Nee, Hamas is niet begonnen


vrijdag 11 juli 2014

Israël bombardeert verder, Hams blijft raketten afvuren. Terwijl het aantal Palestijnse doden snel oploopt, leiden de Hamas-raketten tot nu toe tot hooguit wat schade en enkele gewonden. Toch presteren Israël en haar supporters het om zich als slachtoffer te presenteren van Palestijnse agressie waarop de bombardementen slechts een antwoord zijn. Deze leugenachtigheid verdient bestrijding, de protestactie tegen Israëls anti-Palestijnse politiek aanstaande zaterdag in Den Haag -15.00 uur, Spuiplein, zegt het voort – verdient juist nu deelname. Dit overigens zonder dat die deelname en de noodzakelijke debunking van pro-Israëlische leugens een keus voor Hamas inhoudt.

Centrale leugen in dit alles: ‘Israël verdedigt zich slechts tegen aanvallen van Hamas’. Dit is onwaar op meerdere niveaus. Zelfs als Hamas met raketten zou zijn begonnen, zomaar, zonder aanleiding, uit bloeddorst, dan nog is de Israëlische reactie niet zozeer verdediging, maar bovenal vergelding. Verdediging is het onderscheppen van Hamas-raketten, waarvoor Israël een geavanceerd systeem voor heeft. Als Israël echt alleen maar aan verdediging wil doen, dan zou het beter kunnen besparen op bommenwerpers, en dat geld kunnen steken in verfijning van het onderscheppingssysteem, en van het waarschuwingssysteem tegen aanvliegende raketten en dergelijke. Met het bombarderen van Gaza wordt niemand ‘verdedigd’. Met het bombarderen van Gaza wordt hooguit iets vergolden.

Dat wordt door een enkeling ook erkend. Op Facebook schreef iemand als reactie bij een eerder artikel van me “Geen enkel land zou dit hoeven te pikken, als België raketten in zou laten slaan zouden we dit ook vergelden. Vergelding is hier het argument, dus bespaar me verder het argument van verdediging, want dat is iets anders.

En het is niet eens het klassieke oog om oog, tand om tand, de vergelding staat in geen enkele verhouding tot datgene wat vergolden zou moeten worden in deze redenering. Nul door raketten omgebrachte Israëli’s staan tegenover 83 omgebrachte Palestijnen. Negen lichtgewonden aan Israëlische zijde, meldt vandaag de NOS. De cijfers over Palestijnse doden en gewonden komen uit de Volkskrant. Dat is geen oog om oog. Dat is 83 ogen om nul, 550 tanden om negen, nauwelijks beschadigd bovendien. Zelfs wie vergelding legitiem vindt, kan er niet onderuit dat iedere verhouding hier zoek is.

Mocht er nog iemand zijn die hier de moord op drie Israëlische jongens bij wil halen, als motief voor wraak: bij één Israëlische luchtaanval kwamen vandaag al vijf kinderen om het leven, aldus Aljazeera. Al Akhbar houdt een lijst bij van tot nu toe 82 “door het ministerie van Gezondheid in Gaza bevestigde” Palestijnse slachtoffers. Namen, leeftijd, welk bombardement precies. De lijst wordt bijgewerkt op basis van actuele informatie. Uit de inleiding: “Onder degenen die omkwamen, waren er minstens 21 van 16 jaar of jonger. Het jongste slachtoffer, de 18 maanden oude Muhammed Malakiyeh, werd gedood samen het zijn 27 jaar oude moeder.” De drie Israëlische jongens – twee van 16, één van 19, niet echt kinderen meer – zijn dus al meer dan ruimschoots meervoudig ‘vergolden’, in deze barbaarse logica van wraak en weerwraak. Dat de bombardementen doorgaan, kan dus niet worden gelegitimeerd met dat argument.

Maar het argument van vergelding houdt sowieso geen stand. Preciezer: als je het verder doortrekt het verleden in, kan Hamas zich er met heel wat steviger redenen zelf op beroepen. Haar rakettensalvo ‘s van de afgelopen dagen waren namelijk niet het begin van de escalatie. Ze vormden zelf weer een reactie op wekenlange provocaties en aanvallen van Israëlische kant. Het toch al vrij kinderachtige schoolplein-argument ‘maar Hamas begon!’ is ook nog eens feitelijk onjuist. Ook op het schoolpleintje van het Midden-Oosten begon de staat Israël deze keer, met jennen, treiteren, pesten en erger. Totdat Hamas terug begon te meppen met tamelijk inefficiënte raketten, waarna Israël haar hoogst efficiënte bommenwerpers stuurde.

