Wilders aan de macht: geen business-as-usual


zondag 11 november 2016

Onderstaand stuk verscheen al op Konfrontatie Digitaal, waar het intussen dus al staat. Hieronder dus ook, met medeneming van een piepkleine redactionele verbetering van een verschrijving waar ik zelf overheen had gekeken šŸ™‚

Ruim drie maanden scheiden ons van de komende parlementsverkiezingen. Ruim drie maanden scheiden ons van het moment dat Geert Wilders de grootste fractie in de Tweede Kamer dreigt te gaan aanvoeren. Ruim drie maanden scheiden ons van het moment dat de vorming van een nieuwe regering begint, een regering die Wilders als premier dreigt te krijgen. Ruim drie maanden scheiden ons van wat dreigt uit te draaien op een parlementair-fascistische machtsgreep. Het is zaak dat we ons schrap zetten.

Een regering-Wilders wordt geen gewoon kabinet, niet zonder meer een aangescherpte versie van eerdere rechtse kabinetten. Het wordt geen business-as-usual. Een kabinet Wilders zal continuĆÆteiten kennen, vooral richting grenzen-verder-op-slot. Een kabinet-Wilders zal echter tegelijk een breuk met voorafgaande regeringen betekenen. Het zal te werk gaan zonder de zalvende pogingen van Balkenende, Rutte. Kok en dergelijke om iedereen een beetje binnenboord te houden en niemand openlijk af te schrijven. Wilders belooft ā€œschoon schipā€ Ā als hij premier wordt. Hij dreigde al: ā€œMen zal zich goed herinneren wie aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond.ā€ Ā Dat is niet de taal waarmee je een coalitiekabinet lanceert. Het is geen poldertaal. Het is de taal van zuivering en burgeroorlog.

Doelwit van Wilders: moslims, en niet alleen bepaalde moslims of bepaalde geloofsopvattingen van moslims. Wilders is duidelijk. Deze bevolkingsgroep is wat Wilders betreft geen legitiem deel van de maatschappij. Het AD op 21 mei 2016: ā€œAls het aan hem ligt, laat Nederland niemand meer toe uit een islamitisch landā€ Ā – dus ook niet als de persoon zelf gĆ©Ć©n moslim is. Afkomst, niet alleen godsdienst, is het criterium.Korans in beslag nemen, hoofddoeken belasten, het zijn onderdelen van een beleid waarvan de logische uitkomst het rechteloos maken van moslims is, gevolgd door deportatie.

Dit betekent afschaffing van godsdienstvrijheid en het doorvoeren van racistisch uitsluitingsbeleid. Het is een frontale afschaffing van wat bekend staat als de liberaal-democratische rechtsstaat met haar gelijkheidsbeginsel als Ć©Ć©n van haar ideologische grondslagen. Dat zou aanhangers van die rechtsstaat ā€“ waar ik mij niet onder reken ā€“ mogen interesseren, maar niet alleen hen. Ik verdedig de rechtsstaat en de democratie niet. Ik verdedig wel de gelijkwaardigheid van mensen, en de ruimte om daar vrijelijk voor op te komen. Beiden dreigen door een fascistische machtsgreep onder de voet te worden gelopen.

Van Rutte naar Wilders is achteruitgang, zonder dat hiermee ook maar enige steun voor Rutte is beoogd. Een regering die openlijk de gelijkwaardigheid van mensen vertrapt en afschaft, verandert de context waarin we voor vrijheid en gelijkwaardigheid opkomen, grondig. Tot nu toe heeft antiracisme een dubbelzinnige legitimiteit in de democratische ideologie waar de rechtsstaat naar verwijst. Dat maakt inkapseling mogelijk, maar het betekent ook dat antiracisten enige ruimte hebben, en dat openlijk racisme relatief (relatief!) makkelijk ter discussie te stellen is. Als racisme officieel en onopgesmukt het staatsbestel gaat typeren, dan is de ruimte voor antiracistisch verzet daarmee griezelig ingedamd. Deze verandering in de staat tekent de overgang van een liberale democratie die ons niet serieus beschermt, geen echte vrijheid biedt maar ons ruimte laat om dat zelf te doen, naar een fascisme dat ons frontaal aanvalt en die ruimte finaal dreigt op te doeken.

