Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk


dinsdag 11 februari 2014

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël CIDI beschuldigt de website Stop de Bezetting van antisemitisme. Het heeft daarom aangifte gedaan. Op deze website vind je informatie en kritiek op de staat Israël en de onderdrukking van Palestijnen op wordt gepubliceerd. Niets mis mee op zichzelf, kritiek op deze staat en haar onderdrukking van Palestijnen: antizionisme is nadrukkelijk geen antisemitisme. De aangifte draait echter om een specifiek artikel dat wel degelijk antisemitisch is. Het is een schande dat het op deze site te lezen staat. Het is tegelijk koren op de molen van de pro-Israëlische propagandagroep CIDI en haar geestverwanten die maar al te graag hard antizionisme afwimpelen als ‘eigenlijk’ antisemitisme. Die afwimpeling is dus onzin. Maar de aanklacht dat er in dit specifieke geval sprake is van antisemitisme, is dat helaas niet.

Het artikel waar het om draait heet “The Jewish hand behind Internet Google, Facenook, Wiklipedia, Yahoo!, MySpace, eBay”. Eigenlijk zou die titel al genoeg moeten zijn: de Joodse hand achter de digitale media, een soort van omvangrijke samenzwering, niet ‘zionistisch’, niet ‘pro-Israëlisch’ maar doodgewoon Joods. De eerste zinnen gaan als volgt: “In het volgende document zullen we inzicht geven in de Joodse penetratie van het Internet en ook de het niveau van samenwerking laten zien tussen leidende Joodse Internet-ondernemers en de racistische Joodse apartheidsstaat van Israël. De Joden – in tegenstelling tot de ‘liberale’ opinies die ze officieel zeggen aan te hangen – in hun onderdrukkende daden demonstreren in de praktijk dat ze altijd de informatiestroom proberen te overheersen, ze dulden geen enkele afwijkende mening.”

Is het nodig om het antisemitisme hier aan te wijzen? ‘De Joden’ doen in dit betoog akelige dingen, de hele groep w krijgt hier de schuld van het controleren van informatievoorziening, de penetratie waarvan sprake zou zijn, wordt gedaan door mensen van wie het Joods-zijn wordt beklemtoond en dus kennelijk relevant wordt geacht. Het gaat hier niet om een specifiek verwijt dat sommige pro-Israëlische mensen hun macht gebruiken om kritiek op Israël te dwarsbomen. Nee, het gaat om ‘de Joden’ die kritiek smoren. Het is een digitale variant van de aloude Joodse Samenzwering, een klassiek antisemitisch riedeltje. Een stuk dat zo opent, zet Joden neer als kwalijke bevolkingsgroep. Dat is antisemitisme puur en simpel.

Nu staat de website vol met artikelen, en de meeste ervan zijn volstrekt bonafide. Het antisemitische stuk waar CIDI zich nu tegen richt, is bovendien ook al uit 2009. Je kunt zeggen: slordigheidje, er doorheen geslipt, een redacteur heeft niet opgelet. Maar dat gaat niet op. In de eerste plaats heeft het Meldpunt Internet Discriminatie al eerder aan de website gevraagd om het artikel weg te halen. Dat is niet gedaan. Zelfs daar kun je nog aan slordigheid denken. Het artikel is namelijk vanaf de voorpagina en de menu’s, zelfs met de zoekfunctie, lastig te vinden als je de titel niet kent. Het is dus niet zo dat je over deze troep struikelt als je de site bezoek. Is misschien de link er naartoe uit menu’s en dergelijke gehaald zodat het stuk onvindbaar werd? Heeft een slome beheerder gedacht dat daarmee het artikel zelf verdwenen was, of dat het onvindbaar maken ervan afdoende was? Is er dus misschien meer van grote slordigheid sprake dan van bewust blijven verspreiden van antisemitisme?

