Repressieve intolerantie


dinsdag 27 maart 2018

Citaat. “Ik vraag aan God om Buma, mensen, christenen en kerken naar het juiste pad te leiden”. Aldus de dominee van de Hervormde Kerk in, laten we zeggen, Tholen of Voorthuizen. Hij doelde daarbij op deelname van Buma´s CDA aan een coalitie met het overduidelijk goddeloze D66. De dominee kritiseerde met name het feit dat die coalitie – en dus Buma abortus bleef tolereren, het homohuwelijk overeind liet en erin berustte dat het verbod op godslastering niet effectief werd gehandhaafd. De dominee pleitte ervoor om de doodstraf weer in te voeren, naar Bijbels voorbeeld.

De dominee is hypothetisch. Het bovenstaande is verzonnen. Maar is zoiets ondenkbaar? Een orthodoxe protestantse predikant die zijn geloofsgenoten in de politiek de wacht aanzegt omdat ze zich aan de Ware Leer van het Bijbelse Evangelie te weinig gelegen laat liggen? Ik weet vrij zeker dat elke stap in de richting van een iets ruimere abortuswetgeving gepaard met preken kerken van behoudende geloofsrichtingen waarin de verantwoordelijke politici in deze geest de wacht wordt aangezegd. Met zulke preken ben ik het uiteraard oneens. Ik vind het gedachtegoed waarin Gods Woord als Stem van het Hoogste Gezag geldt, dat vervolgens in beknellende en beklemmende, vrijheidsbenemende wetgeving wordt omgezet, verwerpelijk en liefdeloos. Het wereldbeeld er achter is niet het mijne.

Maar zou zo´n dominee een gebiedsverbod krijgen? Krijgen kerkgenootschappen waar dit soort opvattingen heersen aandacht in de periodieke rapportage van de Nationale Coördinator Terrorismebeleid en Veiligheid NCTV, het zogeheten Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland DTN, die zojuist weer is verschenen? Ik mag hopen van niet, ik denk ook van niet. Het betreft hier reactionaire opvattingen, tot uiting gebracht in een godsdienstige samenkomst. Zoiets valt wettelijk onder de vrijheid van meningsuiting en van de godsdienstvrijheid. Enige oproep tot geweld is er niet in te ontwaren, het is vooral een gebed aan God om Zijn aanhangers bij de les te houden. Het is onmogelijk te duiden als opruiing of als aanzetten tot terrorisme. Zelfs van aanzetten tot haat is niet echt sprake. Mensen vermanen om hun geloof serieus te nemen is geen uiting tot haat, hoeveel hatelijks er in versies van dat geloof ook verscholen mag liggen.

De overheid heeft zich met de inhoud van preken in kerken niet te bemoeien, er is officieel zoiets als de scheiding tussen kerk en staat. En ja, dat geldt ook als de imam in kwestie politiek geladen uitspraken doet. Calvinistische dominees doen dat immers ook, sinds de Republiek der Nederlanden bestaat. Waarom zouden imams dat dan niet mogen? Scheiding tussen kerk en staat betekent niet dat er over en weer geen kritiek kan zijn tussen politiek en godsdienst. Het betekent louter dat de kerk de staat niet kan dwingen, en evenmin andersom. Dat laatste wordt overigens door voorstanders van seculiere normen en waarden nogal eens ´vergeten´ waar het de islam betreft.

Vanuit liberaal-democratische, rechtsstatelijke beginselen – die ik niet deel, maar waaraan een zich op de democratische rechtsstaat baserende overheid zich welaan te houden heeft – horen ook reactionaire dominees die hun iets minder reactionaire medegelovigen tot de orde roepen, dat gewoon te kunnen doen zonder dat er een coördinator terrorismebestrijding zelfs maar met de ogen knippert. Ik denk dat die coördinator dat met me eens zal zijn, want de eerste keer dat zo´n dominee problemen krijgt met het Gezag vanwege zo´n preek moet ik nog meemaken. Christenen kunnen gewoon hun gang gaan in dit land, hoe reactionair ze zich ook uiten. Ik zou ook niet willen dat de staat die reactionaire uitingen ging inperken. Ik zou wel willen dat voorstanders van vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit dit soort uitingen van wat meer tegengas zouden voorzien. Maar dat is een taak van maatschappelijk actieve kritische en betrokken mensen. Niet van de staat. Maar de overheid gaat niet over geloofsstrijd, en ook niet over botsende opvattingen.

