Turkije: meer updates en info


maandag 3 juni 2013/ dinsdag 4 juni 2013

Vervolg van het eerdere liveblog-stuk. Af en toe updaten, nieuwste berichten bovenaan.

17.59 uur Ik sluit dit update-stuk af. Ongetwijfeld later in de week meer over Turkije, en als daar aanleiding is, ook wel weer zo’n update-stuk. Intussen binnenkort ook weer aandacht voor andere zaken.

16.01 uur Paul Mason is BBC-redacteur economie, maar ook scherpzinnig schrijver over van de diverse recente sociale protestbewegingen internationaal. Hij geeft zijn kijk op het  volksverzet in Turkije, dat hij vergelijkt met recent protest in Griekenland en met de opstand in Egypte. Conclusies: “In de eerste plaats: dit is immens groot. Louter de aantallen zetten  welke eposode van burgerlijke onrust in Griekenland in de schaduw. In de tweede plaats: de breedte van de sociale steun binnen de enclave van Istanbul – is groter dan Griekenland en dichter bij Egypte.” Belangrijke vraag: “Is dit het Turkse Tahrir?” Antwoord: “niet zolang de arbeiders niet meedoen.” Precies dat is aan het schuiven, zoals we aan de stakingsoproep van vakcentrale DESK voor vandaag en morgen zien.

15.38 uur Erdogan ligt onder vuur van protest. Maar hij heeft nog steeds een grote en tamelijk fanatieke aanhang. Trouw komt met een reportage uit een wijk in Istanbul waar de premier populair is, vanwege de economische ontwikkeling van de laatste jaren, maar ook vanwege zijn conservatief-religieuze politiek, zijn anti-alcohol-houding en dergelijke. Belangrijk om oog te hebben voor de kracht waar hij nog steeds op kan bogen. Zijn dreiging dat hij tegenover 2 100.000 demonstraten een miljoen aanhangers kan mobiliseren als hij wil, is zwaar overdreven maar niet uitsluitend bluf.

4.26 uur Overdag verder hier!

3.41 uur Taksim Dayanismasi, oftwewel Taksim Solidariteit, is met eisen gekomen: Gezi moet een park blijven, geen bouwproject daar; verantwoordelijken voor het politiegeweld dienen op te stappen; arrestanten moeten worden vrijgelaten, aanklachten moeten worden geschrapt; demonstratieverboden in het hele land moeten worden opgeheven; en er moet een verbod komen op het gebruik van traangasbommen. Tayfun Kahraman las de eisen voor. Hij is voorzitter van de kamers van Stadsplanners. Bron: Bianet, op 4 juni.

3.18 uur Internationale solidariteit! Mensen van linkse groepen in Griekenland, waaronder Syriza, demonstreerden in Athene en Thessaliniki uit solidariteit met de protesten in Turkije. In Athene nam ook een groep Koerden deel, met een spandoek: “werp het bewind omver” – in het Turks en in het Grieks.  Bron: Hurriyet, 3 juni.

3.01 uur Interessant, hoeveel moeite commentatoren steken in het tegenspreken van gelijkenis tussen Tahrir en Taksim, tussen Arabische lente en wat volgens velen geen Turkse lente mag heten. Nu lezen we in de Globe and Mail dat de protesten meer weg hebben van de gebeurtenissen in Iran in 2009, de revolte tegen Ahmedinejads frauduleuze, en met repressie kracht bijgezette verkiezingszege. “Turkish protest: Think Tehran, not an Arab Spring”. Argument: zowel Iran alas Turkije keren mensen zich tegen een een islamistische autoritaire regering. Maar de overeenkomsten tussen Egypte 2011 en Turkije 2013 dan? Opstand tegen politiegeweld en  autocratische staatsleiding, pleinprotest als focus, om maar iets te noemen?

2.36 uur Later vandaag op 4 juni begint een waarschuwingsstaking, melden grote media zoals de BBC intussen. De vakbondsfederatie KESK  roept ertoe op als protest tegen wat ze als “staatsterreur” aanduidt.  De federatie organiseert 240.000 arbeiders. Er zijn intussen in die terreur twee doden gevallen, één in Istanbul en één in Antakya, aldus hetzelfde BBC-bericht.