Ik vrees van niet. Dat baseer ik niet alleen op eerdere gedoe waarin Gretta Duisenberg, voorzitter van de stichting achter de website, zich nogal slordig uidrukte rond Israël, en in dat grensgebied van antizionisme en antisemitisme belandde. Afgelopen dagen verscheen er op Stop de Bezetting een nieuw artikel waaruit blijkt dat antisemitisme op zijn minstens geen probleem wordt gevonden. Het heet: “French court acquits Dieudonne over anti Semitic video”. Waarom dat zo belangrijk is voor de strijd tegen de bezetting is een goeie vraag. Of uit vrijspraak door een rechter ook volgt dat er dus daadwerkelijk geen antisemitisme in de video zat, is misschien nog wel een betere vraag. Rechters oordelen of iets strafbaar is, niet of iets verwerpelijk racistisch is. Een juridisch oordeel is nog geen politiek-moreel oordeel. Sowieso neem ik juridische oordelen alleen maar serieus als feit, niet als morele of politieke kwalificatie van dat feit. Iets kan niet deugen, en toch toegestaan zijn. Iets kan deugen, en toch zijn verboden. Rechterlijke uitspraken zeggen me op dit punt dus niet veel. Maar daar gaat het me nu niet om. Mij gaat het om de bron van het stuk.

Erboven staat : Times of Israël. Zonder link erbij. Helemaal onderaan het stuk, rechts, staat echter wel een internetverwijzing. Die luidt: http://theuglytruth.wordpress.com/2014/02/07/french-court-acquits-dieudonne-over-anti-semitic-video/ Het artikel staat dus op een website waar bovenin te lezen is: “Zionism, Jewish extremism and a few other nasty items making our world uninhabitable today”. Zionisme en aanpalende Joodse zaken maken dus volgens die site niet alleen de Palestijnen het leven zuur, ze maken de hele wereld onbewoonbaar. Alleen al de schaalvergroting van het zionisme, van regionaal destructief nationalisme naar wereldwijd probleem, is zeer verdacht. En de site bevat regelrecht openlijk antisemitisme zoals dat in de nazi-pers van 1938 heel gewoon was, maar sindsdien gelukkig wat zeldzamer is geworden.

Zo kwam er vorige week op Facebook een stuk van deze site langs onder de titel: “I don’t deny any Holocaust, do you?” Daarin somt de auteur een reeks massamoorden op, van de Armeense genocide tot en met de doden van 9/11, allemaal ‘holocausts’ die hij niet ontkent. Maar de industriële massamoord op miljoenen Joden die als Holocaust bekend staat, dáárvoor is volgens de schrijver geen overtuigend bewijs… Boven het stuk ‘prijkt’ een cartoon waar het antisemitisme van af druipt, met de klassieke stereotype kromme neus van een man met een traditioneel-Joodse hoed, die een weegschaal – vrijwel iedereen aan de ene kant, Joods concentratiekampslachtoffer aan de andere kant – met zijn vinger doet overhellen naar die andere kant. Ik beschrijf het maar, dat bespaart de noodzaak om zelf te kijken, want het doet pijn aan de ogen. Het is waden door racistische stront, deze materie.

Het stuk is uit december vorig jaar. Maar exact dezelfde a cartoon stond ook boven een artikel van 10 februari. En vandaag plaatste de site een foto van een nieuw parfum. Naam van het luchtje: ‘Quenelle’, precies de naam van de schuin omlaag gestrekte arm, die groet die op zijn allerminst is verworden tot antisemitisch gebaar, zelfs als het dit wellicht in oorsprong niet was. Maar dan nog, hier geldt hetzelfde als voor de swastika. Dat hakenkruis was ook een religieus symbool uit het oude India. Maar wie dat ding nu op een muur kalkt maakt geen propaganda voor duizenden jaren oude Vedische teksten, maar verwijst naar het Derde Rijk en de nazi’s. Wie nu opzichtig met de quenelle leurt, leurt met antisemitisme, of zij of hij dat nu allemaal zo bedoelt of niet. De genoemde cartoon maakt duidelijk dat op die site het antisemitisme dus ook als zodanig is bedoeld.

Een vunzige site dus, dat Ugly Truth-geval. Dat Stop de Bezetting niet alleen daar tekst van overneemt, maar er ook nog naar verwijst, is een zeer veeg teken. Je komt niet zomaar op deze website. Voor nieuws over Dieudonne is de site niet bepaald onmisbaar. De genoemde vrijspraak stond op Aljazeera, de BBC, de al genoemde Times of Israel. Linken naar die Ugly Truth is niet nodig als je aandacht op die uitspraak wilt vestigen. Dat Stop de Bezetting wel naar de Ugly Truth doorlinkt, suggereert geen vergissing, maar kwaadwilligheid. Zouden ze wellicht bij Stop de Bezetting de Ugly Truth als een doodnormale nieuwssite beschouwen? Dat zou nog zorgwekkender zijn dan een bewuste sneaky provocatie. In beide gevallen maakt het duidelijk dat Stop de Bezetting antisemitisme niet echt een probleem vindt, en er misschien wel iets in ziet ook.

