Concentratiekampen voor kinderen, van dat soort hatelijke dingen


woensdag 13 juni 2018

Het bewind van Trump is systematisch bezig met het opsluiten van kinderen van immigranten. Het gaat om kinderen van mensen die als immigrant het land in willen komen, en die vervolgens gearresteerd worden. Het gaat inmiddels ook om kinderen van mensen die zich als asielzoeker melden. Hun ouders worden dus vervolgd en opgesloten, als stap op weg naar deportatie. De kinderen worden van de ouders gescheiden, en eveneens opgesloten. Dat gebeurt achter hekken in detentiecentra. Daar zijn de omstandigheden belabberd, de verzorging beroerd, de misère enorm. Kinderen dus, losgescheurd van hun radeloze ouders.

Het aantal opgesloten kinderen van immigranten bedraagt al 11.000 (1). Het aantal kinderen dat los van hun ouders wordt opgesloten groeit intussen snel. Volgens de Amerikaanse Bond voor Burgerrechten ACLU zouden er in vijf weken tijds al 1000 opgesloten kinderen zijn bij gekomen. Veel kinderen zitten langer opgesloten dan de wettelijk voorgeschreven 72 uur. En van die kinderen die langer worden opgesloten is rond vijftig procent twaalf jaar of nog jonger. (2)

En het wordt erger. Het Departement voor Gezondheid en ‘Human Service ‘ – je moet maar durven… – stelt inmiddels voor om kinderen in “tent cities”, tentsteden, onder te brengen. Plekken waar ze opgesloten zijn achter hekken, maar dan niet in gebouwen maar in tenten. De centra met gebouwen – gevangenissen dus – zitten vrijwel vol. Dus is het nu tijd voor centra met tenten (3).

Laten we beginnen met de dingen bij hun naam te noemen. Dit zijn geen tentensteden. Dit zijn tentenkampen. En ze hebben een functie: er worden mensen in gevangen gehouden. Het zijn dus gevangenkampen, zoals critici terecht stellen. Ik ga nog verder. Het zijn kampen waarin mensen onder ellendige omstandigheden worden opgesloten, puur omdat ze tot de ‘verkeerde’ en daarom vervolgde groep behoren. Dit zijn geen gewone gevangenkampen, hetgeen al erg genoeg zou zijn. Dit zijn in de meest letterlijke zin van het woord concentratiekampen. Het regime van Trump overweegt om concentratiekampen voor kinderen te bouwen, omdat de detentiecentra voor zulke kinderen al bijna uitpuilen. Dat is de realiteit in wording.

En het is niet erg realistisch om te denken dat het hierbij blijft. Concentratiekampen dreigen net zo ‘n groeisector in de Amerikaanse maatschappij te worden als gevangenissen al heel lang zijn. Zo behandelt de VS dus bij voorkeur mensen die er hun toevlucht zoeken, of ze nu op zoek zijn naar werk en een toekomst of simpelweg naar veiligheid uit handen van vervolging en oorlog. Als gevaarlijke indringers, als rechteloze wezens. Zo bouwt Trump zijn racistische politiestaat verder uit.

Intussen doet minister Sessions van Justitie nog een repressieve duit in het zakje. Mensen die op de vlucht zijn voor “huiselijk geweld of bendegeweld bedreven door ‘niet-regerings-actoren’” (4) – zeg maar: de autoriteiten – komen niet meer in aanmerking voor asiel. Dat is een extra dreun voor vooral vrouwen die aan gewelddadige thuissituaties proberen te komen. En het gaat verder. Wie op de vlucht is voor het Mexicaanse leger maakt wellicht nog een kans. Wie echter op de vlucht is voor één van de met het Mexicaanse leger en politie vervlochten drugskartels, vlucht niet voor de autoriteiten en kan wat Sessions betreft dus verrekken. Wie dan toch probeert binnen te komen, kan worden opgepakt , opgesloten en teruggestuurd. Hun kinderen? Die kunnen meteen door naar concentratiekampen. En al die media en politici maar tamboereren over mensenrechtenschendingen in Iran, Venezuela of Noord-Korea.

Waarom er intussen nog ambassades en consulaten van de VS zijn – ja, ook in Nederland, een consulaat in Amsterdam en een ambassade in Den Haag – die niet hardhandig zijn en worden belegerd door duizenden woedende demonstranten, is me een compleet raadsel.

Noten:

1 Julia Conley, “’Despicable’: Outrage Over Trump’s Plans for Tent Cities to Imprison Child Migrants”, Common Dreams, 13 juni 2018, https://www.commondreams.org/news/2018/06/13/despicable-outrage-over-trumps-plans-tent-cities-imprison-child-migrants

2 Peter Certo, “Never Mind The Wall – They’re Building Warehouses for Immigrant Children”, In These Times, 6 juni 2018, http://inthesetimes.com/article/21194/donald-trump-immigration-border-children-families-wall-detention-centers

3 Julia Conley, “’Despicable’: Outrage Over Trump’s Plans for Tent Cities to Imprison Child Migrants”, Common Dreams, 13 juni 2018, https://www.commondreams.org/news/2018/06/13/despicable-outrage-over-trumps-plans-tent-cities-imprison-child-migrants

4 Ted Hesson & Josh Gerstein, “Sessions moves to block asylum for most victims of domestic, gang violence”, Politico.com , 11 juni 2018, http://inthesetimes.com/article/21194/donald-trump-immigration-border-children-families-wall-detention-centers

Peter Storm

, ,

 1. #1 by peter on 2018/06/14 - 12:52

  Dat is in essentie correct. Maar er is dus een hele enge escalatie van dit beleid gaande.

