensen uitkeringsgerechtigden, of mensen die een uitkering aanvragen, een arbeidsplicht op: je moet, als baanloze, werken voor je uitkering zonder aanspraak te kunnen maken op bij loonarbeid gangbare – en veelal wettelijk verplichte – arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechten. Minimumloon zit er niet in. Soms hangt hier een mooi etiket aan, zoals, jawel, “vrijwilligerswerk”. Maar het is een vorm van dwangarbeid, dient als zodanig te worden bestempeld en met alle noodzakelijke middelen te worden aangevochten. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Onderwijs als big business – gek he, dat het misgaat?

dinsdag 10 april 2012

Scholen in Nederland zijn big business, en het probleem zit zowel in ‘big’ als in ‘business’. Grootschaligheid en commercie gaan hand in hand. Het onderwijs in Nederland is dan ook hard op weg een speeltuin te worden voor beleggers, voor ondernemers, voor geldwolven. Dat niet alleen, ook schoolbestuurders zelf behandelen de school waarover zij zeggenschap hebben, steeds meer als commerciële onderneming. Het is hoog tijd dat betrokkenen, werkelijk belanghebbenden bij onderwijs dat onderwijs zelf in handen nemen en uit handen rukken van degenen voor wie kinderen en ouders, docenten en ander personeel, een niet te vergeten de bevolking die de belastingen betaalt waar veel van het onderwijs uit gefinancierd wordt, als melkkoe behandelen. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Nogmaals over de heisa rond Günther Grass

dinsdag 10 april 2012

Günther Grass is na het publiceren van een gedicht waarin hij kritiek levert op het beleid van de staat Israël, overladen met beschuldigingen van antisemitisme. Israël heeft hem de toegang tot het land geweigerd. En nu is ook een standbeeld dat Grass aan de stad Hannover had aangeboden beklad met de tekst “SS! Günni houd je muil!”, een kennelijke verwijzing vaar Günther Grass, die als jongeman van 18 aan het eind van de nazitijd even lid is geweest van de Waffen-SS. De kreet ‘antisemitisme! ‘is hier overduidelijk een manier om kritiek op de staat Israël te smoren; de verwijzing naar Grass’ oorlogsverleden is een hulpmiddel om hem als het ware ieder recht van spreken over dit onderwerp te ontnemen. Beschuldiging, met of zonder historische verwijzing vaan Grass’ verleden, zijn verwerpelijk, het betreft hier verméénd, geen werkelijk, antisemitisme, zoals ik onlangs al heb uiteengezet. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

De opstand van Melenchon, de wederopstanding van Galloway

vrijdag 6 april 2012
Zowel in Engeland als in Frankrijk vond onlangs een gebeurtenis plaats die parlementaire opties voor linkse en revolutionaire mensen onder de aandacht brengt, Ook revolutionairen die, net als ik, helemaal niets zien in welke parlementaire weg naar het morgenrood dan ook, kunnen van beide gebeurtenissen leren. Ze laten zien dat er brede woede leeft onder grote aantallen mensen, wegens bezuinigingsbeleid, oorlogspolitiek, racisme, Ze laten ook zien dat die woede nog altijd effectief benut kan worden en in parlementaire fuiken geloodsd kan worden. We zijn dus wederom gewaarschuwd: sociale radicalisering heeft niet automatisch vruchtbare uitkomsten. Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Vermeend antisemitisme en echt antisemitisme

donderdag 5 april 2012

Je hebt vermeend antisemitisme. En je hebt echt antisemitisme. De twee zijn als volgt uit elkaar te houden. Vermeend antisemitisme zie je in uitingen waar mensen meteen, bijna reflexmatig, het etiket ‘antisemitisme’  op plakken, omdat ze daarmee die uitingen meteen verdacht kunnen maken, de grond in kunnen boren en de kern ervan niet onder ogen te hoeven zien. Als er meteen luidruchtig wordt geroepen dat iets ‘antisemitisch’ is, dan is het heel vaak vermeend, geen werkelijk, antisemitisme. Werkelijk antisemitisme vindt doorgaans vrijwel onweersproken plaats: aanvallen op joden omdát ze joods zijn, maar waarvan die gerichte anti-Joodse dimensie stelselmatig wordt verzwegen, genegeerd, gebagatelliseerd. Helaas maken linkse mensen – waarvan je zou verwachten en hopen dat die beter zouden weten – zich aan dat negeren en bagatelliseren nog wel eens schuldig. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

“Bezuinigingen zijn dodelijk”: na de zelfmoord van Dimitris Christoulas in Griekenland

woensdag 4 april 2012

“Bezuinigingen zijn dodelijk”. Dat schreef iemand op één van de tientallen briefjes die mensen op een boom op het Syntagmas-plein hadden bevestigd. Bij die boom had Dimitris Christoulas, een 77-jarige gepensioneerde apotheker, zichzelf met een pistool doodgeschoten. Zijn afscheidsbrief maakt du duidelijk dat het wanhoop vanwege schulden was geweest die hem tot zelfmoord hadden gedreven. Al verzamelden mensen zich op de plek, al gauw leidde de woede to botsingen met de politie. Flessen gooiende jonge mensen, pepperspray spuitende agenten. Vijftienhonderd betogers, op korte termijn bijeengekomen. Verdriet en woede. En nu? Read the rest of this entry »

No Comments

Horizontalistische opstandigheid: Paul Mason en de aftrap

woensdag 4 april 2012

Onderstaand artikel schreef ik voor Doorbraak, waar het onder de titel De wereldwijde beweging van het horizontalisme” al te lezen is.

recensie van: Paul Mason, “Why It’s Kicking Off Everywhere – The New Global Revolutions”, Londen, 2012

Enkele symbolische data vertellen samen vaak al een verhaal. Op 17 december stak Mohammed Bouazizi zich in Tunesië in brand uit wanhoop omdat hem door ambtelijke tegenwerking belet werd groenten en fruit te verkopen om als werkloze nog een beetje aan de kost te komen. Daarmee begon de Tunesische revolutie, en met die Tunesische revolutie kwam de opstandsgolf die als Arabische lente bekend werd op gang. Op 11 februari viel de Egyptische president Mubarak, onder druk van volksverzet. Drie dagen later begon de opstand in Bahrein, een dag daarna in Libië. Zo ging het verder. Op 1 mei begonnen pleinbezettingen in Spanje door de zogeheten Verontwaardigden. In juli volgden actiekampen en massademonstraties in Israël, in een ten onrechte verregaand miskende episode in deze hele protestgolf. Op 17 september ontketende Occupy Wall Street een golf van, eerst Amerikaans en vanaf 15 oktober internationaal, pleinbezettingen en langdurige tentenkampen. Spreken van een wereldwijde actiegolf met revolutionaire implicaties is allang niet overdreven meer. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Afghanistan: Nederland in de oorlog

woensdag 4 april 2012

Voor wie geneigd is het te vergeten: Nederland voert oorlog in Afghanistan. Nederland leidt gewapende strijders – formeel politieagenten mar feitelijk vrijwel soldaten – op. En, alsof dat niet genoeg is, Nederland gooide onlangs ook bommen vanuit straaljagers op dat land. Op mensen in dat land, om precies te zijn, of die nu geraakt zijn of niet. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments