Wilders verslaan (1): politici gaan het niet voor ons doen


donderdag 20 maart 2014

Wilders is wéér een grens overgegaan en komt openlijk uit de kast als fascistisch volksmenner. Eerst veranderde hij het gecodeerde racisme tegen moslims in een openlijk racisme tegen Marokkanen. Nu zette hij de volgende stap, stookte zijn volgelingen op en voerde ze aan in ‘het roepen om ‘minder Marokkanen’. De schok is groot en leidt tot veel terechte woede. De vraag is: hoe maken we van woede effectief tegenspel.

De escalatie ging snel, Wilders haalde steeds duidelijker uit naar Marokkanen als bevolkingsgroep. Eerst zeggen dat mensen die op de PVV stemmen, daarmee vragen om “als het kan wat minder Marokkanen”. Kort erna dit nadrukkelijk en bondig onderstrepen: “Hoe minder Marokkanen , hoe beter”. En op verkiezingsavond was het geen uitspraak meer van Wilders  alleen, maar een gebrul van aanhangers in klassieke nazi-stijl. Wilders: “Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen?” “Minder!” schreeuwen aanhangers in de zaal. Zestien keer. Vervolgens Wilders, minzaam: “Nou. Dan gaan we dat regelen.” Dit gebeurde niet in een onderonsje in besloten kring. Nee, dit gebeurde voor het oog van camera’s, voor het oor van microfoons. Journalisten werden intussen op die PVV-samenkomst kort gehouden en met een touw uit een groot deel van de samenkomst gehouden. Een NRC-fotojournalist mocht er niet eens in. Vrijheid, nietwaar?

De reacties kwamen zeer snel. Verreweg de beste houding was die van Antifascistische Actie (AFA). Die demonstreerde luid voor de deur van de PVV-bijeenkomst. Snel en strijdbaar, hartverwarmend. Waar de PVV zich als fascistische mobilisatiemachine ontpopt, daar is militant antifascistisch tegenweer een onmisbaar deel van het antwoord.

Politici lieten zich horen, en daar was de woede gemengd met hypocrisie en halfslachtigheid. Hypocrisie: veel van diezelfde politici hebben Wilders jaren laten begaan, ondanks waarschuwingen. En veel van die politici zijn verantwoordelijk voor beleid dat migranten marginaliseert, vluchtelingen buitensluit en mensen zonder verblijfspapieren deporteert. Teeven is VVD-er, geen PVV-er. Cohen, als staatssecretaris mee verantwoordelijk voor een strenge vreemdelingenwet, was PvdA-er, geen VVD-er. Etnisch profileren gebeurt door de politie, niet door PVV-brigades. Migranten discrimineren gebeurt door bedrijven, en dat gaat verder dan racistische uitspraken in mails.

Racisme is diep verankerd in de Nederlandse staat en gevestigde instellingen. Het leeft onder veel te brede bevolkingslagen. De complete gevestigde politiek voedde dit racisme, deels rechtstreeks, deels door mensen in de uitzichtloosheid te duwen waardoor Wilders’ hatelijkheid en racisme welig konden tieren. Dat Samson en al die anderen nu boos zijn omdat Wilders te ver gaat, klinkt beter, maar is ons vertrouwen niet waard. En hoe harder gevestigde politici nu fulmineren tegen Wilders ‘wandaden, hoe meer hij zich weer kan presenteren als rechtse rebel tegen het establishment.

De reactie is vaak ook heel halfslachtig. Weinigen zeggen: mijnheer Wilders, u bent een fascist, u slaat nazi-taal uit. Nee, het is veel omfloerster. Volgens SP-leider Roemer ‘riekt het naar haatzaaien en racisme’” Is dat alles? Er zit een luchtje aan, meer niet?! Is het nu zo moeilijk om helder te stellen: dit is haatzaaien, dit is racisme, en we roepen iedereen op om actief stelling te nemen? De rest van de politici is nauwelijks beter. Rutte kreeg een nare smaak in de mond van Wilders’ houding. Maar stelling nemen? “Op de vraag of Rutte nog met de PVV zou willen samenwerken, zei hij dat de VVD nooit een partij uitsluit.” Een coalitie tussen neoliberalen en fascisten hoort dus niet alleen in Oekraïne nog steeds tot de mogelijkheden.

Media zijn iets scherper. Opvallend was de “open brief aan Geert Wilders” van Pieter Klein vanuit de RTL-Nieuws-redactie. “Geert, ga je schamen”, heet die. Een passage: “En dan die doortrapte, doorzichtige zogenaamde nuancering ‘criminele Marokkanen’. Ja, ja, ja. Vind je het gek dat het historische vergelijkingen regent? Nee, natuurlijk niet – je zocht ze op, je lokte ze weloverwogen uit. Juden raus. Hitler. Goebbels. Herinneringen aan deportatie.” De NRC: “Met het mobiliseren van een zaal voor ‘minder Marokkanen’, roept hij een sfeer op van deportatie”. Inderdaad, en het is goed dat dit nu ook eens buiten migrantengroeperingen en dergelijke buiten de gangbare linksradicale en antifascistische kringen. Al zal Wilders en zijn aanhang het wel weer afwimpelen als … haatzaaierij van de linkse elite, zich in de slachtofferrol vergenoegen en de vermoorde onschuld spreken. Maar die onschuld heeft hij zelf allang vermoord met zijn hatelijke racistische campagnes.

Waar vinden we effectief tegenwicht? Stelling nemen, frontaal, fel en beargumenteerd, is wezenlijk. Wilders neerzetten als fascistisch demagoog, zijn PVV als zijn potentiële knokploegenbeweging, is noodzakelijk. De leugens waar hij op parasiteert weerleggen is wezenlijk. Maar het zal pas goed werken, als veel van de opgefokte gefrustreerde mensen die nu achter Wilders aanlopen, elders iets van hoop hervinden.

Effectief weerstand bieden aan oprukkend fascisme vergt ook: effectief weerstand bieden tegen een afbraakpolitiek die witte arme mensen in armen drijft van een demagoog die deze witte mensen opstookt tegen donkere arme mensen. Met de echte elite – niet die verzonnen linkse, maar de echte, met echt groot geld en hoge posities – als lachende derde. Dat wil zeggen: solidariteit bouwen tussen wie onder bezuinigingen gebukt gaat ongeacht afkomst, huidskleur, godsdienstige achtergrond.

Effectief weerstand tegen Hi.. uhh Wilders bieden kan niet binnen de kaders van gevestigde partijen en politiek die mensen van allerlei achtergronden laat barsten en vervolgens geschokt reageert als mensen in wanhoop tegenover elkaar komen te staan. De gevestigde politiek is deel van het probleem, niet van de oplossing. Een oplossing bouwen we alleen zelf, in onderlinge saamhorigheid en onverzettelijke strijd. AFA liet gisteren een methode wat we veel en veel vaker nodig gaan hebben.

Peter Storm

, , , ,

Comments are closed.