Wilders richting Catshuis, met ruggensteun via rechtszaak en uitspraak


vrijdag 9 december 2016

Schuldig verklaard , maar van de rechtbank krijgt hij nog geen eens een boete.  Dat is de cynisch-gepaste ontknoping van het proces tegen Geert Wilders. Alles, echt vrijwel alles aan dit proces was verkeerd, en bij een bespottelijke rechtszaak hoort dan ook deze bespottelijke uitspraak. Drievoudig winnaar van deze hele miserabele toestand is Geert Wilders, wiens verkiezingscampagne zo ongeveer met rechterlijke ondersteuning een aftrap heeft gekregen. Horror. Aan de slag, mensen, ‘Justitie’ gaat het niet voor ons doen.

Laten we teruggaan naar het begin. Wilders deed in rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 racistische uitspraken over Marokkanen, waaronder de uitnodiging aan een groep aanhangers om ‘Minder, minder’ te roepen op de vraag of er ‘meer of minder Marokkanen’ moesten komen. En hij zou dat dus wel gaan regelen. Een racistische uitspraak, een oproep tot discriminatie, een duidelijk geval van het zaaien van haat. Geen enkel misverstand lijkt me daarover onder redelijke mensen mogelijk: Wilders was en is schuldig. Niet alleen aan het “aanzetten tot discriminatie” en aan “groepsbelediging”, de juridische termen waar hij schuldig aan is verklaard, maar ook aan dat haat zaaien waarvoor hij is vrijgesproken.

Maar, hoe schuldig ook, het was vanaf de eerste minuut helemaal geen goed idee om dit door een rechtbank te laten vaststellen. De aangiftes die door mensen, ja door mensenmenigten in demonstratieve optocht, zijn gedaan, hadden waarde als antiracistische stellingname. Vanuit mensen die de rechtsstaat hoog hebben zitten en vinden dat ook zij – bijvoorbeeld als Nederlander van marokkaanse afkomst – van haar mogelijkheden – waaronder het doen van aangifte – gebruik moesten kunnen maken, was de aangifte logisch . Maar precies dat idee dat de rechsstaat een bruikbaar instrument is tegen racistische uitspraken, is verkeerd. De rechtsstaat is, zoals elke staat, vooral een rechtse staat.

Het is bloedlink als ‘Justitie”vastlegt wat gezegd en geschreven kan worden en wat niet. Het is bloedlink als ‘Justitie’de grenzen van de politieke en maatschappelijke discussie gaat vaststellen. Vandaag verklaren ze een uitspraak strafbaar waarvan ik als antiracist zeg dat die uitspraak verfoeilijk, wan t racistisch is. Morgen verklaren ze een uitspraak van an tiracisten strafbaar omdat die “smaad”zou zijn. Morgen? De dag vóór eergisteren overkwam twee activisten precies dat, toen ze aangeklaagd en veroordeeld werden omdat ze een bedrijf medeplichtig noemden aan deportatie en de bouw van een vluchtelingengevangenis.

Door ‘Justitie’ het recht toe te kennen om onze tegenstanders, onze dodelijke vijanden, de mond te snoeren, geven we ze een legitimiteit die ze keer op keer ook en vooral tegen ons gebruiken. ‘Justitie’ is n iet de vriend van de antiracistische strijd. Politiegeweld tegen antifascisten en anti-Zwarte Piet-activisten maakt dat keer op keer duidelijkp;otie is verlengstuk van deze ‘Justitie’, lange arm van deze ‘rechtsstaat’. Justitie verdient geen enkele ruimte of erkenning als grensbepaler van wat mag enw at niet mag in de maatschasppelijke strijd. En dat principe dienen we n iet los te laten als ons een verbod van een racistische uitspraken n u eens goed lijkt uit te komen.

