Regering Griekenland capituleert. Bevolking Griekenland protesteert. Tijd voor wereldwijde solidariteit.


dinsdag 14 juli 2015

De Griekse regering van premier Tsipras is onder enorme druk van Europese politici en financiële instellingen bezweken. Tsipras is akkoord met een pakket maatregelen die neoliberaal zijn van inhoud, en koloniaal in de manier waarop ze worden doorgedrukt. De knieval van Tsipras brengt een diepere catastrofe dichterbij. Maar Griekenland heeft niet gecapituleerd. De Griekse regéring heeft dat gedaan. Uit de bevolking van het zo getergde land komt protest. We doen er goed aan om dat protest met grote felheid en vastberadenheid te ondersteunen en grensoverschrijdend uit te breiden. De strijd van de onderkant in Griekenland is immers de strijd van een ieder die snapt dat we wereldwijd tegenover dezelfde antisociale combinatie van geldzucht en machtsarrogantie staan. Het is tijd voor actie: morgen, woensdag 15 juli, hopelijk op elk centrale stadsplein ter wereld.

Het pakket waar Tsipras zich nu akkoord mee heeft verklaard, is draconisch. Een nieuw pakket leningen – vooral bedoeld om banken te redden en de afbetaling van eerdere leningen gaande te houden – ter waarde van 82 tot 86 miljard euro komt in zicht, maar tegen zeer strenge voorwaarden: ; verdere verhoging van pensioenleeftijd, BTW- en andere belastingmaatregelen, privatiseringen en liberalisering van de arbeidsmarkt. Bijbehorende wetgeving moet in ijltempo door het Griekse parlement worden goedgekeurd: de deadline is woensdag 15 juli.

Allerhande Griekse nutsbedrijven – de havens bijvoorbeeld – worden ondergebracht in een fonds die ze moet gaan privatiseren. Dat moet dan 50 miljard opleveren: 25 miljard om Griekse banken een kapitaalinjectie te geven; pakweg 12,5 miljard om schulden af te betalen, en de resterende 12,5 miljard mag de Griekse staat dan zelf investeren. Dat fonds wordt ‘onafhankelijk’ genoemd, maar “wordt bestuurd door de Griekse autoriteiten onder supervisie van de relevante Europese instituties”, aldus het document waar het akkoord in is vervat.  Dat document zegt ook: “De regering moet overleggen met en akkoord gaan met de Instituties over alle ontwerp-wetgeving in relevante terreinen met voldoende tijd voordat ze voorgelegd worden vor publiek overleg of aan het Parlement.” Griekenland mag dus op wezenlijke beleidsterreinen geen wetten indienen, laat staan aannemen, zonder eerst overeenstemming met EU-ministers, de Europese Centrale Bank en het IMF te hebben bereikt. Het is een koloniale constructie. Het enige wat ontbreekt is de inhuldiging van Dijsselbloem als EU-gouverneur in Athene.

Door hiermee akkoord te gaan, staat Tsipras toe dat de gehate tro ika – tegenwoordig ‘de Instellingen” geheten – in haar rol wordt bevestigd., en dat austeriteit wordt doorgezet. Maar precies vanwege de afkeer van die austeriteit kreeg Syriza de benodigde stemmen om te kunnen gaan regeren. Wat Tsipras nu doet, staat haaks op datgene waarvoor mensen zijn Syriza-partij hebben gekozen, en ook haaks op het Oxi, het Nee in het referendum van ruim een week geleden. Je kunt jammeren dat Tsipras niet anders kon, dat de druk gewoon te groot was. Je kunt met enige moeite zelfs puntjes vinden in het akkoord die nóg erger hadden gekund. De essentie blijft dat dit akkoord een dramatische nederlaag inhoudt.