Het CIDI heeft dus met haar beschuldiging van antisemitisme tegen deze website gewoon gelijk. Dat wil niet zeggen dat de aangifte zelf een goede zaak is. Rechtszaken tegen racistische haatzaaierijen zijn geen goed actiemiddel. Je maakt de makers van deze juridisch onderdrukte uitingen ermee tot helden van het vrije woord, wat het helemaal niet zijn. Je legt ermee bovendien de beslissing of iets wel of niet gezegd of geschreven kan worden, in handen van instanties die onze vrienden niet zijn. Vandaag zijn we het misschien met de rechter eens, maar morgen keert diezelfde rechter zich tegen onze uitingen. Als we dan in een eerder stadium om rechterlijke repressie hebben geroepen, staan we zwakker als zulke repressie zich tegen ons keert.

En als aangifte tot vrijspraak leidt, kunnen degenen tegen wie de uitspraak zich richt en hun sympathisanten triomfantelijk zeggen: zie je wel, dit mag van de rechter! Zo werkte het proces tegen Wilders feitelijk in zijn voordeel. En zo verschaft bijvoorbeeld de vrijspraak van Dieudonne zijn antisemitisme een legitimiteit die het helemaal niet verdient. Datzelfde zou de uitkomst kunnen zijn van de aangifte tegen Stop de Bezetting. Maar ook als er wel een veroordeling komt, dan is dat om genoemde redenen nog geen goed nieuws voor antiracisten. Wie er in dit geval sterker van zou worden? Het CIDI, als zelfbenoemde instantie die uitmaakt wat op het gebied van Israël, zionisme én Joden wel en niet gezegd mag worden. Dat CIDI is geen bondgenoot, maar verdediger van een staat die inderdáád racistisch is tot op het bot.

Maar als we als critici van Israël, als principiële voorstanders van solidariteit met Palestijnen, als heldere antizionisten en dergelijke, niet willen dat het CIDI kan scoren met aangiftes als deze, dan zullen we zelf duidelijk moeten zijn, duidelijker dan we te vaak zijn. Dan zullen we aan Gretta Duisenberg en andere verantwoordelijken voor Stop de Bezetting dringend moeten vragen om zich van elk spoor van antisemitisme op haar eigen website los te maken, antisemitische stukken niet te plaatsen dan wel te verwijderen. Doen zij en de website dat niet, dan zijn het duidelijk geen bondgenoten. Mensen die nu in het Comité van Aanbeveling zitten, mogen zich afvragen wat ze er te zoeken hebben als de site zichzelf niet grondig ontdoet van antisemitische teksten en verwijzingen. Als we niet willen dat de scherprechters van het CIDI een principieel antiracistisch antizionisme in een kwaad daglicht stellen, dan zullen we zelf extra moeten opletten dat we deze scherprechters daarvoor ook geen enkele aanleiding geven. Dat is een strategische reden om antisemitische taal uit de solidariteitsbeweging met de Palestijnen te weren. Het is een punt dat Max van Lingen duidelijk maakt in een solide stuk op Socialisme.nu.

Er is natuurlijk een veel diepere reden dieper dan wat voor tactische en strategische afwegingen dan ook, om elke antisemitische uiting te bestrijden en te weren,. Haat tegen joden, vooroordelen tegen Joden als Joden, racisme tegen Joden, oftewel antisemitisme: het is in strijd met menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid, het is verkeerd. Is dat nu echt zo moeilijk in te zien?

