Socialistisch verpakt fascisme is ook fascisme


donderdag 26 januari 2017

Onderstaand stuk schreef ik voor de waardevolle website Krapuul, waar het al staat te lezen. O, en als we toch bezig zijn, Krapuul heeft ook een Facebook-pagina. Hint.

Een zekere Rootman schreef op de website Krapuul een zeer bedenkelijk stukje: “Het realisme van de SP,  dat op 15 januari verscheen. Daarin pleitte Rootman voor “realisme” van links, en dat betekent bij de auteur een erkenning van het idee “dat de arbeidersklasse een beperkt vermogen tot het absorberen van immigranten heeft, en zijn buik vol heeft van belerende politiek-correcte knuffel-cultureelmarxisten.” Zo lees ik dit: omdat links niet genoeg tegen immigratie is, loopt de aanhang weg naar uiterst rechts.  

Het argument is rechtse bagger. Alsof  ‘de arbeidersklasse’ alleen uit witte ‘autochtone Nederlanders’ bestaat, alsof immigranten niet een uiterst belangrijk deel van die klasse uitmaken die via antiracisme een gelijkwaardige plek – binnen die klasse, samen met de andere leden van die klasse tegen de kapitalistenklasse – tracht te verwerven.

Het toedichten aan die klasse – die multicultureel en veelkleurig van samenstelling is – van een ‘beperkt absorptievermogen’, suggereert dat de arbeidersklasse voornamelijk uit witte racisten bestaat, en dat Rootman dat wel OK vindt ook. Opkomen voor immigranten, vluchtelingen – en vermoedelijk sowieso een principiële keus tegen racisme – dat valt kennelijk onder “knuffelsocialisme”, al vult hij dat woord zelf niet exact in. Het blijft bij suggestief taalgebruik, waarin geestverwantschap met fascisme uit blijkt. Misschien is die geestverwantschap niet eens zo bewust. Maar verwantschap is het wel.

Het begrip ‘cultureel marxisme’ kreeg bekendheid via Anders Breivik, de moordenaar van tientallen sociaaldemocratische jongeren in Noorwegen, die zijn daad plaatste in de context van een oorlog tegen precies dat “cultureel marxisme”, waarmee hij en andere fascisten duiden op een politiek die vluchtelingen en migranten ls medemensen bejegent, en culturele verschillen niet bij voorbaat afdoet als bedreiging van de ‘heilige ‘Europese cultuur’. Het is een nazi-woord. Rootman neemt dat klakkeloos over. Dat is ernstig.

Imtussen doet Rootman een poging om zich te verweren en heeft op 23 januari kans gezien een nieuw stukje op Krapuul geplaatst te krijgen.  Daarin probeert hij kritiek te weerleggen, zoals die van Standplaats KRK op 16 januari. Die stelt volledig terecht: “Zowel “politieke correctheid” als “cultureel marxisme” zijn woorden die jein iedere discussie direct diskwalificeren, het zijn allebei termen die vrijwel uuitsluitend gebezigd worden door reactionaire groeperingen om nuance, empathie en incluisiviteit belachelijk te maken.” Rootman noemt dat “guilt by association”, en zegt dat hij de woorden een eigen invulling geeft. Welke? “het overhevelen van aandacht en actiebereidheid van economisch socialisme naar de knuffelonderwerpen.” Ja, zo vulde Breivik het ongeveer ook in, al hanteerde hij andere woorden.

Weer laat Rootman in het midden wat die “knuffelonderwerpen” dan zijn. Weer blijkt uit de context dat hij daarbij denkt aan zaken waar antiracisten zich boos over maken: opkomen voor vluchtelingen, voor imnigranten, hun waardigheid, hun gelijkwaardigheid. Alsof mensen die opstaan tegen racisme met knuffels worden ontvangen. Alsof de Rotterdamse politie anti-Zwarte Piet-activisten een groepshug geeft in plaats van ze af te tuigen en op te sluiten.