Deze stellingname betekent zeer nadrukkelijk géén erkenning van de ‘vrijheid van meningsuiting’ als criterium waarom Wilders’ uitspraak toelaatbaar zou zijn. Racistische uitspraken, racistisch gestook, racistische aanmoediging van deportatie en t etnische zuivering – ‘minder, minder’ kwam daarop neer – is niet toelaatbaar, niet legitiem. Als boze Marokkanen ter plekke met tomaten naar Wilders waren gaan gooien, als antifascisten hem met spreekkoren hadden overstemd, het podium hadden besprongen, de microfoon uit zijn handen hadden geslagen, dan hadden zij uit legitieme zelfverdediging gehandeld. Zou de staat tegen zulke actievoerders een proces hebben aan gespannen – na aangifte door Wilders… – dan zou ontslag van rechtsvervolging de enige fatsoenlijke uitkomst zijn geweest.

De vrijheid van meningsuiting is in tijden van Reformatie, godsdienstvervolging, Verlichting en daarna opgekomen als principe om de staat en het offociële kerkgezag het recht te ontnemen om dissidente meningen te smoren metveroordeling en brandstapel. De vrijheid van meningsuiting is nooit bedoeld geweest op fascistische volksmenners het legitieme recht te geven om mensen naar brandstapels te jágen. Aan de gangare versie van liberale rechtsbeginselen hebben we in deze kwestie weer eens niets. Hier staat antiracistische zelfverdediging tegenover het aanwakkeren van racistische haat. Justitie staat daarin niet aan de goede kant, ook als ze soms een racist eventjes om juridische, systeembevestigende redenen voor de voeten loopt.

De tweede reden waarom dit hele proces vanaf dag één een onzalig idee was, ligt in de gratis publiciteit die Geert Wilders ermee gekregen heeft en nog krijgt. De hele rechtsgang is een aanloop naar de verkiezingscampagne van de PVV (1), ze is er vrijwel onderdeel van. Maandenlang gaat het over die uitsraak. En daarbij gaat de discussie dus niet over de vraag of die man zich eigenlijk niet kapot schaamt dat hij zoiets roept. De vraag is ook niet of wij ons niet kapot schamen omdat en voor zover we die man jaar na jaar zijn racistische gang laten gaan. Nee, de vraag is of en in hoeverre die uitspraken strafbaar zijn. Intussen krijgt Wilders alle ruimte om uit te leggen waarom hij gezegd heeft wat hij heeft gezegd. De rechtszaal bleek een racistische roeptoeter.

Tegelijk kon Wilders alvast de held van het Vrije Woord uithangen, in geval hij zou worden veroordeeld, maar ook al vanwege de strafvervolging zelf. Hij kon er eraan toevoegen dat daarmee ook de ‘mening’ van al zijn aanhangers, ja van het ‘Nederlandse Volk’ voor de rechter stond en met veroordeling bedreigd. Dat zou zijn heldenstatus in ogen van zijn uitdijende achterban verder vergroten. Een al populaire fascist wegens gedane uitspraken voor de rechter slepen is alleen al daarom tactisch buitengewoon onverstandig als het er om gaat om opkomend fascisme terug te dringen.

En dan was er ook nog het risico dat de rechtszaak tot vrijspraak zou leiden. Dan zou Wilders kunnen roepen: kijk! Zel;fs de rechters zeggen dat ik dit mag zeggen! Dan was er officieel groen licht gegeven voor racistische uitspraken, discriminatie en haatzaaierij, met het justitiële stempel van goedkeuring er op. Dan was het hek helemaal van de dam geweest. Wie haar of zijn kaarten op deze rechtszaak heeft gezet, heeft dát risico ook genomen.

Zoveer is het vandaag net niet gekomenm, hetgeen een miniem zuchtje van opluchting op deze miseravbele dag teweegbrengt. Het is een lichtpuntje, maar wel een heel kleintje. Wilders is schuldig verklaard, maar niet eens aan alle aanklachten. En hij krijgt geen straf, nog niet eens die minieme boete die het Openbaar Ministerie eiste, “omdat hij volgens de rechtbank met deze veroordeling voldoende gestraft is”.  Dat is een terughoudendheid waar antiracisten als Joke Kaviaar in het proces dat ‘Justitie’ wegens ‘opruiing’ tegen haar voerde, niet op hoeven te rekenen. De rechterlijke macht voert de kunst van het meten met meerdere maten tot grote hoogte door. Natuurlijk zullen de rechters wel met één of ander subtiel criterium schermen om dit recht te breien. Minachting zij hun deel.