Het akkoord zet de deur verder open voor diepere ellende, sociaal-economisch maar ook politiek. Aan het hoofd van een linkse regering die doet wat rechts de afgelopen jaren ook deed, verliest Syriza geloofwaardigheid. De ontgoocheling kan – met een mainstream rechts dat door de afgelopen bezuinigingsjaren gediscrediteerd is en een linkerzijde die zich voor het overgrote deel verstrikt heeft in Syriza-illusionisme – de deur open zetten voor fascistisch rechts. Dat gaat vooral nationalistisch tegen de troika en haar beleid tekeer en speelt in op een gevoel van nationale vernedering, en zet maar al te graag wanhoop om in racistisch chauvinisme en terreur. Voor Gouden Dageraad de veel te sterke neonazi-partij met bijbehorende knokploegen, dreigen aldus gouden tijden aan te breken. Reden temeer voor radicaal links om verzet tegen bezuinigingsbeleid op te helpen bouwen, over landsgrenzen en dergelijke heen. Om de wanhoop en de haat de pas af te snijden, is solidariteit des te harder nodig.

De Europese druk heeft klaarblijkelijk ook tot doel om Syriza als regeringspartij te vernederen en kapot te krijgen, misschien in de hoop dat de partij splitst waarna haar Tsipras-vleugel samen met midden- en rechtse partijen regeert en lastig links op een zijspoor is gezet. De boodschap die de troika er aldus in hamert: aan rechts beleid en austeriteit is via de stembus niet te ontkomen, wat je ook stemt. Het beoogde publiek voor deze boodschap woont niet alleen in Griekenland, maar overal waar mensen overwegen om relatief radicale anti-bezuinigingspartijen aan een stembuszege en regeringsmacht te helpen. De ogen zijn wat dit betreft vooral op Spanje en de Podemos-partij gericht.

Regerend links in Griekenland is dus bezweken, deels onder de druk, deels onder haar eigen illusies dat er met behendig onderhandelen en een stukje bluf wel een goed compromis bereikt kon worden waarin het bezuinigingsbeleid in ieder geval aanzienlijk getemperd kon worden, met schuldverlichting als deel van een eervol compromis. De EU-machtselite noch het IMF waren echter in een eervol compromis niet geïnteresseerd. Ze zochten een vernederd Griekenland dat netjes blijft betalen en zich steeds verder neoliberale laat herstructureren, tot er zo goed als geen collectieve rechten voor arbeiders, geen collectieve voorzieningen en dergelijke, meer over zijn. Tsipras en Varoufakis speelden een spel; EU, ECB en IMF voerden oorlog. De uitkomst zien we nu, in naakte naargeestigheid.

Maar terwijl Tsipras door de knieën gaat, komt er protest op gang. Mensen zien hun Oxi miskend nu Tsipras nu ja zegt waar zij zo krachtig nee stemden bij het referendum. Tussen de voorheen zo populaire regering en flinke delen van de aanhang ervan, wordt een kloof voelbaar. De Griekse regering capituleerde, maar de onderkant van Griekenland komt in beweging met haar eigen, actieve Nee. Een belangrijk signaal is de  24-uursstaking  waartoe ADEDY, de vakbondsfederatie van personeel in openbare dienst, ambtenaren en dergelijke, inmiddels toe oproept uit protest tegen het akkoord. Die staking staat gepland voor woensdag 15 juli, morgen dus. Een goed teken is het, deze staking in de maak. Maar de ettelijke tientallen soortgelijke proteststakingen die de afgelopen jaren tegen de neoliberale austeriteit zijn gehouden, hebben dat beleid nieut tegengehouden. Ook deze eendagsstaking zal dat niet doen – tenzij ze uitgroeit tot iets meer dan een eendagsstaking. Erg interessant wordt het bijvoorbeeld zodra het aan het eind van die stakinsgdag erg onzeker wordt of die staking wel diezelfde dag afgelopen is.

