Posts Tagged Lubbers

Over staatsgeheimen en de publieke zaak: open brief aan Lubbers en Van Agt

donderdag 13 juni 2013

Hieronder vind je een open brief zoals ik die afgelopen middag aan de heren Van Agt en Lubbers schreef. Ik probeer die ook aan henzelf te doen toekomen, probeer hem elders geplaatst te krijgen, en stel verdere verspreiding op prijs.

Over staatsgeheimen en de publieke zaak – een open brief

Tilburg, 13 juni 2013,

Beste mijnheer Lubbers, beste mijnheer Van Agt,

Met belangstelling nam ik kennis van uw beider uitlatingen, zaterdag door de heer Lubbers, dinsdag door de heer Van Agt, waarin u bevestigde wat heel veel mensen allang wisten maar wat officieel niet eerder is bevestigd: dat er kernwapens liggen op Volkel, op Nederlands grondgebied. En nu dreigt u daarvoor juridisch aangepakt te worden wegens het onthullen van – in dit geval wel zeer publieke – ‘staatsgeheimen’. Ik acht dat een kwalijke zaak. Read the rest of this entry »

, , , , , ,

1 Comment