De rechters vonden kennelijk dat ze op basis van de geldige wetgeving niet aan veroordeling van Wilders konden ontkomen. De rechters wilden blijkbaar tegelijk Wilders ook n iet al te hard aanpakken, en zijn achterban niet nog verder op de kast jagen.De rechtbank probeert hier duidelijk om kool en geit te sparen, door Wilders een klein beetje schuldig te verklaren, zonder dat dit serieuze gevolgen voor hem heeft. Het is genant, het is bespottelijk. Het is een passende ontknoping van een verwerpelijk proces met voornamelijk verontrustende gevolgen. En wie denkt dat Wilders op de niet-oplegging van straf met dankbaarheid of zo zal reageren, heeft het mis. Bij diens goed geacteerde woede over de uitspraak voegt zich nu ongetwijfeld diens minachting over het feit dat rechters die uitspraak geen kracht bij zetten met straf. De hele gang van zaken voedt het PVV-gevaar.

Wat nu?

Die gevolgen van deze gratis reclame voor de fascistische zaak zullen we gaan zien in maart, op verkiezingsdag, en al in de aanloop ernaar toe. Die gevolgen kunnen wel eens bijdragen tot het aantreden van een regering die aangevoerd wordt door een rechtstreekse fascist, ondersteund door de rechstdraaiende neoliberalen van de VVD en de ulttraconservatieve protestanten van de SGP. Naast een neo-Hitlertje staat straks ook een Von Papen-incarnatie voor rechtse christenen en een Hugenberg-variant voor conservatieve ondernemer. Je checkt die namen maar lekker, via Wikipedia of zoekmachine, en doe er dan ‘1933’ bij, want ik heb eventjes geen zin om de parallel verder uit te werken en uit te leggen.

Onze eigen polderversie van de Halloween Parade die Trump binnenkort het Witte Huis binnenleidt komt er aan, als we niet héél erg uitkijken. In de opmars van dat fascisme heeft de hele treurige rechtszaak haar hele treurige rol gespeeld. De uitspraak van vandaag zal door de rechters niet als aftrap van Wilders’ verkiezingscampagne zijn bedoeld. Maar feitelijk komt het wel op zoiets neer. En Wilders zal blijven stoken, hij heeft al hoger beroep aangekondigd. Logisch: nog een rondje gratis publiciteitligt ligt zo voor hem binnen handbereik.

Wat nu verder? Strijd, nietzontziende onverzoenlijke antifascistische strijd in allerlei vormen. Tegen racistische opvattingen, tegen racistische groepsvorming, tegen fascistische uitingen en organ isaties, met tegenpropaganda, stickers, posters, flyers, teksten, muziek, kunstuitingen. Met directe, confronterende acties op straat, en met alles er tussen in wat de ruimte voor fascisme kleiner maakt en tegengeluiden in de maatschappij zelfvertrouwen en ruimte verschaft.

In die strijd komen we de politie tegen, als vijand. In die strijd komen we ‘Justitie’ tegen, niet als bondgenoot maar als obstakel voor ons verzet, soms rechtstreeks als facilitator van de vijand. Als er onder de mensen die in 2014 zo strijdvaardig maar misplaatst aangifte zijn gaan doen tegen Wilders enkelen zitten bij wie het inzicht n u groeit dat de hele rechtsgang, en dus ook het doen van aangifte om de zaak in gang te zetten, geen geweldig idee was, dan komt hele misère wellicht toch nog iets goeds. Het fascisme terugdringen is nu eenmaal geen overheidszaak, geen kwestie van rechtszaken en aangifte, geen zaak die we aan hogerhand kunnen toevertrouwen. Fascisten stoppen we gezamenlijk zelf, en de tijd dringt.

(1) Noot, 10 december 15.19 uur: Hier stond eerst: VVD. Maar dat is evident niet wat ik bedoelde, dat moest de PVV zijn. Gecorrigeerd dus. Dank aan één van mijn de alerte lezers die me op deze slordigheid wees.