Het hele woord “knuffelsocialisme” zelf is een knieval voor racisme, een woord waarmee de strijd daartegen belachelijk wordt gemaakt maken en af gedaan als vals sentiment. De door hem geponeerde tegenstelling met “economisch socialisme” ziet over het hoofd dat je gene economische gelijkwaardigheid kunt bereiken als mensen van verschillende herkomsten daar niet als gelijkwaardigen voor strijden.

Het hele knuffelwoord is Rootmans bijdrage aan het lijstje waar dus “politiek correct”en “cultureel marxisme”al in pronken: een lijstje waaraan je fascisten, hun geestverwanten en hun redeneringen kunt herkennen. Ja, er is guilt by association: hij associeert zichzelf in woordkeus én woordbetekenis met fascistisch rechts. Als hij niet met nazi ‘s op één hoop gegooid wil worden, dient hij zich terstond van de vuilnishoop waar zij in wroeten te verwijderen en zijn mond te spoelen.

Hij klaagt ook nog. “is er echt maar één manier om links te zijn?” Weigeren om op te komen voor mensen met een andere huidskleur, weigeren een punt te zien in antiracisme door dat af te doen als deel van de “knuffelonderwerpen” – kortom: fascisten naar de mond praten –  roept eerder de tegenvraag op: is er maar één manier om rechts te zijn?’ Nee dus. Je hebt neoliberaal rechts, waar Rootman tegen is. Je hebt fascistisch rechts waar Rootman tamelijk dicht bij in de buurt komt. Het is als in de Amerikaanse verkiezingen, waar neoliberaal rechts tegenover ultranationalistisch rechts stond, Clinton tegen Trump. Rootman kiest Trump. Hij betoont zich met zijn Alt Right taal – díé noemen zich tenminste niet links! – een waardig aanhanger van de nieuwe dictator-in-wording.

Daarmee zijn we in de VS beland. Rootman sluit zich bij Liliane Marijnissen aan die de nieuwee president niet meteen hard aangepakt wil zien. “Het is toch mooi als een zeer gevaarlijke oorlog met Rusland wordt voorkomen en dat het TTIP-verdrag niet doorgaat?” Voor een oorlog tegen Rusland krijgen we een oorlog tegen China – eerst een handelsoorlog, maar die dingen hebben de neiging om uit de hand te lopen – terug.

Trump wil “de beschaafde wereld verenigen tegen radicaal islamitisch terrorisme dat we volledig zullen uitroeien, van de aardbodem zullen verbannen”, in de vertaling van Trumps inaugurele rede  die De Volkskrant geeft. We weten sinds de ‘War on Terror’ van George Bush hoe dat werkt, zo ń uitroeiingscampagne. De permanente drone-regen die Obama lanceerde kan wel eens overgaan in nog veel extremer geweld, Made In Washington D. C.

Trump heeft ook gedreigd de overeenkomst tussen VS en Iran over kernenergie in de prullenbak te gooien, hetgeen neerkomt op aansturen op een militair conflict met dat land. Voor een oorlog tegen Rusland krijgen we dus een reeks andere oorlogen terug… even aangenomen dat de verstandhouding met Rusland écht gaat verbeteren. Niet de critici van Trump maar degenen die hem in bescherming nemen, trekken hier wel een heel voorbarige conclusie.

Maar het is erger dan dat. Trump verdient totale afkeer vanwege hoe hij al heeft opgetreden en momenteel optreedt, niet alleen vanwege wat hij allemaal nog zou kunnen gaan doen. Trump heeft haat en grof politiegeweld tegen zwarten gerechtvaardigd, haat tegen Mexicanen en tegen moslims opgestookt. In het kielzog van zijn overwinning sloeg een golf van gewelddaden tergen moslims en andere doelwitten van Trump ‘s retoriek door het land. Trump betoont zich in retoriek en praktijk een vrouwenhater, met zijn ; ‘grab them by the pussy’, zijn manier van knuffelen, om in de stijl van Rootman te blijven.