Peter Storm

, , , , ,

 1. #1 by Sjuul van Dissel on 2014/02/17 - 14:02

  Was het maar zo simpel. Als ik van medeplichtigheid wordt beschuldigt met de misdaden van stalin in de tijd dat ik nog niet eens geboren was omdat ik sympatiseer met strijdbare communisten, dan wil ik ook niet van medeplichtigheid kunnen worden beschuldigd met de misdaden van zionisten in de tegenwoordige tijd. Ik wil gewoon nergens aan, aan geen ene misdaad medeplichtig zijn.
  Ooit was ik ook wel sympatiserend met Israel maar na ’67 werd mij in toenemende mate duidelijk wat voor misdaden zionisten plegen. En dan wil ik het (dus ook) nog niet eens hebben over hun misdaden in de verleden tijd. Geweldloze oorlogen bestaan niet en dit is ons mensen historisch materialistische lot, onze on-vrijheid voor wie deze spiraal van geweldstoename wil doorbreken, voor wie het niet opgeeft dit te willen.
  Maar misbruik maken van dit menselijke verlangen, en al degenen medeplichtig maken die een geweldloze en rechtvaardige wereld voor ogen staan, waarmee aan hun daden om dit (in de on-vrijheid om die spiraal van geweldstoename te verbreken) te verkrijgen, zouden kunnen worden be- en ver-oordeeld is cynischer dan cynisch sinister, gaat volkomen buiten het voorstellings- en denk-vermogen van elk mens van goede wille. De huidige situatie is dat geen mens bewust en in de tegenwoordige tijd medeplichtig wil zijn aan misdaden die niet anders dan een voortzetting zijn van die spiraal van geweldstoename, die haar oorsprong heeft in de tijd dat zij nog niet geboren waren.
  Dit moeten zionisten maar eens goed overwegen, zoals alle voorgaande nationalistische -ismes al deden, gedwongen werden te doen. Opgeven en alle hoop laten varen is niet des mensen. Net zo min als het des mensen is zich te schikken in een onrechtmatigheid aan internationale wetten en VN-resoluties die niet eens meer een cynische tragiek, een noodlottige loop van de historie genoemd kan worden. Ten ene male omdat het nog geen historie is, het is de tegenwoordige tijd.
  Hoe ook getracht wordt die tegenwoordige tijd te verkopen als historie, aan de main stream. Anti-zionisme is niet zomaar anti-nationalisme, maar een soms erg emotionele anti-beweging tegen een pro-medeplichtigheid aan wat dit zionisme uitwreedt. De ergsten zijn de versmaadde minnaars en minnaressen, hun emoties lijken niet rationeel maar zijn het toch wel als zij ook nog medeplichtig (alsof het een misdaad zou zijn) aan hun eigen afkering worden gehouden.
  http://www.doorbraak.eu/wel-degelijk-antisemitisch-wel-degelijk-verwerpelijk/

  Eens kijken of Peter Storm deze opvatting van mij ook te heftig (of zogenaamd politiek in-correct of zo) vind om door te laten.

 2. #2 by Eric on 2014/02/15 - 18:07

  Ik had op de website van Doorbraak een heel ander puntje van kritiek geformuleerd op Peter’s stuk:

  “Op de website “Stop de Bezetting” staat een aantal overduidelijke antisemitische bijdragen, zo maakt Peter Storm duidelijk op zijn weblog. Tegen een van die antisemitische bijdragen heeft het CIDI aangifte gedaan. Dat maakt van die pro-Israëlische propaganda-organisatie natuurlijk geen bondgenoot tegen racisme, betoogt Storm in zijn bekende precieze stijl. Ook schrijft hij dat helder anti-zionisme nog geen antisemitisme is. Dat hoeft inderdaad niet, maar het blijft altijd een merkwaardig gebeuren als men zich vanuit Nederland speciaal of zelfs eenzijdig keert tegen het zionisme, het Joodse nationalisme, en niet gewoon tegen alle nationalismen en in het bijzonder dat van de ‘eigen’ staat. Het is ook helemaal niet nodig om je te tooien met de ideologie van het anti-zionisme als je je – volkomen terecht! – keert tegen de misdaden van de Israëlische staat. Nederlanders die zich desondanks toch vooral als anti-zionist profileren in plaats van als anti-nationalist, maken minimaal een ietwat eenzijdige keuze. Alle vormen van nationalisme hebben immers dezelfde reactionaire functies. Allemaal produceren ze mythen om de eenheid van vermeende “volkeren” te benadrukken en de onderdrukking te verdoezelen van arbeiders, vrouwen en mensen die niet in het nationalistische ideaalplaatje passen. Via nationalisme spannen elites de bevolking voor hun karretje in de machtsstrijd met andere elites. En daarin verschilt het Joodse nationalisme niet wezenlijk van het Nederlandse nationalisme.”