Peter Storm

 1. #1 by Sarah Palin on 2016/12/22 - 17:42

  John

  Ik denk dat het effectiever is, als Willy Wartaal het wel mag zeggen, maar dat een Pauw of een echte intellectueel Willy een beetje klem lult

  Nu mag het niet, dat versterkt hem natuurlijk enorm

  Daarnaast, Paul is een sensatie mannetje en totaal niet in staat tot enige weerlegging , daar is Paul een beetje te simplistisch voor. Dus dit versterkt wil alleen maar. Wil krijgt podium, komt in een rebellen positie, men maakt een mythe van hem, terwijl het eigenlijk niet zo een heel bijzonder ventje is

  Ga een gemiddelde kroeg in en dezelfde gefrustreerd praatjes komen je tegemoet.

 2. #2 by John on 2016/12/12 - 22:00

  Ik erger me ook dood aan die gratis publiciteit buiten de zendtijd voor politieke partijen. Maar wat ik nog ergerlijker vind is het feit dat DWDD Pauw noem ze allemaal maar op, die prietpraat van de pruik mag herhalen. Als de pruik iets niet mag zeggen omdat dat discriminatie is, dan mogen omroepen die drek ook niet uitzenden. Op deze manier zijn ze enkel een gratis verlengstuk van de pruik.

 3. #3 by Siebrand on 2016/12/11 - 21:55

  Ps. 1933 moet natuurlijk 1923 zijn in mijn reactie. Bij deze 🙂

 4. #4 by peter on 2016/12/11 - 21:43

  Laurent: “Nou, ‘gratis publiciteit’; wat denk je dat zo’n Knoops per uur kost? Nee, dit is een heilzame aanslag op de kas van de PVV en Wilders hoor.” Het proces zelf was gratis publiciteit voor Wilders. Dat hij daarbovenop geld uitgeeft aan een dure advocaat, doet daar niets aan af. Hij had de gratis publiciteit immers ook zonder, of met een spotgoedkope, advocaat, gehad. En die kosten? Ik geloof niet dat geldgebrek zijn grootste probleem is. In een rechtbank zeggen ze: objection overruled. Ik zeg geween: niet overtuigend, dit bezwaar.

  Siebrand: “Ik klap niet graag voor het opbouwen van mijn eigen galg.” Zeer raak gezegd!

 5. #5 by Siebrand on 2016/12/11 - 21:30

  Punt is dat er geen enkel dammetje is opgeworpen, de aanhang van Geert is groter geworden. Mensen die op hem stemden worden niet wakker als justitie hem veroordeeld. Sterker nog, hun ‘held’ is veroordeeld. Het kon hem niet beter voorgeschoteld worden. Als er een dammetje zou zijn opgeworpen volgde hierdoor een tsunami van haat,
  Ik voel een parallel met de putsch van Hitler in 1933.
  “Hitler’s perspective, there were three positive benefits from this attempt to seize power unlawfully. First, the putsch brought Hitler to the attention of the German nation and generated front page headlines in newspapers around the world. His arrest was followed by a 24-day trial, which was widely publicized and gave Hitler a platform to publicize his nationalist sentiment to the nation. Hitler was found guilty of treason and sentenced to five years in Landsberg Prison.[3] The second benefit to Hitler was that he used his time in prison to produce Mein Kampf, which was dictated to his fellow prisoner, Rudolf Hess. On 20 December 1924, having served only nine months, Hitler was released.[4][5] The final benefit that accrued to Hitler was the insight that the path to power was through legitimate means rather than revolution or force. Accordingly, the most significant outcome of the putsch was a decision by Hitler to change NSDAP tactics, which would demand an increasing reliance on the development and furthering of Nazi propaganda.” Bron Wikipedia.

  Mijn punt is niet om hier aan te tonen dat Wilders een staatsgreep heeft proberen te plegen, maar dat een veroordeling door de staat een machtig propaganda platform is in handen van fascisten. In hun slachtofferrol is de fascist ineens degene die het opneemt tegen de ‘elite die de ‘burger’ bedriegt” en daarvan het slachtoffer is geworden.

  Onze rol wordt in een gevaarlijke actie opgeëist en biedt de fascist de mogelijkheid om de Messias te worden met duistere gevolgen.
  Hoe begrijpbaar het gevoel van mensen van verschillende afkomst en kleur ook is als Wilders in een proces wordt veroordeeld, de staat is op geen enkel moment onze vriend nog bondgenoot.