De volgorde spreekt boekdelen. In het voorjaar sloten Hamas en Fatah – rivalen in de Palestijnse begingen, Fatah heel meegaand met de Israëlische bezetting op de Westoever, hamas veel onafhankelijker jegens Israël, beiden vijandig tegenover Palestijnse oppositie, beide vijandig jegens elkaar – een soort van coalitie en kwamen tot een zogeheten eenheidsregering. Israël streed tegen de erkenning ervan – alsof die staat ook maar enig recht heeft om zich met de samenstelling van een Palestijns gezag te bemoeien. Netanyahu “brak de besprekingen met Abbas af en probeerde de Westerse regeringen ervan te overtuigen om de nieuwe regering niet te erkennen – maar hij faalde.” Abbas is de president van de Palestijnse Autoriteit en had dat akkoord met Hamas gesloten. Op dat moment schoot Hamas geen raketten af. Sterker, het weerhield groepen als Islamitische Jihad ervan om raketten af te vuren, en werkte in die zin als “de smeris van Israël” zoals Larry Derfner het noemt in een artikel op een kritische Israëlische website, +972 geheten. Het artikel, waar ik voor deze episode grif gebruimk van heb gemaakt, heet: “How Netayhau provoked this war with Gaza”.

Toen al wees Netanyahu Hamas als boosdoener aan , in dit geval als oorzaak van het afbreken van besprekingen met Palestijnse woordvoerders. Besprekingen die zelfs volgens off the record uitlatingen uit Amerikaanse kring vooral op Israëlische blokkades stuk liepen. Dit was allemaal nog voor de ontvoering moord op de drie Israëlische jongens. Die werd op 12 juni bekend. Meteen greep het Israëlische bestuur dit aan met een campagne tegen Hamas, dat ogenblikkelijk en zonder bewijs de schuld kreeg. Wel prees Hamas-leider Khaled Mashed de ontvoering “als iets waarmee Palestijnse gevangen vrij konden komen” – een cynisch bewijs dat de Hamas-leiding burgers zag als ruilobject. Over daderschap zei het echter niets.

Israëlische troepen pakten intussen honderden Palestijnen op, waaronder veel Hamas-aanhangers op de Westoever. Israëlische soldaten schoten op de Westoever, in de toen al escalerende repressie, een Palestijn dood bij Ramallah. Vóór de ontvoering had Israël trouwens alweer toegeslagen op Gaza: “Op 11 juni nam de Israëlische Luchtmacht iemand tot doelwit waarvan beweerd werd dat die lid was van een gewapende groep die samen met een tienjarig kind op een motorfiets reed, in het Beit Lahiya-gebied. De man stierf onmiddellijk, en het kind, dat ernstige verwondingen had opgelopen, overleed drie dagen later.” Aldus een rapport van OCHA, het Office for the Coordination of Humanitarian Assistence, een VN-orgaan dat wekelijks rapportages geeft over gebeurtenissen op de bezette Palestijnse gebieden. Larry Derfner verwijst naar dit rapport. Dit type aanslagen, zogeheten targeted killings, zijn executies zonder vorm van proces. En het is moeilijk te geloven dat een militair apparaat dat zeer geavanceerd materieel heeft om Hamas-raketten te onderscheppen, niet kon vaststellen dat er op die motorfiets ook nog een kind van tien jaar zat.

Na deze en andere Israëlische provocaties, zo schetst Larry Derfner wiens betoog ik nog steeds volg voor de chronologie, vuurden Palestijnse strijdgroepen raketten af. “Deze keer nam Hamas verantwoordelijkheid voor sommige van de raketten – een week nadat Netanyahu, voor het eerst sinds november 2012, Hamas beschuldigde van schending van de wapenstilstand”. Daarna, en met deze Hamas-raketten als systematisch geprovoceerd voorwendsel, begon Israël met haar huidige operatie. Er blijft dus van het verhaal dat Hamas zomaar begon, niet veel over. Israël begon deze ronde. Zoals gewoonlijk, overigens, zo kunnen we aan deze reconstructie toevoegen.