Intussen mogen we de mensen in Griekenland niet in de steek laten. Naarmate het sloopbeleid in Griekenland ongebreideld doorgezet kan worden, in die mate hebben wij hier en elders ook te vrezen voor soortgelijke sloopoperaties. Europese ondernemers en ermee verbonden politici zien ons als melkkoe, als plunderobject en als goedkoop personeel, of we nu in Griekenland wonen of in Nederland. Lukt het ze om de mensen daar verder de put in te jagen, dan zullen ze met des te minder angst en des te meer zelfvertrouwen ook hier steedas grover te werk gaan. Stuiten ze in Griekenland op beslissende weerstand, dan remt dat ook hun zelfvertrouwen en arrogantie elders. Opkomen voor de onderkant in Griekenland is goed voor die onderkant. Het is tegelijk ook in ons eigen gezamenlijke sociale belang.

Dat maakt het belangrijk om, op de dag dat Griekenland al flinke stukken wetgeving moet hebben aangepast volgens het akkoord, op de dag ook dat de publieke sector in het land hopelijk staakt, ook in andere landen te protesteren en solidariteit met de bevolking van griekenland te tonen. Op Facebook gaat intussen een mooie oproep rond: “#THISISACOUP-protest: OXI means OXI: NO to financial blackmail, solidarity with the Greek people!” De oproep vraagt mensen om op woensdagavond 15 juli – morgen dus – samen te komen op “ELK CENTALE PLEIN WERELDWIJD”. Ik stel voor dat we dat doen, en ons met luide stem en krachtige leuzen en vooral grote aantallen vastberaden mensen laten gelden. Ik zal er dan ook zijn in Tilburg, ‘s avonds op de Heuvel, in het stadscentrum. Er is ook een centraal stadsplein bij jou in de buurt. En als je zelf niet kunt, verspreiden van de oproep kun je sowieso. Toch? Voor de mensen daar, voor de mensen hier, voor jezelf en voor al die anderen in hetzelfde gammele schuitje. Zet em op. En zet die Dijsselbloem af.

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by Astrid Essed on 2015/07/19 - 05:51

  REGERING GRIEKENLAND CAPITULEERT/BEVOLKING
  PROTESTEERT/CAPITULATIE VERRAAD AAN OXI

  De teerling is geworpen.
  Onder druk van de EU/Trojka [o pardon ”instellingen”] gangsters,
  heeft premier Tsipras, de Syriza leider, die wel even zou opstaan
  tegen de EU/Trojka schurken BV en een eind zou maken aan
  de bezuinigingsterreur, dan wel ”schuldenverlichting” zou eisen,
  gecapituleerd.
  En hoewel die druk groot was, is die capitulatie op geen enkele
  manier te rechtvaardigen.

  Want waarvoor hebben Tsipras en co gecapituleerd:

  Een greep uit dit duivelse accoord:

  13 procent BTW op primaire levensbehoeften.
  Een enorm bedrag voor een noodlijdende bevolking, zeker
  in aanmerking genomen, dat de BTW heffing in een relatieve
  welvaartsstaat als Nederland op eerste levensbehoeften, 6 procent is

  http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2015/6/Btw-tarief-welke-producten-worden-straks-duurder-1777994W/

  Snijden in de reeds gehalveerde pensioenen, bevriezing van de
  collectieve arbeidsovereenkomsten en het aan banden leggen van
  het stakingsrecht.
  Het in de uitverkoop gooien van Griekse Staatseigendommen,
  [die worden dus geprivatiseerd]wat 50 miljard moet opleveren,
  waarvan de helft naar de Griekse banken gaat, 12,5 miljard afbetaling
  van de schulden en 12,5 miljard voor de Griekse Staat

  En last, and worse:
  Een neo koloniaal ingrijpen in de Griekse soevereiniteit, waarbij
  iedere ”relevante” ontwerp wet eerst aan de Trojka/EU BV moet
  worden voorgelegd en pas daarna in het parlement.

  En daarmee stemt ”bezuinigingsbestrijder” Tsipras in.
  Wat een verraad aan OXI, de idealen van Syriza en zijn
  eigen verkiezingsbeloften!

