Tilburgse Lente


zondag 20 september 2015

Tilburg staat op het punt een misdrijf mee te maken. Plaats delict: Stadskantoor 1 en directe omgeving. Dreigende slachtoffers: 43 bomen, waaronder een monumentale plataan; plus bewoners van Tilburg, bezoekers en gebruikers van naar binnenstad. Hoofdverdachten; burgemeester Noordanus, wethouder Erik de Ridder en het hele College dat de gemeente (wan)bestuurt. Medeplichtigen aan het dreigende misdrijf: de gemeenteraad van Tilburg? Jij? Ik? Wel als we dit laten passeren. Dat gaan we dus niet doen, toch?

Kom kom, mijnheertje Storm, hoor ik al mensen mompelen, misdrijf? Is dat niet wat overdreven? Niet echt. Laten we de boel eens even op een rijtje zetten zodat de absurditeit en de criminaliteit van de gang van zaken zichtbaar wordt.

In den beginne was er een Stadskantoor 1 dat aan renovatie toe is. Prima.. Weliswaar geef ik om het welzijn en het comfort van burgemeester en wethouders ongeveer net zo weinig als zij om het welzijn van de mensen in Tilburg, om over de bomen maar te zwijgen. Maar al de mensen van de administratie hebben recht op een werkplek die niet tocht in een gebouw dat niet lekt of verzakt. Renovatie? Best.

Maar vervolgens heeft iemand bedacht dat dit niet genoeg is. Het verbouwingsplan van Stadskantoor 1 wordt gecombineerd met de aanleg van winkels. Jawel. Waar? Op de begane grond van dat stadskantoor, dat dus feitelijk gedeeltelijk wordt geprivatiseerd. Het gemeentebestuur verkoopt daarmee iets wat feitelijk niet van haarzelf is, maar van ons allemaal. Het stadskantoor is publieke ruimte, en slechts omdat we niet geëmancipeerd genoeg zijn om die ruimte zelf te besturen, doet een gemeentebestuur dat. Omdat en voor zover we dat tolereren. Dat is al treurig genoeg.

Verkoop van publieke ruimte is echter méér dan treurig. Het is diefstal. Het is alsof ik de auto van Noordanus zonder zijn toestemming op Marktplaats.nl zet om er een mooie som voor te beuren. Het is alsof ik de de garage van De Ridder verkoop aan een projectontwikkelaar om er een winkel in neer te zetten en er met de opbrengst vandoor ga. Erger nog, want wat de gemeente doet is geen diefstal van persoon X of Y, maar van ons allemaal samen. Mensen worden bestolen door dit gemeentebestuur, en een meerderheid van gemeenteraadsleden dreigen dit goed te vinden. Peter R. de Vries, waar ben je?

En hoe beargumenteert het gemeentebestuur dit? Lees: “Als het plan om winkels te creëren onderin net stadhuis wordt afgewezen door de raad, dan vreest het College dat Tilburg zal achterblijven in de concurrentie met andere steden.”  Dat moet worden voorkomen, nietwaar? Het gaat immers om een Hoger Doel. Welk doel? De Concurrentiepositie! Steden zijn er niet om mensen een fijne plek te bieden om te wonen en te leven. Nee, steden zijn een soort bedrijven waarop het Rendementsdenken van toepassing is, en gemeentebestuurders zijn feitelijk een Raad van Commissarissen van een B.V. Daarom heet te plek waar je je paspoort of rijbewijs kunt regelen natuurlijk ook Stadswinkel. We zijn geen burgers van een stad, zelfs niet voor de vorm. We zijn nog slechts klanten. Maar ik dwaal af. Of toch niet?

Natuurlijk profiteert er iemand van de misdaad. Het gemeentebestuur zelf, om te beginnen. Publieke ruimte beheren kost geld, dat er overigens gewoon is. Publieke ruimte verkopen aan een projectontwikkelaar levert geld op en drukt de verbouwingskosten. Niet eens veel, overigens. Herinrichting zonder winkels zou 4,1 miljoen kosten, lees ik op Tilburgers.nl.  Met winkels wordt het 3,3 miljoen. Dát verschil is bijkomend voordeel voor de gemeentelijke rekening. Maar het verschil is te klein om de diefstal uit te kunnen verklaren. Het is eerder het geloof dat rendement en commercie boven alles gaat, dan puur en alleen een bescheiden kostenvoordeel, dat deze besluitvorming aandrijft. Het is ideologisch fanatisme, het gaat hier om het fundamentalisme met de Markt als dogma.

Maar het betreft een wel heel curieuze vorm van marktdenken. Uitvoering van het plan leidt tot meer winkelruimte. Maar er staat nu al winkelruimte leeg! De fameuze Wetten van Vraag en Aanbod van onze marktprofeten zeggen: als er ergens iets te veel van is, daalt de prijs. Daardoor zullen mensen minder van dat overtollige product maken, zodat vraag en aanbod weer in balans raken en de prijs weer stijgt. En overproductie van winkelruimte bestrijdt je dus door de hoeveelheid ervan te laten dalen, niet door extra winkelruimte.

De gemeente Tilburg houdt er echter een heel originele kijk op de markt op na. Er is teveel winkelruimte, dus moet er nog meer bij! Er is overproductie, dus zorgen we voor meer overproductie! Dat is namelijk goed voor het bedrijfsleven. Wethouder Erik de Roofridder “legde uit dat de leegstand van winkels zal worden verminderd door 10.000 vierkante meter winkeloppervlakte toe te voegen, zodat daar mee het aanbod vergroot wordt en daarmee de huurprijzen omlaag moeten gaan, zodat volgens het College ook andere ondernemers een kans krijgen om zich in de Binnenstad te vestigen.” Zo krijg je “nieuw ondernemerschap”, denkt het stadsbestuur. En ondernemerschap – niet het welzijn van de bevolking – is het Hoogste Doel van de gemeente Tilburg. Daarvoor moet alles wijken.

