Rechtszaak tegen Griekse trotskisten – antifa-solidariteit noodzaak, zonder kritiek in te slikken


woensdag 4 december 2013

Drie medewerkers – uitgever, redacteur en journalist – van het trotskistische blad Arbeiders Solidariteit, de krant van de Socialistische Arbeiderspartij (SEK, volgens de Griekse afkorting) moeten voor de rechter verschijnen.  Ze zijn aangeklaagd wegens smaad door een advocaat die verbonden is aan een parlementslid van de fascistische Gouden Dageraad. Het is een schandalige aanval van en krant die stelling neemt tegen fascistische agressie. Solidariteit tegen deze intimidatie door fascisten is nodig.

De smaad-aanklacht gaart over twee dingen. De krant pleit voor burgerrechten voor immigranten. Uit een artikel van de redacteur, Panos Garganos: “Onze ‘misdaad’ is dat we het recht op Grieks burgerschap voor de kinderen van immigranten ondersteunden. En we legden de campagne van uiterst recht bloot tegen een wet die burgerrechten toekende aan een beperkt aantal kinderen.” De drie en hun blad worden dus bedreigd met deze rechtszaak omdat e fascisten, fascistische en racistische politiek bestrijden. Op die basis verdienen ze onze onverkorte solidariteit.

Ja, ik ben over de politiek van deze organisatie – zusterorganisatie van de Internationale Socialisten – kritisch, op wezenlijke punten afwijzend. De SEK-verklaring dat de arrestatie van Gouden Dageraad-parlementsleden “een overwinning van de geweldige antifascistische beweging die na de moord op Pavlos Fyssas de straat op ging”” behelsde, vind ik verkeerd, evenals het stukje van diezelfde strekking op de website van de IS. De houding is veel te positief over de rol van de staat. De arrestaties maakten gewoon deel uit van een conflict tussen twee soorten van autoritaire politiek, en waren deel van een poging om het initiatief tegen de Dageraad uit handen van antifascistische demonstranten te halen.

Vaste lezers van mijn blog weten van mijn kritische houding jegens IS- en soortgelijke leninistische politiek, hebben mijn stuk “Griekenland: staat tegen fascisme?” misschien gelezen, en zijn wellicht verbaasd waarom ik nu tot solidariteit oproep deze kant op. Mijn kritiek blijft onverkort van kracht, niets ervan neem ik terug. Maar het is eenvoudig. Mijn kritiek is deel van zijn meningsverschillen die antifascisten hebben, openlijk uit moeten spreken – maar die er ons niet van mogen weerhouden om voor elkaar en elkaars media op te komen als fascisten één ervan belagen. Uit gemeenschappelijk antifascistisch belang is het dus nodig om onze solidariteit met de SEK-krant en de medewerkers ervan uit te spreken tegen wat duidelijk een juridische poging van fascisten is om antifascistische critici de mond te snoeren. Die poging moet weerstaan en gedwarsboomd worden. Vandaar deze oproep.

Solidariteitsverklaringen kunnen naar ergatiki@otenet.gr

Peter Storm

, , ,

  1. #1 by jan bervoets on 2013/12/06 - 22:23

    Laat ik duidelijk zijn:
    Als er iets dergelijks in Nederland gebeurt, zoals in 1961 tijdens de processen tegen Michael Raptis en Sal Santen, die na BVD-spionage wegens wapenleveranties aan het Algerijnse bevrijdingsfront zijn veroordeeld als slachtoffers van deze spionage – de BVD kwam toen voor het eerst in het openbaar in de pers! – dan staan wij als anarchisten vierkant achter de beklaagden.
    En dan doet het er zelfs niet aan toe dat Sal Santen ons achteraf met zijn memoires nog meer heeft benaderd.
    Voor de berichtgeving daarover: zie Buiten de Perken, redactie Rudolf de Jong.

Comments are closed.