Dit alles betekent niet dat de Hamas-raketten dus rechtmatig zijn. Hamas reageert op Israëlische provocaties, maar ook Hamas doet dat in termen van vergelding en van de schoolpleinlogica van ‘hullie zijn begonnen!’ Beide kanten varen een verwerpelijke koers. Beide kanten terroriseren elkaars burgers. Israël is daarin echter hoogst effectief, Hamas nauwelijks. Het is Israël dat bezig is met een escalerende massamoord. Niet Hamas. Partij kiezen tussen die twee? Nee. Partij kiezen tegen de leugenpropaganda waar vooral Israël en haar supporters zich weer aan overgeven? Ja. Die richt nu het meeste schade aan, en bovendien: Westerse staten zijn zelf pro-Israëlisch partijdig, met hun verhaal dat ‘Israël het recht heeft zich te verdedigen’. “Geen land kan raketvuur accepteren dat gericht is op burgers, en we steunen Israëls recht om zich tegen deze gemene aanvallen te verdedigen”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. Het is een verhaal dat in deze context dus nergens op slaat. Vergelding is geen verdediging, en zelfs als je vindt van wel: Hamas kan met gegronde argumenten zeggen dat zij reageert op Israëlische agressie. Dat heb ik hierboven laten zien.

Ik bestrijd graag wat ‘eigen’ regeerders aan oorlog en geweld toevoegen. Daar ligt voor mensen in een land als Nederland de belangrijkste verantwoordelijkheid, want daar kan ik veel meer aan doen dan aan wat Hamas wel of niet doet. En de ‘eigen’ regering zit in het pro-Israëlische kamp. Maar mijn afwijzing geldt beide partijen. Een rechtvaardige vrede staat haaks op wat beide gewapende kampen, Hamas en Israël, in deze strijd ambiëren en doen.

Komende zaterdag is er een picketline en demonstratieve optocht, in eerste instantie gericht tegen de  bouw van een muur op de Westoever die onderdeel uitmaakt van de bezette Palestijnse gebieden. Vanwege de huidige ontwikkelingen wordt het nu feitelijk ook een protest tegen de Israëlische aanvallen op Gaza.  Dit zijn de gegevens:

Zaterdag 12 juli, 15.00 uur

Spuiplein, Den Haag.

Organisatie: Nederlands Palestina Komitee in samenwerking met enkele andere groeperingen waaronder Youth for Palestine dat met name de optocht voor haar rekening neemt.

Meer informatie via de website van Diensten Onderzoek Centrum Palestina, docP, een groepering die zich bezighoudt met  de BDS-campagne.

BDS staat voor Boycot, Divestment, Sanctions en is een internationale boycotcampagne gericht tegen Israël, “tot het zijn verplichtingen jegens de Palestijnen nakomt”. Ongeacht wat we precies van BDS vinden – ik ben er zelf niet uit – : de demonstratieve actie van 12 juli is  de moeite dubbel en dwars waard.

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by Joshua on 2014/07/16 - 15:28

  Het doet mij deugd te zien dat mensen wakker worden en zich niet meer blindelings laat leiden door de gekleurde berichtgeving van de NOS , hun actualiteiten rubrieken en de overige reguliere media , de MSM .

  Hier nog een stuk over HAMAS en de Likud van Nethanyahu .
  http://www.globalresearch.ca/articles/HAN207A.html
  http://www.globalresearch.ca/were-the-three-settler-kidnappings-an-israeli-false-flag-operation/5389791 en als laatste de hoeveelheid kind slachtoffers aan Palestijnse kant . Let wel , gaat alleen over de periode 2000 / 2014
  http://www.globalresearch.ca/database-of-palestinian-children-killed-in-the-occupied-territory-2000-2014/5390560

 2. #2 by Joshua on 2014/07/16 - 15:19

  Mensen verkijken zich op Hamas . Hamas is niets anders dan controlled opposition , ontstaan en afgescheiden van de Egyptische Moslim Brotherhood . Klinkt bekend niet waar . Denk maar eens aan de door de VS in de Afghaanse oorlog met de Russen gesteunde Mujahedin de latere ALCaida / Taliban . Yep ook de Taliban is ook controlled opposition om de oorlog en chaos in gang te houden binnen Afghanistan . Het beleid van Israel vertoont al jaren voor de wakkeren onder ons een bekend patroon .

