Geen stem op racisme betekent: geen stem op Hans Smolders


dinsdag 20 maart  2018

Een iets kortere versie van onderstaand artikel heb ik voor plaatsing aan het Brabant Dagblad opgestuurd. Daar heerste plaatsgebrek. Tijd en gelegenheid om er een ander kanaal voor te vinden, vond ik nu. Op de valreep dus in ieder geval hier geplaatst, in de uitgebreide versie, en met bronvermeldingen die in de BD-versie niet stonden. Wat worden we weer verwend.

Geen stem op racisme betekent: geen stem op Hans Smolders

Momenteel duiken er in het Tilburgs stadsbeeld posters op met de leus: “Geef racisme geen stem”. Het betreft een oproep met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van m0rgen, 21 maart (*): stemt u alstublieft niet op partijen die racistisch gedachtegoed uitdragen. Stemt u alstublieft in ieder geval niet op clubs als de PVV van Geert Wilders of op het Forum van Democratie van Thierry Baudet. In Tilburg doen die twee partijen echter niet mee. Dat is echter geen reden om bovenstaande oproep achterwege te laten. In Tilburg zijn we immers ‘gezegend’ met een plaatselijke variant van dit soort stemmingmakerij. In Tilburg hebben we Hans Smolders en diens LST, die een grote en gevaarlijke overwinning dreigen te boeken.

Dat Smolders vluchtelingen en mensen van niet-Nederlandse herkomst niet welgezind is, valt niet moeilijk aan te tonen. Dat hij racistische houdingen bevordert en er van profiteert evenmin. Weliswaar draait hij niet – als Geert Wilders – dagelijks een riedel af over het gevaar van ‘islamisering’. Weliswaar is hij zelden te betrappen het soort discriminerende uitspraken dat Baudet doet. Maar hij betoont zich van deze twee lieden nadrukkelijk een geestverwant. Op de website van Smolders’ partij pronkt een citaat uit het Brabants Dagblad van april 2017. PVV-ers zijn daarin complimenteus voor Smolders en beloven hem in verkiezingstijd niet voor de voeten te gaan lopen. Wilders “’sprak zijn waardering voor mij uit en noemde mij zijn held’, zegt Hans Smolders”. En Hans van den Berg, PVV-Statenlid: “Geert en ik kennen Hans goed. We hebben regelmatig contact. Hij is in Tilburg de stem des volks.” (1) Boodschap aan de kiezers: had u graag op de PVV willen stemmen in Tilburg? Stem dan op Smolders.

Voor Baudet geldt iets dergelijks. Meermalen poseert Smolders arm in arm voor de camera met de FvD-chef. Hij betoonde zich een geestverwant van Baudet, in wie hij een medestander “tegen de gevestigde orde” ziet. Dat illustreert hij vervolgens met uitspraken tegen “het binnenhalen van kansarme gelukzoekers”, tegen gepraat over “transgenders en al die flauwe kul” – een vooroordeel komt zelden alleen – en natuurlijk vóór Zwarte Piet. “We moeten trots zijn op onze eigen cultuur, anders gaat-ie kapot.” ( 2) Dat zou jammer zijn, als racistische symboliek verloren gaat, nietwaar? Boodschap aan potentiële FvD-stemmers in Tilburg? Stemt u maar op Smolders.

Maar Smolders had geen Baudet of Wilders nodig om dit soort opvattingen uit te leren dragen. Al in 2003 – toen vrijwel niemand Wilders kende, en toen Baudet nog aan zijn studie moest beginnen – pleitte Smolders voor het recht van steden om “allochtonen en vluchtelingen te weren” (3). Dat was een vroege voorbode van zijn latere optreden. . Ja, dat gaat heel vaak over bestuurlijke schandaaltjes, ons-kent-ons politici en kostenoverschrijdingen in de Tilburgse gemeentepolitiek. Maar je hoeft geen hele goede verstaander te zijn om de sneren naar vluchtelingen op te pikken. Gecodeerd racisme, daarvan is bij Smolders wel degelijk sprake.

In 2016 was Hans Smolders de enige die ‘om principiële redenen’ tegen de vestiging van een permanent AZC in Tilburg is. Smolders had zich in 2015 tegen de noodopvang van vierhonderd vluchtelingen in de wijk Fatima gekeerd. Hij zei in een persbericht: “nee, geen opvang in Fatima en ook niet in andere wijken, want dan wek je valse verwachtingen.” Wat dan wel? “Tilburg moet nu uit pure nood de asielzoekers die op illegale wijze”– de legale wijze is onmogelijk, maar dat verzwijgt hij – “veel grenzen zijn overgestoken, goed opvangen”, niet in de stad echter, maar “in het buitengebied”. Ver weg van de bewoonde wereld. (3) Het staat niet in de tekst maar rond die tijd op inspraakbijeenkomsten waren uit de hoek van de LST suggesties dat vluchtelingen een gevaar vormden voor ‘onze burgers’ bepaald niet van de lucht. Een opgeklopte angst, geënt op racistische beeldvorming. Hij dekt zich in met verwijzingen naar ‘opvang in eigen regio’ en plengt krokodillentranen over al die vluchtelingen die te arm zijn om naar Nederland te komen. Maar de hint naar kiezers is duidelijk: bent u tegen vluchtelingen in uw buurt? Stem dan op ons.