  En dat in een land waar:

  Door die opgelegde EU bezuinigingen
  De helft onder de armoedegrens leeft
  Een derde [waaronder tweederde van de jongeren] werkloos
  is
  Pensioenen reeds zijn gehalveerd
  Door al die sociale ellende het aantal zelfmoorden
  dramatisch is toegenomen

  Om dit veroorzaakte leed, noem ik de EU/Trojka BV dan ook
  gangsters!

  Terug naar Tsipras

  Zijn verhaal, dat hij geen keus/alternatief had, is geen rechtvaardiging
  en niet juist.

  http://greece.greekreporter.com/2015/07/14/greek-pm-tsipras-interview-bad-deal-to-save-greece/

  Je gaat simpelweg niet akkoord met zo’n wurgdeal!

  Want de bittere ironie wil, dat deze zogenaamde anti bezuinigings
  politicus is akkoord gegaan met de ergste bezuinigingsdeal ooit.
  Dat demonstranten staan te protesteren tegen zijn deal from hell!

  Mensen, met wie hij ooit heeft gedemonstreerd tegen de EU/Trojka
  bezuinigingen waarmee zijn voorgangers instemden.

  GREXIT

  Een aantal fatale fouten heeft hij volgens mij gemaakt,
  waarvan ik er drie noem:

  Zijn bijna obsessieve standpunt, dat Griekenland perse
  bij de EU/euro moest blijven.
  [Waarom blijven bij een club, die je vernedert?]
  Zijn weigering, vanwege genoemde obsessie, om serieus
  de consequenties van een Grexit te overwegen.
  Zijn onderschatting van de meedogenloosheid van zijn
  tegenstanders.

  Peter heeft in een eerder, uitstekend stuk gezegd, dat het
  nog de vraag is, of Grexit echt zo slecht zou uitpakken

  http://www.ravotr.nl/2015/06/17/grexit-geen-grexit-dat-de-vraag/

  Natuurlijk, diepere crisis door het faillissement van de banken,
  inflatie door de weinige waarde van de nieuwe Griekse munt,
  ellende, ellende
  Daartegenover staat, dat die ellende met die EU deal evenzeer komt
  EN dat Griekenland door een Grexit ook weer uit het dal kan
  komen en in ieder geval het lot in eigen handen neemt.

  Nog afgezien, dat leningen van Rusland/China een optie
  zouden zijn, een domper voor de EU bende.

  Hoe dan ook:
  Tsipras had serieus rekening moeten houden met de gevolgen
  van een Grexit, een economisch plan moeten ontwikkelen,
  erop anticiperen.

  En hij heeft de meedogenloosheid van de EU/Trojka etc onderschat,
  die geen eervol compromis wilden, maar van meet af aan de ”rdaicaal linkse”
  Syriza een lesje wilden leren om zo te laten zien, wie de baas was.

  Dat Tsipras zo uitverkoop heeft gehouden van de sociale]
  rechten van het Griekse volk, neem ik hem en zijn co
  onderhandelaars kwalijk, ook al heeft hij ongetwijfeld
  de oprechte intentie gehad, een einde te maken aan
  de EU bezuinigingsterreur.

  Diezelfde EU en bankinstellingen, die samen met
  de Griekse elite, dik aan Griekenland hebben verdiend
  en nu de gevolgen willen afwentelen op het arme deel
  van de Griekse bevolking.

  http://www.astridessed.nl/griekenland-2012griekenland-gered-van-faillissementbezuinigingen-misdaad-jegens-griekse-volk/

  Maar met goede intenties alleen kom je er niet.
  Dealing met de EU BV is er maar een strategie:
  Bestrijding van vuur met vuur.

  Tsipras, met zijn obsessieve behoefte, maar bij de EU Schurkençlub
  te willen blijven, heeft zich zwak en defensief opgesteld en mede
  daardoor het onderspit gedolven.

  Was de druk groot?

  Natuurlijk.
  Maar dat wist hij na 5 maanden onderhandelen en zijn politieke
  ervaring daarvoor ook wel

  Was de Grexit ”slechter dan het EU wurgdiktaat””‘

  Misschien wel, misschien niet:
  Maar hij heeft Grexit niet eens als optie meegenomen
  Onvergeeflijk.