Het presidentschap van Trump is een acute bedreiging voor zeer vele tientalen miljoenen mensen. In de VS, en voor miljarden mensen wereldwijd Nú in actie komen en alles om alles zetten om hem en zijn regime dwars te zitten is klemmende noodzaak. Het pleidooi van Marijnissen om dat presidentschap tegemoet te treden met een welwillende afwachtendheid is rampzalig, net als Rootmans verdediging daarvan. Het plaatst allebei buiten elk serieus links referentiekader dan ook. Rechts alle ruimte geven en racisme goed praten, als dát links is, dan is Trump en Wilders (en ja, ik ben in Godwin-mood, ook Mussolini en Hitler) ook links.

Het is misschien waar dat, zoals Rootman stelt, “ze dat niet (zegt) om stemmen te winnen.” Maar dat zou dan betekenen dat ze het zegt ongeacht of ze er stemmen mee wint. Dan is dit reactionaire standpunt dus, geen gelegenheidsstandpunt, maar echt haar mening. Dat zou betekenen dat in het hart van de leiding van de SP echt meegaandheid jegens autoritair en nationalistisch rechts bestaat, en zelfs geestverwantschap. En ik vrees dat dit inderdaad het geval is want de uitlating van Marijnissen staat niet op zichzelf. Rootmans sympathiebetuiging richting haar doet zijn zaak bepaald geen goed.

Rootman heeft met zijn stukjes laten zien waar hij staat: pal tegenover het waardenpatroon dat door de vaste crew van Krapuul vaak zo welsprekend voor het voetlicht wordt gebracht. Ik hoop de stukjes van Rootman op deze site eigenlijk niet meer tegen te komen. Ze detoneren, en sites waar uiterst rechtse epistels welkom zijn, die zijn er al teveel. En over zijn verwijzing naar “economisch socialisme” nog dit: socialistisch verpakt fascisme is ook fascisme. Daar hadden ze in Duitsland en ook Nederland een naam voor, voor die combinatie.

Peter Storm

, ,

 1. #1 by Roy Donders on 2017/01/30 - 00:37

  Ik heb de SP niet vanaf het begin gevolgt, want ik was in de jaren 80 nog niet eens geboren. Jij kan er misschien meer over zeggen dan ik.

  Ik denk dat hun nationalisme chauvinisme ook een oppertune betekenis gehad heeft, vanaf het begin al. Om te groeien moet je stemmen hebben en die krijg je niet als je de Hollandse arbeiders hun directe Oostblok concurrenten tegemoet komt. De Maoïsten zijn hier oppertuun in. Creer een volks massa, representeert die massa en neem macht. Het zijn geen trotskisten/internationaliseten. Mao was immers zelf eerst nationalist en vanuit daar pas communist.

  Deze communisten geven om de natiestaat als orgaan van ‘het volk’ .

  Internationalisme is iets voor trotskisten en anarchisten.

  Ik heb die brochure nooit gelezen, maar wel heb ik altijd tegenstellingen binnen de SP opgemerkt. Fricties die van bovenaf opgelost worden. Zo hebben ze een achterban van een aantal intellectuelen die beleid maken, onderzoek doen en daarachter legioenen van arbeiders, die niet per se heel geschoold zijn en ook niet heel veel inbreng hebben, maar wel die partij vormen.

  Racisme zal niet zo expliciet op het menu staan, al weet ik wel dat het onder de achterban leeft, ik heb spers zelf horen schelden over vluchtelingen

 2. #2 by Astrid Essed on 2017/01/29 - 23:39

  SOCIALISME IS INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
  EN STAAT HAAKS OP RACISTISCH CHAUVINISME!
  REACTIE OP ROY DONDERS

  Beste Roy Donders,

  Toch maar even gereageerd, omdat je mij aanspreekt

  Jij schrijft

  ´´Astrid, de SP heeft maoïstische roots en Maoïsme is een Nationaal communistisch model. Daarnaast zijn ze parlementair en moeten ze dus aan hun electoraat denken. Al te ‘controversiele’ stellingen zullen ze dus.niet innemen, al denk ik wel dat binnen de SP genoeg mensen zijn die niet nationalistisch zijn. Maar verkoop het maar eens. Het is een lastige kronkel waar ze in zitten. De balans tussen integriteit en populariteit in het oog houden, waar de een de ander altijd overstemd. Het blijft een product op de electorale markt en niet alle producten verkopen goed, al zijn ze nog zo gezond en of leuk, mooi whatever.´´

