Archive for category Egypte

Egypte: over revolutie en staatsgreep

dinsdag 9 juli 2013

Mathijs van der Zande geeft in “Egypte: is ‘staatsgreep’ wel het goede woord?” op Doorbraak redenen waarom hij het onverstandig vindt om de ingreep van het leger van vorige week zo nadrukkelijk als staatsgreep te bestempelen. Volgens hem raakt daarmee de rol van het opstandige volk, de autonome kracht van de revolutie, buiten beeld en krijgt het leger daarmee een veel te centrale rol toebedeeld. Ik verschil op onderdelen van mening met Mathijs en acht de typering ‘staatsgreep’ zowel valide als nuttig. Met die aanduiding ontken ik niet de revolutie Met die aanduiding probeer ik een aanslag op die revolutie aan te wijzen. Read the rest of this entry »

, ,

5 Comments

Egypte: staatsgreepregime doet haar werk

vrijdag 5 juli 2013

Tot zover de democratische feestvreugde in Egypte. Het leger heeft vanmiddag demonstranten beschoten. De demonstranten betoogden voor de eerder deze week afgezette president Morsi. Daarmee deden ze ze iets dat doodnormaal is, of zou moeten zijn: de straat opgaan voor hun mening. Maar wat doodnormaal is, dat is voor het Egyptische leger alweer teveel. En het leger is sinds twee dagen aan de macht. Niet ‘het volk’. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Rond de machtswisseling in Egypte

donderdag 4 juli 2013

Een staatsgreep in de context van een revolutie die zich ontvouwt. Zo kun je de gebeurtenissen van de afgelopen dagen in Egypte omschrijven. Het is een staatsgreep: de legertop schuift een gekozen president opzij. Maar de context is revolutie: miljoenenmenigten eisten het vertrek van die president en oefenden met petitie, demonstraties en blokkades van overheidsgebouwen een aanzwellende druk uit. Het leger zette Morsi af, en voorkwam daarmee dat de bevolking dat eigenhandig helemaal zelf deed. Onder die bevolking heerst logischerwijs grote vreugde: de gehate president is wég. Maar wat krijgen ze ervoor terug?
Read the rest of this entry »

,

No Comments

Egypte tussen staatsgreep en revolutie

woensdag 3 juli 2013

In Egypte voltrekt zich een trage militaire staatsgreep. Maar tegelijk groeit ook de druk van betogers. Zowel de staatsgreep als de demonstraties richten zich tegen president Morsi. De staatsgreep ontleent legitimatie aan de demonstranten. De demonstranten ontlenen een gevoel van erkenning en bescherming aan de militairen, en vestigen op hen misplaatste hoop. Maar ze gaan wel door met demonstreren, met helemaal niet misplaatste vasthoudendheid. Het zou mij verbazen als Morsi over 24 uur nog president is. Read the rest of this entry »

No Comments

Militairen tegen Morsi: contrarevolutionairen tegen contrarevolutie

woensdag 3 juli 2013

President Morsi heeft gesproken, en hij blijft. Dat wil hij ons – en waarschijnlijk ook zichzelf doen geloven. Intussen tikt de klok. Een ultimatum van het leger loopt later op woensdag af. In Cairo vechten intussen voor- en tegenstanders van Morsi met elkaar, met doden als gevolg. Het ultimatum van de protestbeweging Tamarod is afgelopen dinsdag al verlopen. Het gevaar van een militaire staatsgreep is inmiddels levensgroot. Feitelijk is die al bezig. Hoe kwam het zo ver? Read the rest of this entry »

, , ,

2 Comments

Morsi wankelt, maar wie wint?

dinsdag 2 juli 2013

De gebeurtenissen in Egypte roepen zeer gemengde gevoelens bij me op. Enorme menigten die de macht van Morsi en zijn een repressieve rechtse regering uitdagen en op de rand van ineenstorting brengen: het is prachtig! Maar in die menigten zijn geluiden te horen die angstaanjagend zijn. Winnen degenen die deze geluiden voortbrengen, dan kunnen de huidige protesten wel eens inleiding zijn van een wisseling van de rechtse wacht, en niet van een werkelijk doorzettende omwenteling in bevrijdende richting. Read the rest of this entry »

, , ,

3 Comments

Egypte: tweede revolutie?

zondag 30 juni 2013

Momenteel protesteren honderdduizenden mensen in Egypte voor het vertrek van president Morsi. Betogers in Cairo raakten slaags met aanhangers van de president die eveneens de straat op zijn gegaan. Hun aantal is met 20.000 veel kleiner dan dat van de tegenstanders op het Tahrir-plein. Er is al sprake van twee doden en rond de 250 gewonden. Dat meldde eerder vanavond de Volkskrant. Tegenover de contrarevolutionaire macht van Morsi staat… ja, wat eigenlijk? De tweede revolutie? Zo eenvoudig is het helaas bepaald niet, al is dat ongetwijfeld wel de hoop van zeer velen van hen die momenteel betogen. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Egypte koopt traangas, heel veel traangas

vrijdag 22 februari 2013

Je runt een land in crisis. Niet zo’n kleine crisis ook. Je hebt nog maar kort geleden de macht overgenomen van een militaire junta die na een volksopstand de macht overgenomen had van een gehate dictator. Net als onder die dictator zijn de mensen arm en niet zo heel erg blij daarmee. Wat schaf je als regering dus aan, in grote hoeveelheden? Inderdaad: traangas. Heel veel traangas. Het land heet Egypte. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Egypte: vleugje anarchie in de voortdurende revolutie

vrijdag 25 januari 2013

Egypte maakt weer heftige uren mee, twee jaar na het begin van de demonstraties die in de val van dictator/president Moebarak uitmondden. In een hele reeks steden vonden vandaag betogingen en confrontatie met de staatsmacht plaats. De heftigheid is opvallend, de ironie ervan eveneens. Duidelijk is wat de nauwkeurige waarnemer al wist: de Egyptische revolutie is niet voorbij maar nog altijd in volle gang. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Egypte: na protesten, hoe verder?

woensdag 28 november 2012

De protesten tegen de machtsgreep waarmee Morsi zichzelf immuun verklarde tegenover de rechterlijke macht en zich feitelijk de bevoegdheid van dictator verschafte, waren omvangrijk, wijdverbreid, en fel. De vraag is echter: wat nu? Morsi wijkt vooralsnog niet, het protest gaat echter ook door. Om de zaken complexer te maken: niet al het protest tegen Morsi’s beleid en macht verdient de waardering die de massabijeenkomst en demonstraties op en rond het Tahrirplein wel verdienen. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments