Gemeente Utrecht dwarsboomt antiracistisch protest


donderdag 5 november 2015

Zo, de gemeente gaat weer eens een antiracistisch protest dwarsbomen? Dat vraagt om protest, om krachtige tegenwerking, los van de eerdere kritiek die ik op de planning van de actie heb geuit. Want hier geldt: de gemeente Utrecht heeft met haar poten van deze demonstratie af te blijven,  dient alsnog akkoord te gaan met de oorspronkelijke plek, en met een optocht waar initiatiefnemers en deelnemers dat willen. Die organisatoren verdienen steun waar ze hierop inzetten.

Het gaat om de demonstratie “Utrecht Bekent Kleur” , eerder aangekondigd als “Vluchtelingen welkom, Racisme niet”  – waartoe de Internationale Socialisten initiatief hebben genomen. Organisatoren kozen het Neude tot vertrekpunt. De gemeente Utrecht wil de actie uit de binnenstad weg hebben en wil ook geen ruimte laten voor een optocht. Ze wijst het Hogelandsepark aan als locatie, een locatie die “overzichtelijk is en makkelijk af te schermen is”, en ook groot genoeg. Ik ken de plek, ik heb er niet zo erg ver vandaan gewoond. Over de overzichtelijkheid valt te twisten, en afschermen is nauwelijks nodig. Dat doen de villa’s, de straten er omheen en de bomen wel. Door deze plek aan te wijzen, maakt de gemeente de demonstratie onzichtbaar.

Door de volgende dag met actie van de Pegida-fascisten hetzelfde te doen, stelt de gemeente de twee acties feitelijk op één lijn en gooit racistische haat op dezelfde hoop als de zo noodzakelijke stellingname er tegen, zoals Socialisme.nu stelt. Gelukkig nemen de organisatoren er geen genoegen mee. De steun van elke antiracist, juist ook van degenen die het met de keus van de IS om op deze dag deze actie te houden, flink oneens waren en zijn. Het is aan links onderling om daarover te kibbelen, het is óns conflict want ónze strijd. Tegenover de gemeente en tegenover de fascisten dienen we precies daarom onverwijld en zonder voorwaarden elkaars kant te kiezen.

Daarmee is mijn oorspronkelijke bezwaar tegen de planning van deze demonstratie niet vervallen. Ik vond en vind het verkeerd om zo kort voor 1 november deze actie te lanceren, zo kort na 1 november deze actie te houden, en aldus de opkomst van 1 november – maar ongetwijfeld ook van 7 november – negatief te beïnvloeden. Mensen met weinig tijd werden immers genoodzaakt een keus te maken, en één van de twee vrij snel zal dan snel geskipt worden, tot schade van allebei.

Maar dat is nu gebeurd, en de strijd gaat door. De eerste november is succesvol verlopen en kan geen last meer hebben van wie of wat dan ook. De zevende november gaat door, wat ik daar verder ook van denk. Een zwak en naar een ballingsoord verplaatst protest dient niemand behalve de vijand. Dus is het nu tijd om de organisatie ervan bij te vallen in haar verdediging tegenover gemeentelijke verbanningspogingen. Omdat we de racisten de lol dat een antiracistisch protest verzwakt wordt door gemeentelijke dwarsboompolitiek niet gunnen. Dáárom. Of ik er zelf bij ben weet ik nog niet: mijn tijd is en blijft ook beperkt. Maar juist nu verdient deze demonstratie, dwars tegen gemeentebestuurders en racisten in, wel een openlijk steuntje in de rug.

Peter Storm

,

Comments are closed.