  Kijk Roy, zoals ik schreef, de SP heeft altijd al twee poten gehad/
  Enerzijds een ´´socialistische kant´´ (vroeger dan radicaal breken
  met het kapitalisme, nu het reformisme/sociale verbeteringen willen
  aanbrengen in het kapitalistische systeem)
  De andere kant is een soort witte arbeiders/chauvinisme, dat
  tot uiting kwam/ik noem het ook in mijn commentaar/in
  het verderfelijke ´´Gastarbeid en Kapitaal´´, waarin in een
  racistisch chauvinistisch discours de ´niet witte´´ arbeider
  werd gestigmatiseerd ten gunste van de witte arbeider.

  Zie Gastarbeid en Kapitaal

  https://sptransparant.wordpress.com/gastarbeid-en-kapitaal/

  http://www.astridessed.nl/gastarbeid-en-kapitaal-sp-brochure-1983/

  Ook was het doortrokken van een giftig en misselijk
  Islamofobisch discours.

  En natuurlijk zijn er genoeg goeede SP bondgenoten,
  die anti racistisch zijn en op ´´lager´´ echelon
  zich uitstekend inzetten, ook voor vluchtelingen.

  Dat ontken ik ook nergens

  Dat heb iki Roemer ook geschreven in mijn eerste brief aan hem

  ´´Wat hebt u gedaan om het racisme van PVV, Wilders IN HET PARLEMENT
  EN DAARBUITEN te bestrijden? [een aantal ”goede” SP leden/politici
  van lager echelon, zoals op Gemeentegebied, niet te na gesproken]´´

  http://www.astridessed.nl/klaar-om-te-knokkensp-laat-het-afweten-in-strijd-tegen-wilders-fascismebrief-aan-emile-roemer/

  Dit heeft dus niets te maken met de balans tussen integriteit en
  populariteit

  De huidige SP opstelling is gewoon

  Ogen sluiten voor het Wilders fascisme en sommigen, zoals
  Rootman, zijn een echo van Gastarbeid en Kapitaal

  Dat is fout

  Punt uit

  Als een partij zich socialistisch wil noemen,
  hoort zij anti racistisch en solidair te zijn

  Dat niet te zijn is niet te rechtvaardigen

  Vriendelijke groeten/Astrid Essed

 3. #3 by peter on 2017/01/29 - 23:35

  Ik zeg ook niet dat nationalisme = fascisme. De parallel gaat veel verder. Lees maar, het zit-em in die woorden “cultureel marxisme”en “politiek correct”in combinatie met “knuffelonderwerpen”. Daar zit, op typerend-fascistische wijze, zowel de heksenjacht naar ‘vreemde elementen ‘als het extreme nationalisme en de totalitaire zuiveringsambitie in verpakt. Overigens ben ik het met je omschrijving niet eens, maar dat terzijde 🙂 Fascisme kan prima zonder mystiek en zonder anti-intellectualisme (Baudet is duidelijk een fascist maar bepaald niet anti-intellectualistisch). De Steineriaanse dingetjes zie je bij sommige nazi ‘s maar weer nauwelijks tot niet bij Mussolini (en ook niet echt bij Wilders). We zijn het wèl eens dat nationalisme op zichzelf niet bepalend is. het gaat om een bepaald type nationalisme, waarin “de natie”gezien wordt als in ernstig gevaar, zodat drastische reddingsmaatregelen nodig zijn. Dat gevaar zijn de ‘vreemde elementen’ (en wie daarvoor worden aangewezen, kan wisselen) de reddingsmaatregelen zijn gewelddadige uitsluiting. Ik zou fascisme willen omschrijven als de politiek van radicale nationalistische restauratie, van gewelddadige nationale wedergeboorte.

 4. #4 by Roy Donders on 2017/01/29 - 23:28

  Wat ook bij fascisme hoort is de aanbidding van geweld, als mannelijke/nationale trots

  Fascisme is een beetje de verbinding tussen middeleeuwse regressie en futuristisch geweld

 5. #5 by Roy Donders on 2017/01/29 - 23:26

  Fascisme is/was

  Nationalisme, plus mystiek, plus anti intellectualisme plus conservatisme plus rassenleer (niet altijd) plus een beetje Steineriaanse jaren dertig hersenspinseltjes, plus patriarchale verafgoding

  Dit alles bij elkaar en je zit dicht in de buurt van wat fascisme is.