Nu een ander citaat. “Ik vraag Allah om Aboutaleb, mensen, moslims en moskeeën naar het juiste pad te leiden.” Feitelijk vrijwel hetzelfde citaat als waarmee ik dit artikel opende, maar met twee verschillen. Het eerste verschil: verwijzingen naar kerk, christendom en christelijke politicus zijn veranderd naar verwijzingen naar moskee, islam en een burgemeester die tevens moslim is. Het tweede verschil: dit citaat is niet hypothetisch. Het is volgens de Telegraaf een uitspraak van imam Fawaz Jneid tijdens een preek.(1) Hij zou volgens datzelfde vod burgemeester Aboutaleb aangemerkt hebben als “vijand van de islam”(2). Het betreft hier een verbale aanval van een uiterst rechtse islamitische prediker op een burgemeester die het Ware Geloof niet rechtzinnig genoeg hanteert naar de zin van deze imam. Het is reactionaire kritiek, uiting van verwerpelijk gedachtegoed. Maar het is geen bedreiging. Het is geen oproepen tot geweld. Het is geen aanzetten tot terrorisme. Er is niets verdedigbaars aan, vanuit het oogpunt van vrijheidsliefde, solidariteit en gelijkwaardigheid. Maar er is ook niets strafbaars aan, in rechtsstatelijk, liberaal democratisch opzicht.

Toch heeft deze imam al enige tijd een gebiedsverbod. En zijn uitlating over Aboutaleb waren aanleiding voor de NCTV om de man tot gevaar voor de Nederlandse samenleving te bombarderen – alsof van die samenleving alleen maar Aboutaleb deel uitmaakt, en niet ook Fawz Jneid. Zeggen dat een burgemeester een gevaar voor de islam vormt, is gevaarlijk en een schande. Zeggen, dat een imam een gevaar voor de samenleving vormt, moeten we allemaal normaal en noodzakelijk vinden. Het eerste is ondermijning van de rechtsstaat, het tweede is verdediging van de nationale veiligheid. Ik ben niet verbaasd als veel moslims – maar bepaald niet alleen zij – die democratische rechtsstaat niet bijster serieus nemen. Wie met twee maten meet, één voor moslims en één voor anderen, verliest geloofwaardigheid en verdient haar diskrediet voluit.

Er is hier sprake van een patroon. In het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland wordt gewezen op een verschuiving in de ´jihadistische dreiging´: aanslagen zijn er nauwelijks meer, er wordt nu vooral ingezet op “prediking (dawa) en sociale activiteiten”, met name via sociale media, zo lezen we in de begeleidende brief aan de Kamer over het nieuwste Dreigingsbeeld (3). Implicatie: in de gaten houden! Hier past het monitoren van preken in moskeeën prima in. Het is een aanpak die past bij de Thought Police uit de wereld van George Orwell´s “ 1984”, een instantie die onze gedachten en opvattingen en uitingen in de gaten houdt, en dus veel verder gaat dan het opsporen van daadwerkelijke aanslagen-in-voorbereiding. En wie denkt dat deze Thought Police zich alleen maar in een enkele  reactionaire imam interesseert, onderschat de repressieve tegenstander, diens ambitie en diens bereik. Ze willen die Sleepwet niet voor niets.