 3. #3 by J.R.Geldorp on 2014/02/12 - 10:20

  Goed stuk Peter en helder ook. Het is mij duidelijk dat de ware Machthebbers, ex-nazi’s en Kleptocraten de touwtjes weer strak in de handen hebben. Anti-semitisme tussen Semitische volken is lastig om te duiden, maar alle Joodse mensen in een hoek te schuiven deugd echt van geen kanten. Is net zoiets als te stellen dat ALLE Nederlanders Nazi’s zijn, het zijn er misschien wel te veel maar gelukkig niet allemaal!!!

 4. #4 by Astrid Essed on 2014/02/12 - 04:03

  BESCHULDIGING WEBSITE STOP DE BEZETTING VAN ANTI-SEMITISME TEN ONRECHTE/
  CIDI MISBRUIKT FOUT ARTIKEL VOOR LASTERCAMPAGNE TEGEN STOP DE BEZETTING EN GRETTA
  DUISENBERG
  OVER ANTI-ZIONISME EN ANTI-SEMITISME

  Beste Peter
  Geachte lezers

  Peter, hartelijk bedankt voor je informatief en lezenswaardig commentaar, waaraan een aantal interssante
  kanten zitten, waarmee ik het deels eens ben en deels ook niet.
  Als ik je artikel summier samenvat komt het volgens mij in grote lijnen hierop neer

  A

  Dat je [terechte] kritiek hebt op het racistische-bezettingskarakter van de Staat Israel en anti-zionisme
  een gelegitimeerde strijd/opstelling vindt.

  B

  Dat je ernstig bezwaar hebt tegen een op de website van Stop de Bezetting geplaatst artikel [zie onderstaand] waartegen
  door Cidi volgens jou terecht, aangifte gedaan is

  C

  Dat je van mening bent, dat je weliswaar de meeste artikelen van Stop de Bezetting bona fide vindt, maar dat je toch
  vindt, dat zij niet uit slordigheid weleens een anti-semitisch artikel laten slippen, maar bewust anti semitisme verspreiden

  D

  Dat je van mening bent, dat [ik citeer je hier maar even letterlijk] voorzitter Gretta Duisenberg, voorzitter van de stichting achter de website, zich nogal slordig uidrukte rond Israël, en in dat grensgebied van antizionisme en antisemitisme belandde.

  E

  Dat je het Cidi als ondersteuner van de Israelische Staat/bezettingsregime verwerpelijk vindt en stelt, dat hoewel de CIDI aanklacht van anti-semitisme [tegen Stop de Bezetting] terecht is, het Cidi de kans benut om te scoren
  tegen de anti-zionistische strijd

  Ik citeer je
  ”Het CIDI, als zelfbenoemde instantie die uitmaakt wat op het gebied van Israël, zionisme én Joden wel en niet gezegd mag worden. Dat CIDI is geen bondgenoot, maar verdediger van een staat die inderdáád racistisch is tot op het bot.
  Maar als we als critici van Israël, als principiële voorstanders van solidariteit met Palestijnen, als heldere antizionisten en dergelijke, niet willen dat het CIDI kan scoren met aangiftes als deze, dan zullen we zelf duidelijk moeten zijn, duidelijker dan we te vaak zijn. ”
  F

  Dat je van mening bent, dat SDB en Gretta geen anti-semitische artikelen moeten toestaan op de
  website van SDB
  Dan zullen we aan Gretta Duisenberg en andere verantwoordelijken voor Stop de Bezetting dringend moeten vragen om zich van elk spoor van antisemitisme op haar eigen website los te maken, antisemitische stukken niet te plaatsen dan wel te verwijderen.
  Al met al is het een ingewikkelde kwestie, maar ik probeer er toch even ]punt voor punt] op in te gaan