 2. #2 by Natte happer on 2018/06/14 - 12:29

  De meeste mensen denken bij concentratie kamp, aan gas kampen

  Doet er niet toe, het is in ieder geval een kamp

  Daarnaast, de Gulag’s waren ook grotendeels vernietigingskampen

  Goed, het is een geconcentreerd kamp, dus ja, een concentratiekamp. Allemaal definitiekwesties weer hé. Als ze op school spraken over de vernietigingskampen, dan ging het over ‘de concentratiekampen’

  Trump wilt niet per se mensen vernietigen, want hij geeft gewoon niets om mensen. Je zou meer kunnen zegen, hij verwaarloosd mensen. Zijn ‘eigen’ mensen en de immigranten

  Maargoed, wat zijn wat jou betreft dan de oplossingen, wat zou het juiste beleid zijn ?

  Kijk, ik vind óók dat mensen moeten kunnen gaan en staan waar ze willen en ik geef ook niets om ‘staten’.

  Maar wat betekend dat in de geglobaliseerde context ?

  De context van de extreme ongelijkheid en de spanningen tussen het zuiden en westen, het oosten en het westen ?

 3. #3 by Eric on 2018/06/14 - 10:28

  Ik begreep dat het weliswaar nu geïntensiveerd was, maar dat het beleid afkomstig was van Obama.

 4. #5 by peter on 2018/06/14 - 01:15

  Ik schrijf “concentratiekampen”, niet “vernietigingskampen”. Enkele van de eerste oorden die concentratiekamp heetten, waren de kampen waarin het Britse leger in de Boerenoorlog (1899, daaromtrent) burgers van “de vijand” opsloten. Stalin hield er concentratiekampen op na, Lenin trouwens ook al. Nederland had in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw een concentratiekamp in Boven-Digoel (Nieuw Guinea), waarin het Indonesische nationalisten opsloot. In geen van deze concentratiekampen werden mensen vergast. Een concentratiekamp is helemaal niet noodzakelijkerwijs ook een vernietigingskamp. Er zijn in de geschiedenis vele honderden concentratiekampen geweest. Vijf of zes daarvan kenden gaskamers. En de manier waarop Trump vluchtelingenkinderen laat opsluiten, staat op één lijn met heel veel van die concentratiekampen. Dus nee, dat is geen rare vergelijking voor wie de betekenis van het woord “concentratiekamp” kent (of even checkt op wikipedia).

 5. #6 by Natte happer on 2018/06/14 - 00:53

  In princiepen, theoretisch gezien is er natuurlijk in Amerika grond en land genoeg, om mensen vruchtgebruik toe te laten passen en lokale markten te faciliteren

  Ik weet niet precies hoe of wat, maar een gebied als Zuid Frankrijk, staat helemaal leeg. Waarom laat men vluchtelingen daar niet heen gaan. En laat ze daar markten opzetten. Er is daar leegloop

  Dat heeft een aantrekkende werking ? Nou en, stel ze kunnen daar leven , dan is er geen probleem

  Mexico is een teringzooi. Dat mensen daar willen vluchten, is niets meer dan lijfbehoud. Als je iemand in een kokend bad gooit, springt hij/zij er ook meteen uit. Mexico is een kokend bad

  En de wereld doet er geen reet aan. Kijkt weg, omdat het te gevaarlijk is

  In Mexico hangen de kartels plakten op, aan de muur , met : gezocht, politie commissaris

  Omgekeerde wereld. De politie is daar gezocht

  Wat zou jij doen, als je daar woonde en de kogels vliegen je om de oren. Bergen van onthoofde burgers liggen in de straat, om mensen ‘een beetje te laten schrikken’

  Wel een leuke plek om je kinderen op te voeden ?

  Wel zijn er twee problemen

  Mexicanen gaan geen vruchtgebruik en autonoom leven afdwingen, maar ze vluchten naar de stad, waar ze erg kwetsbaar zijn en waar ze in het kapitalisme proberen in te voegen

  Daarnaast

  Stel, ja, het is een teringzooi, in beide landen, Mexico en Amerika

  Maar stel, die grenzen zouden in één dag weg zijn

  Zou dat niet juist een catastrofe betekenen ?

  Wat zou er dan gebeuren ?

  Even los van of je voor of tegen grenzen en kampen bent ?

  Het beste zou natuurlijk zijn, zoals Zweden deed. Neem veel mensen op en geef ze een plekje en zorg dat ze meteen ook kunnen meedoen

  Maar Zweden is progressiever, dan Amerikkka

  Daarnaast noem je het concentratiekamp

  In dat soort kampen werden mensen ook vergast hé , dat is dus een rare vergelijking

Comments are closed.