  Had Tsipras dus ”anders” gekund?

  Hij had anders gemoeten!

  Bovendien is nu het gevaar groot, dat de mensen, begrijpelijkerwijs
  verbitterd en gedesillusioneerd, vatbaar zijn voor de misdadige
  propaganda van neo nazi partij Gouden Dageraad, die ongetwijfeld zijn
  kans ruikt

  http://www.theguardian.com/business/2015/jul/14/golden-dawn-will-be-strengthened-by-worse-austerity-yanis-varoufakis-warns

  Dat zou pas een ramp zijn zonder weerga

  Hoe dan ook, Tsipras is ondanks zijn mooie praatjes,
  de ergste Griekse bezuinigingspoliticus ooit
  Hem neen ik dat echt kwalijk, vanwege zijn schone en lege
  beloften aan het Griekse volk, al twijfel ik niet aan zijn
  intenties, maar nogmaals, dat is niet voldoende

  Zo gebleken

  De zet is nu aan het Griekse volk:

  Om te strijden voor vrijheid en sociale gerechtigheid
  En zich with ”all means necessary” te verzetten tegen de
  EU terroristen en hun Griekse politieke vriendjes.

  http://www.astridessed.nl/grieks-parlement-stemt-in-met-noodpakkettsipras-moreel-faillietstrijd-gaat-door/

  http://www.astridessed.nl/eu-deal-met-griekenlandcapitulatie-tsipras-verraad-aan-oxi-ideaal/

  http://www.astridessed.nl/grieken-zeggen-nee-tegen-schuldeisersnee-tegen-eu-tiranniebezuinigingen-misdadig/

  SOLIDARITEIT MET HET GRIEKSE VOLK
  VOOR VRIJHEID VOOR GRIEKEN, VLUCHTELINGEN
  EN MIGRANTEN!

  Astrid Essed

 2. #2 by peter on 2015/07/14 - 19:35

  Hoi Nicole, het is om 19.30 uur op de Heuvel 🙂 Tof dat je komt ! https://www.indymedia.nl/node/28783

 3. #3 by Nicole Wasser on 2015/07/14 - 19:04

  Weet je hoe laat het op de Heuvel te doen is morgenavond, Peter? Ik ben van de partij! Nicole

 4. #4 by petrel41 on 2015/07/14 - 09:17

  Ex-minister Varoufakis:

  ‘European Union austerity will help neo-nazis’

  https://dearkitty1.wordpress.com/2015/07/14/european-union-austerity-will-help-neo-nazis/

 5. #5 by Ed Teunissen on 2015/07/14 - 08:18

  BELASTINGONTDUIKING VAN OUD-POLITICI EN VOORAANSTAANDE REGERINGSADVISEURS IS HET GROTE PROBLEEM IN GRIEKENLAND

  De soevereiniteit van Griekenland is in geding gekomen door Christine Lagarde, die verzaakte de lijst van Griekse belastingontduikers ter discussie te stellen bij het opmaken van het bezuiningsakkoord. Lagarde bewerkstelgde daarmee een WURGAKKOORD, in het voordeel van Duitsland, maar ten nadele van het Griekse volk. De zogenaamde ‘Lagarde-lijst’ stamt al uit 2010. Een medewerker van een Zwitserse dochter van de Britse bank HSBC speelde toen de lijst door aan de Franse regering. Lagarde gaf de lijst toen aan Griekenland, destijds Franse minister van financiën, nu directeur van het Internationaal Monetair Fonds.