  MIJN COMMENTAAR/KRITISCHE KANTTEKENINGEN

  A

  JE KRITIEK OP ISRAELS BEZETTINGS EN RACISTISCHE KARAKTER

  Daarover kan ik kort zijn:
  Die deel ik volkomen

  Zie ook

  ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
  MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
  8 MAART 2013

  http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

  B

  JE BEZWAAR TEGEN HET ANTI-SEMITISCHE KARAKTER VAN EEN OP DE WEBSITE VAN SDB [STOP
  DE BEZETTING] GEPLAATST ARTIKEL

  Jij schrijft [ik citeer]

  ”Het Centrum Informatie en Documentatie Israël CIDI beschuldigt de website Stop de Bezetting van antisemitisme. Het heeft daarom aangifte gedaan. Op deze website vind je informatie en kritiek op de staat Israël en de onderdrukking van Palestijnen op wordt gepubliceerd. Niets mis mee op zichzelf, kritiek op deze staat en haar onderdrukking van Palestijnen: antizionisme is nadrukkelijk geen antisemitisme. De aangifte draait echter om een specifiek artikel dat wel degelijk antisemitisch is. Het is een schande dat het op deze site te lezen staat.

  Artikel

  http://www.stopdebezetting.com/artikelen/the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay.html

  Het artikel:

  The Jewish hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay

  http://www.stopdebezetting.com/artikelen/the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay.html

  Je kritiek deel ik, NIET omdat de inhoud van het artikel op zich onwaar is [er is inderdaad sprake
  van grote invloed van Joodse mensen op Internetinformatie], maar omdat inderdaad de indruk wordt gewekt, dat
  achter al de Internet informatie beinvloeding Joden zitten.
  Onzin natuurlijk, maar vooral gevaarlijk, omdat er eenzijdig en generaliserend naar een groep wordt gewezen.
  Gezien vooral de geschiedenis van Jodenvervolging en Holocaust gevaarlijk en hier dus anti-semitisch.

  Als er nu was verwezen naar pro Israel figuren [er zijn nogal wat verwijzingen naar Israel en oorlogsmisdadiger Peres] , die Internet informatie beinvloeden, dan was het voor mij wel in orde geweest.

  Bovendien is een ander punt [en dat versterkt het anti-semitische karakter] dat met geen woord wordt gerept
  over de invloed van niet-Joden op de Internet informatievoorziening

  Tot zover met je eens

  B2

  ANTI-ZIONISME
  JOODSE ORGANISATIES/JOODSE INVLOED TEN GUNSTE VAN ISRAEL

  Maar hoewel ik je kritiek op het anti-semitische karakter van het op SDB gepubliceerde artikel deel, toch
  enkele kanttekeningen:
  In pro Palestijnse kringen wordt er en naar mijn mening terecht, aan gereferereerd, dat men wel erg krampachtig
  probeert te ontkennen [en nu even los van dat inderdaad onsmakelijke artikel] , dat er sprake is van Joodse
  invloed en Joodse geldschieters, die het Israelische gangsterregime ondersteunen of daarvoor propaganda maken.
  Als ik een blik op Internet/google werp ivm Israel gerelateerde artikelen dan vind ik in de pro Israel hoek alle mogelijke
  religieus Joodse of seculier joodse organisaties, die Israel, de ene iets minder extreem dan de andere, verdedigen,
  ook de meest weerzinwekkende oorlogsmisdaden.
  Die zich racistisch uitlaten over Palestijnen en Arabieren in het algemeen.
  Ook help de constante verwijzing ”Joodse Staat” waarop Cidi en consorten [en de slaafse Nederlandse
  media] zo de nadruk op leggen, niet erg

  Dat vertroebelt ook het maken van een helder onderscheid tussen zionistisch enerzijds en Joods anderszijds.
  Ook zijn er genoeg Joden, maar ook niet Joodse Israel fanaten, die kritiek op Israel op een hoop
  gooien met anti-semitisme.
  En daarvan profiteren dubieuze figuren als Dieudonne dan weer.

  Ik zeg dit uiteraard niet om anti-semitisme te bagatelliseren, maar draag een verklaring aan voor het
  door elkaar heen lopen van zaken

  Aan de andere kant hamer ik er tegenover Palestina medestanders weer op, dat Joden en Israel niet
  op een hoop gegooid moeten worden

  Niet alleen zijn er vele Joodse Israel critici, ook pro Israel
  Joden kun je niet de schuld geven van een misdadige Israelische bezetting en het neo
  koloniale zionisme
  Daarvoor zijn alleen de politiek-militaire uitvoerders verantwoordelijk en hun Westerse bondgenoten.

