Monsanto zal vallen, en daarbij blijft het niet


donderdag 21 mei 2015

Komende zaterdag houden mensen op allerlei plaatsen een March Against Monsanto, een demonstratie tegen het bedrijf Monsanto, berucht wegens productie en promotie van genetisch gemodificeerde planten. In Nederland zijn in Den Haag en Amsterdam en nog vier andere plaatsen ook Marsen tegen Monsanto in dit kader. De acties keren zich tegelijk tegen het dreigende vrijhandelsverdrag TTIP en tegen de patentering van zaden. Goede actiepunten, stuk voor stuk, goede redenen om mee te doen.

Zo ‘n wereldwijde actiedag tegen Monsanto is er niet voor het eerst. Ook vorig jaar en het jaar ervoor was er zoiets. In 2013 trokken meerdere acties tegen het bedrijf ettelijke duizenden deelnemers. Alleen al in Wageningen – voorzien van landbouwuniversiteit, maar bepaald geen grote stad – waren tussen de 1500 en 2000 actievoerders op komen dagen, een teken dat de zaak leefde. Dat doet het nog steeds, en dat is maar goed ook.

Wat het bedrijf doet is goed mis. Boeren zaaigoed door de strot duwen dat gepatenteerd is en waarvan het nageslacht onvruchtbaar zaad oplevert, zodat boeren steeds bij Monsanto zaad moeten aanschaffen; zaden leveren in combinatie met bestrijdingsmiddel waartegen die zaden wel, maar alle andere planten niet. Ongebreideld spuiten dus, en ongebreideld boeren van het bedrijf afhankelijk maken. Druk uitoefenen op overheden om weerstand vanuit de bevolking tegen genetisch gemodificeerde organismen (GMOs) te trotseren. Het is echt een bedrijf dat we all love to hate, en terecht. Tegelijk doet Monsanto niets anders dan bedrijven nu eenmaal doen: proberen winst te maken, ongeacht de sociale en ecologische kosten. Het soort druk dat momenteel tegen Monsanto wordt opgebouwd, zouden we dus ook tegen andere ondernemingen – en tegen het ondernemerdom als zodanig – moeten opbouwen. En meer.

Intussen raakt het bedrijf in de verdediging, net als de verdedigers van GMOs in het algemeen. Dat laatste blijkt uit een opiniestuk  dat Tom van der Hove en Frank Hoeberichts, beiden bioloog maar met verschillende specialisatie, in de NRC s gepubliceerd kregen. Het stuk begint zo ongeveer met… het noemen van de Mars tegen Monsanto van komend weekend! Dat is alvast gratis reclame, al is het vast niet zo bedoeld. Want het stuk verwijt tegenstanders van GMOs – aangeduid als “de anti gentech lobby” – dat ze “fact free science” hanteren en mensen bang maken voor GMOs waarvan volgens hen de voordelen wetenschappelijk allang zijn aangetoond. Hameren op de nadelen is volgens hen zo ongeveer misleiding. Het artikel weerleggen ga ik niet doen, dat doen een hele reeks mensen al via commentaren onder het stuk, dat overigens voor een flink deel te lezen is achter een paywall. Het stuk zelf mag rammelen, het zegt echter iets dat voorstanders van GMOs sowieso aandacht aan de tegenstand menen te moeten besteden. Kennelijk voelt de ‘gentech lobby’- om maar eens een koekje van eigen deeg te presenteren – de druk van de tegenstand.

Er zijn meer aanwijzingen dat GMOs – en daarmee Monsanto – echt voor groeiende problemen staan. Jonathan Latham laat in een artikel op Counterpunch iets van de problemen zien.Niet alleen is er inmiddels een restaurantketen in de VS, Chipotle, die inspeelt op de weerstand tegen GMOs en beloven alleen GMO-vrij voedsel te serveren. Dat ziet de schrijver als teken aan de wand: voor agrobusiness is GMO misschien aantrekkelijk, maar als horerca-concerns op zoek naar amrktaandeel GMO-vrije voeding gaan leveren, heeft de GMO-producerende bedrijfstak – en dus Monsanto – wel een probleem.

De GMO-technologie zelf roept ook problemen op. Latham noemt bijvoorbeeld het Monsanto-bestrijdingsmiddel Roundup, waartenen Monsanto-gemanipuleerde gewassen resistent zijn, maar ‘onkruid’ dus niet.. Dat is althans de bedrijfsbedoeling. Wat je kon zien aankomen, gebeurt natuurlijk: er ontstaan toch g varianten van zulk ‘onkruid’ dat resistentie ontwikkeld, zodat de package deal – resistente zaden die via r Roundup geen last van ‘onkruid’ hebben – niet meer werkt. De ‘oplossing’: grotere doses Roundup, oftewel meer gif in het milieu Intussen zijn er twee nieuwe zaadsoorten, resistent tegen twee andere herbiciden. Die twee herbiciden zijn echter niet effectief tegen alle soorten ‘onkruid’ zodat ze voornamelijk in combinatie met Roundup worden gebruikt. Zo neemt het gebruik van die twee bestrijdingsmiddelen toe, zonder dat de Roundup-inzet afneemt. Het is nogal in strijd met de bewering van de twee biologen in de NRC dat GMOs het gebruik van bestrijdingsmiddel hielpen verminderen.

Een ander probleem is dat GMO-productie inwerkt op een bepaald soort moleculen, zogeheten RNAs. Denk ‘DNA’, maar dan eventjes anders. Om die bewerking – zogeheten RNA interferentie – toe te passen is een bepaalde vorm nodig, zogeheten dsRNA’s. Probleem: die moleculen staan in wetenschappelijke literatuur al sinds 1969 bekend als ‘giftig’. Zo giftig dat ze in dierproeven “worden gebruikt om bij muizen auto-immuun-ziektes op te wekken bij muizen om die stoornissen te kunnen onderzoeken.” Spul dat het immuunsysteem ondermijnt, willen we die nu echt in zaden stoppen? De hele procedure schijn t bedoeld op gewassen resistent tegen virussen te maken, maar de in de procedure gebruikte dsRSAś zijn zoekmakend voor dieren, en ook voor het menselijk dier dus niet zonder gevaar. Er is een gezondheidsprobleem en een PR-probleem voor de GMO-sector waaronder dus ook Monsanto.

Al met al is de GMO-productie omstreden aan het raken, en met hele goede redenen. Marsen tegen Monsanto drukken die weerstand uit en dragen er verder aan bij. De strijd tegen dit bedrijf en tegen gentech is bepaald niet gewonnen. Alleen jaarlijkse optochten, hoe veel en hoe groot ook, zullen nog niet voldoende zijn om Monsanto te verslaan en GMOs verder op de terugtocht te dwingen. Om ze de nederlaag te bezorgen zijn drukverhogende soorten actie het overwegen, uitproberen en hanteren meer dan waard. Dan gaat gelden: Monsanto zal vallen, en daar zal het niet bij blijven.

Peter Storm

, ,

 1. #1 by James Brown on 2015/05/30 - 15:38

  Bedankt voor die informatieve stukje

  ik wist dat Monsanto fucked was, maar ik was vergeten waarom.

  Dit verzet jegens Monsanto, is een thema waar zowel links, anarchisten en klassieke liberalen zich in kunnen vinden.

  Als burger kan je geen beroep doen op de overheid, je bent immers een zelf handelend, zelf beschikkend individu en die overheid is er alleen om jou rechten te beschermen. Voor de rest mag je het zelf uitzoeken. Lig je weg te rotten onder een brug, zoek het dan zelf even uit. Groei je als kind op in een gezin, waar je ouders niet rond kunnen komen, waardoor je niet genoeg te eten hebt, zoek het dan zelf uit, de staat is er niet voor jou, de staat is er alleen om een rechtsorde te beschermen. Dat is de moraliteit van de conservatievelingen

  Maar nu gebeurt er dus iets vies en iets hypocriets. Als een bedrijf deze staat nodig heeft, dan staat deze staat voor haar klaar, om de belangen van het bedrijf aan de bevolking op te dringen. Deze staat beschermd wel degelijk mensen, alleen niet alle mensen, alleen die 0,00000000000001 procent van de mensen, die de nationale economie zullen doen floreren.

  Als mensen het zelf moeten uitzoeken, laat die rotzooiende banken dan vallen, laat die bedrijven dan aan hun lot over. Een staat zou zich zogenaamd niet in de economie mengen. Als ik als ondernemer over de kop ga, kan ik best bij de gemeente aankloppen en smeken om steun, maar ze zullen me uitlachen.

  Nee dit is geen vrije markt.

  Ook zien we hoe de media omgekocht word door de bedrijven. Hoe dagbladen propaganda maken voor de bedrijven en hoe hele massa’s mensen dit alles zullen aannemen.

  Wat we dus kunnen doen, is onze eigen media gebruiken, om de waarheid aan het licht te brengen. Als de media gecorrumpeerd is, dan zullen we onze eigen media moeten aansnijden. Sociale media, mond op mond gesprekken, folders, posters, stikkers. Schud de schapen maar eens wakker.

  de media zullen protesten niet documenteren. Een Monsanto march komt niet op het nieuws. Nee in plaats daarvan, krijgen we nieuws over Fred de Boer, die net weg is gegaan bij Ajax, of basisschool de zwaluw, die een kleurplaten wedstrijd houdt.

  Maar fuck it, iedere beetjes verzet helpen

  fuck de gulzige monsanto fuckers. Mag ik dat zeggen van het OM ?

  groet James Brown

 2. #2 by Feng Chsang on 2015/05/22 - 15:52

  Dankje Peter Storm,

  Maar het blijft hier niet bij. Ook de democratie van de landen die het TTIP verdrag ondertekenen – o.a. Europa van de door de Lissabon-coup aan de macht gekomen economische fascisten in Brussel – gaat op de schop door de ISDS clausule in dat TTIP verdrag:

  Een van de gevaarlijkste onderdelen van de vrijhandelsakkoorden TTIP en CETA is de ISDS clausule, het Investor-State Dispute Settlement. ISDS wil zeggen dat bedrijven overheden kunnen aanklagen als ze vinden dat ze tegen regels en wetten oplopen die hun bedrijfsbelangen in de weg staan.

  Op het moment dat een land een wet aanneemt om bijvoorbeeld het milieu of het drinkwater te beschermen, kan een olie- of mijnbouwbedrijf (dat zich benadeeld voelt omdat het nu minder winst kan maken) het land aanklagen voor de schade.

  Feng Chsang

 3. #3 by helene van den dungen on 2015/05/21 - 19:46

  Worden ze nou eindelijk aangepakt, die milieu en mensenlevens verziekers ??????

Comments are closed.