Frans, Diederik en Geert: wat een passend driemanschap


donderdag 28 januari 2016

Zoals bekend is er maar één persoon lid van de PVV: Geert Wilders. Zo denkt hij te voorkomen dat onberekenbare elementen zijn club binnendringen en er een soortgelijk circus van maken als destijds het ruziegenootschap dat de geschiedenis ingegaan is als de LPF. Toch zie ik wel mogelijkheden om heel selectief nieuwe ledende club in te laten. Betrouwbare leden, mensen met rijke politieke ervaring, en met het soort creatieve oplossingen die in de fascistische lijn liggen die de PVV propageert, al kan er hier en daar wat worden bijgeschaafd en aangescherpt. Maar Frans Timmermans zou een goed PVV-er zijn. Diederik Samson eveneens. Geert, Frans en Diederik. Wat een treffend driemanschap.

Wat maakt Frans Timmermans geschikt? Zijn creatieve manier waarop hij met cijfers omspringt srpingt in het oog. Maandag kwam hij in het nieuws met een suggestieve uitspraak dat van recent aangekomen vluchtelingen zestig procent niet uit oorlogsgebieden zou komen. Dat zou blijken uit recente, nog niet openbare, cijfers van het Europese grensbewakingsbureau Frontex. Trouw keek naar de zaak  , ziet dat veertig procent uit de oorlogslanden Irak,Syrië en Afghanistan zegt te komen. “Wat Timmermans er echter niet bij vertelt is dat van een groot deel van de overige mensen (…) de nationaliteit nog helemaal niet is vastgesteld.” Dat maakt de uitspraak dat die mensen niet uit oorlogslanden komen en dus geen ‘echte vluchtelingen’ zijn dubbel fout. Eén, omdat het onderscheid tussen ‘echte ‘en ‘onechte’ vluchtelingen verkeerd is. En twee, omdat de suggestie dat de meerderheid van de vluchtelingen niet uit oorlogslanden komen, geen onderbouwing heeft en op suggestieve weergave is gebouwd. “De Internationale Organisatie vor Migratie ziet vooralsnog geen trendbreuk”, schrijft Trouw nog. Volgens een schatting die instantie komt “vanaf begin 2015 zelfs (…) 90 procent van het aantal mensen dat naar Europa vluchtte”uit de drie genoemde oorlogsgebieden.”

Ook de NOS bekijkt de kwestie  en wijst erop dat volgens de UNHCR “75 procent van de vluchtelingen over heel 2015 uit oorlogsgebieden komt.” En ook de NOS laat zien hoe misplaatst het is om uit het feit dat 40 procent sowieso uit de drie genoemde oorlogslanden komt te concluderen dat alle anderen niet uit die landen komen. “Timmermans plakt het percentage van 60 procent op deze groep economische vluchtelingen. Maar het kan, na nader onderzoek nog blijken dat een deel van die 60 procent wel degelijk vluchteling is. Het gaat bijvoorbeeld om Syrische vluchtelingen die geen paspoort konden laten zien.” Alweer: die categorie ‘economische’ en daarmee ‘niet echte’ vluchteling is verwerpelijk. Voor armoede vluchten is net zo legitiem als voor oorlog vluchten. Maar het is zinvol om te laten zien dat het beeld dat Timmermans geeft – dat zestig procent van recent aangekomen vluchtelingen niet uit oorlogsgebieden komt – feitelijk geen standhoudt, niet is onderbouwd.

Dat Timmermans zo ‘n bewering toch doet is kwalijk en draagt bij aan de stemmingmakerij zoals Wilders die sinds jaar en dag bedrijft. Timmermans is niet teruggekomen op zijn bewering nadat Trouw en de NOS en anderen erop hebben gewezen dat ze op drijfzand berusten. Hij excuseert zich niet, hij komt niet met het verhaal dat hij zich heeft vergist of ongelukkig heeft uitgedrukt. Hij volhardt darmee in zijn stemmingmakerij. Bij Geert Wilders is hij dan ook in het juiste gezelschap.

Dat geldt ook voor Samson. Hij lanceerde samen met Rutte een plan: “Vanaf dit voorjaar moeten alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren, ‘per kerende veerboot’ worden teruggestuurd”, zo schrijft Nu.nl.  Dat zou in overleg moeten gebeuren met politiestaat Turkije, dat in ruil dan wil dat Europa flinke aantallen “erkende vluchtelingen” uit Turkije laat overkomen. Maar niet bepaald in overleg met vluchtelingen zelf. Het is een plan voor massadeportatie waar de PVV van kan smullen. Weliswaar schampert Wilders het plan weg  “Gelukszoekers dus eerst per boot terug naar Turkije en daarna met per vliegtuig alsnog naar Europa en Nederland? Wat een flutplan.” Alsof het bij de mensen die de zee oversteken en de mensen die Nederland uit Turkije mogen overkomen, om dezelfde mensen gaat. Het is duidelijk dat Wilders het prima zou vinden, dat terugstuurplan… als er maar geen overkomst van anderen tegenover zou staan. Bovendien heeft Wilders de gewoonte om alles nep en flut en kolder te noemen dat niet uit de eigen koker komt. In de geest van Wilders en zijn fanclub is het deportatie-per-veerboot-plan wel degelijk. Al had hij vermoedelijk liever dat de vluchtelingen in Nederlandse galjoenen uit de zeventiende eeuw werden gedeporteerd dan met schepen onder EU-vlag.

Timmermans met zijn leugenachtige cijfers. Samson met zijn deportatieplan. Beiden prominent lid van de PvdA. Beiden hier sprekend in de giftige geest van Geert Wilders. Laten de twee heren zich toch gewoon bij de derde voegen. Het zou de politieke duidelijkheid bepaald ten goede komen.

Peter Storm

, ,

 1. #1 by W.H.de Groen on 2016/02/08 - 10:07

  De Pvda is over,uit en klaar Peter !
  Deze voormalige arbeiderspartij zal weggeschreven worden in de geschiedenisboeken alszijnde de Judas binnen het Haagse.

  De VVD zal imploderen onder de vele integriteit kwesties waarbij vele leden (MKB) de partij hun rug toe gaan keren.

  Ik kan nog wel even zo doorgaan maar duidelijk mag zijn geworden dat de Haagse politiek onder de paraplu van een door het grootkapitaal geregisseerde EU zijn langste tijd heeft gekend.

  En nu Peter,word het dan ook tijd voor iets nieuws……..!
  Geen lente-revoluties o.i.d. maar een omwenteling die zijn weerga in de geschiedenis niet zal kennen.

  Word een leuk feestje gozer 🙂

Comments are closed.