  En dan vergeet men nog, dat er zovele niet Joodse organisaties/groeperingen aanhanger zijn van Israel
  zoals de ”christen” fundamentalisten, die vooral veel invloed hebben in de Verenigde Staten.

  Tot zover de verwarring over de verstrengeling tussen zionisme en Joden, waarover natuurlijk
  nog veel meer te zeggen valt.
  Maar ik laat het hier even bij.

  C
  JE MENING
  SDB HEEFT MERENDEELS BONA FIDE ARTIKELEN, MAAR VERSPREIDT OOK BEWUST ANTI-SEMITISME

  Hierover schrijf je [ik citeer]

  Nu staat de website vol met artikelen, en de meeste ervan zijn volstrekt bonafide. Het antisemitische stuk waar CIDI zich nu tegen richt, is bovendien ook al uit 2009. Je kunt zeggen: slordigheidje, er doorheen geslipt, een redacteur heeft niet opgelet. Maar dat gaat niet op. In de eerste plaats heeft het Meldpunt Internet Discriminatie al eerder aan de website gevraagd om het artikel weg te halen. Dat is niet gedaan. Zelfs daar kun je nog aan slordigheid denken. Het artikel is namelijk vanaf de voorpagina en de menu’s, zelfs met de zoekfunctie, lastig te vinden als je de titel niet kent. Het is dus niet zo dat je over deze troep struikelt als je de site bezoek. Is misschien de link er naartoe uit menu’s en dergelijke gehaald zodat het stuk onvindbaar werd? Heeft een slome beheerder gedacht dat daarmee het artikel zelf verdwenen was, of dat het onvindbaar maken ervan afdoende was? Is er dus misschien meer van grote slordigheid sprake dan van bewust blijven verspreiden van antisemitisme?
  Ik vrees van niet. Dat baseer ik niet alleen op eerdere gedoe waarin Gretta Duisenberg, voorzitter van de stichting achter de website, zich nogal slordig uidrukte rond Israël, en in dat grensgebied van antizionisme en antisemitisme belandde.”
  Wat betreft die bona fide artikelen ben ik het geheel met je eens en deze overheersen dan ook
  Ook ik heb in het verleden vaker een artikel voor SDB mogen schrijven,
  Maar van bewust verspreiden van anti-semitisme is volgens mij geen sprake

  Ten eerste baseer je dat op twee artikelen, het door het Cidi gewraakte van nota bene 2009 en een
  bericht over de vrijspraak van cabaretier Dieudonne uit 2013

  Zie

  http://www.stopdebezetting.com/wereldpers/french-court-acquits-dieudonne-over-anti-semitic-video.html

  Ik ben met je eens, dat het origineel op een nogal nare site ”The Ugly Truth” stond [met als rare aanhef
  ”ZIONISM, EXTREMISM AND A FEW OTHER NASTY ITEMS MAKING OUR WORLD
  UNINHABITABLE TODAY”] , waarvan SDB
  zich inderdaad zou moeten distancieren

  http://theuglytruth.wordpress.com/2014/02/07/french-court-acquits-dieudonne-over-anti-semitic-video/

  Maar om uit twee verkeerde artikelen nu te concluderen, dat SDB anti semitisme zou verspreiden, gaat
  mij een beetje te ver, juist omdat de website consequent is in het aanklagen van de misdaden van
  het zionistische Israelische bezettingsregime

  D
  DE LASTERCAMPAGNE TEGEN GRETTA DUISENBERG

  Jij schrijft [ik citeer

  ”Dat baseer ik niet alleen op eerdere gedoe waarin Gretta Duisenberg, voorzitter van de stichting achter de website, zich nogal slordig uidrukte rond Israël, en in dat grensgebied van antizionisme en antisemitisme belandde.”