  By Kevin Barrett,

  Every time the Israeli government finds itself in a jam, its enemies rush in to save it. Or so we are supposed to believe.

  The pattern is unmistakeable: The US is leaning on Israel to freeze or dismantle settlements…and suddenly a suicide bomb goes off. The international community has Israel up against a wall…another bomb goes off. Argentina’s Jewish community starts turning anti-Zionist…and the Israeli embassy and Jewish Community Center in Buenos Aires get blown up.

  Today, the whole world is recognizing and applauding Palestine’s new coalition government featuring the newly-reconciled PLA and Hamas. Israel is going crazy, screaming about the “evil Hamas terrorists.” Suddenly three Israeli teens are allegedly kidnapped. Israel blames Hamas, and initiates a brutal crackdown in the West Bank.

  But Hamas had nothing to gain, and everything to lose, from pulling off this kind of kidnapping. The only beneficiary is Israel, which wants to delegitimize the Palestinian coalition government. The situation fairly screams “false flag!”

  Now it has emerged that the head of the Israeli Mossad actually “called” the kidnapping a week in advance! Haaretz just reported:

  Mossad chief’s chillingly prescient kidnap prophecy

  Ten days ago, Tamir Pardo outlined a scenario that was spookily similar to the kidnapping of three teens missing in the West Bank since Thursday.

 3. #3 by Joshua on 2014/07/16 - 15:09

  Oke Peter . Sorry . Was even te snel met reageren .

 4. #4 by Joshua on 2014/07/16 - 04:28

  Haaretz

  Mossad chief’s chillingly prescient kidnap prophecy

  http://www.haaretz.com/mobile/.premium-1.598751?v=9E19E997AD217B5941AFCD9189E2CE76

 5. #5 by peter on 2014/07/15 - 14:13

  Diegene die met Likud als bron komt ben ik niet hoor. Dat is een zekere Likoed Nederland die commentaar kwam geven. Die is niet meer welkom intussen.

 6. #6 by Joshua on 2014/07/15 - 01:25

  Je komt met een bron als Likud . Likud is Nethanyahu . Wij weten inmiddels waar hij en zijn partij mee bezig is , toch ?

 7. #7 by Joshua on 2014/07/15 - 01:19

  Alom bekend is is dat Israel infiltranten cq spionnen heeft rondlopen in alle bezette gebieden . Ook alom bekend is is dat Israel door de jaren heen oorlog aan het voeren is dmv false flags operatie’s . Voor 99% ben ik dan ook van mening dat de 3 vermoorde Israelische jongens een flase flag operatie is van de Israelische regering olv Nethanyahu . Een mensen leven telt niet meer . Het is een manier om elk positieve wending in het Israelisch / Palestijns confict de grond in te boren . Het is dan ook niet toevallig dat er bij elke positieve toenadering / resolutie’s tussen Israel en de Palestijnen een aanslag plaatst vindt . Ik geloof niet in toevalligheden zeker niet in het Israelisch / Palestijns conflict . Het is een groot schande dat de wereld en mn het westen Israel steeds weer laat wegkomen bij het schenden van resolutie’s . Het schenden van resolutie’s vindt al sinds de jaren ’60 plaatst . Ook Israelische flase flag operatie’s zijn niet meer te tellen . Zoveel , en steeds weer komen zij er mee weg . Hier een overzicht van Israelische false flag http://www.whale.to/b/mossad_black_ops.html
  En het schenden van resolutie’s http://www.globalresearch.ca/ex-mossad-agent-israel-uses-false-flag-in-most-operations-to-avoid-suspicion-in-arab-states/17853 …….http://americanfreepress.net/?p=12831…….http://americanfreepress.net/?p=693
  Verder zouden wij ons eens moeten gaan afvragen waarom terroristische groeperingen Israel nog steeds met rust laten .Of is Israel ineens niet m,eer zo belangrijk voor Islamitische terroristische organisatie’s .