  Anti-racisisten en anti-fascisten kunnen bij deze veroordeling maar beter niet in hun handen klappen. Ik klap niet graag voor het opbouwen van mijn eigen galg.

 6. #6 by Sarah Palin on 2016/12/11 - 18:25

  Ik Snap je punt wel, van zowel Astrid als Peter

  Waar Peter vanuit gaat is dat recht geen uitspraken dient te doen over goed en slecht, omdat Justitie de waarheid niet in pacht heeft. Een anarchistische dynamiek is een gelijk dat tot stand komt tussen de mensen en niet opgelegd wordt. Het is als wanneer je thuis bent en een film gaat kijken met je broer. A wilt film A zien, B wilt film B zien. Ze overleggen ze ruziën misschien zelfs en maken een keuze, maken een ‘ gelijk’ er is geen recht dat A of B gelijk geeft, het is een veranderlijke transactie tussen mensen

  Waar Astrid op doelt en daar Ben ik het wel mee eens, dat hoe we nu leven, mensen zo ook handelen. Zoals mijn grote held Proudhon zegt, je kan een plant niet met wortel en aarde uit de grond trekken, het is een evolutie project, geen accute omkeer. De mensen zijn rooted in het huidige

  Justitie en autoritair denken is daar een voorbeeld van en dat kan je niet gewoon weg denken , dat moet je deconstrueren

  Als Marokkaanse jongeren tomaten naar Willy gooien, dan kan dat een opmaat zijn voor rassenrellen, waar jij en ik ook in mee gezogen kunnen worden.

  Of Justitie het nou verwerpt of niet , doet er niet eens zo toe. Het gaat er meer om dat mensen weten en begrijpen, waarom zo een uitspraak van Willy irrationeel en schadelijk is voor een hele bevolkingsgroep. Daar kan je geen tomaten tegenop gooien

 7. #7 by Astrid Essed on 2016/12/11 - 15:52

  VEROORDELING WILDERS/TWEE KANTEN/MAAR TOCH/JUSTICE IS DONE

  Beste Peter,

  Ik zie dat je al reacties hebt ontvangen op je interssante stuk
  Hierin ga ik meer in op je inhoudelijke bezwaren tegen de rechtszaak als
  zodanig:

  Twijfelde nog, of ik zou reageren [wilde er wat langer over nadenken]
  Maar toch maar gedaan, omdat mijn reactie wezenlijk niet anders zal zijn,
  ook al reageer ik over een paar dagen:

  Peter en medelezers,

  Ik heb dit stuk met belangstelling gelezen en kan voor een deel meegaan
  met Peter’s redenatie, maar ben het toch niet eens met zijn standpunt conclusie en
  dat is, naar ik begrepen heb:

  ”Alles, echt vrijwel alles aan dit proces was verkeerd, en bij een bespottelijke rechtszaak hoort dan ook deze bespottelijke uitspraak.”

  MIJN mening kort samengevat:
  Ik vind deze rechtszaak helemaal niet ”bespottelijk” en wel helemaal
  niet de uitspraak.
  Want die is voor MIJ een signaal, dat, hoe minimaal ook, een dam[metje]
  opwerpt tegen het voortschrijdende gif in de samenleving.
  En ieder signaal, iedere dam, hoe klein ook, kunnen we maar al te
  goed gebruiken.

  Laten we de redeneringen van Peter eens nader onder de loupe nemen:

  I

  JUSTITIE/UITSPRAAK, DIE ONS WELGEVALLIG IS,
  KAN OOK TEGEN ONS GEBRUIKT WORDEN

  Hij schrijft:

  ””Het is bloedlink als ‘Justitie”vastlegt wat gezegd en geschreven kan worden en wat niet. Het is bloedlink als ‘Justitie’de grenzen van de politieke en maatschappelijke discussie gaat vaststellen. Vandaag verklaren ze een uitspraak strafbaar waarvan ik als antiracist zeg dat die uitspraak verfoeilijk, wan t racistisch is. Morgen verklaren ze een uitspraak van an tiracisten strafbaar omdat die “smaad”zou zijn. Morgen? De dag vóór eergisteren overkwam twee activisten precies dat, toen ze aangeklaagd en veroordeeld werden omdat ze een bedrijf medeplichtig noemden aan deportatie en de bouw van een vluchtelingengevangenis.’

  Op zich is dat natuurlijk juist, omdat dezelfde argumenten, waarmee
  een ons welgevallig vonnis wordt uitgesproken, ook tegen ons
  gebruikt kan worden.
  Klopt.

  Aan de andere kant kan juist dat
  worden aangegrepen om te laten zien, dat er met twee maatstaven wordt
  gemeten.
  Want [om bij Fuhrer Wilders te blijven] in het ene geval gaat het om
  een Goebbels achtige vorm van hatespeech [minder, minder].
  In het andere geval gaat het om activisten, die via schrift [folders]
  de verderfelijke medeplichtigheid van een fout bedrijf aan het Nederlandse uitzetbeleid aan de kaak stellen.
  Iets wat trouwens zelf door dat bedrijf wordt toegegeven, al hebben
  zij dan een andere woordkeus.

  http://www.astridessed.nl/?s=De+Vries+en+Verburg

  Maar goed, ik begrijp wat Peter bedoelt:

  Vandaag doet Justitie een uitspraak in ons voordeel.
  Morgen gebruiken ze hetzelfde of daarop lijkende argumenten
  tegen ons.

  Geen probleem, lijkt mij.
  Aan ons de hypocrisie te ontmaskeren.
  de kaak stellen

  Aan de andere kant ook een oproep om kritisch naar de eigen
  beweging te blijven.
  Want niet alles wat wij doen is per definitie ”in orde” OMDAT wij aan
  de goede kant staan.

  Als wat wij doen niet deugt [en wij zijn mans/vrouws genoeg om daarover
  te kunnen oordelen], moeten wij dat ook kunnen zien.
  En begrijpen, dat dat gevolgen heeft.

  Een extreem voorbeeld in extrene omstandigheden [admitted] misschien [om aan te geven, hoe ik denk]

  http://libcom.org/blog/nice-ways-do-it-bolivian-miners-fighting-back-26082016

  Maar goed, dat speelt hier niet.
  Slechts van mijn kant een bescheiden oproep tot zelfkritiek

  II

  JUSTITIE IS NIET DE ”VRIEND” VAN DE ANTIRACISTISCHE STRIJD

  Peter schrijft

  ”Door ‘Justitie’ het recht toe te kennen om onze tegenstanders, onze dodelijke vijanden, de mond te snoeren, geven we ze een legitimiteit die ze keer op keer ook en vooral tegen ons gebruiken. ‘Justitie’ is n iet de vriend van de antiracistische strijd. Politiegeweld tegen antifascisten en anti-Zwarte Piet-activisten maakt dat keer op keer duidelijkp;otie is verlengstuk van deze ‘Justitie’, lange arm van deze ‘rechtsstaat’. Justitie verdient geen enkele ruimte of erkenning als grensbepaler van wat mag enw at niet mag in de maatschasppelijke strijd. En dat principe dienen we n iet los te laten als ons een verbod van een racistische uitspraken n u eens goed lijkt uit te komen.”

  Klopt.
  Gedeeltelijk.
  Natuurlijk heeft Peter gelijk, dat Justitie geen ”vriend” is van de
  anti racistische strijd.
  Justitie is in ultimo [uiteindelijk, vond het een mooi Latijns woord, vandaar, hihi]
  de vriend van de status quo.
  En de status quo is de Staat, zoals wij die kennen, de kapitalistische Staat,
  helaas nog.
  For the moment, niets aan te doen, dus vind ik het niet meer dan
  verstandig DE TOOLS VAN DIE STAAT, DIE WIJ KUNNEN GEBRUIKEN,
  in te zetten om dichter bij ons doel te komen.

  Dat is hier gebeurd, door TOCH die veroordeling van Wilders, al is het jammer,
  dat er geen straf op gelegd is geworden.
  Aan de andere kant:
  Als dat WEL gebeurd was, was het waarschijnlijk alleen maar een boete geweest
  [die betaalt hij zo] en dan had hij helemaal de underdog kunnen uithangen.

  En recht wordt weleens gedaan, zoals in de zaak Kno’legde Cesare,
  al had ik wel graag ook een veroordeling van dat politiegeweld
  gezien.

