Het doet het bloed koken – gaan we iets doen?


maandag 13 mei 2013

Het doet het bloed koken. Een in Rotterdam opgesloten man die in honger- en dorststaking is omdat hij als vluchteling vrijheid wil, geen detentie als crimineel, is tegen zijn wil opgenomen in een ziekenhuis. Hij neemt al vijf dagen geen vocht meer tot zich, zijn nieren zijn aan het bezwijken. Het doet het bloed koken. Gaan we iets doen?

Het doet het bloed koken dat iemand, opgesloten als vluchteling, via hongerstaking vechtend voor vrijheid, zo de dood in wordt gejaagd. Het doet het bloed koken dat de weinige media-aandacht over deze strijd de zaken vertekent weergeeft en essentiële zaken weglaat. Het doet het bloed koken dat vrijwel niemand het voor deze man, de andere dorst- en hongerstakers en al die andere op gesloten ‘vreemdelingen’, ‘asielzoekers’ – , ménsen dus die een vrij en waardig bestaan proberen te vinden en daarom het land van herkomst ontvluchtten en naar Nederland kwamen – opneemt. Vrijwel niemand, maar er zijn gelukkig enkelingen en kleine groepen die dat wel doen. Dat dit er maar snel meer mogen worden, want er zijn levens in gevaar.

De media-aandacht voor de hongerstaking is er intussen, maar te vaak inadequaat en daardoor misleidend. Ik zag een bericht in de NRC. Dat meldt : “Een van de asielzoekers die niet meer drinkt en eet is met nierproblemen opgenomen in het gevangenisziekenhuis. Dit vanwege de betere medische zorg daar, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan Novum.” Roerend, die betere medische zorg, nietwaar? Er ontbreekt echter nogal wat aan het bericht. Om te beginnen de naam van de man, Sayam Udin Nessar, plus het feit dat hijwoordvoerder van de groep honger- en dorststakers in Rotterdam was, en van die groep is geïsoleerd. Dat hij tijdens de dorststaking ‘s nachts elk uur wakker gemaakt werd in zijn koude cel waar een ventilator voortdurend op hem gericht was, ontbreekt ook.

Nessar heeft bovendien een verklaring afgelegd: “In het geval dat ik het bewustzijn verlies, als gevolg van voedsel- en vochtweigering, wens ik het volgende kenbaar te maken: ik wens onder geen beding in een ziekenhuis te worden opgenomen. Daarbij weiger ik ook n kunstvoeding toegediend te krijgen, ik ga niet akkoord met het toedienen van vocht via een infuus, ik ga niet akkoord met het toedienen van medisch noodzakelijke geneesmiddelen.” Hem overbrengen naar een ziekenhuis – met hoogstwaarschijnlijk gedwongen voeding, vochttoediening en medicatie als vervolg – is een drastische inbreuk op zijn lichamelijke integriteit en zelfbeschikking. Het wakkerhouden in die koude cel was, zoals gelijkluidende stukken op de sites van No Border en de Werkgroep Deportatieverzet het kenschetste: “Onmiskenbare en flagrante marteling” . Zowel deze feiten als deze of soortgelijke typering van Nessars behandeling ontbreken in het klinisch gesaneerde NRC-proza. Met zulke media heeft justitie amper nog eigen staatspropaganda. Het doet het bloed koken.

Gaan we iets doen? Sommige mensen gelukkig wel. Afgelopen dag weer een demonstratie bij het detentiecentrum Rotterdam waar de honger- en dorststaking plaatsvindt. Daarbij heeft marechaussee een actievoerende vrouw die een tekening op het gebouw zette en weigerde haar ID te laten zien, grof gearresteerd. Demonstraties bij het detentiecentrum Rotterdam vinden dagelijks plaats, om 15.00 uur. E zijn andere acties denk- en doenbaar. “Wat anarchisten” laten weten dat er in Nijmegen ruiten zijn ingegooid bij Royal Haskoning architecten, een bedrijf dat detentiecentrum Rotterdam heeft helpen ontwerpen. De leus “Geen mens is illegaal” verscheen op de muren. De toelichtende tekst verwijst naar de hongerstaking die in Rotterdam gaande is. Een heel andere mogelijkheid: het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen – waar Nessar tegen zijn wil naartoe is gebracht – laten weten hoe oneens je het met de medisch gefaciliteerde onderdrukking van de honger- en dorststaking bent. Mailen: info.jmc@dji.minjus.nl of bellen naar één of meer van de nummers die je vindt via informatie op de No Border-site.

Intussen zijn mensen van het genoemde No Border Netwerk en de Werkgroep Deportatieverzet dag in dag uit hard aan het werk op informatie over de hongerstakingen en de onderdrukking te helpen verspreiden en solidariteit te organiseren. Zoiets kost geld, er is daarvoor een banknummer. Hier komt het: 4253090, tav Ithaca, onder vermelding van hetzij “No Border Netwerk NL”, hetzij “Deportatieverzet”. Daaraan overgemaakt geld is goed uitgegeven geld.

Peter Storm

,

  1. #1 by Geert on 2013/05/13 - 02:18

    Misschien moet er gedacht worden aan het georganiseerd uitbreiden van deze hongerstaking buiten de gevangenis door gewone Nederlanders. Het kan beginnen met enkelen…. In ieder geval kan er dan ook meer uitdrukking gegeven worden aan het feit, dat als zo met mensen omgesprongen wordt, dat dit dan ons allemaal raakt. Je kunt niet als samenleving beginnen met niet-criminelen op te sluiten en er dan op hopen dat dit niet de rest van de maatschappij nadelig beinvloedt.

Comments are closed.