De hint is vaak verdekt en indirect. Zo is er in 2017 commotie over de opvang van ex-gedetineerden door de gemeente Tilburg. Smolders vraagt zich af of zulke hulp dan ook aan andere Tilburgers in de problemen gegeven gaat worden. En zo niet, “kan er dan voor Tilburgers zoals in vraag 2 bedoeld ( mensen in de problemen, PS ) een tijdelijke opvang met allerlei voorzieningen komen zoals dat ook gebeurt bij het opvangen van Asielzoekers” (3) Hier speelt hij behendig in op het misplaatste, maar wijd verbreide gevoel dat vluchtelingen oneerlijk worden voorgetrokken.

Schoppen tegen vluchtelingen is niet het enige kwestie waarin Smolders tegemoet komt aan racistische opvattingen. Zwarte Piet is een andere. In 2014 besloot het Comité Sinterklaasintocht tot een kleine aanpassing van deze racistische karikatuur: de oorbellen mochten er uit. Grote heisa was het gevolg, Smolders pleitte voor intrekking van de subsidie. Het comité bezweek, Zwarte Piet bleef onveranderd. Smolders ontkende uiteraard dat Zwarte Piet racisme betekende, “en stelde dat men ‘niet moest zwichten voor een paar zeurpieten’” aldus het Brabants Dagblad van 14 september 2014 (4) .

In 2016 keerde Smolders zich tegen een aangifte die burgemeester Noordanus tegen een café had wegens discriminatie gedaan van Turkse bezoekers (5) . Die aangifte was volgens de burgemeester achteraf wat te voortvarend gedaan. Maar het is tekenend dat Smolders zich veel bozer maakt over z’n mogelijk misplaatste aangifte dan over het achterliggende probleem: discriminatie in het uitgaansleven. Of denkt hij echt dat die in alle grote steden voorkomt behalve in Tilburg?

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn geworden dat we voor racisme in de Tilburgse gemeentepolitiek geen Baudet en geen Wilders nodig hebben. Het waarschuwende woord van de poster ‘Geef Racisme Geen Stem’ is voluit van toepassing op Smolders en diens LST. Hopelijk geven veel mensen gehoor aan de oproep om niet op die partij te stemmen.

Noten:

(*) aangebracht 20 maart 21.11 uur: hier stond eerst ‘volgende week woensdag’, omdat het artikel vorige week is opgesteld en ingestuurd. Boor de helderheid heb ik dat aangepast.

1 Theo van der Sande & Stephan Jongerius, “PVV laat Tilburg aan Smolders”, Brabants dagblad, 8 april 2017, gevonden via http://www.lijstsmolders.nl/pvv-wijkt-voor-lst070417.html

2 Henri van der Steen, “Hans Smolders met Thierry Baudet tegen de gevestigde orde”, Brabants Dagblad, 4 maart 2018, https://www.bd.nl/tilburg-e-o/hans-smolders-met-thierry-baudet-tegen-de-gevestigde-orde~a2146f3e/

3 Omroep Brabant: “Lijst Smolders: recht om allochtonen te kunnen weren”, 16 oktober 2003, http://www.omroepbrabant.nl/?news/17344602/Lijst+Smolders+recht+om+allochtonen+te+kunnen+weren.aspx

4 Lijst Smolders Tilburg, “Politiek met dubbele moraal is niet oprecht bezorgd over vluchtelingen!” http://www.lijstsmolders.nl/persbericht-asielzoekers-tilburg-politiek-met-een-dubbel-moraal.pdf Zonder datum, maar aan de context is op te maken dat het hier een persbericht uit de herfst van 2015 betreft. Auke Blaauwbroek van de PvdA verwijst in een inspreektekst over de noodopvang naar een opiniestuk van Smolders in het Brabants dagblad dat dezelfde strekiking heeft als het persbericht. Zie Auke Blaauwdijk, “Spreektekst opvang vluchtelingen fatima”, 5 oktober 2015, PvdA Tilburg, https://tilburg.pvda.nl/nieuws/spreektekst-opvang-vluchtelingen-fatima/

5 Vragen in de gemeenteraad, 26 september 2017, gevonden via de website van de LST Totaaloverzicht 2014-2018, http://www.lijstsmolders.nl/totaaloverzicht/index2.htm

Peter Storm

,

Comments are closed.