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/rechter-anti-piet-activist-afriyie-opnieuw-onrechtmatig-gearresteerd~a4390430/

  Maar nu Peter’s diepere redenatie

  Volgens hem heeft Justitie sowieso geen ”legitimiteit” om oordelen te vellen,
  zeker waar het de politieke en maatschappelijke discussie betreft.
  Dat is een anarchistisch standpunt [een van de zaken tenminste, die
  ik van het anarchisme heb begrepen, is geen erkenning van gezag van boven]

  Nog even los van hoe je daarover denkt, we leven nu in een samenleving,
  dat Justitie voor ons grenzen stelt, of we dat nu leuk vinden of niet.
  Dan lijkt het me heel zinnig, om Justitie ook te gebruiken [want dat middel
  hebben we] om toch ons gelijk te halen.

  Daarover aan het einde.

  TOMATEN:

  Iets anders [even een punt van kritiek] is dit

  ”Als boze Marokkanen ter plekke met tomaten naar Wilders waren gaan gooien, als antifascisten hem met spreekkoren hadden overstemd, het podium hadden besprongen, de microfoon uit zijn handen hadden geslagen, dan hadden zij uit legitieme zelfverdediging gehandeld.

  Dat ben ik weer NIET met Peter eens.
  WEL die overstemming door antifascisten, dat is zelfverdediging.
  NIET het gooien met tomaten, omdat dat, op het moment dat
  Wilders alleen SPREEKT, niet naar verhouding is, denk ik.
  Niet ZO erg trouwens, maar liever geen fysieke confrontaties.
  Om dat fysieke op zich, maar ook pragmatisch
  We moeten onze strijdmiddelen zorgvuldig kiezen

  III

  WILDERS/RECHTSZAAL RACISTISCHE ROEPTOETER?

  Peter schrijft

  ”De tweede reden waarom dit hele proces vanaf dag één een onzalig idee was, ligt in de gratis publiciteit die Geert Wilders ermee gekregen heeft en nog krijgt. De hele rechtsgang is een aanloop naar de verkiezingscampagne van de VVD< ze is er vrijwel onderdeel van. Maandenlang gaat het over die uitsraak. En daarbij gaat de discussie dus niet over de vraag of die man zich eigenlijk niet kapot schaamt dat hij zoiets roept. De vraag is ook niet of wij ons niet kapot schamen omdat en voor zover we die man jaar na jaar zijn racistische gang laten gaan. Nee, de vraag is of en in hoeverre die uitspraken strafbaar zijn. Intussen krijgt Wilders alle ruimte om uit te leggen waarom hij gezegd heeft wat hij heeft gezegd. De rechtszaal bleek een racistische roeptoeter.''

  Ik ben dat wel met Peter eens, maar geen reden om een rechtszaak te
  veroordelen,
  Want zoals het nu helaas is in het xenofobische landschap, spint
  Wilders bijna bij alles wat hij doet, wel garen.
  Daarom was het goed, om hem via een rechtszaak, toch in ieder geval moreel,
  een halt toe te roepen.

  IV

  VEROORDELING OF VRIJSPRAAK

  Peter schrijft

  ''Tegelijk kon Wilders alvast de held van het Vrije Woord uithangen, in geval hij zou worden veroordeeld, maar ook al vanwege de strafvervolging zelf. Hij kon er eraan toevoegen dat daarmee ook de ‘mening’ van al zijn aanhangers, ja van het ‘Nederlandse Volk’ voor de rechter stond en met veroordeling bedreigd. Dat zou zijn heldenstatus in ogen van zijn uitdijende achterban verder vergroten. Een al populaire fascist wegens gedane uitspraken voor de rechter slepen is alleen al daarom tactisch buitengewoon onverstandig als het er om gaat om opkomend fascisme terug te dringen.
  En dan was er ook nog het risico dat de rechtszaak tot vrijspraak zou leiden. Dan zou Wilders kunnen roepen: kijk! Zel;fs de rechters zeggen dat ik dit mag zeggen! Dan was er officieel groen licht gegeven voor racistische uitspraken, discriminatie en haatzaaierij, met het justitiële stempel van goedkeuring er op. Dan was het hek helemaal van de dam geweest. Wie haar of zijn kaarten op deze rechtszaak heeft gezet, heeft dát risico ook genomen.''

