Levendig demonstreren tegen TTIP


zaterdag 28 mei 2016

Tegen de duizend mensen droegen afgelopen middag in Amsterdam door hun deelname bij aan een levendig protest tegen het alom omstreden en verafschuwde investeringsverdrag TTIP. De demonstratie maakte deel uit van een actiedag tegen TTIP.  Vanuit Tilburg en Eindhoven waren we met een aardig groepje naar Amsterdam gegaan om mee te doen. We vormden daar samen met anderen een antikapitalistisch/ anti-autoritair blok  waartoe onder meer vanuit Autonomen Brabant was opgeroepen, om een radicaler, anarchistisch geluid in de demonstratie te laten zien en horen.

We kwamen op het Beursplien bijeen, ontrolden ons spandoek met “Sloop Staat en Kapitaal – De Wereld = Van Ons Allemaal” waarna enkelen van ons pamfletten begonnen uit te delen die vanuit de Vrije Bond (VB) waren vervaardigd – een herdruk van het pamflet dat in oktober al was uitgedeeld. De tekst is op de website van de VB te vinden.  Enkele honderden van de pamfletten zijn op en rond de actie verspreid.

Het plein stroomde redelijk vol, onder de demonstranten zag ik onder meer groepen van de Partij van de Dieren, GroenLinks, de NCPN, mensen met borden en krant van de Internationale Socialisten, en m iemand met een flinke FNV-vlag. Redelijk divers qua samenstelling, qua leeftijd, redelijk in balans qua vrouw-man-verdeling, nog wel rijkelijk aan de witte kant. Of dit thema in migrantengemeenschappen minder leeft, of dat de netwerken die demonstraties als deze helpen organiseren geen aansluiting in migrantengemeenschappen weten te vinden, is een vraag die ik hier niet ga proberen te beantwoorden. het is  echter wel een vraag die er toe doet, en de mogelijke antwoorden roepen dan weer nieuwe, strategisch eveneens belangrijke vragen op.

We kregen enkele sprekers,en vervolgens gingen we lopen, als feestelijke begrafenisstoet met kisten waarin onder meer het TTIP-verdrag symbolisch ten grave gedragen werd. Een traditioneel jazzbandje speelde, geheel in New Orleans style, “O, When The Saints”. Zo vertrok de stoet, met ons radicale blok als onderdeel ervan. Aan de ene zijkant van het blok het genoemde spandoek; Aan de andere kant een tweede spandoek met “Smash Capitalism – Autonomen den Haag”, als ik het goed heb waargenomen. Ertussen vijftien tot twintig mensen, waarvan één met zwarte vlag met omcirkelde A en één met zwart-rode vlag. Niet al te strak allemaal, bekenden en onbekenden, waaronder mensen die ter plekke mee gingen helpen met het vasthouden van één van de spandoeken en dergelijke. Dankjewel, lieve mensen, dat beperkte aardig wat schoudermisère

Vanuit het blok klonken al vrijwel meteen leuzen, van radicaal tot wat radicaler. “A- Anti-Anticapitalista!”, “One Solution, Revolution/ One Direction, Insurrection!”, “Tegen veryupping en de bourgeoisie, Leve, Leve de Anarchie!”, “Vuur en Vlammen voor Elke Staat!”, “One Two Three, Fuck the Bourgeoisie! Four Five Six, Fuck the Bourgeoisie…”, “The People United Can Never be Defeated!”, “Ohlalaa, Ohlelee, Solidarité avec les Sans-Papiers”, “No Nations, No Borders, Fight Law and Order”, “Liberta, Liberta, Anarchia Total!” en, bijna als een sort reminder van het thema dat aanleiding was voor al ons antikapitalisme en anti-autoritarisme: “TTIP, Weg Ermee!” Al lopend zag ik stickers op miraculeuze wijze op tramruiten verschijnen. Eenmaal terug op het beginpunt visten we bij stukjes en beetjes nog een leus uit de herinnering op: “One Two Three Four, This is Fuckin’ Class, War, Five Six Seven Eight, Organize and Smash the State!” Daarmee hebben we vervolgens enkele van de sprekers nog even ‘begroet’.