  Alleen nationalisme is wat mij betreft niet genoeg. Het is er wel een uitwas van, maar niet honderd procent NVU. Dan is namelijk bijna iedereen een fascist. Is dit dan niet zo ? Wel en niet. Een nationalist is nog geen fascist, al komt het in de buurt.

  De PVV is wat mij betreft al wel over die rand en is dus fascisme

 6. #6 by peter on 2017/01/29 - 23:21

  Nu maak je fascisme wel weer erg breed, haha. Ik wijs op specifieke parallellen, in dit geval in taalgebruik, niet om iets vaags en alghemeens. Ik ben het er namelijk wel mee eens dat je de vergelijking met enige voorzichtigheid moet maken. Als alles een beetje fascistisch is, dan heeft het woord iedere specifieke betekenis verloren.

 7. #7 by Roy Donders on 2017/01/29 - 23:17

  Uhmm, ja het gekke met fascisme is, is dat het niet echt een coherent gedachte systeem is. Het is altijd een mengsel geweest van allerlei tegenstrijdige ideeën. Wel is het bijna altijd streng nationalistisch. Het ‘eigen’ land is het beste, want jij woont daar…

  Vergeet niet dat de Nederlandse politieke partijen sowieso allemaal fascism light zijn, omdat ons politieke bestek zich binnen het politieke spectrum diagram bevind in het autoritaire rechts. Nationalisme is geen scheldwoord voor veel Hollanders, eerder een compliment. Het is een fascistisch trekje inderdaad, maar iedere natie heeft dat per definitie in zich

 8. #8 by peter on 2017/01/29 - 23:02

  Fascisme is een beladen term ja. De vraag is echter, is het gebruik hier terecht? let wel, ik zeg niet dat Rootman fascist is, ik wijs op specifieke parallellen met fascistisch gedachtegoed.Ik ben erg benieuwd in welke zin de door mij aangeduide parallellen niet kloppen of ten onrechte worden getrokken. Wie niet met een fascist in verband wil worden gebracht, mag wat beter zijn op haar best doet om afstand van fascisme te houden, vind ik. Wie er om vraagt, kan het krijgen 🙂 Ik vind ook dat die term niet zomaar gebruikt moet worden. Maar het feit dat de term beladen is mag ook geen reden zijn om hem niet te gebruiken als de term wel degelijk ter zake is. Zoals hier.

 9. #9 by Roy Donders on 2017/01/29 - 21:30

  Astrid, de SP heeft maoïstische roots en Maoïsme is een Nationaal communistisch model. Daarnaast zijn ze parlementair en moeten ze dus aan hun electoraat denken. Al te ‘controversiele’ stellingen zullen ze dus.niet innemen, al denk ik wel dat binnen de SP genoeg mensen zijn die niet nationalistisch zijn. Maar verkoop het maar eens. Het is een lastige kronkel waar ze in zitten. De balans tussen integriteit en populariteit in het oog houden, waar de een de ander altijd overstemd. Het blijft een product op de electorale markt en niet alle producten verkopen goed, al zijn ze nog zo gezond en of leuk, mooi whatever.

  Daarnaast Peter, fascisme vind ik een te groot woord, ik bedoel die term is wel erg beladen.

 10. #10 by Astrid Essed on 2017/01/27 - 04:32

  OVER PSEUDO SOCIALISTEN EN HUN RACISME

  Beste Peter

  Weer een helder en scherp stuk, waar ik helemaal achter kan staan.
  Dat in ”socialisme” verpakt racisme of soms nog erger, het negeren
  van de anti racismestrijd, ben ik recentelijk nog bij de SP
  tegengekomen.