  Op zich wel juist, maar de zaak heeft ook een andere kant:

  Want nu Wilders is veroordeeld, kan hij de underdog uithangen.

  Maar als hij was vrijgesproken, was het hek helemaal van de dam

  en had hij, inderdaad, van Justitiewege ook nogeens groen

  licht gekregen, dat hatespeeches zijn toegestaan.

  Dat zegt Peter ook en dat was een risico.

  Maar waard te nemen omdat er ook een kans was [en dat

  is uitgekomen] op een morele veroordeling.

  En WAS hij vrijgesproken, dan hadden we de oneerlijkheid

  van het rechtssysteem, dat zich niet aan zijn eigen wetgeving

  houdt, aan de kaak kunnen stellen.

  CONCLUSIE

  Natuurlijk is Justitie geen bondgenoot van de anti racistische strijd.
  Dat heb ik ook nooit gedacht.

  Maar zolang het kapitalisme en de Staat bestaat, zullen we ons
  in de strijd van allerlei middelen moeten bedienen.
  Dat hoeft elkaar toch niet uit te sluiten?

  Waarom OF OF als het ook EN EN kan zijn.

  Buitenparlementaire acties, demonstraties, desnoods steun
  van bondgenoten in het parlement [al zijn er op dit moment niet
  zoveel] EN ook rechtszaken om ons gelijk te halen.

  Anything, that serves the fight for Justice, goes.

  En daarom ook ben ik blij met de uitpraak van de rechter, al is
  het jammer, dat Wilders ook niet voor die twee andere categorieen
  [waaronder aanzetten tot haat] is veroordeeld.

  Maar toch:

  Een veroordeling, die een duidelijk signaal geeft:

  TOT HIER EN NIET VERDER.

  Het is een begin.

  Aan ons om de strijd voort te zetten

  http://www.astridessed.nl/veroordeling-wilderstekst-uitspraak-rechtbankjustice-is-done/

  Astrid Essed

  http://www.astridessed.nl

 8. #8 by Laurent on 2016/12/10 - 12:39

  Nou, ‘gratis publiciteit’; wat denk je dat zo’n Knoops per uur kost? Nee, dit is een heilzame aanslag op de kas van de PVV en Wilders hoor.

 9. #9 by Sarah Palin on 2016/12/09 - 18:50

  Vroeger had de rechtbank hier heftiger op gereageerd, want racisme lag meer in de taboesfeer

  Na fortuin is dat veranderd. Het recht apparaat is hierin ook opgeschoven, onder druk van het populisme . het volk mocht niet meer bekritiseerd worden, racisme mocht niet meer aangekaart worden. Men wees dan op de kogel die van links kwam en hoe ‘ het volk ‘ de mond gesnoerd werd door links. Daardoor kunnen nu uitingen van raciale haat geuit worden zonder consequenties

  Kortom, als Volkert fortuin niet gedood had, was Willy nooit zo groot geworden en kwam niet iedere dwaze nazi met alles weg. Links heeft zijn eigen graf gedolven

 10. #10 by Sarah Palin on 2016/12/09 - 18:44

  Je kan best kritiek op een geloof hebben, als iets dat tolerantie en vrijheid bedreigd

  Haal dan ook het christendom Scientology en hindoeïsme erbij. Dat doen Wildersen niet. Islam is slecht, de rest is leuk. Dat vond ik al bizar

  Dan gaat hij ook tegen afkomst schoppen, zo van, ik haat jou, want je komt uit Marokko, wat een kut reden. Maar dit soort dingen moet je niet onderschatten, het kan een aanzet tot genocide zijn, zoals we in Afrika zagen, tussen hoetoes en toetsis. Dat begon ook met minder ! Uitspraken.

  Irrationele uitingen van haat, zonder onderbouwing is geen mening. Iemand op zijn gezicht slaan, is geen controversiële mening, maar een aanval

  Wat Willy deed, is een verbale aanval, een aanzet tot het normalisering van ongefundeerde agressie. Uit naam van ‘ het volk’

  Kortom, niet zonder risico’s

Comments are closed.