Moslims zijn dus niet het enige doelwit van Wilders’ fascisme. Vluchtelingen zullen bruter behandeld worden dan ze al behandeld worden. Mensen van Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse en rechtstreeks Afrikaanse herkomst zullen de racistische Zwarte-Piet-figuur keihard in hun gezicht geduwd krijgen. Wie protesteert, staat politiegeweld te wachten. Afgelopen november zagen we massa-arrestaties van anti-Zwarte Piet-actievoerders en van mensen die wilden demonstreren tegen de criminalisering van antifascisten. Zoiets zal verbleken vergeleken bij wat soortgelijke demonstranten november 2017 te wachten staat, als Wilders dan regeert. Reken niet meer op vrijlating binnen halve of hele dag. Reken op meer en veel ernstiger gewonden, met verwondingen die niet enkel tijdens de aanhouding worden toegebracht maar ook tijdens het vasthouden van mensen. Wilders-aan-de-macht zal een rem die tot nu toe enigszins op racistisch politiegeweld staat, weghalen. Dat zullen we merken.

Wilders is duidelijk. Hij wil ā€œNederland terruggeven aan de Nederlandersā€, twitterde hij op 9 november 2016. Dat betekent dat Nederland dus nu niet in handen van die ā€œNederlandersā€ is, dat bijvoorbeeld kiezers die anders stemmen dan PVV, of helemaal niet stemmen, of de zittende politici, geen ā€œNederlandersā€ zijn. Zij moeten opzij worden geduwd via de stembus. Als dat hem geen regering op levert maar wel de status van grootste partij, dan wil Wilders een ā€œdemocratische revolteā€, wat dat ook mag wezen. Er is maar Ć©Ć©n soort Nederlanders: dat van Wilders het land in handen mag hebben:zijn eigen PVV-soort. Ook hier zien we Wilders’ autoritaire ambitie. EĆ©n partij aan de macht, de rest ā€œaan de verkeerde kant van de geschiedenisā€ . Ja, Rutte zegde in 2011 toeĀ om Nederland aan de Nederlanders terug te geven. Dat was een oprisping. Bij Wilders past het in een systematische aanpak.

Uitsluiting van moslims, vervolging van vluchtelingen, ruw opzijschuiven van alles en iedereen die het niet met de komende Grote Leider eens is: het is de ambitie van een fascist, die aan het hoofd van de regering dreigt te komen te staan. Wat dit vooruitzicht inhoudt, wat we kunnen doen om dit te voorkomen, wat ons te doen staat als dat laatste niet meer lukt, dat dient de resterende maanden tot 15 maart vooraan te staan in onze gedachten, discussies en actieplannen. Er is geen tijd te verliezen.

Peter Storm

,

 1. #1 by Rob Visser on 2016/12/25 - 16:13

  Voor de tegenstanders van verkiezingen ontstaat nu een tactisch probleem. Hoe kunnen we tegelijk bereiken dat de PVV niet al te groot wordt en de verkiezingen als een schijnvertoning afschilderen? Voor mij ligt voor de verkiezingen de nadruk op het tweede en moeten we na de verkiezingen gezien de uitslag nagaan wat ons te doen staat (bijvoorbeeld tegen de PVV). Zeker is wel dat de PVV nooit zo populair kon worden zonder al de negatieve berichten (van zowel de media als de politici) over de vluchtelingen en (in mindere mate) islamieten. Dus de oplossing van het probleem PVV ligt zeker niet bij de gevestigde politiek.

