‘Hand in hand! Geen kind aan de kant!’


zaterdag 21 mei 2016

Minder dan een behoorlijk succes kan ik van de ‘Geen kind aan de kant!’-demonstratie in Rijen deze zaterdagmiddag niet maken, hoe kritisch ik soms ook ben waar het acties betreft. Het deelnemersaantal viel me mee, evenals de samenstelling van de groep. En ik denk dat iets van de boodschap hier en daar wel degelijk is overgekomen.

De actie vormde de aftrap van een serie demonstraties dit en volgend weekend waarmee de campagne ‘Geen kind aan de kant’ aandacht vraagt voor het opsluiten van vluchtelingenkinderen en hun gezinnen, om ze vervolgens te kunnen deporteren. De campagne eist dat er aan dat opsluiten en deporteren een einde komt en pleit voor een ‘eerlijk kinderpardon’, in plaats van de huidige versie waar 92 procent wordt afgewezen.

Dichtbij het station Rijen vezamelde zich in de middag een flinke groep mensen. Deels mensen uit de gezinslocatie Gilze, dicht in de buurt. Deels mensen die via de actiebus op pad gegaan waren. Deels mensen die zelf de weg naar de demonstratie hadden gevonden. Ik heb een paar keer een globale telling geprobeerd, en kwam tot een deelnemersaantal van tussen de vijftig en zestig mensen. Volgens mij was iets meer dan de helft daarvan vrouw, en het aantal kinderen van vluchtelingen was aanzienlijk. Zeer terecht liepen zij voorop, waarbij één van de kids van megafoon was voorzien.

Voor we gingen open vertelden enkele vluchtelingenkinderen iets over hun situatie, en beantwoordden ze enkele vragen in wat het format had van een soort persconferentie. Het betrof een handvol Armeense kinderen, enkele kinderen uit Rusland en een Somalisch kind. Na hun presentatie gingen we lopen, voorzien van aardig wat spandoeken. En nee, dat werd bepaald geen stille wandeling. Al snel klonk het: “Hand in hand! Geen kind aan de kant!” en “Geen man, geen vrouw, geen kind is illegaal!” Ook “Say it loud, say it clear, refugees are welcome here” en “No borders, no nations, stop deportations!” ontbraken weer eens niet. Maar de eerste twee leuzen kregen al snel de overhand, zeker nadat John Meulendijks die van enkele gitaarakkoorden voorzag en mensen er een eenvoudig liedje van maakten dat door velen werd meegezongen. Dat geeft de boodschap meteen ist vriendelijks qua uitstraling, zonder dat de radicale inhoud er door verandert. Leuk!

Op een plein in het centrum hielden we halt. John Meulendijks zong daar twee zelfgeschreven, passende liederen, één van de kinderen maakte duidelijk dat hij vond dat hij niet weg wilde, en ik hield een korte toespraak waarin ik uitlegde dat instellingen die systematisch kinderen verwaarlozen en mishandelen, een lading negatieve publiciteit over zich afroepen – als het witte, Nederlandse kinderen zijn. Nu de mishandeling vluchtelingenkinderen betreft, ligt het kennelijk anders. Ik gaf aan dat, ook vanuit andere politieke visies dan de mijne het nodig was om voor kinderen op te komen. Een liberaal, met aandacht voor de vrijheid, zou voor kinderen op moeten komen. Een VVD-er, met aandacht voor de portemonnee, zou zich minstens af moeten vragen of het wel okay is dat kindermishandeling met zijn/ haar belastinggeld wordt bedreven. Enzovoorts. Voor mezelf is er het uitgangspunt van persoonlijke vrijheid verbonden in solidariteit, die me tot een pleidooi voor géén uitzettingen bracht en brengt.

Daarna liepen we verder, zingend en roepend, om bij het gemeentehuis wederom halt te houden. Iemand van Vrouwen tegen Uitzettingen hield daar een toespraak één van de organisatoren nodigde tevens kinderen uit om een geschreven tekst met door de VN vastgestelde rechten van kinderen in handen te nemen, onder het motto: ‘daar hoef je geen alsjeblieft of dankjewel voor te zeggen, die rechten héb je, die mag je opeisen’. Kinderen zongen daar ook nog een liedje, waarna we de demonstratie vervolgden voor de slotetappe die ons naar het beginpunt terug voerde. Daar werd de actie afgesloten in de middagzon.

Volgens mij was het een prachige start van de demonstratietournee. Het punt is met spandoeken, sprekers, muziek en slogans duidelijk gemaakt, en we trokken hier en daar wel degelijk bekijks bij omstanders in Rijen. Hopelijk gaat het bij komende demonstraties in deze reeks minstens zo fijn.

