Posts Tagged basisinkomen

Dag tegen Armoede: indrukken van actie en samenkomst in Tilburg

zondag 19 oktober 2014

Het zal niet bij iedereen bekend zijn maar 17 oktober is ooit uitgeroepen tot jaarlijkse dag tegen armoede. In Tilburg is dat kracht bij gezet met een demonstratieve optocht en aansluitend een maaltijd, gevolgd door een manifestatie met debat, sprekers, poëzie en muziek. De zaak  was voorbereid en op poten gezet door Georganiseerde Weldaad, met medewerking van allerhande mensen waaronder ook van de Tilburgse Anarcho Sociëteit waaraan ik zelf mee doe. Een aardige opkomst en een goede sfeer kenmerkten de actie, het maandenlange werk was duidelijk niet vergeefs. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Basisinkomen: bezwaren goed en wel, maar in die leus zit dynamiet

Onderstaand stuk schreef ik als discussiebijdrage voor de website van Doorbraak, waar het artikel in geredigeerde vorm intussen al te lezen is.

Op de website van Doorbraak komt een buitengewoon interessante gedachtewisseling op gang over zin en onzin van het onvoorwaardelijk basisinkomen (van nu af aan hier als ‘basisinkomen’ aangeduid): een gegarandeerd inkomen voor iedereen, ongeacht of je betaalde arbeid verricht of niet. Beide geplaatste discussiebijdragen zien er vooral nadelen in. Ik denk dat er in de leus van een toereikend en werkelijk onvoorwaardelijk basisinkomen dynamiet zit. Niet in de formele eis, niet in een beperkte invoering binnen het kapitalisme, maar wel in het idee en in de leus. De kunst is om het idee en de leus op de juiste plek en manier tot ontploffing te brengen om een antikapitalistische en antiautoritaire revolutie en een communistische maatschappij van vrije mensen dichterbij te brengen. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Basisinkomen: kracht en bezwaren

donderdag 18 oktober 2012

Afgelopen zaterdag hield Occupy Tilburg een bijeenkomst over het basisinkomen. Michiel van Hasselt, actief in de Vereniging Basisinkomen, hield over dat onderwerp een uitvoerige inleiding. Hij zette het idee uiteen, legde de voordelen ervan uit, gaf aan hoe het eventueel gefinancierd kon worden, en ging ook in op de weerstand tegen het idee, met name die in de top van de maatschappij, de bestuurders die hij aanduidde als de beleidselite. Ik vond het een verhelderende middag. Maar van de zin om het basisinkomen een speerpunt binnen bijvoorbeeld Occupy te maken ben ik geenszins overtuigd. Read the rest of this entry »

1 Comment