Ramautarsing weg – enkele kanttekeningen


zaterdag 3 maart 2018

Zo, Ramautarsing is dus geen kandidaat meer namens Forum van Democratie voor de Amsterdamse gemeenteraad. Dat is mooi, maar niet half zo mooi als een enkele juichkreet die ik al zag, doet vermoeden. Er zijn minstens twee ernstige kanttekeningen bij te maken (1) die de feestvreugde wat mij betreft aanzienlijk temperen.

Het vertrek van Ramautarsing volgde op het uitlekken van diens uitspraken in Whatsapp-conversaties. (2) Hij haalde daarin niet alleen uit naar zwarte mensen, iets dat in FvD helemaal niet ongewoon is. Deze keer moesten ook homo’s het ontgelden, evenals het idee van vrijheid in seksuele rerlaties meer in het algemeen. Homorechten zouden, omdat homo’s gemiddeld intelligenter zijn (!) bijdragen aan het dommer maken van de bevolking omdat ze zich – want homo, nietwaar? – niet voortplanten. Vermeende slimheid als groepskenmerk, gehanteerd als argument om een groep te bashen, het is weer eens iets anders. Ik heb als homo geen speciale slimheid nodig om de absurditeit van het ‘argument’, maar ook de kwaadaardigheid ervan, te kunnen zien.

De drukte die vervolgens ontstond werd hem – en FvD! – kennelijk te veel. In de loop van zaterdag maakte hij zijn vertrek bekend. Hij zegt dat hij het allemaal niet helemaal zo bedoeld heeft, vooral zijn uitspraken over homo’s niet. Die licht hij er uit. “Met name wil ik hierbij afstand nemen van de stelling dat ‘homorechten de samenleving dommer’ hebben gemaakt. Dat is geen standpunt dat ik onderschrijf – en al helemaal geen standpunt van FvD! – en ik heb spijt dat de suggestie is ontstaan dat dit wèl zo zou zijn”. (3)

Het gaat me er niet om wat hij hiervan meent. Het gaat me er om dat zijn aanval op homorechten – en kennelijk niet zijn al veel langer bekende praatjes over IQ-verschillen tussen bevolkingsgroepen – zijn positie onhoudbaar heeft gemaakt. Je mag als FvD-er over zwarte mensen zeggen wat je wil, je kunt eindeloos terugkrabbelen, je hebt het nooit zo bedoeld, maar ondertussen. Doe iets soortgelijks over homo’s, en je struikelt snel. Racisme mag in FvD. Homohaat niet. Homo’s horen er bij, mits wit, aangepast dan wel commercieel exploiteerbaar. Zwarte mensen niet. Dat is de boodschap van de gang van zaken.

Hier zou best eens een rol kunnen spelen dat onder witte homo’s de populariteit van extreem-rechts al sinds de dagen van Professor Doctor Generalissimo Pim Fortuyn, verontrustend groot is. Het is dus, vanuit het perspectief van FvD, onhandig van Ramautarsing dat hij uitgerekend homo’s van zich vervreemdde met zijn bizarre uitspraak. En het is schandalig dat er voor aanvallen op zwarten niet dezelfde standaard geldt: wegwezen als je in de fout gaat.

Dat Ramaurtarsing vertrekt, is leuk. Dat Ramaurtarsing gaat en dat Annabel Nanninga blijft, is onverteerbaar. Nanninga, lijsttrekker van Baudets club, je weet wel, van het woord ‘dobbern****’, ook berucht vanwege lovende tweets over Mein Kampf en gaskamers (4), vast allemaal ‘lollig bedoeld’ en ‘niet letterlijk gemeend’ . Die Nanninga dus.

Een tweede reden om de feestveugde wat te temperen heeft te maken met de huidskleur van Ramaurtarsing. Hij wordt nu opgeofferd, waarmee FvD nog wat witter wordt dan het al was. Alle witte kopstukken, allemaal geharnaste racisten, mogen blijven. De niet-witte nummer twee kan vertrekken. Terwijl Baudet was gewaarschuwd dat hij een ‘potentiële tijdbom’ in huis haalde met Ramaurtarsing. Ze dumpen hem nu, in het kader van publicitaire schadebeperking, na hem te hebben gebruikt zolang het uitkwam. Hij heeft zich dat overigens lekker laten aanleunen, totdat het mis ging. Medelijden is niet op zijn plek. Maar het heeft iets wrangs dat niet Hiddema, niet Nanninga, niet Baudet zelf maar uitgerekend Ramaurtarsing nu zo struikelt, of beter gezegd beentje wordt gelicht.

Het is alsof de partij zegt: we hebben liever een witte homo dan een zwarte Surinamer. Dat zegt trouwens niet alleen de partij, dat zegt al jaren lang de complete gevestigde politiek. Als homo die toevallig ook wit is, vind ik dat een beschamende constatering. Ik wil niet als voorwendsel voor racisme worden misbruikt, en in precies de ontknoping van het Ramautarsing-melodrama gebeurt dat feitelijk toch.

Laten we dus op gepaste wijze bescheiden genieten van zijn vertrek. Maar bespaar me vooralsnog de feestvreugde zolang Nanninga, Hiddema en Faudet zich nog zeer fortuynlijk op en rond hun fascistentroon bevinden.

Noten:

1 Hat tip naar diverse mensen op Facebook die me met verstandige reacties en door vergelijkbare observaties. Ik noem ze niet, omdat facebookgesprekken geen volledig openbare en checkbare bron vormen. Dit artikel is feitelijk een uitwerking van het denkproces. Dat deze mensen hebben aangewakkerd.

2 De Volkskrant stopte haar aertikel hierover achter een paywall. Joop citeert redelijk uitgebreid. Zie: “Whatsappgroep onthult obsessie FvD met ras en homo’s”, Joop, 3 maart 2018, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/obsessie-fvd-ras-homos

3 Annieke Kranenberd &Hassan Bahara, “Forum-lid Ramaurtarsing trekt zich terug na omstreden uitspraken over ras en homo’s terug als kandidaat voor gemeenteraad Amsterdam”, Volkskrant, 3 maart 2018, https://www.volkskrant.nl/politiek/forum-lid-ramautarsing-trekt-zich-na-omstreden-uitspraken-terug-als-kandidaat-voor-gemeenteraad-amsterdam~a4576914/

4 zie bijvoorbeeld: Pyt van der Galiën, ‘”De hypocrisie van Annabel naninga”, Krapuul, 28 februari 2018, http://www.krapuul.nl/politiek-blog/topics/xenofobie-2/2683615/de-hypocrisie-van-annabel-nanninga/ waarin een handvol van haar creepy tweets te zien zijn.

Peter Storm

, ,

Comments are closed.