Tja, die sprekers. Ewald Engelsel hield een stevig, openlijk antikapitalistisch verhaal dat appaus verdiende. De Groen-Links-spreker sprak de ‘overledene’ namelijk TTIP, toe en maakte daarin duidelijk dat we het ‘overlijden’ daarvan niet bepaald betreurden. Ook werd ons door minstens één van de sprekers het ultieme wapen tegen TTIP aangekondigd, een Rrrrrrrrreferendum, jawel…Bij diverse sprekers – maar niet bij Engelen! – had ik ook een beetje het gevoel alsof grote mensen een kinderklas aan toespraken waren.

We waren op het Beursplein weer eens vooral toeschouwer en applausleveranciers. Precies daarom was het fijn dat we toch ook echt hadden kunnen lópen en ons eigen ding hadden kunnen doen als deel van de actie. Dat blijft een punt om op te hameren: actie voeren betekent, je niet tot de rol van toeschouwer laten inperken, maar wat doen. Lopen, zelf spandoeken en andere attributen meenemen, leuzen roepen. Eigen leven brengen in de brouwerij. Met het antikapitalistisch/ anti-autoritaire blok is dat naar mijn idee heel aardig gelukt. Ik keerde met een goed gevoel terug naar Tilburg, en wat ik van mede-reizigers uit de groep vanuit Brabant hoorde, wees eveneens op een gevoel van voldoening op wat wel degelijk een aardige en levendige actie was. Mag absoluut worden vervolgd.

Peter Storm

 1. #1 by Conan on 2016/05/30 - 16:25

  Sorry, dit wilde ik nog kwijt

  Een multinational investeert in een land. De dynamiek van het investeren, dat wat de winst rechtvaardigde was altijd, het kan ook mis gaan. In handel is het altijd een gok, als het lukt maak je winst, als het mislukt had je winst kunnen maken. Als een Multi national investeert, moeten ze daarbij ook rekening houden met het feit dat het mis kan gaan, dat is immers het ondernemen, het idee van de ondernemende halfgod, die door rechts altijd verheerlijkt word als een soort uber mens. Hij of zei heeft zoveel lef, dat ze met hun lef de hele economie boosten, dat was altijd het verhaal van Ayan Rand en rechts. De frisse kapitaal held, tegenover de muffe, laffe humanist.

  Maar als er vervolgens ingegrepen gaat worden heeft dat hele verhaal al helemaal geen betekenis meer en is het meer een feodalisme, waarin leenheren beschermd worden door de koning

  Als ik om de hoek een bakkerij begin en de gemeente besluit om een weg af te sluiten, waardoor ik minder klanten krijg. In zo’n situatie sta ik met mijn mond vol tanden, als ik de gemeente zou aanklagen. Tja, dat is het risico van het ondernemerschap zou er gezegd worden. Waarom geld dit dan niet voor de titanen, waarom geld dit niet wanneer het om bepaalde bedragen gaat? Geld corrumpeert de constitutie. Dat wat in theorie liberaal had moeten zijn, is in de praktijk willekeur van het geld en het opportunisme van belanghebbende. Geld en de accumulatie van kapitaal spuugt de theorie van de constitutie in het gezicht.

  Dit is iets dat we de rechtse, gehersenspoelde mensen moeten uitleggen. Waarom gelden de regels van het spel wel voor jou, maar niet voor hen ? Waarom is iets voor de een zogenaamd rechtvaardig, maar voor de ander onrechtvaardig. Dit heeft niets met recht te maken, dit gaat over het stinkende geld van de witte boorde criminelen. Ons belastinggeld gaat niet naar zaken die ons ten goede komen, maar word besteed aan ontwikkelingshulp voor Multi miljardairs. Ook rechtse, zogenaamd liberale mensen zouden hier in theorie voor moeten terug deinzen.