  Costas Vaxevanis, toenmalig redacteur van het weekblad Hot Doc had de lijst met 2059 namen in 2012 gepubliceerd, naar eigen zeggen omdat de Griekse regering niets deed tegen belastingontduiking. Na de publicatie van de Lagarde-lijst is Vaxevanis namens de toenmalige corrupte Griekse regering gearresteerd ter voorkoming dat de vuile was buiten werd opgehangen, en de positie van de regeringsleiders in de gevarenzone belandt. Als iemand verantwoordelijk is voor de wet, dan zijn het de ministers die de lijst verborgen hielden, verloren en vervolgens zeiden dat hij niet bestaat. Vaxevanis werd daarom vervolgd voor het schenden van de wet op de persoonsgegevens. Om redenen van is er jarenlang een in zichzelf gekeerde politiek beleid gevoerd om een onvolledig kadaster instand te houden van wie wat bezit.

  Belastingontduiking is een groot probleem in Griekenland, dat bijna failliet is. Op de lijst staan ook namen van oud-politici en vooraanstaande regeringsadviseurs; dat heeft een verhitte discussie aangewakkerd. Publieke woede richt zich op rijke politici die strenge bezuinigingsmaatregelen doorvoeren waar het volk de dupe van is, terwijl zij zelf hun centen elders veiligstellen.

  Uit de onderhandelingen tussen Europa en Griekenland heb ik niet kunnen opmaken dat Tsipras het hierboven vermelde ter sprake heeft gebracht om een groot deel van de schuldenlast te laten seponeren en ten laste brengen bij corrupte politici op de Lagarde-lijst en de multinationale Griekse Brievenbus bv’s. Uiteindelijk is gebleken dat de politieke kopstukken willens en wetens gegijzeld worden door het multinationale bedrijfsleven en aangesteld door de lobbyisten binnen de Bilderberggroep.

  Rechtsexpert: ‘Grieken hoeven niets terug te betalen omdat financiering staten in EU-verdragen verboden is’

  De bekende Duitse professor publiek- en civiel recht Karl Albrecht Schachtschneider schrijft dat zowel het financieren als het willen bepalen van het beleid van een ander soeverein land tegen het volkerenrecht ingaat (artikel 125 AEUV). De Grieken staan dan ook in hun recht dat ze niet willen hervormen en bezuinigen, want dit soort eisen zijn illegaal. Het betekent tevens dat ook de honderden miljarden die het land kreeg om overeind te blijven inderdaad illegaal werden verstrekt, zoals een Grieks parlementair comité onlangs al constateerde. Dat geld hoeft dus niet te worden terugbetaald.

  Het bailout principe is tevens een schending van het in 1974 opgestelde VN-Handvest voor de Rechten en Plichten van staten. Dat noemt iedere dwang, ook economisch, die een land of groep landen een ander oplegt, een illegale interventie die de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht schendt.

  Geen enkel volk mag door een ander volk worden gedwongen tot bezuinigen of met sancties worden getroffen. Het feit dat het ene land het andere helpt met kredieten is de verantwoording van de gever, en niet de ontvanger. Financiële hulp in ruil voor hervormingen en bezuinigingen, dus het ‘voor wat hoort wat’ principe, is dan ook een vorm van afpersing. Als de geverlanden zeker hadden willen zijn dat hun geld weer zou worden terugbetaald, dan hadden ze dat geld in eerste instantie helemaal niet moeten geven.

  De wil van een volk, uitgedrukt in zijn eigen parlement, mag volkenrechtelijk nooit van buitenaf met geld worden ‘afgekocht’, stelt Schachtschneider. Dat dit in Europa toch gebeurt is opnieuw bewijs dat de EU in strijd met dit recht handelt, enkel om de zogenaamde ‘integratie’ van de lidstaten tot één superstaat te bevorderen.

  Bovendien is het grootste deel van het geld ‘voor’ Griekenland in de kassen van de Europese banken verdwenen, omdat die ‘systeemrelevant’ zouden zijn. Die term is volgens de professor een hersenschim. Geen enkele bank is systeemrelevant en heeft daarom ook geen speciale bescherming van de politiek nodig, zeker niet op kosten van niet alleen de eigen, maar ook nog eens buitenlandse belastingbetalers.

  Ed Teunissen

Comments are closed.