 8. #8 by Astrid Essed on 2014/07/14 - 13:04

  NEE, HAMAS IS NIET BEGONNEN/ISRAEL WEL
  ISRAELISCHE BEZETTING
  EN TIRANNIE

  Beste Peter,
  Geachte lezers,

  Peter, een zeer informatief en goed beslagen ten ijs geschreven
  artikel, waarmee ik het eens ben.
  Hamas is zeker niet begonnen.
  Niet met deze recente strijd en uberhaupt niet wat het bredere conflict betreft.

  Het is Israel, dat is begonnen.
  Kom ik zo op terug.

  ISRAELISCHE LEUGENPROPAGANDA<

  Peter heeft gelijk.
  Die viert hoogtij en wordt grif door de Westerse media
  overgenomen en zelfs door het Jeugdjournaal.
  Daar is veel kritiek op geweest en ook schrijfster dezes heeft de rfedactie
  daarop aangesproken.
  Zie mijn website
  astridessed.nl
  Tag/Palestina

  Maar eerst nog enkele aanvullende opmerkingen

  ISRAEL/HAMAS/RAKETAANVALLEN

  In het algemeen
  Of het nu gaat om Israelische raketaanvallen of
  die van Hamas (verder los van het conflict/oorzaken etc)
  bij alle militaire aanvallen moet een strict onderscheid gemaakt
  tussen combatanten (militairen of strijders) en non-combatanten
  (burgers)
  Dat is een grondregel van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht
  (IHO),
  maar sowieso van normaal fatsoen en beschaving.

  Lang voordat er uberhaupt een IHO was, vond men dat ´´not-done´´

  Peter zegt het mooi samengevat als volgt

  ´´Beide kanten terroriseren elkaars burgers.´´

  En dat is waar.<

  CRUX/BEZETTING

  Maar waarover regeringen en media bijna allemaal zwijgen,
  is de crux van dit alles, de nu al 47 jaar durende Israelische bezetting,
  met daaruit voortvloeiend de illegale nederzettingen (kont neer
  op ordinaire landdiwefstal van de Palestijnen) in bezet Palestijns
  gebied, de door Palestijns gebied lopende illegale
  (zie uitspraak Internationaal Gerechtshof Den Haag dd 9 juli 2004)
  Israelische Muur, die zich grote delen van Palestijns land heeft
  toeggeeigend en de vrijheid van beweging van de Palestijnen
  verder heeft beperkt.

  By the way, de drie ontvoerde en gedode Istraelische jongeren
  waren afkomstig uit die nederzetting.
  Geen excuus uiteraard voor de misdaad jegens hen (wie die dan ook
  heeft gepleegd), maar wel verklaarbaar, zeker vanwege de dagelijkse
  terreur van kolonisten tegen de Palestijnse burgerbevolking.

  Daar hoor je de media/regeringsleiders niet over, net zoals ze
  voor het gemak die bezetting, de crux van alle ellende, maar
  doodzwijgen.

  WANT TEGEN BEZETTING ONTSTAAT VERZET, EN TERECHT.

  Dat niet alle vormen van verzet acceptabel zijn (aanvallen op
  burgers zijn dat nooit) is punt twee, maar het is wel
  direct uitgelokt door de bezetter.
  En dat is Israel.

  Raketaanvallen op Israel zijn dan ook legitiem, zolang het militaire
  doelen betreft.

  ´´ “Geen land kan raketvuur accepteren dat gericht is op burgers, en we steunen Israëls recht om zich tegen deze gemene aanvallen te verdedigen”,
  (Woordvoerder Witte Huis)

  Laat me niet lachen.
  Niet alleen steunt de VS Israel door dik en dun, Israel is niet
  zomaar een ´´land, dat wordt aangevallen´´, zoals het geval
  zou zijn als Belgie Nederland aanvalt.

  ISRAEL IS EEN BEZETTINGSMACHT EN NOGMAALS, IEDERE
  MILITAIRE AANVAL OP EEN BEZETTINGSMACHT IS LEGITIEM.
  Als het maar niet tegen burgers is gericht.