 2. #2 by Sarah Palin on 2016/12/19 - 02:16

  Ik bedoel , mensen leren dat racisme niet mag en over de Holocaust etc, maar ze leren niet WAAROM rassenleer sowieso onzinnig is

  Als jongeren dus boos zijn over de maatschappij, dan hoeven er maar een paar Steineriaanse , Neo platonische , esotherische rommel teksten tot ze te komen en ze zijn al racist.

  Je leert op school dat dingen niet mogen, maar niet waarom je het Ć¼berhaupt niet zou moeten willen, dus word het stoer

  Net als met roken. Tuurlijk mag je roken, rook jezelf de kanker in, maar waarom zou je ? Het is niet slecht ofzo, maar er zit geen rationaliteit achter, het is onzinnig.

 3. #3 by Sarah Palin on 2016/12/19 - 02:11

  Het enige alternatief lijkt mij SP en of partij voor dieren. Al hebben die een kwart zetel, whatever, ik mag haar wel, Marriane, ze snapt dat dieren een beetje te hard genaaid worden these days.

  Het probleem met stemmen is altijd, hoe stem je tegen Doe zeeĆ«n van imbecielen op ? En ja ik gebruik nu een ‘problematisch’ woord, ik ben dan ook een inherent
  controversieel persoon, men weet dit.

  Het probleem is, als de televisie, het onderwijs, het taalgebruik, de radio en de religie essentialistisch, conservatief en rechts zijn, als onderwijs en media eendimensionaal zijn, dan krijg je miljoenen mensen die tegen zichzelf in stemmen vanuit masochisme en onwetendheid

  Een SP blijft dan een backlash, een respons, in de marge. Een paar intellectuelen en wat gedeputeerde werkers.

  Afijn, ik stem wel op ze, want als het niets uit maakt, dan kan je het net zo goed wel doen.

  Relevanter is het ontmantelen van Wilders zijn irrationaliteit op een veel grotere en bredere schaal.

  Nee je word niet stil gemaakt, je mag zoveel domme dingen zeggen als je wilt, maar weet wel dat het oliedom is.

  Het is niet dat je geen racist mag zijn, het is meer dat racisme irrationeel, destructief en achterhaald is en daarom zou je het niet moeten willen zijn. Dat moeten we mensen uitleggen, die het gevoel hebben dat ze overstemd worden door de ‘ elite’ , lees, iedereen die wel zijn naam kan schrijven .

  Ableisme? Seksime? Trigger s ? I dont give a fuck, ik leef niet vanuit correctie maar vanuit innerlijke noodzaak en willekeur

 4. #4 by peter on 2016/12/18 - 23:31

  Maar er is veel meer over te zeggen. Daar komt beslist een vervolgstuk over, want je punt verdient uitgebreid en grondig antwoord, grondiger dan dit commentaartje kan doen.

 5. #5 by peter on 2016/12/18 - 23:28

  Daar is alleen, puur pragmatisch, wel een klein probleempje mee. De meest logische manier om te helpen voorkomen dat de PVV de grootste wordt, is je stem uitbrengen op de Ć©Ć©n na grootste. Dat is op dit moment de VVD…

 6. #6 by Joost on 2016/12/18 - 23:15

  Alle reden voor reguliere niet-stemmers om een keertje pragmatisch over hun dogmatische schaduw te springen en te voorkomen dat dit schrikbeeld realiteit wordt. Brrrrr.

 7. #7 by Sarah Palin on 2016/12/18 - 17:02

  Als Wilders geen mensen uit islamitische landen wilt toelaten, dan zou dat de relatie tot die landen verslechteren. Grootkapitaal en dus staatsmacht, want neoliberalisme, hebben geen belang bij slechte handelsrelaties met islamitische landen

  Nationalisme zou dan internationaal kapitalisme bijten

  Lobby groepen zullen dit tegen gaan. Het plebs Mag wel xenofoob zijn, als de multinationals maar op de olie kunnen asen van islamitische landen. Een VVD kan dit beter uitdrukken.

Comments are closed.