‘Asielextremisme’ : Teeven en zijn IND vragen er om


donderdag 24 april 2014

Waar halen politieke partijen toch die creeps vandaan die ze verantwoordelijk maken voor vreemdelingenbeleid, asielzaken en gevangeniswezen? Is er een laboratorium in politiek Den Haag waar ze Aad Kosto hebben gekloond, genetisch verder hebben gemanipuleerd en van kattenliefde en restjes medemenselijkheid ontdaan, zodat we via de tussenstations Schmidt en Cohen en Leers nu Teeven als uitkomst hebben? Nee. De werkelijkheid is nog enger.

Lui als Teeven zijn als mens geboren, zijn dat biologisch gezien nog steeds, maar zijn totaal ontspoord – door ambitie, door de positie waarin ze zitten, de macht die ze ermee over kwetsbare mensen kunnen uitoefenen. Dat is een macht die gaat over leven en dood, te vaak met de dood als uitkomst. Onmenselijkheid hoort bij deze baan. Zet jou op dien positie, of mij, en de uitkomst zal nietn wezenlijk anders zijn. Het is de baan zelf die niet deugt. Nu gaat het over de dood van een Armeense man waarvoor Teeven door de Kamer is ontboden. Maar wederom komt Teeven hier kennelijk mee weg.

De zaak is vrij helder. De man had ernstige psychische problemen, angsten en wanen en dergelijke. Aanvankelijk was hij naar Duitsand gevlucht. Maar in Duitsland had hij van zijn angsten meer last. Daarom ging hij naar Nederland. De IND wilde hem uitzetten naar het eerste land van asielaanvaag. Duitsland, de advocaat van de man wist daar via een rechtszaak een stkje voor te steken maar het IND ging in hoger beroep, ongeacht de angsten en de mogelijk z suïcidale gevolgen ervan die dit kon opleveren in elk realistische scenario. De IND nam dus moedwillig het risico dat dit dodelijk zou aflopen. Het feit dat de man zelf aangeboden hulp weigerde, is geen verzachtende omstandigheid voor IND en baas Teeven. Eerder het tegendeel: angstige, door wanen beheerste mensen die hulp weigeren geven daarmee eerder extra sterk aan hoe hachelijk hun situatie is. Maar de uitzettingsmachine was nu eenmaal in beweging. Van stopzetten kon en mocht van de IND geen sprake zijn, De uitkomst kennen we. De politiek verantwoordelijke kennen we ook. Die heet Teeven.

Hij zelf ziet dat echter anders, en Teevens redenering is weerzinwekkend en krom. Hij zegt het zo. “Als een dokter besluit om deze persoon niet op te nemen, dan is dan t een gegeven waar ik het mee moet doen, Ik vind niet dat ik politieke verantwoordelijkheid heb voor iemand die het bos inloopt en zichzelf om het leven brengt.” Kan iemand de staatssecretaris even uitleggen waaróm de man dat bos in liep? Kan iemand de staatssecretaris er ook even op wijzen dat de man op de nominatie stond door en IND uitgezet te worden naar een land waar hij vanwege zijn angsten juist was vertrokken. De IND heeft een al ernstig door angsten ontregelde kan verder de stuipen op het ijf gejaagd, met de dood als gevolg. Het handelen van de IND valt onder Teevens verantwoordelijkheid. De voorspelbare uitkomst van dit handelen – minstens een verergering van de mentale toestand van de man, maar wel degelijk ook de fatale afloop als iets wat zeer denkbaar was – valt daar wel degelijk ook onder. Het is gênant dat zoiets zelfs maar moet worden uitgelegd.

Helemaal bespottelijk is de uitsmijter van de staatssecretaris. Er plegen, zo stelt hij, jaarlijks 1700 mensen zelfmoord. “Ik geloof niet dat de minister van Volksgezondheid politiekee verantwoordelijkheid neemt voor elke zelfmoord die gepleegd wordt. Dat geldt dus ook voor mij.” drogreden. Veel zelfdodingen gebeuren door mensen die niet onder de rechtstreekse zeggenschap van een instelling vallen waar een minister rechtstreekse verantwoordelijkheid voor draagt. Daar een minister op aanspreken zou inderdaad scheef zijn. Maar ik mag toch hopen dat de minister van Volksgezondheid wel degelijk aangesproken wordt als in een zorginstelling onder haar rechtstreekse verantwoordelijkheid iemand zelfmoord pleegt nadat die instelling de angsten van die persoon zodanig heeft aangewakkerd dat die persoon kennelijk geen andere uitkomst meer zag. Dat is precies het geval met de IND die dat overu duidelijk deed met met het doorzetten van haar uitzettingsprocedure tegen een man die nota bene al eerder zichzelf had verminkt..