Meer over de campagne: https://geenkindaandekant.wordpress.com/

Peter Storm

,

 1. #1 by Conan on 2016/05/22 - 15:17

  Mijn onbescheiden mening op je bordje gedeponeerd, hupsakee

  Het vreemde is natuurlijk, wat ik altijd frappant heb gevonden is het volgende. Mensen die in eigen land misschien wel modelburgers zijn, belasting betalen, de vuilnis buiten zetten, braaf naar het stemhokje gaan, absoluut niet recalcitrant, of subversief zijn. Dat deze mensen door een mondiale ontwrichting, door oorlog in eigen land zullen moeten vluchten ( want wat moet je anders doen ) En dat deze modelburgers ineens behandeld worden als een soort halve criminelen. Dat is een vervreemdend gegeven, buiten een bepaalde context heeft dat burgerschap ineens geen betekenis meer, buiten een bepaalde context heb je ineens geen rechten meer, ben je niets meer dan een aangespoelde zwerfhond. Klaar om opgesloten te worden door de mechanische bureaucraten, of aangevallen te worden door nazi’s en randfiguren.

  Dat de staat zich gewelddadig gedraagt tegenover een black bloc, of tegen een demonterende punk, oké daar is het de staat voor. Maar voor de staat is een aangespoelde burger van een ander land net zo subversief als een punker, of een anarchist. Het is kortom een soort van zonde, om slachtoffer te zijn van andermans imperialistische conflict. Ik bedoel, misschien zijn die vluchtelingen in eigen land wel gewoon brave vvd stemmers als het ware, maar zodra ze zich in een benarde positie bevinden, is de Nederlandse vvd er echt niet voor ze. Liberalen hanteren geen internationale solidariteit, liberalen pleiten voor vrijheid binnen de staat, een staat waar ze altijd zo tegen ageren. De staat is slecht, de staat beknelt het individu, maar de staat moet er wel zijn om grenzen af te bakenen, banken te redden, mensen op te sluiten, je kinderen te drillen op scholen, de lagere en de middenklasse ( de 99 procent ) te belasten etc, etc. Multinationals mogen rondreizen, overal de bodemschatten uit de grond zuigen. Voor een individu geld deze vrijheid vervolgens niet. Dit is een economische vrijheid, geen menselijke vrijheid. Dit is een vrijheid voor bureaucraten en multinationals, dit is niet ons spelletje, dit is hun geldfetisjisme.

  Maar dan, maar dan. Ik weet persoonlijk niet hoeveel Mensen Nederland kan opvangen. Dat Europa een heel groot percentage kan opvangen, dat spreekt voor zich. Binnen de context van natie staten die ontstaan zijn daarentegen, zal er wel een beetje gekeken moeten worden naar de dichtbevolkt van gebieden. Ik bedoel, je kan niet in een stad ineens 400000 mensen neerzetten, er moet wel een beetje gekeken worden waar in Europa mensen zich kunnen settelen en dan zal dit langzamerhand allemaal door elkaar gaan lopen, want mensen reizen etc. Met vastgoed dat leeg staat kunnen hele volksstammen gehuisvest worden, maarja de pandjesbazen moeten nou eenmaal negenhonderdduizend euro per maand verdienen, dat gaat immers boven de primaire levensbehoeften van geterroriseerde mensen. Als de vluchtelingen vervolgens huizen krijgen etc, dan zijn sommige Nederlanders boos, zo van ja voor ons word niets geregeld, maar die mensen hebben dan vervolgens zelf tien jaar lang op de vvd gestemd, die alle sociale woningbouw afgebroken heeft. Je kan dat niet bij vluchtelingen leggen allemaal. Je stemde zelf vvd, omdat je dacht dat je ooit rijk zou worden, of omdat je je identificeerde met mensen die rijk zijn. Deze vvd tast vervolgens al levensbenodigdheden aan en dit ga je dan bij random vluchtelingen neerleggen, dat is een beetje hypocriet allemaal. Als je asociaal stemt en een asociale maatschappelijke orde nastreeft, ga de gevolgen daarvan dan niet bij andere mensen neerleggen.

  Kortom, om een lang verhaal kort te maken. Levensonderhoud voor vluchtelingen in Europa is toegankelijk, zonder dat daarbij het leven van de huidige bewoners bekneld wordt. De politici die de levens van de burgers onmogelijk maken zijn immers niet de vluchtelingen. In theorie is een bestaansminimum voor alle mensen makkelijk te faciliteren, het zijn de politici en opportunisten die dit onmogelijk maken.

Comments are closed.