Noten:

1 “Imam met gebiedsverbod valt Aboutaleb in preek aan”, NOS, 26 maart 2018, https://nos.nl/artikel/2224399-imam-met-gebiedsverbod-valt-aboutaleb-in-preek-aan.html

2 “Omstreden imam noemt Aboutaleb ´gevaar voor de islam´”, 26 maart 2018, https://www.nu.nl/binnenland/5194229/omstreden-imam-noemt-aboutaleb-gevaar-islam.html

3 Ferd Grapperhuis, “ Aanbieding Dreigiungsbeeld Terrorisme Nederland 4” , 26 maart 2018, https://www.nctv.nl/binaries/TK%20Aanbieding%20Dreigingsbeeld%20Terrorisme%20Nederland%2047_tcm31-310622.pdf

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by TREURBEER on 2018/03/29 - 15:34

  Je hebt gelijk Samuel. Hoe meer het neoliberalisme om zich heen woekert, hoe meer ongelijkheid, structurele ongelijkheid het zal genereren

  Fascisme, radicalisme, salafisme en inderdaad illegalistisch anarchisme ( bankovervallen etc) , zullen een gevolg zijn van deze ongelijkheid

  De staat is aan het dweilen met de kraan open. Ze kunnen niet al die duizenden en duizenden jongeren onder controle houden. Willen ze een salafisme en of fascisme aangrijpen, dan doen ze dat. Het internet is niet in banen te leiden. Die salafistische jongeren , bespraken hun radicalisme op een knullig spel als ‘counterstrike’. Wilt de politie op iedre server, binnen iedere game lobby, van ieder spel, een infiltrant neerzetten ? Kan niet hé.

  Nee, wat aan de gettovorming doen, wat aan de ongelijkheid en het racisme doen, maar nee, dat zal het neoliberalisme nooit doen. Dit is de prijs die ze bepalen, een bevolking die ze niet meer kunnen temmen, die ze niet meer in het vizier hebben. Er af en toe flink op los rammen, neutraliseert wat spanning, voor de politie , maar ze zijn de controle allang kwijt

  Daarom ook komen ze met ‘sleepwetten’ en dat soort mensenrechten schending

 2. #2 by Samuel on 2018/03/29 - 12:12

  We weten echter wel dat het niet perse om de inhoud ging als wel de context. De imam was predikant in de salfistische As-soennah moskee in de schilderswijk. De armste wijk in Nederland met grotendeels niet-witte arbeiders en werkloze die bijna al zijn opgegeven door de rest van de samenleving. De staat en weldenkend burgerlijk Nederland is als de dood voor een opstand vanuit deze wijk. Alle politieke ideologie die dat een gecoordineerde vorm kan geven, of dat nou een sektarische puristische islamitische stroming is zoals deze imam uitdraagt of Anarchisme vanuit Autonome/AFA Den Haag die tegen de politie ageren, krijgt te maken met extra repressieve maatregelen. Achter de retoriek over intergratie en westerse waarden, grenzen en etniciteit schuilt een diepe angst voor de armen massa’s.

 3. #3 by TREURBEER on 2018/03/27 - 17:54

  Het invoeren van de doodstraf, geopperd door een dominee ?
  Niet geheel ondenkbaar natuurlijk. Zeker in de SGP heb je radicale mensen rond lopen. Daarnaast zijn veel meer mensen christelijk en de mensen die christelijk zijn, zijn zwaarder dan ze zich voor zullen doen, naar buiten toe

  Weet je nog toen Harry Potter uit kwam ? Een kinderboek, over een tovenaar. Nou, eng hoor ! Heel veel christenen mogen dat boek niet lezen, want het is van de duivel hahahahaha

  Deze samenleving is gespleten. Aan de ene kant hebben we het hasj roken, het hoeren lopen en het in flitskapitaal handelen, aan de andere kant, de bedeesde kerkgangers van het CDA. De grijze muizen, de zouteloze brij van regressie.

  Amerika, de papa van Nederland. Dit zwaar gereformeerde land, deelt in veel staten de doodstraf uit

  Dat het hier ook komt, is niet ondenkbaar

Comments are closed.