Het is onverteerbaar dat mensen met een hoofd op hun schouders en een hart in de borst deze man hiermee laten wegkomen en hel weliswaar niet de dood injagen zoals hij dat met vluchtelingen doet, maar toch minstens de politieke wildernis in sturen. Waar echter de gevestigde politiek Teeven vrijuit laten gaan, hebben actievoerders alleen maar een reden temeer om de strijd tegen Teeven en zijn IND verder aan te scherpen. De AIVD noemt zoiets dan ongetwijfeld ‘asielextremisme’. Welnu, tegen het deporteer-extremisme van Teeven en diens IND is ‘asielextremisme’ hard nodig.

Peter Storm

, ,

 1. #1 by Astrid Essed on 2014/04/26 - 03:26

  ”ASIELEXTREMISME”/DE NEDERLANDSE STAATSDIENAREN, DIE
  HET ASIELBELEID UITVOEREN ZIJN DE WARE EXTREMISTEN

  Beste Peter,

  Uitstekend artikel, waarin je duidelijk blootlegt, wie de ware
  asielextremisten zijn.
  Namelijk de Nederlandse Staatsdienaren, de ondersteunende
  diensten [ID, Dienst Terugkeer en Vertrek en co] en de ondersteunende
  politieke partijen, die hoofd/medeverantwoordelijkheid
  dragen voor een beleid, dat mensen niet als mensen ziet,
  maar als al dan niet te gebruiken factoren in het kapitalistische
  bestel.
  Met andere woorden
  Zou het goed uitkomen, arme vluchtelingen in te zetten in
  de economie, dan waren ze van harte welkom, maar zo niet
  [en dat is nu het geval] dan kunnen ze vertrekken [verrekken]
  Wie geld heeft of een exemplarische bijdrage aan de Nederlandse
  samenleving kan geven [beroemde wetenschappers etc] zijn
  uiteraard van harte welkom, maar waarom zouden zij naar
  Nederland willen komen?
  Uiteraard zou dat nog kunnen als politieke vluchtelimg en dan zijn
  ze welkom,
  Niet vanwege hun fundamentele recht op vluchten, maar om
  goede sier mee te maken.
  Zij, die eveneens politieke vluchtelingen zijn, maar geen beroemdheden of wereldsterren, wordt van alles in de weg gelegd om hier een veilig bestaan op te bouwen.
  Juridisch reeds, doordat de vreemdelingenrechter [na afwijzing
  door de IND] slechts marginaal mag toetsen [dus niet op
  grond van bewijsmateriaal of feiten, maar alleen of
  de IND de procedure wel correct heeft gevolgd]
  Maar er is natuurlijk meer
  Naar mijn mening is ook vrijwaring van armoede zo’n fundamenteel
  mensenrecht, dat ook de economische vluchtelingen hier
  welkom dienen te zijn.
  Niet alleen een kwestie van humanitaire solidariteit, maar ook
  al, omdat de armoede in hun land niet toevallig is, maar vaak
  direct samenhangt met Westerse economisch-imperialistische roof, in
  samenwerking met de locale elites en of dictatoriale/authoritaire
  regimes.
  Goed, dat je de trieste zelfmoord van deze Armeense man
  meldt en ook memoreert aan Dolmatov.
  In herinnering wil ik nog brengen de tragische zelfverbranding
  van de Iraanse vluchteling Kambiz Roustayi op 6 april
  2011.
  Ook hij kon geen kant uit.

  LEVE HET ASIELEXTREMISME VAN DE POLITIEKE
  ACTIVISTEN.
  Zij leggen de misdaden van de Nederlandse Overheid bloot.

  Revealing a crime is not a crime

  Hartelijke groeten
  Astrid

Comments are closed.