Archive for October, 2014

Foute oorlog tegen foute club (4): Spanje 1936 en een gevaarlijk eenheidsidee

zondag 12 oktober 2014

De vergelijking die David Graeber maakt tussen Spanje 1936 en Syrië 2014 – zie deel drie van deze serie – heeft een  zeer dubieuze kant. Feitelijk impliceert hij: de fascisten van destijds zien we terug in IS nu, en zoals er toen een revolutionair, antifascistisch kamp was, zo dient dat er nu ook te zijn. Zoals Franco de revolutie in Barcelona neersloeg, zo dreigt IS de revolutie in Rojava te verpletteren. Zoals de wereld toen toekeek, zo kijkt de wereld nu ook toe. Maar dat beeld klopt dus niet. Er was geen eendrachtig revolutionair antifascistisch kamp dat zich schaarde achter de Spaanse republiek tegen Franco’s generaals. Er was een bovenal revolutionair kamp dat zich richten tegen kapitalisme en staat, in haar fascistische én antifascistische vorm. En er was een bovenal antifascistisch kamp dat zich minstens zozeer tegen het revolutionaire kamp richtte als tegen het fascisme. Beiden vochten tegen Franco. Maar ze vochten op leven en dood ook tegen elkaar. En dat gevecht was geen bijzaak. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Foute oorlog tegen foute club (3): Rojava, revolutie en de PKK

zondag 12 oktober 2014

Diverse linkse reacties op het beleg van Kobani weerspiegelen en ondersteunen de illusie dat Westers ingrijpen tegen IS wenselijk is. Dat gebeurt veelal indirect en mogelijk ook zonder dat het de bedoeling is. Opvallend in dit verband is het stuk van David Graeber in de Guardian, inmiddels vertaal door Hydra Ensemble als “Waarom negeert de wereld de revolutionaire Koerden in Syrië?” . Deel drie alweer van een serie. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Foute oorlog tegen foute club (2): Vergissingen, oorlogsmisdaden en noodweer

zaterdag 11 oktober 2014

Deel twee van een serie.

Wie denkt dat de Westerse luchtaanvallen enkel IS-strijders en hun wapentuig raken, negeert de ervaringen met soortgelijke militaire campagnes vanuit de lucht, op Irak in 1990-91 en 2003, op Afghanistan van 2001 tot en met 2014, drone-aanvallen op Jemen en op Pakistan. Die komen volgens mensenrechtengroeperingen in sommige gevallen neer op oorlogsmisdaden. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Foute oorlog tegen foute club (1): links ongemak en Westerse medeplichtigheid

zaterdag 11 oktober 2014

De wrede moordenaars van Islamitische Staat (IS) belegeren Kobani, en dreigen een nieuwe slachting aan te richten. Dat leidt tot een groeiende oproep om iets te doen, wat dan ook, om de mensen in die belegerde plaats te redden. De emotie daarachter is logisch. De mensen daar verdienen het om gered te worden, IS verdient het om verpletterend te worden verslagen. De vraag is echter: hoe? En in wiens handen leggen we die taak? Juist in linkse en radicale kringen waar de drang om hoe dan ook iets te (laten) doen voor de bedreigde Koerden om zich heen grijpt, is grote helderheid hieromtrent noodzakelijk. Deze helderheid ontbreekt nagenoeg. Daardoor gaan oproepen om iets te doen al heel snel in de richting van oproepen aan de grote mogendheden om haar oorlog in de regio verder op te voeren. Dát soort oproepen zijn echter, in de meest letterlijke zin van het woord, levensgevaarlijk. Deeltje één van maar weer eens een serie. Read the rest of this entry »

2 Comments

Oekraïne: potten, ketels en verwarring – een poging tot verheldering

donderdag 9 oktober 2014

Onderstaand stuk schreef ik voor het zojuist verschenen nummer van Buiten de Orde, waar het in een iets anders geredigeerde versie te lezen is. Er  zat geruime tijd tussen het schrijven van het stuk en het verschijnen ervan. Ik rondde het schrijven af in de eerste week van juli, dus vóór het neerhalen van de MH17 en de erop volgende handelsoorlog tussen de EU en Rusland. Die actualiteit is in dit, sowieso als achtergrondstuk bedoelde, artikel dus niet meegenomen.

De gebeurtenissen in Oekraïne vanaf herfst 2013 hebben in linkse en anarchistische kring nogal wat verwarring en verdeeldheid veroorzaakt. Dat is te begrijpen. We zagen ‘Maidan’: een opstand met grote demonstraties, straatgevechten tegeneen keihard opererende oproerpolitie, en uiteindelijk de val van een corrupte repressieve regering. Welke anarchist voelt het hart niet sneller kloppen bij deze taferelen van opstand? We zagen in precies diezelfde opstand de rechtse leuzen, het nationalisme, de neoliberale en fascistische partijpolitici, de hoofdrol van nazi’s in de confrontaties, en de uitkomst: een coalitie van neoliberalen en fascisten. Welke anarchist sloeg zich daarbij niet de antifascistische schrik om het hart? Toen we tegenover die rechtse nationalistische regering ‘Antimaidan’ zagen opkomen, een verzameling protestbewegingen, zich profilerend als antifascistisch maar zelf bepaald niet vrij van keihard nationalisme en neonazisme, was de verwarring compleet. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Dreigbrief en prijsverhoging: over vrije ruimte en openbaar vervoer

zaterdag 4 oktober 2014

Gisteren zat ik weer eens in de trein. Tilburg- Amsterdam, en ja, ook weer terug. Volle trein heen, zeker zo volle trein terug. Ik kon beide keren zitten, maar het scheelde niet veel. En wat las ik toen ik thuiskwam? Dat vertel ik zo. Eerst: waar was ik heen? Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

IS en Ebola: angst maakt winst

vrijdag 3 oktober 2014

Wat IS is voor de wapenproductie, dat is Ebola voor de farmaceutische industrie. Beide bedrijfstakken vertalen ‘grote dreiging’ in de enige taal die ze echt snappen: groot geld. Nee, ik zeg niet dat deze bedrijfstakken  achter IS en/of Ebola zitten, dat laat ik aan onze conspirationeel ingestelde vriendinnen en vrienden over. Maar de bedrijfstakken maken er wel op de meest cynische manier misbruik van, en profiteren zo meedogenloos van angst en ellende. Read the rest of this entry »

,

No Comments