  Zie daarover twee brieven aan Emile Roemer

  Eerste

  http://www.astridessed.nl/klaar-om-te-knokkensp-laat-het-afweten-in-strijd-tegen-wilders-fascismebrief-aan-emile-roemer/

  Tweede

  http://www.astridessed.nl/tijd-voor-een-progressief-pactsp-verraad-aan-anti-racismestrijdtweede-brief-aan-emile-roemer/

  De reactie van deze Rootman, die kennelijk SP
  wortels heeft, verbaast mij dan ook niets

  Doet denken aan het racistische SP baggerstuk
  uit de jaren tachtig

  ”Gastarbeid en Kapitaal”

  https://sptransparant.wordpress.com/gastarbeid-en-kapitaal/

  OF

  http://www.astridessed.nl/gastarbeid-en-kapitaal-sp-brochure-1983/

  Blijven ontmaskeren van deze pseudo socialisten, is
  belangrijk

  Bedankt voor je bijdrage hieraan, Peter

  Hartelijke groeten/Astrid

 11. #11 by Roy Donders on 2017/01/27 - 00:41

  Ik denk dat Rootman in een politieke identiteit crisis verkeerd, waar we allemaal weleens last van hebben/hadden.

  Termen als links/rechts zijn multi interpretabel en daardoor in iedere context veranderend van betekenis. Er zijn mensen die zeggen dat anarchisme niet links is, tja dat ligt dan weer aan je perceptie van links, tegen welk links het zich dan af zet. Als de PVV links is , dan is anarchisme niet links nee etc. Kortom, het gevaar van Babylonische spraakverwarring. Misschien moet Rootman eerst uitleggen wat hij onder links verstaat.

  Een SP is wat mij betreft van het padje af en probeert wellicht pvvers te lijmen, door Trump niet te hekelen. Een parlementair opportunisme.

  Dan de kwestie vluchtelingen. Dit heeft niet zoveel met ‘knuffelen’ te maken. Een anarchist erkent grenzen niet en erkent dus ook vluchtelingen niet. Hoe kan je vluchten als ‘we the people’ die grenzen arbitrair vinden. Je verplaatst je. Dan het tweede punt. Panden, hallen, ze stonden tientallen jaren leeg, weg rottend voor speculanten. Toen kwamen de vluchtelingen , indirect door westers imperialistisch toedoen. En toen konden die mensen daar tijdelijk wonen. Niet de schuld van die mensen, dat de overheid met hen in hun maag zat en hen die panden gaf. Dan moet je bij de VVD zijn, niet bij Ali uit Damascus, die is blij dat zijn kinderen nog leven.

  Dan het derde punt, solidariteit. Als jij ‘links’ bent , dan zal je dit moeten begrijpen. Help iand uit relatief dezelfde klasse en deze zal jou in de toekomst helpen, zo werken mensen, zo werkt wederzijds egoïsme.

  Knuffelen hebben jullie jaren lang gedaan met VVders en huisjesmelkers, die zijn jaren lang geknuffeld

 12. #12 by peter on 2017/01/26 - 18:00

  Dit is té veel verwarring in slechts een handvol zinnetjes. Als je echt tegen racisme bent, hou dan op te beginnen meteen op met antiracisme weg te zetten als “knuffelonderwerp”. En het hele idee dat Trump misschien minder erg is dan Trump is – na een weekje Trump zeer zeker – te absurd voor woorden. Net als het idee dat links een derde wereldoorlog propageert trouwens. Daar laat ik het bij.

 13. #13 by Rootman on 2017/01/26 - 17:27

  Maar Rootman heeft een schurfthekel aan racisme en oorlog!!! Wij denken dat de door het neocon beleid van gewelddadige regime changes naast directe problemen met integratie en absorptie van andere cullturen deze problemen zijn ontstaan:

  Waarom zou ´links´ zoiets abjects OOIT zoiets willen propageren? 3e wereldoorlog en zo???

  Wat is het nog waard om knuffelonderwerpen te gaan steunen wanneer we straks allemaal slechts als radioactive roetdeeltjes in de stratosfeer zweven?

  We zouden dus ooit? Sorry dat was dus mijn perceptie van Clinton. Ik ben dus een beetje blij,maar houd mijn hart vast wat betreft Trump.

  Met name zijn Ayn Rand agenda baart me zorgen!

Comments are closed.