1.34 uur Steun aan de demonstranten op Taksim, plus oproep om door te gaan met de strijd, in een videoboodschap in het Engels van Leila Khaled van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, die momenteel voor een conferentie in Dyarbakir is. Video plus tekst op MRZine.

1.03 uur Een bizarre poging om de demonstranten in een kwaad daglicht te zetten vond ik via War In Context, op Muslim Matters: “Ten Tweets on th Hypocrisy of the Turkish Protests”.  Bijvoorbeeld: de demonstranten willen dictatuur van dronken lieden in de plaats van de regering van die keurige geheelonthouder Erdogan. Demonstranten haten de Islam, hebben geen oog voor de successen van de regering, zijn communisten en fans van de Syrische dictator Assad, dat soort werk, haten traditioneel geklede moslims. En dat parkje? De regering heeft miljarden bomen geplant, wat zeuren die demonstranten nou? Okay, dat politiegeweld ging te ver, maar er is geen echte protestbeweging, mensen willen gewoon een staatsgreep uitlokken. Elke bewering geïllustreerd door een heus Twitterbericht. Je zult maar premier zijn en het van dit soort steun moeten hebben…

dinsdag 0.31 uur John McSweeney, student en momenteel in Istanbul, schreef lezenwaardig artikel gepubliceerd op Open Democracy: “Turkish hopes for a new beginning”.  Artikel duiodt het protest als  uiting van afkeer van het “autoritaire neoliberale regime” van de AKP. Hij laat zien dat het ontoereikend is is om de strijd enkel te duiden als gevecht tussen seculiere/Kemalistische elite enerzijds, islamistische/AKP elite  anderzijds. Kemalistische invloed in het protest is belangrijk, maar het is veel veelvormiger. “Deze protesten (…) worden voor een groot deel gevormd door jonge mensen zonder politieke binding, en daarom veel  verwant aan de protesten waar we aan gewend zijn geraakt in recente jaren in Europa en de Occupy-protesten in Amerika.” De deelname van vrouwen is opvallend.

23.51 uur Veel van de berichtgeving gaat over Istanbul, waar het protest begion. Er gebeurt ook veel in andere steden. Libcom heeft een verslag uit Ankara, met inmiddels al een hele reeks aanvullingen in de commentaar-thread. Waardevol, als ooggetuigeverslag, maar het artikel bevat ook nog eens nuttige achtergrondinformatie over Turkije. Vooral in de commentaren vind je veel informatie over de linkse en radicale bewegingen stromingen en tradities in Turkije.

16.33 uur Moet weg, later vanavond of vannacht meer. Of morgen 🙂

16.28 uur Belangrijk artikel door Jerome Roos op ROARmag.org: “The Turkish protests and the genie of revolution”. Het stuk plaatst de revolte in Turkije tegen de achtergrond van de internationale protest- en verzetsgolf waar de opstanden in Arabische landen en de Occupy-protesten deel van uitmaken.

16.06 uur Vandaag allerlei demonstraties in Istanbul waar vooral middelbare scholieren aan deelnemen. Dat blijkt uit een reeks vertaalde updates uit Turkijke van vandaag, die ik tegenkweam via Libcom.

15.40 uur Diverse universiteiten in  Turkije hebben examens uitgesteld in verband met de protesten. Dit maakt het natuurlijk wat makkelijker voor studenten om aan protesten deel te nemen, en premier Erdogan is er dan ook boos over. Al eerder brachten universiteiten verklaringen naar buiten waarin stelling werd genomen tegen de repressie. Bron: Hurryet, 3 juni.

15.31 uur Aljazeera meldt dat er morgen een waarschuwingsstaking gehouden gaat worden. De KESK, de Turkse Confederatioe van Vakbonden in de Openbare Sector, heeft daartoe opgeroepen. Het is een protest tegen de repressie.

, , , ,

Comments are closed.