  Dit bestrijd ik nadrukkelijk
  Iedereen kan weleens een ”slip of the tongue” maken en uiteraard moet Gretta zich als voorzitter
  van strijdorganisatie Stop de Bezetting dat goed realiseren, maar van meet af aan [en ik heb
  het gevolgd vanaf de oprichting van Stop de Bezetting, in welks bestuur ik een tijdje gezeten heb] is
  er een vuige lastercampagne gevoerd tegen Gretta Duisenberg, die werd aangezet door het Cidi
  en aan Cidi aanverwante organisaties en individuen.

  Gretta werd op hetzij uit zijn verband gerukte, hetzij op uitgelokte provocaties gedane uitspraken
  ”gepakt” en uit haar tent gelokt en te pas en te onpas beschuldigd van ”anti-semitisme”
  soms gebaseerd op complete onzin.

  ZIEHIER voorbeelden van de hetze tegen Gretta Duisenberg

  VAN BOMMEL EN DUISENBERG NIET VERVOLGD/NIET
  VERVOLGING MEVR DUISENBERG EN KAMERLEDEN TERECHT
  ASTRID ESSED

  http://www.stopdebezetting. com/artikelen/palestina-van- bommel-en-duisenberg-niet- vervolgd.html

  GRETTA HAALT OPNIEUW UIT NAAR JODEN/
  TENDENTIEUS TELEGRAAF ARTIKEL LEIDT AANDACHT AF
  VAN DE BIJNA 43 JARIGE ISRAELISCHE BEZETTING
  ASTRID ESSED

  http://www.stopdebezetting.com/artikelen/palestina-gretta-haalt-opnieuw-uit-naar-joden-tendentieus-telegraafartikel-leidt-aandacht-af-van-de-bijna-43-jarige-israelische-bezetting.html

  COMMENTAAR OP ARTIKEL IN ELSEVIER
  DUISENBERG ZOEKT ACTIVISTEN VOOR NIEUWE ISRAEL PROVOCATIE
  ASTRID ESSED

  http://www.stopdebezetting.com/artikelen/palestina-commentaar-op-artikel-in-elsevier-duisenberg-zoekt-activisten-voor-nieuwe-israa-l-provocatie.html

  E

  JE MENING OVER CIDI ALS ONDERSTEUNER ISRAELISCH RACISTISCH BEZETTINGSREGIME/
  CIDI WIL MET AANKLACHT SCOREN TEGEN DE STRIJD TEGEN HET ISRAELISCHE REGIME

  Dat je het Cidi als ondersteuner van de Israelische Staat/bezettingsregime verwerpelijk vindt en stelt, dat hoewel de CIDI aanklacht van anti-semitisme [tegen Stop de Bezetting] terecht is, het Cidi de kans benut om te scoren
  tegen de strijd tegen het Israelische regime

  Ik citeer je
  ”Het CIDI, als zelfbenoemde instantie die uitmaakt wat op het gebied van Israël, zionisme én Joden wel en niet gezegd mag worden. Dat CIDI is geen bondgenoot, maar verdediger van een staat die inderdáád racistisch is tot op het bot.
  Maar als we als critici van Israël, als principiële voorstanders van solidariteit met Palestijnen, als heldere antizionisten en dergelijke, niet willen dat het CIDI kan scoren met aangiftes als deze, dan zullen we zelf duidelijk moeten zijn, duidelijker dan we te vaak zijn. ”
  Ik ben het met je eens, dat het Cidi met die aanklacht tegen SDB wil scoren en ook met je opmerking,
  dat wij als anti-zionistische strijders tegen het Israelische apartheids/bezettingsregime, ons duidelijk
  dienen te distancieren van anti-semitisme en duidelijk in onze woordkeus onderscheid moeten maken
  tussen Israelisch-zionistisch en Joods

  F
  DISTANCIERING VAN ANTI-SEMITISCHE ARTIKELEN DOOR SDB

  Ik citeer je

  ”Dan zullen we aan Gretta Duisenberg en andere verantwoordelijken voor Stop de Bezetting dringend moeten vragen om zich van elk spoor van antisemitisme op haar eigen website los te maken, antisemitische stukken niet te plaatsen dan wel te verwijderen.”
  Helemaal mee eens

  Ik hoop langs deze weg mijn standpunt wat nader te hebben toege;icht

  Hartelijke groeten
  Astrid

 5. #5 by Hugo Endert on 2014/02/11 - 22:27

  Goed helder en duidelijk stuk en stellingname, Peter!

Comments are closed.