1914 en 2014 – over oorlogsdreiging en de noodzaak van landverraad


dinsdag 22 juli 2014

Wat een manier om het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog te herdenken: een heropvoering! Die gedachte flitst me door het hoofd bij het volgen van de gebeurtenissen na de vliegtuigcrash in Oekraïne. Zoals destijds een moord op de Oostenrijkse aartshertog/ troonopvolger de spanningen tussen mogendheden tot ontlading bracht, zo zien we vandaag een soortgelijk oplopende spanning. Nee, een grotere oorlog staat niet vast. Maar de parallellen zijn wel zeer griezelig, en nopen tot waakzaamheid, stellingname, tot een nee tegen beide oorlogsdreigende kampen, in de eerste plaats tegen het ‘eigen’ kamp. Als dat neerkomt op landverraad, best.

De parallel met 1914 is er. Kijk maar eens.

Voorjaar 1914: een gespannen situatie op de Balkan. Oostenrijk-Hongarije bestuurt Bosnië-Hercegovina na eerdere oorlogen; Servische nationalisten agiteren daartegen en vinden dat het gebied bij het Servische koninkrijk hoort. Oostenrijk-Hongarije zit in een bondgenootschap met Duitsland. Servië zit in een bondgenootschap met Rusland, dat weer in alliantie met Frankrijk en Engeland verbonden is. Tussen de beide machtsblokken bestaan al andere spanningen.

Voorjaar 2014: een gespannen situatie in Oekraïne. Een pro-Westerse rechtse regering bestuurt Oekraïne na een mede door dat westen aangestuurde volksopstand; pro-Russische separatisten agiteren daartegen en vinden dat het gebied bij Rusland hoort of minstens in nauwe verbondenheid daarmee bestuurd moet worden. Rusland staat tegenover de VS, de NAVO en de EU, en zoekt zelf bondgenoten als China, Brazilië en anderen – de andere zogeheten BRICS-landen met wie het een gezamenlijke ontwikkelingsbank opricht als tegenwicht tegen de Wereldbank en IMF met het VS overwicht daarbinnen. Tussen het pro-Russische machtsblok en het Westerse machtsblok bestaan al andere spanningen.

Zomer 1914: de Oostenrijk-Hongaarse aartshertog die in Sarajevo op bezoek is, wordt vermoord. Aanwijzingen gaan in de richting van Servische nationalisten Oostenrijk-Hongarije eist een onderzoek en stelt een ultimatum. Servië houdt het been stijd. Oostenrijk-Hongarije voelt de steun van Duitsland. Servië voelt de steun van Rusland. De spanning stijgt snel.

Zomer 2014: Een verkeersvliegtuig wordt neergehaald in het Oosten van Oekraïne. Aanwijzingen gaan in de richting van pro-Russische separatisten. Oekraïne geeft de schuld aan Rusland. Oekraïne ‘s supporters en hoofdsponsors VS en EU, ondersteunen Oekraïne in die houding. Rusland geeft juist Oekraïne de schuld. Westerse staten, politici en opiniemakers roepen op tot sancties, hier en daar – in Duitse media bijvoorbeeld – wordt militaire actie tegen Rusland als mogelijkheid geopperd.. De spanning stijgt snel.

We weten hoe het in 1914 verder ging. Oostenrijk-Hongarije eiste capitulatie van Servië, Rusland begon daartegenover haar troepen te mobiliseren, Duitsland mobiliseerde haar troepen tegenover Rusland én tegenover Ruslands bondgenoot Frankrijk, dat op haar beurt haar troepen mobiliseerde. DE ene na de andere tegenover staande regering kreeg oorlogskredieten los, de aanvankelijke oppositie ter linkerzijde verdampte, en in augustus marcheerde Europa in gelid naar de loopgraven en was de Eerste Wereldoorlog een feit.

Die oorlog was niet het gevolg van die moord in Sarajevo. De rivaliteiten tussen Rusland en Oostenrijk-Hongarije op de Balkan speelde al veel langer, evenals de spanning tussen een assertief, snel industrialiserend Duitsland enerzijds en een wegens de verloren oorlog van 1871 rancuneus Frankrijk gesteund door een Engeland dat haar hegemonie op zee bedreigd zag door de snelgroeiende Duitse militaire macht anderzijds. De moord bracht een proces op gang waarin die spanningen tot ontlading kwamen.

Datzelfde dreigt nu ook. Een neergehaald vliegtuig is geen oorlogsreden. De rivaliteiten tussen enerzijds Rusland , en anderzijds een assertief NAVO-blok dat met succes grote delen van Oosteuropa uit Russische invloedssfeer heeft losgeweekt, bestaan al veel langer. Datzelfde geldt voor de rivaliteit tussen Russische bondgenoten als Syrië enerzijds, en haar pro-Westerse Arabische tegenstanders die een vleugel in de gewapende strijd tegen het Syrische regime helpen financieren anderzijds. De vliegtuigcrash dreigt een proces op gang te brengen waarin de spanningen tot ontlading komen. Dit leidt niet onvermijdelijk naar een grote oorlog. Maar het kan wel degelijk die kant op gaan.

Wat is de beste houding nu, als we die oorlogsdreiging het hoofd willen bieden? Laten we om te beginnen onderkennen dat beide kanten geen enkele steun verdienen. Beide kanten presenteren zich als defensief: Oekraïne verdedigt zich tegen een gewapende poging tot afscheiding; NAVO. VS en EU helpen Oekraïne zich tegen herstel van Russische suprematie te weer te stellen. Separatisten in Oekraïne verdedigen zich tegen een gewapende poging om hun verzet neer te slaan. Rusland helpt die separatisten bij deze defensieve strijd met geavanceerd wapentuig. Beide machtsblokken verdedigen louter zichzelf tegen het andere agressieve machtsblok. Net zoals Servië zich in 1914 slechts tegen Oostenrijk-Hongarije verdedigde, Duitsland zich slechts tegen Rusland en Frankrijk zich slechts tegen Duitsland verdedigde. Zo werkt rivaliteit tussen imperialistische machten. Dat was toen, en dat is nu niet anders.

Partij kiezen voor één van beide kanten betekent de defensieve pretenties van de ene kant serieus nemen, en de defensieve pretenties van de ander van tafel vegen. Het betekent de wandaden van de tegenstander uitvergroten, en die van de bondgenoot door de vingers zien, of zelfs over het hoofd.. Partij kiezen is niet alleen hypocriet vanwege deze twee maten waarmee gemeten wordt. Partij kiezen is ook nog eens de spanning verder helpen opvoeren door emoties te steken in één van de tegen elkaar staande kampen, en haar optreden daarmee extra te legitimeren. Het betekent een oorlogspartij – en daarmee de strijd zelf – van extra lading, extra energie, te voorzien. Partij kiezen vergroot de oorlogsdreiging en haalt – als het daadwerkelijk oorlog wordt – de rem er nog verder af.

De basis is dus: stelling nemen tegen de beide strijdende partijen, nee zeggen tegen het conflict zelf, oppositie en verzet opbouwen tegen alle deelnemers aan de rivaliteit en de dreigende oorlog. Misschien dat dit een oorlog helpt keren, misschien niet. Maar zelfs als het oorlog wordt, dan is het bestaan van sociale krachten die deze oorlog tegenwerken, van het grootste belang om des te eerder uit die oorlog te kunnen breken.

Maar een goede invulling deze stellingname tegen de strijdende kampen verschilt wel van plaats tot plaats. Ik geloof niet dat de klemtoon overal hetzelfde moet liggen. Ik pleit voor afwijzing van beide kampen. Maar ik pleit er ook voor om daar ook als het ware een compenserende onevenwichtigheid in te bouwen: tegen alle strijdende partijen maar boven alles tegen die partij waar je zelf invloed op kunt uitoefenen en waar je een soort verantwoordelijkheid tegenover kunt nemen. Strijders tegen oorlog en onrecht in Moskou hebben vooral een taak tegen hun machthebbers ter plekke. Strijders tegen oorlog en onrecht in Kiev hebben voor alles een taak tegen de macht van de Oekraïense regering.

In Rusland betekent dat: boven alles Poetin en zijn machtsapparaat voor de voeten lopen, het Russische chauvinisme in al haar vormen doorbreken, steun aan de pro-Russische gewapende groepen tegenwerken. Zonder daarbij een pro-Westerse opstelling te kiezen, zonder Oekraïne, VS of EU in een positief daglicht te stellen, maar ook zonder zich al te druk maken dat de houding als pro-Westers zal worden opgevat door de vrienden van Poetin.

In Oekraïne betekent het juist: de regering in Kiev tegenspreken en tegenwerken, haar militaire operaties helpen dwarsbomen, haar propaganda doorprikken, de nazi ‘s die het vuile werk helpen opknappen de weg helpen versperren. Zonder de daarbij een pro-Russische houding in te nemen, zonder bijvoorbeeld de fascistische elementen onder de separatisten te miskennen, zonder de steun die het pro-Russische kamp krijgt uit uiterst-rechtse, soms openlijk fascistische kringen tot en met de Gouden Dageraad te negeren.. Maar ook zonder zich al te druk te maken dat de houding als pro-Russisch zal worden uitgelegd door de vrienden van Kiev.

En in Nederland? Dit land is deel van NAVO en EU. Dit land heeft Timmermans die zich al vaker een bondgenoot van de Oekraïense regering heeft betoond. Dit land is deel van het anti-Russisch opererende, Westerse bondgenootschap. Stelling nemen tegen de anti-Russische bijna-oorlogsstemming die ook hier om zich heen grijpt – stelling nemen tegen de oproepen tot ‘hardere maatregelen’ en dergelijke – is dan ook taak nummer één alhier. Zonder de pro-Russische separatisten en hun oppersupporter Poetin ook maar enige steun of krediet ter verlenen. Maar ook zonder ons te laten verlammen door de angst om voor pro-Russisch, pro-separatistisch of zelfs landverrader te worden uitgemaakt. Integendeel. Voor landverrader te worden uitgemaakt dient te worden opgevat als compliment. Juist in tijden van dreigende imperialistische oorlog is landverraad het hoogst denkbare goed.

Peter Storm

,

 1. #1 by peter on 2014/07/24 - 15:26

  Ik “heb”geen land dat mijn kan verraden. Landen hebben mensen, maar mensen hebben geen landen. Juist daarom is afstand nemen van “mijn” land dat helemaal niet van mij is maar wiens eigendom ik feitelijk ben, zo nodig.

 2. #2 by excellentie zwembad on 2014/07/23 - 19:13

  Wat als je land jouw verraad?

 3. #3 by Gosens on 2014/07/22 - 19:23

  De kans op een oorlogsuitbraak is niet al te groot. De EU weigert zelfs om een wapenembargo tegen Rusland uit te roepen, omdat Frankrijk bang is dat de miljardenorder voor de productie van twee marineschepen voor Rusland gestopt zou worden.

  Als de separatisten schuldig blijken te zijn dan lijkt me een wapenembargo tegen Rusland wenselijk. Hierdoor zou zowel de Russische dictatoriale Staat als de geldbeluste immorele wapenfabrikanten schade oplopen. Twee vliegen in één klap.

 4. #4 by Astrid Essed on 2014/07/22 - 16:24

  22 juli 2014 om 16:24
  VLIEGRAMP OEKRAINE/MANIPULATIE/OORLOGSDREIGING/
  IMPERIALISTISCHE BELANGEN
  Beste Peter,
  Geachte lezers,
  Peter, hartelijk bedankt voor je uitstekende analyse.
  Na het vaak op sensatiebeluste en populistische commentaar
  in de media, waarbij premier Rutte, minister Timmermans en
  de Koning als meelevende helden worden geportretteerd, een hele
  verademing.
  Wat mij zo frappeert en stoort aan het hele verhaal rond de tragische
  vliegtuigcrash is de schuldvraag.
  Zonder meer werd vanaf day one aangenomen, dat het wel geen ongeluk
  kon zijn en waarom?
  Op grond van een of andere Twitter van een van de separatistenleiders,
  [dat zij een vliegtuig zouden hebben neergehaald], en de beweringen
  vanuit Washington, dat het geen ongeluk zou zijn, maar uit de lucht geschoten.
  Nu bestrijd ik dat op zich niet, maar ga er ook niet automatisch in mee.
  In mijn boek wijst pas onderzoek naar de zwarte dozen [die nu door de
  separatistenleider is overgedragen aan de Maleisische regering] uit,
  hoe een en ander echt heeft plaatsgehad.
  Dat is minder simpel dan in 1914 bij de aanslag in Serajevo op
  de Oostenrijk Hongaarse Aartshertog, toen out and the open
  te zien was, dat de man en zijn vrouw werden doodgeschoten.
  En natuurlijk heb je gelijk
  Een neergeschoten vliegtuig of een gedode Aartshertog maken
  geen oorlog.
  Er waren [zijn] al grote spanningen.
  Heel juist geanalyseerd, Peter.
  Maar ondertussen kan het vuurtje wel lekker worden
  opgestookt en dat verontrust mij ook.
  WHO DON’E IT
  Van meet af aan werrd de bal richting separatisten gespeeld
  op grond van geen spat aan werkelijk bewijs.
  Het is natuurlijk mogelijk, misschien zit het [als het dan geen
  ongeluk is] gecompliceerder in elkaar.
  Maar in mijn boek volgt eerst een onafhankelijk onderzoek
  naar de oorzaak van de ramp, dan, met voldoende voorlopig
  bewijs, vervolging van de verdachten [niet de ”daders”,
  zoals populist Rutte en consorten zeggen] met alle criteria
  voor een eerlijk en onafhankelijk proces.
  Het is mij trouwens opgevallen, dat, behalve een vaag bericht over
  een twitter van een separatistenleider, de would be aanval niet is
  opgeeist door deze separatiasten, een stap, die meestal
  volgt.
  Maar als zij er toch achter zitten, zou sponsor Rusland ze weleens hebben
  ingefluisterd, dat dat niet echt handig zou zijn.
  Rusland zou er dan in worden meegetrokken.
  OORLOGSMISDADEN
  Nederland denkt vooruit en denk nu alvast in de richting van de
  aanklacht/Oorlogsmisdaden.
  Zonder het onafhankelijk onderzoek naar de ware toedracht rond de vliegramp
  af te wachten.
  Maar voor oorlogsmisdaden zijn wel een aantal criteria nodig,
  bijvoorbeeld doelbewuste opzet of inschatting van het risico op
  burgerslachtoffers, of het kiezen van een wapen, dat kan leiden
  tot oorlogsmisdaden.
  Zie ook Statuut van Rome ¨(rechtsbasis voor het Internationaal
  Strafhof)
  http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
  Zie definitie ´´warcrimes´´
  http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/pages/faq.aspx
  Stel dat de separatisten erachter zaten, maar bewezen is, dat zij
  een Oekrains legervliegtuig wilden ´´pakken´´, dan is
  hier dus geen opzet tot oorlogsmisdaden.
  Nou ja, voer voor juristen.
  In ieder geval zou bij oorlogsmisdaden het Internationaal Strafhof
  in het vizier kunnen komen, afhangende of de zaak aan
  de gestelde criteria zou voldoen.
  Zie daarvoor
  http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/icc%20at%20a%20glance/Pages/icc%20at%20a%20glance.aspx
  http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/icc%20at%20a%20glance/Pages/jurisdiction%20and%20admissibility.aspx
  http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/pages/faq.aspx
  Maar goed, zover is het nog lang niet.
  Het is trouwens sowieso de vraag OF er ooit een berechting komt,
  omdat vervolging een ding is, maar zie de ´´verdachten´´ dan maar eens
  uitgeleverd te krijgen, hetzij uit Rusland (de vraag, of Rusland meewerkt),
  hetzij uit een oorlogsgebied, dat zij controleren.
  No chance
  Nogmaals, ALS de separatisten erachter zitten
  Voor mij is dat geen uitgemaakte zaak.
  OORLOGSDREIGING
  De oorlogsdreiging en het anti Russische gevoel vanuit
  het Westen baart mij zorgen, niet omdat ik pro Russisch
  zou zijn (zowel Poetin, separatisten zijn oorlogsmisdadigers),
  maar omdat ik anti oorlog ben en de risico´s op burgerslachtoffers,
  toegenomen escalatie en xenofobie onderken.
  Achter de regering van de Oekraine, dioe pro Westers is, via een coup
  aan de macht is gekomen en waarbij fascisten mee regeren, sta ik
  al evenmin als achter Poetin.
  De keuze tussen pro Westerse en pro Russische misdadigers
  is snel gemaakt, Die is er niet.
  Daarin heeft Peter helemaal gelijk.
  Zijn opmerking, dat´´ landverraad´´ het hoogst denkbare goed is
  in deze situatie, deel ik.
  HYPOCRISIE NED REGERING
  Ondertussen krijgt premier Rutte fijn de kans, de meevoelende.
  mooie meneer uit te hangen.
  Ten onrechte.
  Om mensenlevens geeft hij, wanneer het hem uitkomt.
  In een ´´gesprek met de minister president´´ van de NOS dd 11 juli<
  noemde hij de (toen, het zijn er nu 500) 100 Palestijnse
  slachtoffers van de Israelische agressie tegen Gaza ''niet disproportionneel''
  Zeer schokkend en terecht heeft oud premier van Agt hem middels
  een brief van repliek gediend
  Ik verwijs er maar even naar
  http://www.rightsforum.org/open-brief-dries-van-agt-aan-mark-rutte
  Nu echter is deze Rutte zo begaan met de Nederlandse slachtoffers
  van de vliegramp?
  Meten met twee maten tav menselijke levens en een PR, die hem goed uitkomt.
  Bah!
  We wachten de ontwikkelingen verder af, maar laten ons
  niet leiden door wapengekletter.
  Oorlog is een misdaad tegen het leven.
  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed

 5. #5 by Hugo Endert on 2014/07/22 - 04:05

  Klasse!

Comments are closed.