  Er is een VN Algemene Vergaderingsresolutie, die
  dit sanctionneert
  UN GA RESOLUTION 3246
  29 NOVEMBER 1974

  HAMAS/BEWEGING

  Hoe staat nu Hamas hierin.
  Hamas is in 1987 opgericht als Islamitische
  fundamentalistische beweging, die zich (aanvankelijk)
  afkerig hield van politiek en zich op het religieuze richtte.

  Ze zag aanvankelijk de hele bezetting als een straf van God
  en moedigde verzet tegen Israel bepaald niet aan.
  Zij werden dan ook, niet verwonderlijk, door Israel financieel
  gesteund en gepromoted.

  Pas na de moordpartij van de Israelische religieuze fanaticus Baruch Goldstein
  op 29 biddende Palestijnen in Hebron, radicaliseerde Hamas en
  begon zij (door mij veroordeelde) zelfmoordaanslagen op Israelische
  burgers te stimuleren.
  Hierbij dient gezegd
  Hamas pleegde ook vele militaire aanvallen op het Israelische
  leger (legerdoelen) en dat is wel legitiem.

  En verder had Hamas een sterke sociale functie
  Zij nam de zorg van behoeftigen ter hand, onderwijs, medische zorg
  etc, allemaal taken, die de Israelische bezettingsmacht in Gaza
  volgens de 4e Conventie van Geneve moest vervullen en niet deed.
  EN…..belangrijk:
  Hamas was niet corrupt.
  De Palestijnse Autoriteit, veel meegaander voor het Westen en
  Israel, wel.

  Hamas bleef zich principieel verzetten tegen de Israelische bezetting.
  De Palestijnse Autoriteit alleen met de mond.

  De rest van de geschiedenis van Hamas (in 2006 gekozen regering
  in eerlijke, door de EU geobserveerde verkiezingen en toch niet
  door het Westen erkend, rivaliteit met Fatah/Palestijnse Autoriteit) is bekend.

  Ik ga daarop (en de ideologie) nu verder niet in, want dat valt buiten
  dit bestek.

  Deze opmerkingen waren alleen maar als aanvulling op
  het overigens uitstekende artikel van Peter bedoeld.

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed

 9. #9 by Likoed Nederland on 2014/07/12 - 18:19

  Kijk dan naar de Palestijnse televisie – als u durft: Hamas noemt de dood van Palestijnse vrouwen en kinderen “zeer succesvol”. Het is nazisme in pure vorm.
  http://likud.nl/2014/07/hamas-brengt-mensenoffers/

 10. #10 by Arno on 2014/07/11 - 19:22

  niet voor de hoop moet zijn nog

 11. #11 by Arno on 2014/07/11 - 19:20

  Israël is al bezig met het systematisch uitroeien van een volk. Israël draagt de hele verantwoordelijkheid voor deze crisis. 20 Jaar geleden hadden de Palestijnen niet de hoop dat de ze ooit een eigen staat zouden krijgen op de Westoever. Israël stond toe dat er meer en meer Joodse nederzettingen op de Westoever zijn gebouwd. Ik ben niet Pro hamas, maar wel pro Palestijns. Israël heeft de Palestijnse burger in de armen van Hamas gedreven, ook hebben ze de macht van het meer gematigde Fatah ondermijnt. In de media bedient Israël zich van allerlei leugens om de sympathie van het Westen op te wekken, maar ondertussen wordt een van de best getrainde en modernste legers van de wereld ingezet tegen ouderen, vrouwen en kinderen. De Hamas raketten hebben amper schade aangericht, maar in Gaza vallen vele Palestijnse doden te betreuren. De Israëli’s zou ik niet met neonazi’s willen vergelijken, maar het het is wel degelijk fascistisch wat ze doen. En het is Israël dat zich op dit moment schuldig maakt aan genocide, niet Hamas.

 12. #12 by Likoed Nederland on 2014/07/11 - 11:25

  Opmerkelijk hoe mensen nog de Palestijnen en Hamas verdedigen, waar de meerderheid van de Palestijnen op stemt. Hamas is een neonazi organisatie die een tweede Holocaust wil.

  http://likud.nl/2012/11/wat-wil-hamas-nu-eigenlijk/

Comments are closed.