Censuur Duitsland tegen Linksunten vraagt om snoeihard antwoord


vrijdag 25 augustus 2017

De Duitse staat probeert momenteel om de website Linksunten.indymedia.org offline te halen. De Duitse staat geeft actievoerders tegen de G20-top in Hamburg daarmee een trap na. Tegelijk oefent ze staatscensuur uit tegen een website die in de links-radicale, autonome bewegingen een rol speelt. Daarmee valt ze niet alleen die ene website aan, maar de links-radicale, autonome strijdbewegingen waarin de website een rol speelt.

De Duitse staat dient te horen, zien en vooral voelen dat zij met deze repressie niet weg komt. Lukt het de Duitse staat immers daadwerkelijk om die ene website de mond te snoeren, dan is dat een succesvolle aanval op alles wat radicaal, autonoom, solidair, vrijheidslievend of zerlfs maar serieus kritisch is. Dan is het een kwestie van tijd voor een verdergaande repressiemaatregelen volgen. We mogen deze aanval niet over onze kant laten gaan.

De website Linksunten.indymedia.org speelde een rol in en rond de felle acties tegende G20-bijeenkomst in Hamburg, in de eerste tien dagen van juli deze zomer. Daarom wil de staat die site nu blijkbaar offline hebben. Deels verwijst die staat naar het soort praktische tips en oproepen die er kennelijk te vinden waren: “Duitsland verbiedt Linksunten vanwege oproepen tot geweld – vooral tegen agenten – en andere strafbare feiten die afgelopen jaren op het platform zijn geplaatst.”(1) Er wordt verwezen naar het opeisen van “de brandstichting van elf politieauto’s in Magdenburg (…)”

Maar het gaat om meer dan om specifieke actie-claims en dergelijke. “Een andere bijdrage roept op tot voortzetting van de strijd van de Rote Armee Fraktion (RAF), de terroristische groep die in de jaren zeventig tientallen (moord)aanslagen en overvallen pleegde in West-Duitsland”. Die RAF was een gewapende groep die was opgekomen nádat de Duitse staat in 1967 tijdens een protestdemonstratie tegen het bezoek van de dictatoriale Sjah van Iran zelf Benny Ohnesorg, een pacifistische student, had doodgeschoten. Het was een reactie op criminalisering van de buitenparlementaire oppositie van die tijd, op de repressie. De staat schoot eerst. Maar dat is allang uit de officiële geschiedschrijving weggesaneerd. Maar louter de politieke oproep tot hervatting van de RAF-strijd – wat je daar overigens strategisch verder ook van vindt – mag dus al niet.

Is de Duitse staat echt bang dat zo ń oproep gehoor zou vinden? Of moeten doodgewoon linksradicale communicatiekanalen aangepakt worden? Een uitspraak van de minister van binnenlandse zaken duidt op het tweede. “Volgens minister De Maizière speelde Linksunten een ‘mobiliserende rol’ tijdens de geweldplegingen”(in Hamburg dus). Ik zou trouwens zeggen dat vooral het commandocentrum van de politie in Hamburg bij zeer grove ‘geweldplegingen’ een hoofdrol speelde. Oproerpolitie viel keer op keer demonstranten, hun samenkomsten, hun tentenkampen ook, aan zonder naar ‘gewelddadige’ acties als aanleiding te kunnen verwijzen. Opnieuw: de staat opende zelf de aanval, met waterkanonnen en met knuppels en met chemische wapens. Ja, demonstranten vochten terug, en gelukkig was dat enkele dagen redelijk effectief.

De poging om Linksunten.indymedia.org te sluiten is meer dan een – op zichzelf helemaal al niet aanvaardbare – reactie op ‘strafbare feiten’ op die site. Het doel is kennelijk politiek-strategisch: het helpen verlammen van radicaal links. Het ministerie van binnenlandse zaken, via Twitter, noemt de site “het centrale communicatieplatform onder uiterst-linkse extremisten die tot geweld geneigd zijn”, die naast andere zaken zoals harde-actie-advies ook “ ‘anti-grondwettige uiterst linkse inhoud’ verspreidt” (2): Wat betreft de Duitse staat mag dat dus niet: ‘anti-grondwettige uiterst linkse’ opvattingen verspreiden.

Laat dat eens tot je doordringen. Je mag dus niet zeggen, zoals ik bij deze graag doe: de Duitse grondwet dient geschrapt te worden, net als alle andere grondwetten; de staat die zich op die grondwet baseert dient gesloopt te worden, net als alle andere staten, en vervangen door netwerken van vrije communes en autonome, solidair verbonden gemeenschappen; en als een RAF 2.0 dáár eens een creatief handje bij zou willen helpen, dan graag. Je mag, korter gezegd, bepaalde kritische opvattingen dus niet vrij verspreiden, wat de Duitse staat betreft. Je mag niet hardop links-radicaal, autonoom, anarchist of iets soortgelijks zijn. Een onverdraaglijke censuurmaatregel, waartegen niet alleen anarchisten en autonomen, maar alle mensen die iets snappen van vrijheid en kritische zin, in fel verweer horen te komen. Uit zelfverdediging, vrijheidszin en solidariteit.

