Posts Tagged China protesten

Economische stagnatie, groeiend protest – de context van een ramp

woensdag 19 augustus 2015

De rampzalige explosies in Tianjin, en de ontluikende protesten tegen de houding van de autoriteiten, komen in een tamelijk gevoelige periode. Vergelijkbare ongelukken zijn er vaker: “Dit is het twaalfde incident waar chemicaliën bij betrokken zijn dit jaar”,  aldus een Aljazeera-correspondent. Maar juist in een tijd dat de Chinese beurs net een crash achter zich heeft, de economische groei ernstig vertraagd is en sociale onvrede toch al op allerlei wijzen merkbaar is, kan de Chinese staatselite de ramp van Tianjin ongetwijfeld nog meer missen als kiespijn dan anders. De narigheid is echter dat dit soort rampen zo ongeveer ingebouwd zitten in de economische dynamiek van China. Read the rest of this entry »

,

No Comments

China: economische stagnatie, dissidentie en sociale strijd

vrijdag 19 juli 2013

Onderstaand stuk schreef ik voor Doorbraak; daar is het al op de website te lezen.

China functioneert zo ‘n beetje als laatste successtory van het neoliberale kapitalisme. Sinds de in de Communistische Partij gebundelde staatsbureaucratie de vrije markt heeft omarmd en steeds verder heeft doorgedrukt , is het land in een economische bloei beland waar geen eind aan lijkt te komen. Lijkt is hier echter een sleutelwoord. En de hoogconjunctuur is doorgedrukt ten koste van bestaanszekerheid, arbeidsrechten en milieu. Dat er in deze hoogconjunctuur zeer veel mensen van de diepste armoede naar een iets minder lage levensstandaard zijn opgetrokken, is daarmee niet in strijd. Read the rest of this entry »

,

No Comments