Wat daarvoor ook moet wijken, is groen. Bomen om precies te zijn, zeker 42 van de 47 bomen om Stadskantoor 1 gaan tegen de vlakte. Alsof de binnenstad van Tilburg aan het desolate Koningsplein al geen naargeestige steenvlakte genoeg heeft. Van de twee monumentale platanen dreigt er ook één ten prooi te vallen aan het plan.  Wat duurzaam is aan dit alles, is vooral de vandalistische houding van het gemeentebestuur, en de arrogantie waarmee bezwaren vanuit de bevolking worden weggewimpeld met puur procedurele argumenten en commercievriendelijke riedels. Crimineel is het. Peter R. De Vries, waar bent je nu?

Het zweemt ook nog eens naar corruptie, de gang van zaken. De projectontwikkelaar aan wie het stuk publieke ruimte wordt gegund waar al die leegstaande winkels komen om het nieuwe ondernemerschap te promoten, heet Multi.  Het is een bedrijf met vestigingen in 12 landen en het hoofdkwartier in Amsterdam. Dat bedrijf heeft een verleden. “Pikant: Multi Vastgoed (de koper-verhuurder van de extra winkelruimte) komt feitelijk voort uit AM, De projectontwikkelaar waarvan burgemeester Peter Noordanus vroeger CEO was.”  Gemeente Tilburg bestelt dus leegstaande winkels en helpt het bedrijf waar de huidige burgemeester vroeger topfunctionaris was aan een mooi contract. De nette formulering is dat hier toch minstens de  ‘schijn van belangenverstrengeling’ wordt gewekt. De minder nette formulering: Noordanus helpt zijn vroegere zakenmaatjes. Hoe dan ook: dit stinkt. Peter R. de Vries, waar blijf je nou?

De misdaad die Tilburg boven het hoofd hangt, zal door orde en gezag niet bestreden worden. Immers, orde en gezag in Tilburg staan onder het bevel van burgemeester Noordanus zelf. Bestrijding van dit type criminaliteit nemen we maar het beste zelf ter hand. Stap één: maandagavond om 19.00 naar Stadskantoor 1, om je te laten zien en horen als de gemeenteraad haar besluit neemt. Stap twee, die we dezelfde avond al kunnen laten zien, horen en voelen: laten we het aftreden van Noordanus, Erik de Roofridder en het hele college eisen. Met hun voornemen om publiek goed te verkopen aan een vastgoedbedrijf om de commercie ruim baan te geven, en met de geur van corruptie die van de hele gang van zaken opstijgt, hebben ze hun morele afgang al duidelijk gemaakt. Het is zaak van boze mensen in Tilburg – véél boze mensen, maandagavond protesterend in en om Stadskantoor 1 – samen om van die morele afgang nu ook een politieke ondergang te maken.

Laten we een Tilburgse Lente lanceren en het Roofridderregime dat Tilburg nog bestuurt, maar eens ten val helpen brengen. De start: néé tegen het onzalige verbouwingsplan, maandagavond allemaal naar Stadskantoor 1 !

Peter Storm

, ,

 1. #1 by naam. on 2015/09/24 - 00:43

  Wij hebben hier iets gelijks.

  Een groot gebouw staat al jaren leeg. Dit gebouw behoorde toe aan de provincie en was indirect gemeenschapsbezit, omdat het met belastingen bekostigd is en altijd een deel was van het landelijk bestuur, dat wij bekostigen.

  Vervolgens is er ophef over, waarom staat het pand al zo lang leeg, het is groot en heel veel mensen zoeken een woning.

  Wat doet de gemeente: We verkopen het pand gewoon voor een vriendenprijsje aan een woningbouwcorporatie, met vrienden in de vvd en die laten we het pand vervolgens opdelen in microscopische kamertjes. Deze kamertjes zullen vervolgens verhuurd worden voor 500 euro per maand, opzeg termijn van 4 maanden, plus borg en administratieve kosten.

  Wacht eens even, hadden we niet al voor dit gebouw betaald, via onze belastingen ? En hebben de feodale heren het toen niet leeg laten staan?

  Om de hoek is een of andere achterlijke management opleiding, waar allerlei brave kinderen een doodlopend maatschappelijk pad in worden gedirigeerd. Deze kinderen kunnen zich dan in de schulden werken, om het hokje in het pand te kunnen betrekken.

  Mij niet gezien daar. Veel van mijn generatie genoten wonen (nog) thuis. Media en de publieke opinie hameren op het ideaal van het zelfstandig wonen. Iets dat voor jongeren in deze regio haast onmogelijk is. 10 procent van de huizen staan leeg en huisjesmelkers vangen massieve bedragen voor krotten, waarom gevochten wordt.

 2. #2 by Ruud A.C. on 2015/09/21 - 06:57

  Verbazingwekkend? Niet echt. Er bestaat geen “markt” zonder overheid en de politici zitten er al lang niet meer voor de burger, voor zover ze dat ooit hebben gedaan, maar voor zichzelf en hun vrienden.

 3. #3 by lena on 2015/09/21 - 01:41

  bravo Peter, je slaat de spijker op z’n kop! en fijn(tjes) dat je de vriendjes-politiek uitlegt en benadrukt. Het zgn “winkelrondje” lijkt een erg smerig spelletje ten koste van de Tilburger.

Comments are closed.