Overigens is er grote kans dat de aanval van de Duitse staat geen blijvend effect heeft. De website Enough is Enough schrijft (3): “verwacht wordt dat Linksunten snel weer online is. Linksunten.indymedia is decentraal georganiseerd en opgeslagen op verschillende servers en De mazière gaf toe dat het onmogelijk is dat het niet mogelijk zou zijn om de website vandaag of komended dagen te sluiten.” Het is te hopen dat zijn poging mislukt, niet alleen vandaag, morgen en overmorgen, maar helemaal. Creëer twee, drie, vele Linksunten.indymedia.org’s!

Noten:

1 Jeroen van Raalte, “Duitsland verbiedt bekendste website extreem-links wegens geweldoproepen”, Volkskrant, 25 augustus 2017, https://www.volkskrant.nl/buitenland/duitsland-verbiedt-bekendste-website-extreemlinks-vanwege-geweldsoproepen~a4513005/

2 BBC, “germany bans far-left protest website over G20 riots 25 augustus 2017, BBC, http://www.bbc.com/news/world-europe-41047166

3 “German Government Bans #Linksunten #Indymedia 25 augustus 2017, https://enoughisenough14.org/2017/08/25/german-government-bans-linksunten-indymedia/

Peter Storm

,

 1. #1 by Nayoko Sadashi on 2017/08/27 - 20:11

  Ik snap wat je bedoelt, Rikkelman.

  Klassiek liberalisme, staat ( in theorie ) niet zo heel ver af van anarchisme. Althans, met haar zwaartepunt liggende bij vrijheid, een focus op vrijheid.

  Proudhon ( het woordje valt weer ) kwam aan met de inconsistenties in liberale constituties, niet om die constituties aan te vallen, maar om ze te verbeteren.

  Hij toonde aan, dat een monopolie op kapitaal en erfrecht, de democratie en de constitutionele ideen ondermijnd. Bedrijven kopen de constitutie. In die situatie verkeren wij nu.

  Je hebt wel allerlei rechten, op papier, maar toch gebeurt er niets. Als mensen last hebben van hun huisbaas, die zich niet aan regels houdt, dan is er constitutioneel iets aan te doen, in theorie zal er iets aan gedaan worden, maar in de praktijk niet. In de praktijk gooit het concept geld, roet in het eten. In die zin kan je zeggen, dat criminelen de rechtsstaat in de tang hebben.

  De wet, keert zich zo tegen de wet.

 2. #2 by Rene Rikkelman on 2017/08/27 - 12:16

  De TAZ geeft meer informatie over de aanklachten tegen de drie beheerders van linksunten: http://www.taz.de/!5442346/

  Zij worden er niet van verdacht zelf iets strafbaars te hebben gedaan maar dat ze de strafbare handelingen van anderen hebben vergemakkelijkt door hen de middelen te laten gebruiken die hen daartoe in staat stellen. Zoals een communicatie medium / website. Dit is dus zoiets als een papierfabriek sluiten omdat die papier levert aan een krant die in de ogen van de staat te weinig censuur pleegt op de ingezonden brieven rubriek. Ik kan me zo voorstellen dat de minister van binnenlandse zaken een appeltje te schillen heeft met de auteurs van sommige artikelen die op linksunten zijn verschenen. Maar dat rechtvaardigt nog niet het platleggen van de hele site! Dit kan nog een interessante rechtszaak worden.

 3. #3 by Rene Rikkelman on 2017/08/27 - 11:26

  De Duitse grondwet moet je niet schrappen maar uitvoeren. De actie van justitie tegen linksunten lijkt me in strijd met Artikel 9 daarvan (“Alle Duitsers hebben het recht om clubs en verenigingen te vormen”). Over het algemeen staan in de grondwetten van parlementaire democratieën teksten die nauw aansluiten bij de idealen van het communistisch anarchisme. Grondwetten van Nederland, Verenigde Staten (constitutie) en Duitsland zijn immers vruchten van de anarchistische stroming in de Franse revolutie en het antifascisme in het geval van Duitsland. Vrijheid van meningsuiting, -vereniging, -vergadering, -publicatie, verbod op discriminatie en onderdrukking, trias politica, poging tot verankering van democratisch bestuur of in elk geval uitsluiting van dictatuur staan er allemaal in. Je kunt (terecht) opmerken dat grondwetten te lang niet geupdated zijn, in de praktijk te veel dode letters zijn geworden. Maar schrappen? Dan maak je dezelfde fout als Pim Fortuyn (weg met artikel 1), en baan je de weg voor allerlei gevaarlijker idioten. De grondwet had linksunten moeten beschermen.

 4. #4 by Nayoko Sadashi on 2017/08/26 - 14:25

  Naja, in hoeverre laat men zich derailen door een of andere zin ?

  Laat jij je ‘derailen’, als je iets leest dat off topic is ?

  Vlieg je dan helemaal van het spoor, in de berm ?

  terugkomende op G20, dus terugkomende op the rail :

  Als Trump en andere milieu verneukers samen komen, afgedekt door een half legioen van ME, dan zullen honderden duizenden mensen opstaan, tegen hen. Dat is een haast natuurkundig gegeven. Je doet er niets aan.

  Onder die honderden duizenden mensen, zal een segment zich bevinden, dat heel boos is en of niets te verliezen heeft en of wraak wil nemen op politie. Denk aan jongeren van mijn generatie, waarvan honderden duizenden thuis zitten, hun studie afmaakte, maar er is geen werk. En dan komt die brulkikker, die Trump naar je stad, met al zijn gladde vriendjes.

  Logischerwijs ontstaan er dus rellen.

  Dat heeft verder niets met links/rechts te maken. Slechts met de dynamiek van het geglobaliseerde kapitalisme.

 5. #6 by peter on 2017/08/26 - 12:03

  Is het nu werkelijk overal nodig er identiteitspolitiek bij te slepen, zonder verdere uitleg? Het is hier off-topic, een typisch gevalletje van derailen van de discussie hier.

 6. #7 by Nayoko Sadashi on 2017/08/26 - 11:57

  Nee, identiteiten politiek, is schadelijk voor links

  Directe actie is dat niet.

  En met directe actie bedoel ik natuurlijk demonstraties, bezettingen van gebouwen en stakingen.

  Natuurlijk geen aanslagen op mensen. ( lees je mee, AIVD ) Nayoko, een schoolvoorbeeld voor de gematigde radicaal, het beste paard van stal. Gematigder dan het CDA en de PVDA bij elkaar.

  Wat constructief is voor links, is hoe Dennis Bos en meneer Polak, een aantal dagen geleden, super genuanceerd en rustig uitleg gaven over anti fascisme en anarchisme.

 7. #8 by Nayoko Sadashi on 2017/08/26 - 00:29

  Op het net kan alles en mag alles, bijna alles.

  Het net is de laatste anarchistische zone, van associatie en dissociatie, op vrij initiatief.

  Jaren vijftig fossielen, die nog tegen den automobiel gedemonstreerd hebben, snappen dit niet.

  Hun wereld, van parlementen, burgermeesters, volksvertegenwoordigers, procedures, rapporten en rapporten over procedures, loopt compleet langs de wereld van mijn generatie. De internet generatie.

  Mark Rutte kan echt niet vertellen wat een meme is en wat er op het net besproken en uitgevochten wordt. Wel weet hij welke hoed de koningin op had, tijdens haar troonreden en hoe den burgermeester hare Majesteit een hand toereikte, om haar uit den gouden koets te begeleiden.

  Kijk, laatst was er een of andere hyper conservatieve bloggen, die een stukje tegen feminisme gemaakt had en op YouTube geplaatst had. Zijn YouTube werd geblokt door YouTube, omdat men het te controversieel vond, de adverteerders zaten er niet op te wachten, of iets dergelijks. De blogger wees de vinger naar links, links zou hem monddood maken.

  Ik heb hem duidelijk gemaakt, het niet met deze ingreep eens te zijn, ondanks dat ik het nog nooit eens ben geweest, met iets wat de blogger geplaatst heeft. . Het is niet aan de staat, of aan een bedrijf, om jou je anti feministische stukken te censureren. Als jij dat doet, zullen tonnen aan feministen op je reageren, je bestoken met honderden argumenten. Je werkt jezelf in de nesten, maar je zal het altijd mogen zeggen.

  Daarnaast, als ze AFA sites uit de lucht halen, moeten ze ook alle fascistische sites uit de lucht halen. Anders staan ze dus op één lijn met de fascisten, tegen de antifascisten en zijn ze niet onpartijdig, wat ze pretenderen te zijn.

 8. #9 by Nurks on 2017/08/25 - 20:26

  Bij “snoeihard antwoord” moet ik toch wat te veel denken aan de autoverbrandingen en winkelvernielingen in het kader van anti-G20 protest. Ik hoop dat de heethoofden willen begrijpen dat gewelddadige acties uiteindelijk alleen schadelijk zijn voor links.

Comments are closed.