Archive for category China

China: economische stagnatie, dissidentie en sociale strijd

vrijdag 19 juli 2013

Onderstaand stuk schreef ik voor Doorbraak; daar is het al op de website te lezen.

China functioneert zo ‘n beetje als laatste successtory van het neoliberale kapitalisme. Sinds de in de Communistische Partij gebundelde staatsbureaucratie de vrije markt heeft omarmd en steeds verder heeft doorgedrukt , is het land in een economische bloei beland waar geen eind aan lijkt te komen. Lijkt is hier echter een sleutelwoord. En de hoogconjunctuur is doorgedrukt ten koste van bestaanszekerheid, arbeidsrechten en milieu. Dat er in deze hoogconjunctuur zeer veel mensen van de diepste armoede naar een iets minder lage levensstandaard zijn opgetrokken, is daarmee niet in strijd. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Havenstaking Hong Kong

Woensdag 24 april 2013

Sinds 28 maart staken in Hong Kong enkele honderden havenarbeiders. Het is een gevecht om hoger loon, en een protest tegen beroerde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De staking duurt nog steeds voort, en is om meerdere reden van aanzienlijk belang. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Zwijgende journalisten, waar is uw eer?

woensdag 9 januari 2013

Leuk, he? “China vecht tegen censuur”, zo luidt de kop van een Trouw-artikel. Héél China? Welnee. De staf van één krant in één stad in China vecht tegen censuur door te staken. Ja, er zijn meer mensen actief tegen censuur in China. Maar  ‘China vecht…” ? Was het maar waar. De kop is een bespottelijke overdrijving. De censuur is overigens reëel, en  bestaat uit druk van de aan het blad verbonden propagandafunctionaris om een artikel te wijzigen. Het protest van het personeel van het blad verdient grote waardering, actievoeren is in China niet zonder risico, het is een politiestaat, zij het met een wat liberaler, opener inslag dat in, ik noem maar iets, 1989, of 1976, of 1966… Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

China: protesteren met opvallend succes

woensdag 1 augustus

Onderstaand artikel schreef ik voor Doorbraak waar het – voorzien van plaatjes en een paar extra links – ook te vinden is.

China is een land met forse economische groei. China is tegelijk ook een land met explosieve sociale tegenstellingen, die hard worden uitgevochten. DE groei valt momenteel, als onderdeel van wereldwijde crisis, terug. De tegenstellingen worden daarmee nog explosiever. Degenen die de gevolgen van de groei-inspanningen moeten ondergaan, de mensen die de groei met hun laagbetaalde arbeid mogelijk maken of gevaar lopen door vervuiling die met investering gepaard gaan, laten niet bepaald over zich lopen. Die strijd is fel – en herhaaldelijk opvallend succesvol. Read the rest of this entry »

,

No Comments