 2. #2 by Conan on 2016/05/30 - 13:36

  Waarom willen ze winst maken ? Hebben ze het nodig ? Ze zijn als vampieren, ondoden, die bloed moeten drinken, om hun dorst te lessen. Waarom moeten ze acht jachtschepen ? Om indruk te maken, waarom moeten ze indruk maken ? Omdat het kapitalisme geld en status verafgood. God is afgeschaft, de arbeiders utopie heeft gefaald geld is de vervanging. Niet geld als middel om te leven, om te ruilen, om te interacteren, te vergoeden, maar geld als gegeven op zichzelf. Zes huizen, niet om in te wonen, maar om de buren te imponeren, want de kapitalisten leven niet voor zichzelf, maar voor de buitenwereld. Dat de kapitalist individualist is, dat is een illusie, de kapitalist leeft voor de buitenwereld, leeft om de buurman te imponeren en te intimideren.

  Omdat hun investeringen mis kunnen lopen en ze daarbij hun winsten mislopen en hun shot dus niet krijgen, moeten de staten aansprakelijk gesteld worden. Zo word hun kapitalisme ingedekt en is er geen sprake meer van de liberale droom. Het idee dat het geld van de investeerder terecht is, omdat hij grote risico’s gelopen heeft. Hierin heeft de kapitalist geen risico’s gelopen, want risico’s worden gesocialiseerd, winsten geprivatiseerd. In die zin is neo liberalisme niet heel anders dan harde kern stalinisme. Eigen broekriem voor de 99 procent, socialisme voor de vriendjes van de 1 procent, kortom smerige, tot op het bot verrotte hypocrisie.

  Een referendum waarvan de uitslag genegeerd zal worden komt, als deze nadelig is voor de bazen. Een verzet van de proletariërs, met een FNV dame die een toespraak houd een optreden van lange Frans en baas B en vervolgens een gratis knakworst, om het lieve volk een stem te geven, een piepstemmetje. Een schijnverzet, dat zal gebruikt worden als bliksemgeleider. Dit alles komt de politici goed uit.

  Kortom, laat je niet als bliksemgeleider gebruiken, laat je niet mennen en formuleer je verzet op een andere manier. Pas als iedereen in de bevolking begrijpt dat dit een aanval is op primaire levensstandaarden, dat dit niemand ten goede komt, behalve dan de aandeelhouder in Dubai, met de achttien jachten en de zevenendertig villa’s, dan kan er wat gebeuren, Kortom, de naive, rechtse burgertjes moeten overtuigd worden van het feit, dat dit hen niet ten goede komt, dat ze geen multimiljardair zijn en dat ook niet zullen worden, dat ze zich niet moeten identificeren met mensen, die hen zullen minachten, bij het grofvuil zullen zetten, maar dat ze zich moeten identificeren met zichzelf, hun directe omgeving en primaire levensstandaarden

  Conan, sloop het TTIP fascisme.

 3. #3 by Willem Bos on 2016/05/30 - 11:05

  Gezellig dat jullie er waren met dat blok en ook leuk je weer eens gesproken te hebben. Maar één ding begrijp ik niet. Je wijst er (terecht) op dat actievoeren meer moet zijn dan als klapvee functioneren voor sprekers en dat mensen vooral zelf actief moeten zijn. Dat was ook juist de bedoeling van deze landelijke actiedag waarin mensen opgeroepen weden on zelf in hun eigen plaats acties te ondernemen. Zie: https://milieudefensie.nl/ttipactiedag/overzicht-actiedag-28mei In 27 plaatsen hebben activisten van diverse pluimage dat gedaan, b,.v. ook in Eindhoven. Waarom dan toch naar de plaatselijke activitiet in Amsterdam getogen in plaats van zelf wat te organiseren? Hartelijke groet Willem Bos.

 4. #4 by Opa Water on 2016/05/30 - 00:59

  Wat ongelofelijk vorige eeuw … een blok anti dit en anti dat ( met dress code ? ) Nou dat is mooi dan , en hoe wil je mensen dan overtuigen dat afscheid nemen van de wegwerp maatschappij niet iets is wat alleen voorbehouden kan zijn voor mensen uit de ” anarcho sien ” …en dan bedoel ik eigenlijk mensen die óók bereid zijn na te denken over hoe het anders kan …..Maar goed de autonomen Den Haag waren dus in Amsterdam , wat mijns inziens absoluut geen afbreuk deed aan het slagen van de Haagse Theater parade tegen TTIP , waar van akte

Comments are closed.